0
Posted in Uncategorized
August 15, 2017

Vatican City – A Holy Maffia – The Real Antichrist and Second Beast – Living Throw EU

The force behind the European Union and the second beast in Revelation is the same

Vatican City – A Holy Maffia – The Real Antichrist and Second Beast – Living Throw EU

Det andra odjuret i uppenbarelseboken är dagens EU och kyrkan i Rom – Vatikanstaten,  Det är det nya romarriket som är i färd att byggas. Det andra odjuret har fått samma makt som det första, men är starkare än det första. Det första och andra odjuret delar samma ide, tanke, ideologi, dyrkan, åsikt och religiösa tro eftersom ursprunget är detsamma. Antichrist är ingen mänsklig person eller en personlig gestalt eller någon med horn i pannan. Det är ett istället ett mycket utstuderat, beräknande, manipulativt och korrupt kapitalistiskt, militärt och religiöst system det handlar om. I Efeiserbrevet 6:12 står det; Ty den kamp vi hava att utkämpa är en kamp icke mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare, som råda här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarymderna. 2 Kor 11:14-15; ”Ty de är falska apostlar, ohederliga arbetare, som uppträder som Kristi apostlar. Och det är inget att förvåna sig över, Satan själv uppträder ju som en ljusets ängel. Inte underligt då om hans tjänare uppträder som om de tjänade rättfärdigheten.” Djävulens hat mot Gud vänder sig speciellt mot de kristna därför att de här på jorden avslöjar honom. ”Avguden mammon har monopol på sanningen, och den har monopol på våldsutövning, och har dessutom rätt att använda våld mot de människor som är otillräckligt integrerade i konsumtionsmarknaden.” Ur ett bibliskt perspektiv är det mycket intressant. Det kapitalistiska och ekonomiska systemet är ”det antikristliga systemet”, “Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon” (Matt. 6:24). Hur kan den katolska kyrkan och romarmakten som dödade och korsfäste Guds ende utsände son, sedan samtidigt vittna om att ha tagit emot Guds vittnesbörd när man mördade honom för att man ansåg Jesus vara den falske profeten eller Antichrist.

Martin Luther; De sa bestämt att alla punkter i Bibeln om den stora Anti-Christ kraft hänvisas till påvedömet. När den påvliga tjuren nådde Luther, förklarade han: ”Jag föraktar och attackerar den, som ogudaktiga, falsk … Det är Kristus själv som fördöms däri … Jag gläds i att behöva stå för sådana sjukdomar för bästa orsaker redan känner jag större frihet. i mitt hjärta, vet jag äntligen att påven är antikrist, och att hans tron är Satan själv ”(D’Aubigne, b 6, kap 9..).

 

Greek 2 Euro Coin Shows Europa Riding the Beast.

Från Uppenbarelseboken skildrar 2 Euromyntet två saker; Bibeln, Uppenbarelseboken 12:

På avtryck av det nya Europa finner vi också 12 stjärnor på både mynt och sedlar.

På Vatikanens mynt finns även de 12 stjärnorna.

Skökan som rider på det andra odjuret finns också med en symbol på mynt och sedlar.

 

Kvinnan i Uppenbarelseboken talar också om en kvinna med 12 stjärnor runt sitt huvud som på mynten och sedlarna i Europa, och som i Vatikanstaten egna mynt. 

Senare får Johannes åter se samma välde framträda igen, även denna gång i form av ett odjur. Men den här gången har besten en kvinna (en nytestamentlig symbol för en religion eller kyrka) på ryggen, en kvinna som rider på den och håller dess tömmar (Upp 17). Denna ”kvinna” har alltså stort inflytande över det återuppståndna romerska riket. Kvinnan beskrivs också i Uppenbarelseboken talar om en kvinna med 12 stjärnor runt huvudet.

EU-flaggan är en religiös symbol för katolicism – och den romersk-katolska kyrkan i Vatikanstaten

EU-flaggan symboliserar inte bara Europeiska unionen, utan också Europas enande och identitet i en vidare mening. Antalet stjärnor har inget att göra med antalet medlemsländer, utan ska symbolisera enhet. Flaggans historia börjar 1955 med Europarådet. Europarådet, som försvarar de mänskliga rättigheterna och främjar den europeiska kulturen. Europarådet är kanske mest känt för Europadomstolen för mänskliga rättigheter. Det är till denna som enskilda personer i medlemsländerna kan klaga när de anser att det nationella rättsväsendet inte skyddat de mänskliga rättigheter som lagts fast i Europakonventionen för skydd av mänskliga rättigheter.

Europarådet bildades 1949 av tio likasinnade länder i Västeuropa, däribland Sverige. Europeisk integration är den politiska, ekonomiska, militära, sociala, kulturella och juridiska integrationen av europeiska stater. Genom historien har olika orsaker drivit fram idéer om ett organiserat samarbete mellan Europas länder. Redan på 1400-talet förespråkade den böhmiske kungen Georg Podiebrad en union av kristna europeiska länder för att hindra fortsatt osmansk erövring.

Ett annat intressant faktum är att Europeiska rådet valde att använda EU-flaggan, eller ”Maria flaggan”, den 8 december, 1955 och att alla tre ivriga förkämpar för stjärnan banderoll var katoliker. Godkännandet av den europeiska flaggan ägde rum på samma dag som 101: a årsdagen av Pope Pius IX: s läran om Marias obefläckade avlelse, den 8 december 1854. Europeiska rådets mottagande av ”Maria flagga” på denna dag var knappast en tillfällighet . EG (nu EU) tog besittning av flaggan i 1986. Pågår just nu är en storskalig kampanj för att förkunna en ny katolska läran, nämligen att Maria bör betraktas förmedlare av all nåd, förespråkare för Guds folk. Det är inte konstigt att de bör sträva efter att knyta an Europeiska unionens flagga med dyrkan av Maria.

Skapandet av euron valutan

Barrerrapporten som låg till skapandet av euron valutan. Planer på en gemensam europeisk valuta började 1969 med Barre-rapporten, som antogs av de sex medlemmarna av vad som då var Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG).

 • Planer på en gemensam valuta påbörjades i slutet av 1960-talet
 • Tre etapper av EMU-integration: EU-medlemskap, ERM 2, anslutning till euroområdet
 • Maastrichtavtalet från 1992, Köpenhamnskriterierna från 1993, individuella anslutningsramverk
 • Fyra konvergenskriterier för anslutning till euroområdet.

Raymond Barre född 1969, 12 April, var ekonom och politiker, en troende, moralist och en praktiserande katolik.

EU-flaggan är katolsk/religiöst mörkblå som Queen of Heaven

EU-flaggan är mörkblå och har 12 stjärnor i en cirkel. I en holländsk katolsk tidskrift, Middelares en Koningin, april 1974, finner vi rubriken: ”Under skydd av Mary”. Det står bland annat: ”Vi katoliker kommer alltid, när vi ser den blå färgen, uppfattar det som färgen på Queen of Heaven” (det kallas också Mary-blå). På avtryck av det nya Europa finner vi också 12 stjärnor på både mynt och sedlar. Oavsett hur många medlemmar i EU kommer att bestå av, kommer det alltid att finnas 12 stjärnor. Varför bara 12 stjärnor? Varför inte antalet länder medlemskap? Mycket tyder på att den 12-stjärniga cirkel på EU-flaggan tog inspiration från dyrkan av Maria i den katolska kyrkan. I den katolska kyrkan, himlens drottning, Maria, med de 12 stjärnorna runt huvudet, är ett välkänt motiv. Vi finner samma motiv i glasfönster i Notre Dame i Strasbourg, Frankrike, och på den katolska kyrkans utväg vid Magleås By, Birkerød i Danmark. Vi ser motivet även om mosaik, koppar rätter, etc.

Bibeln, i 12: e kapitlet av uppenbarelse, talar om en kvinna med 12 stjärnor runt huvudet. I Bibeln, en kvinna representerar en kyrka. Den kan vara en ren kvinna, eller en sköka (II Kor 11:. 2 och Rev. 17: 1-5). Här talar vi om en ren kvinna. De 12 stjärnorna är en symbol för de 12 apostlarna av Jesus, som står som representanter för Guds folk. Den katolska kyrkan anser att det representerar Guds folk. Men Luther och reformatorerna hade en annan uppfattning.

Lars Bergquist, Sveriges ambassadör i Vatikanen, har sagt: ”Vi skall komma i håg att EU en gång grundades av mycket hängivna katoliker, så som (tysken) Adenauer, (fransmannen) Schumann och (italienaren) De Gasperi. Alla satte upp Europas enhet som mål.” (Sydsvenskan, 16. okt., 1991, under rubriken ”Vägen till EU går via Rom”). Detta skedde direkt efter det att Hitler, Mussolini och Franco hade misslyckats med samma målsättning.”

En artikel i The Sunday Telegraph, 25. Augusti, 1991, bär överskriften: ”Nu ett Heligt Europeiskt Imperium. Under en stor bild på påven står det skrivet: ”I honom har vi den mest politiske påven i modern tid.” Det är helt tydligt att flera inser Vatikanens inflytande i den Europeiska Unionen.

EU har varit präglat av katolska ledare. Jacques Delors har suttit längst i chefsställning. Han är katolik. Observera följande upplysning: ”Unionens förhärskande religion är romersk katolicism och dess andliga överhuvud är påven, till vilken alla utövande romerska katoliker är skyldiga trohet, politisk så väl världslig, politisk som andlig. Några av nutidens europeiska ledare, som utövar den katolska tron, är Jacques Delors och nederländske premiärministern Ruud Lubbers, båda utbildade av jesuiter, liksom kansler Kohl and Spaniens premiärminister Filipe Gonzales. De är ivriga katoliker. Dessa fyra ledare är frukten av den romersk-katolska samhälleliga rörelsen… Den katolska samhälleliga rörelsen anser, att det inte finns någon ädlare uppgift än att förena vår världsdel. I två interna kommissionsrapporter, framlagda i februari, 1993 till EU-ordföranden Jacques Delors, heter det att: ‘gamla religionsmotsättningar ligger till grund för den strid, som rasar kring Maastrichtfördraget om europeisk enhet; och religion _ eller åtminstone något slags speciell ny europaandlighet inspirerad av Brüssel’…

Sculpture outside the Council of Ministers Office in Brussels, Belgium.

Tidigare pensionerade ledare, Romano Prodi, José Manuel Barroso och Harman Van Rompuy är också katoliker. Herman Van Rompuy är också en jesuit. Han var utbildad vid Jesuit skola, Sint-Jan Berchmans College i Bryssel och har även studerat filosofi och ekonomi vid ett katolskt universitet i Leuven ”(den danska tidningen Kristeligt Dagblad, DK. November 20, 2009 ).

EU- Katoliken Donald Tusk 2016: Migranter – kom inte till Europa

Ordföranden idag, är Donald Tusk också katolik. Både den tidigare ledaren i Europeiska kommissionen, José Manuel Barroso, och ledare för Europeiska kommissionen i dag, Jean-Claude Junker, är katoliker och jesuit utbildade. När Herman Van Rompuy talade om de personer som bygger upp eller bildar Europeiska sade han; ”Vi är alla jesuiter.” (Derk Jan Eppink, medlem av Europaparlamentet.

http://www.djeppink.eu/en/blog/we-are-all-jesuits

När vi talar om jesuiter, är det också intressant att notera att Franciskus är också en jesuit. Syftet med jesuiterna är att bryta ner protestantism och de självständiga länder. Vi kan tydligt se att detta görs i dag i Europa, även i Storbritannien.

Katolska siffror har alltid dominerat EU. Det är intressant att notera att José Barroso, bland andra, har varit gästprofessor vid katolska Jesuit University, Georgetown University, där världens ledare utbildas för att styra världen efter en katolsk internationella mönstret. Hela EU-systemet formar sig efter en katolsk modell. Systemet är anlagd på ett sådant sätt att enskilda nationer är skyldiga att följa lagar som utarbetats i Bryssel. De europeiska länder som är underställda denna katolska dominerade ordning nu styrs av katolska krafter, genom ett stort regelverk. Detta regelverk binder dem både händer och fötter.

Georgetown University (Wikipedia) är ett universitet i stadsdelen Georgetown i den amerikanska huvudstaden Washington, D.C.. Universitetet är privat och har kopplingar till den katolska Jesuitorden. Det grundades 1789 och är därmed USA:s äldsta katolska universitet.Georgetown är känt för sin höga akademiska standard och för utmärkta program i juridik (Georgetown Law School), medicin (Georgetown School of Medicine) samt internationella relationer och diplomati (Edmund A. Walsh School of Foreign Service) . Bland de som tagit examen vid universitetet märks den tidigare amerikanske presidenten Bill Clinton, Europeiska kommissionens ordförande José Manuel Durão Barroso, USA:s före detta försvarsminister Robert Gates och Marcus Wallenberg. Marcus ”Dodde” Wallenberg Jr var en svensk bankman, företagsledare och den mest betydande företrädaren för den svenska industriella traditionen och svenskt näringsliv under 1900-talet. Han var verkställande direktör för Stockholms Enskilda Bank 1946-1958, och under ett halvt sekel – från början av 1930-talet fram till sin död 1982 – ledde och rekonstruerade han flera av Sveriges största företag. Släkten Wallenberg har idag ett stort ägande och inflytande inom näringslivet genom de så kallade Wallenbergstiftelserna. Stiftelserna är i sin tur största ägare i familjens börsnoterade maktbolag Investor. Wallenbergfamiljen kontrollerar indirekt en tredjedel av Sveriges BNP genom ett bank- och industriimperium med över tolv företag, inklusive Electrolux, stort aktieinnehav i andra större företag, inklusive Scandinavian Airlines, och kontroll över Skandinaviska Enskilda Banken. För att kunna förstå och sätta svenska Wallenbergfamiljens enorma makt i perspektiv, så vore det som om en familj i Tyskland, Frankrike eller USA indirekt skulle kontrollera en tredjedel av hela sin nations BNP. Skulle det vara möjligt i andra länder än Sverige och Vatikanstaten?

 Vilken roll spelar påvedömet spela på den europeiska politiska scenen? Här är några tydliga fakta – och vi kommer att låta katoliker talar för sig själva: ”Många icke-katoliker fruktar oss som en politisk organisation, och är rädda för att den katolska kyrkan kommer att dominera och härska, vi arbetar tyst, allvarligt och jag kan säga, på ett effektivt sätt, för detta ändamål ”(den katolska tidskriften missionären, juni 1909, 69. s.)

Detta uttalande är bara en av många som belyser inblandning i kyrkan i den politiska världen -. och det är precis vad vi har för avsikt att ta itu med i denna broschyr. Vi angriper inte rätt katolikerna att tro vad de vill. Vi varnar för en situation där kyrkan skall använda befogenheterna för staten att genomföra en gemensam tro, inklusive ekonomi. Den katolska kyrkan är till skillnad från andra kyrkor, i att det medvetet försöker att stärka sin position i politiken. ”Den högsta plikt katoliker är att lyda påven, och söka på alla sätt, och framför allt med hjälp av omröstning, för att göra . katolska politik effektivt i detta land ”(. Catholic World, Vol XI, nr 64, 1870.)

Den katolska kyrkan befaller alla sina medlemmar att delta i det politiska livet på en specifik slut, så här:” alla katoliker måste göra sig kändes som aktiva element i det dagliga politiska livet i de länder där de bor. Alla katoliker bör utöva sin makt för att orsaka grundlagar som ska modelleras på principerna för den sanna kyrkan. ”(Leo XIII, encyklikan 1890 .)

Strategin för den katolska kyrkan är uppenbar: den vill få inflytande genom parlamentariska institutioner, i syfte att styra befogenheter tillstånd. Genom den politiska makten, kommer det att bli religiös påverkan. Vad kommer detta att leda till? Vilka lärdomar av historien? Har den katolska kyrkan ändrat sin inställning?

Hur stor del av EU är katolska kyrkan?

Hur stor del av EU är katolska kyrkan?  I Irland, Spanien och Portugal är 95 % av befolkningen katoliker, i Luxemburg 93 %, Belgien 90 % Österrike 85%, Italien 84 %, Frankrike 80%, Holland 50 % och i Tyskland 34%. Själv hävdar Vatikanen att 200 miljoner ­EU- medborgare är katoliker, över hälften alltså. I kraft av detta vill påven ha ett inflytande därefter över EU:s politik. Vatikanen råder ungefär över c:a 2 miljarder av världens 7,2 miljarder människors självbild idag. Uppdelningen av denna gigantiska religiösa systemet i tre distraherade delar, katolicismen i västvärlden, den ortodoxa kyrkan i Främre Orienten, protestantismen i norra Europa, till en mycket stor utsträckning blev en verklighet mycket stor del på grund av det ekonomiska intresset som låg gömd bakom de högtravande meningsskiljaktigheter mellan de sjudande rivaliserande teologiska disputationer.

The force behind the European Union is Vatican City – The second beast in this world

Svensk ambassadör i Vatikanen skriver med rubriken;

Vägen till EU går via Rom – Rubrik i Dagens Nyheter

Lars Bergquist, Sveriges ambassadör i Vatikanen, har sagt: ”Vi skall komma i håg att EU en gång grundades av mycket hängivna katoliker, så som (tysken) Adenauer, (fransmannen) Schumann och (italienaren) De Gasperi. Alla satte upp Europas enhet som mål.” (Sydsvenskan, 16. okt., 1991, under rubriken ”Vägen till EU går via Rom”). Detta skedde direkt efter det att Hitler, Mussolini och Franco hade misslyckats med samma målsättning.” En artikel i The Sunday Telegraph, 25. Augusti, 1991, bär överskriften: ”Nu ett Heligt Europeiskt Imperium. Under en stor bild på påven står det skrivet: ”I honom har vi den mest politiske påven i modern tid.” Det är helt tydligt att flera inser Vatikanens inflytande i den Europeiska Unionen. Alla vägar bär till Rom eller alla ledtrådar leder till Vatikanstaten i Rom som den levande Antikristen.

Idag ser vi inte hur influerat EU:s politik är av katolskt tänkande, genom t ex  begreppet ”subsidiaritet”, på svenska översatt till ”närhetsprincipen”. Det myntades av påven Pius VI i en rundskrivelse från 1931 om katolska kyrkans sociallära!

Sveriges f.d. Vatikanstatsambassadör, Lars Bergqvist, har på Timbros förlag skrivit en bok om påvestaten, titulerad ”Den heliga pyramiden: Påven, Vatikanen och himmelrikets nycklar”.

”Vatikanen – den minsta stormakten” –

Rubriker från svenska tidningen Dagens Nyheter 1991/1992

 

”EG alltid katolskt”

”Vatikanen – den minsta stormakten”

”En helig maffia”

”…Katolskt tänkande och katolsk mentalitet en faktor att räkna med…”

Den gav upphov till två artiklar i DN 25/11- 92. Det räcker med att citera rubrikerna på dem för att förstå vad han har insett om katolska kyrkans makt i EU- länderna. ”EG alltid katolskt” samt ”Vatikanen – den minsta stormakten”. I den sistnämnda artikeln på ledarsida citerar DN med gillande, kritikers benämning på kurian (katolska kyrkans centrala styrelse i Rom) som ”en helig maffia”! även tidningen Dagen, 25/11- 92, hade en intervju med Lars Bergqvist. Där säger han: ”EG kommer förmodligen för all framtid att vara katolskt dominerad med kristdemokratiska partier i mer eller mindre stark ställning. Katolskt tänkande, katolsk mentalitet, blir för oss en faktor att räkna med.

 A New World Order – Vatican City is a holy mafia

Vatikanstaten som ligger omsluten av Italiens huvudstad Rom har färre än 500 medborgare och är världens minsta självständiga stat. Påven är statschef. Som överhuvud för katolska kyrkan leder han samtidigt en världsorganisation med över en miljard medlemmar.

Katolska kyrkan är i själva verket på väg att bli den mest ihärdiga förespråkaren för en ny ekonomisk och politisk världsordning”. (New World Order!) En del verkar tro att odjuret är en person, en antikrist, som skall framträda utan att några förberedelser har gjorts och först efter det börja bygga upp sitt imperium. De förstår inte att det antikristliga systemet snart är färdigt för att tas i bruk och att det är ett världsrike som genom en jättelik kontrollapparat kommer att tvinga alla människor till lojalitet med en satanisk världsordning, ett antikristligt ekonomiskt, socialt, religiöst och andligt system under vilket majoriteten av världens befolkning kommer att vara slavar. 

Så länge det förkunnas att odjuret/vilddjuret i uppenbarelseboken är en personlig antikrist som saknar medhjälpare på jorden, samt att han skall träda fram efter “brudens” (församlingens) uppryckning, så märker man inte vad som sker idag och att de ogudaktiga gör sig beredda på att utplåna en stor del av mänskligheten. Det är satans plan. Satans plan har alltid varit att förgöra Guds skapelse. Under tiden som de kristna (och alla andra) slumrar, befinner sig i djup dvala, ägnar sig åt att träta med varandra eller glor på sinnesförslöande tv program, erövrar den ateistiska antigudsrörelsen, hela världen. Man förstår inte att Guds och mänsklighetens fiende redan är här och dominerar denna världen.

Det romersk-katolska kyrkan, påven och Vatikanstaten reser under falsk flagg – och Vatikanstaten reser under falsk flagg, så innebär det också att EU projektet reser under falsk flagg (katolsk flagg) och med en falsk agenda styrd från Vatikanstaten och dess Antikrist. 

Uppenbarelseboken säger att de 10 hornen ska hata Skökan och göra henne utblottad och naken och bränna upp henne i eld. Ty Gud har ingivit dem i sina hjärtan att de ska utföra vad Han har i sinnet, Upp 17:16- 17. Om vi då ser lite på vår samtid för att avgöra om detta kan stämma, är det viktigt att veta hur stor katolska kyrkan är i EU.  I Irland, Spanien och Portugal är 95 % av befolkningen katoliker, i Luxemburg 93 %, Belgien 90 % Österrike 85%, Italien 84 %, Frankrike 80%, Holland 50 % och i Tyskland 34%. Själv hävdar Vatikanen att 200 miljoner ­EU- medborgare är katoliker, över hälften alltså. I kraft av detta vill påven ha ett inflytande därefter över EU:s politik. Vatikanen råder ungefär över c:a 2 miljarder av världens 7,2 miljarder människors självbild idag.  Sveriges f.d. Vatikanstatsambassadör, Lars Bergqvist, har på Timbros förlag skrivit en bok om påvestaten, titulerad ”Den heliga pyramiden: Påven, Vatikanen och himmelrikets nycklar”.

Själv skriver Bergqvist så här på sid 171: ”Det är emellertid att märka, att Rom nu är i färd med att glida in i ett nytt skede, där påven och kurian allt tydligare och oftare träder fram med en egen politik, utan förbindelser med de politiska partierna. Det gäller utrikespolitiskt – påvens agerande under Gulfkrisen är kanske det tydligaste exemplet – och socialpolitiskt.” Tänk tanken fullt ut! Efter den senaste tidens politiska skandaler i Italien som framför allt har drabbat de italienska kristdemokraterna som ju är ett katolskt parti, vad blir följden?

Vidare på sid 174: ”Den politiska fasaden till det europeiska huset och framtidens värld ter sig som en spegelbild till det kristna projektet. Det på en gång intressanta och problematiska är det påvliga önskemålet att övervaka bygget: ingalunda leda verksamheten, men väl påverka den. Den socialistiske justitieministern i Italien Claudio Martelli, sade vid de italienska socialisternas senaste kongress i juni 1991: Om vi inte aktar oss blir vi snart överkörda av påvens pansarvagnar. Påven vill erövra Italien som han har erövrat Polen.”

Nu finns Vatikanstaten även med som fullvärdig medlem i ESK, vilket är första gången sedan 1815, då en påvlig legat uppträtt i en internationell politisk konferens. Ett tydligt mått på hur internationella makthavare ser på Vatikanens möjlighet att påverka storpolitiken. När inte kristdemokratiska partier i EU längre kan föra fram Vatikanens åsikter så mycket, p.g.a. politikerförakt som märks i minskat antal mandat, då måste påven och kurian än mer lägga sig i politiken.

 Från första början var den Europeiska Gemenskapen en idé från Vatikanen för att återkatolisera Europa” (Maastricht, Magna Carta, Monarchy & Morality, s. 3, Michael de Semlyen).

Romfördraget utgör grunden till EU-samarbetet och undertecknades i Rom den 25 mars 1957 av Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Frankrike, Tyskland och Italien.Fördraget trädde i kraft 1 januari 1958 och kom till som en utveckling av det tidigare kol- och stålfördraget med syfte att bland annat underlätta för handel mellan medlemsländerna. Här ligger också grunden för EU:s inre marknad, jordbrukspolitik och tullunion. Genom fördraget bildades EEG, Europeiska ekonomiska gemenskapen.

Romfördragen syftar på två olika fördrag som båda signerades den 25 mars 1957 i Rom, Italien, av Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Tyskland:

Andra Vatikankonciliet

Andra Vatikankonciliet, informellt ibland Vatikan II, var ett koncilium i Katolska kyrkan som hölls i fyra sessioner mellan 1962 och 1965. Konciliet syftade, med Johannes XXIII:s ord, till aggiornamento vilket är italienska för ”uppdatering” och syftade på en öppning mot det moderna samhället, en anpassning till nutiden.

Lars Bergquist, Sveriges ambassadör i Vatikanen, har sagt: ”Vi skall komma i håg att EU en gång grundades av mycket hängivna katoliker, så som (tysken) Adenauer, (fransmannen) Schumann och (italienaren) De Gasperi. Alla satte upp Europas enhet som mål.” (Sydsvenskan, 16. okt., 1991, under rubriken ”Vägen till EU går via Rom”). Detta skedde direkt efter det att Hitler, Mussolini och Franco hade misslyckats med samma målsättning.”

En artikel i The Sunday Telegraph, 25. Augusti, 1991, bär överskriften: ”Nu ett Heligt Europeiskt Imperium. Under en stor bild på påven står det skrivet: ”I honom har vi den mest politiske påven i modern tid.” Det är helt tydligt att flera inser Vatikanens inflytande i den Europeiska Unionen.

Romfördraget utgör grunden till EU-samarbetet och undertecknades i Rom den 25 mars 1957 av Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Frankrike, Tyskland och Italien.Fördraget trädde i kraft 1 januari 1958 och kom till som en utveckling av det tidigare kol- och stålfördraget med syfte att bland annat underlätta för handel mellan medlemsländerna. Här ligger också grunden för EU:s inre marknad, jordbrukspolitik och tullunion. Genom fördraget bildades EEG, Europeiska ekonomiska gemenskapen.

Romfördragen syftar på två olika fördrag som båda signerades den 25 mars 1957 i Rom, Italien, av Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Tyskland:

Europeisk integration är den politiska, ekonomiska, militära, sociala, kulturella och juridiska integrationen av europeiska stater.

Genom historien har olika orsaker drivit fram idéer om ett organiserat samarbete mellan Europas länder. Redan på 1400-talet förespråkade den böhmiske kungen Georg Podiebrad en union av kristna europeiska länder för att hindra fortsatt osmansk erövring.

The Vatican has its own lobbying office in Brussels

Artikel 51 i den nya konstitutionen ger kyrkan särskilda privilegier inom EU

Vatikanen har ett eget lobbykontor i Bryssel

Katolska kyrkan styr i nya medlemsländer

Politik har blivit religion och vice versa – och politik har blivit sport och idrott och tvärtom. Antihrist hatar svaghet och behandlar dessa människor ovärdigt och oerhört kränkande, på samma sätt som fascismens människosyn växte fram under Italiens Benito Mussolini, Romarriket. Vatikanstaten har sitt säte i Rom, men bygger fågelbon i hela EU, London City, och Sverige skulle faktiskt kubnna vara granne med Vatikanstaten. I teknologins värld bor Sverige granne med Antihrist – Vatikanstaten. Hitler i Tyskland och Franco i Spanien. Alla var katoliker. Problemet i Europa är dem stora tankarna som finns i den katolska kyrkan och önskan om herrevälde över alla riken i hela världen. Påven, den katolska kyran och Vatikanstaten står över alla riken och människor. Det är här hatet kommer ifrån.

Kyrka, politik och idrott har blivit samma påtryckningsmekanismer som används inom lobbyverksamheten.  Främst kritiserar många aktiva katoliker Opus Dei för dess integralism, alltså att religion och politik blir samma sak. Kyrka, politik och idrott har blivit en öppen arena för att straffa andra som inte följer den katolska kyrkan. Och än värre är när religion blir till ekonomi och där pengar utgör roten till all ondska. Kyrka blir statsreligion, kyrka och religion skiljs åt, vi får statskapitalism och vi får mammonkapitalism/vatikanstaten och påven som Mammon och som Baal Sebub (2 Krönikerboken, Ormen och draken Leviathan).

”Mammon uppburen från helvetet på en varg (vilddjur) för att sätta människans hjärta i girighetens brand”. Följer man ondskans ursprung från Ormen, till Satan och Djävulen, Mammon som heter Beʹlsebub eller Baal Sebub, så får ormen också ett namn till slut enligt Bibeln och beskrivs som Leviatan. I Jes 27:1 står det; ”Den da­gen skall Her­ren med sitt svärd,sitt hårda, väldi­ga, skar­pa svärd, slå Le­vi­a­tan, den snab­ba or­men, Le­vi­a­tan, den ring­lan­de or­men, han skall dräpa dra­ken i ha­vet.” Det var högmod som fick Romarriket på fall.

Ormen tar sig uttryck som Satan (Djävulen) och detta är en avgud som Jesus kallar Mammon och Mammons namn på Satan och Mammon är (eller som han kallas) i 2 Krönikerboken Baal Sebub, guden i Ekron (en avgud människan tillber). Mammon är de onda andarnas furste. 2 Krönikeboken 17 skriver mer Baal Sebub; Genom alla sina profeter och siare hade Herren inpräntat detta hos Israel och Juda: ”Lämna era onda vägar och håll mina bud och stadgar enligt den lag jag gav era fäder och sände till er genom mina tjänare profeterna.” 14Men de lyssnade inte, de var lika styvnackade som sina fäder, som inte trodde på Herren, sin Gud. 15De förkastade hans lagar, förbundet han hade slutit med deras fäder och de varningar han gett dem; de följde det som var tomhet och blev själva idel tomhet, de gjorde som folken omkring dem fast Herren hade befallt dem att inte göra som de. 16De övergav alla bud som Herren, deras Gud, hade gett dem, och de gjorde sig gjutna beläten, två tjurkalvar, de gjorde en asherapåle, de föll ner och tillbad himlens hela härskara, och de tjänade Baal. 17Sina söner och döttrar offrade de på bålet, de bedrev svartkonst och spådom och hängav sig åt det som var ont i Herrens ögon och väckte så hans vrede.

Varför har Vatikanstaten eget lobbykontor i Bryssel? Hur många är anställda där och vilken uppgift har dem som andra lobbyister inte redan är kända för att ha?

Lobbying, lobbyism, lobby eller lobbning (från engelska: lobby) innebär politiskt påtryckningsarbete, det vill säga att professionella företrädare för intressegrupper och särintressen i organiserad form framför sina åsikter till politiska makthavare. Lobbyister kan exempelvis vara anställda som PR-konsulter eller ombudsmän. Inom EU är lobbyism det etablerade sättet för kapitalstarka intresseorganisationer för att kommunicera med politiska beslutsinstanser.

Artikel 51

Påvens maktspel i EU

”EU-fördraget blandar ihop religion och politik”

Artikel 51

”Den katolska propagandan”

Den katolska faran

Påvens maktspel i EU – Sverige alltför naivt

Har katolska kyrkan något inflytande i EU? Nej, hävdar svenska regeringens förhandlare i EU, liksom svenska EU–kännare. Att den föreslagna kommissionären, och påvevännen, Rocco Buttiglione, röstades bort, liksom att en hänvisning till de kristna värderingarna togs ur förordet till den nya konstitutionen, ses som bevis för denna ståndpunkt.

Men att artikel 51 i den nya konstitutionen ger kyrkan särskilda privilegier inom EU är det få som känner till. Inte heller att Vatikanen har ett eget lobbykontor i Bryssel eller hur kyrkan styr i nya medlemsländer.

Lobbyister har kritiserats för att ha hemlig agenda.

Att de vill ha ensidiga fördelar för sina uppdragsgivare och samtidigt försöker dölja det. Att säga att ”just vi vill ha det bättre och vi struntar i andra” brukar inte fungera som lobbyargument, utan de får hitta på andra argument, t.ex. visa på exempel där de är missgynnade, eller hur samhället kan förbättras på ett sätt som gynnar denna grupp.

Lobbyingen som genomfördes på Svenskt Näringslivs uppdragav Prime före valet 2010 orsakade stor debatt december 2010 om lobbying i Sverige. Detta efter Aftonbladets avslöjande om Primes försök till intern påverkan av Socialdemokraterna. Det kom att kallas för Primegate. Den ledde sedan till en debatt om källskydd i Sverige för avslöjande om lobbying. (Wikipedia)

Varför en särskild paragraf 51 för katolska kyrkan och Vatikanstaten?

Dem två helgonförklarade personerna i Sverige var katoliker – heliga Birgitta helgonförklarades 1391.

Nu har påven beslutat att helgonförklara den svenska nunnan Elisabeth Hesselblad. På söndagen helgonförklaras svenska Elisabeth Hesselblad av påven på Petersplatsen i Rom. Det är första gången på 625 år som Sverige får ett helgon.

Saliga Maria Elisabeth Hesselblad helgonförklaras den 5 juni 2016. När vi i år firar Sveriges nationaldag kommer vi att ha två svenska helgon.

De betyder att de två inte bara är de enda svenska helgonen utan även de enda nordiska.

Vatikanstaten avvisar Nationalstaten

Den katolska kyrkan kämpar för en union mellan kyrka och stat. Hon vill vara universell, och ogillar självständiga länder härskande sig efter sina egna lagar. Vatikanstaten och Italien gick skilda vägar och har samtidigt som mål att kämpa för en union mellan kyrka och stat, när den anser sig ha den högsta världsliga makten över alla länder. Den 1 januari 1995 blev Sverige medlem i EU. Den 1 januari 2000 gick Svenska Staten och svenska kyrkan skilda vägar. 2016 röstades man in i säkerhetsrådet. Hon vill vara universell, och ogillar självständiga länder härskande sig efter sina egna lagar. Kyrkan i Rom är en monarki över alla riken, som kropp och själ i kroppen av mannen, eller som Gud i världen därför. , kyrkan i Rom får inte bara ha andlig makt, utan också den högsta världsliga makten ”Gregorius upprepade denna idé när han sa:”.. kraften i kyrkan är överlägsen statsmakten ”Dr. GF van Schulte, professor i Canonical lag i Prag, säger: ”All mänsklig kraft är från det onda och måste därför stå under påven.”

Dr. GF van Schulte, professor i Canonical lag i Prag, säger: ”All mänsklig kraft är från det onda och måste därför stå under påven.” (TW Callaway: Romanism vs. amerikanism, s 120).. Dessa uttalanden gör det kristallklart att denna politiska kraft strävar efter att vinna makt genom kontroll över regeringar och befogenheter staten.

Den romersk-katolska kyrkan arbetande under idé som formuleras i det latinska uttrycket ”de jure divino”, vilket betyder att kyrkan har gudomlig rätt att härska över hela världen, all makt och människor. Det påstår sig ha fått denna rätt från Gud själv, och det kommer att använda alla medel för att uppnå detta syfte – världsherravälde.

General Francisco Franco utsågs till Spaniens envåldshärskare av ledarskapet för de nationalistiska rebellerna i spanska inbördeskriget redan den 1 oktober 1936.[1] I realiteten var det först efter den 1 april 1939, då den republikanska regeringen gick i exil i Frankrike, som hans anspråk på att vara Spaniens stats- och regeringschef, med titeln El Caudillo (svenska: hövdingen), fick betydelse och hans styre började vinna ökat internationellt erkännande.

Omedelbart efter maktövertagandet beordrade Franco massarresteringar och avrättningar av alla sorters politiska fiender så som sympatisörer med den fallna republiken, förespråkare av demokrati, regional autonomi, kvinnors rättigheter och andra liberala, socialdemokratiska eller kommunistiska värderingar. Efter inbördeskriget satt runt 270 000 spanjorer i fängelse medan en halv miljon hade flytt landet.[2][3] För den spanska högern var alla dessa ”fientliga element” resultatet av en konspiration som hade utvecklats av judar och frimurare ända sedan reconquistan på 1400-talet, vilka dessutom anklagades för samarbete med bolsjevikerna för att förstöra den spanska nationen.[

Idag är den stora faran katolska kyrkan i Vatikanstaten

Vatikanstaten har själv blivit en nationalstat, men vill inte att andra ska vara det. När nationalstaterna växte fram försvagades den katolska kyrkans makt. Nu har den åter fått en stark position och starkare inflytande över EU än någonsin. Den säljer nämligen inte bara frimärken och tar emot turister. Vatikanstatens affärsidé är att sälja synd eller köpa synd.

En metod var att sätta en prislapp på synd. Många påvar och biskopar  marknadsförde aktivt skuld,  synd och rädsla för vinning, genom att sälja förlåtelse. De troende uppmuntrades att på förhand  betala för synder de ännu inte begått och få förlåtelsen framöver. De som inte betalade hotades med  evig fördömelse. En annan metod var att få rika jordägare att överlåta sin mark och förmögenhet till Kyrkan på deras dödsbädd i utbyte mot en välsignelse, som antogs ge dem tillträde till himmelen. Påven Leo den femte byggde om Peterskyrkan genom att sälja biljetter ut ur helvetet och biljetter till himlen.

Katolska Kyrkan har kommit att bli den största Maffian på Jorden genom sin beskyddarverksamhet att sälja ”förlåtelse för synder”. Hur kan rimligen dessa människor att förlåta synder, när de lär ut motsatsen till vad Gud och Kristus lär enligt Bibeln och uppenbart inte arbetar för Dem ?Katolska Kyrkan tillämpning av läran att människan kan synda hela sitt liv och att allt de behöver göra är att betala kyrkan för ”förlåtelse” är en av huvudorsakerna till allt ont och all ohederlighet i världen, eftersom människor faktiskt lärs och uppmuntras att vara syndfulla och onda, snarare än att rena sig själva och sträva efter att bli perfekta såsom Gud är fullkomlig, enligt Bibeln. Antikrist och Satan utövar utpressning mot människan.

Den katolska kyrkan representerar vitt skilda värden från de Kristus. Det har infört många obibliska metoder och traditioner. Det har skapat Guds tio bud lag, som det visas i katekesen (jämför med de bibliska buden i Exodus 20: 3-17). Det anser att påven är vice Kristus på jorden, och att våra böner ska gå via Maria, trots att Jesus själv säger: ”Jag är vägen, sanningen och livet: ingen kommer till Fadern utom genom mig ”(Joh 14: 6, se även jag Tim 2: 5.). Påven hävdar han kan förlåta synd, men i Herrens bön Jesus säger att han förlåter oss våra skulder såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga (Matt 06:12). Därför kan vi tydligt se att den katolska kyrkan inte utgör en ren församling eller kvinna (kyrka), därav av ordet skökan i Uppenbarelseboken. Hemligheten som står i hennes panna. Det stora Babylon. Romarriket. De sju kullarnas stad där påven antikrist styr världen.

Katolska kyrkan hävdar att biskopen i Rom (dvs påven) är Petrus efterträdare och Kristi ställföreträdare på jorden. Läran om påven är bland det viktigaste inom katolska kyrkan. Påven anses vara den ofelbare uttolkaren av uppenbarelsen.
Det är ett väl magstarkt budskap, direkt bibelfientligt.

Protestanter lär ut att endast Gud är ofelbar och erkänner inte påvens överhöghet. Den katolska uppfattningen att påven skulle vara ofelbar förkastas av protestanter som anser att alla människor är syndare med fel och brister.

18En man i hög ställning frågade Jesus: ”Gode Mästare, vad skall jag göra för att få evigt liv?” 
19
Jesus sade till honom: ”Varför kallar du mig god? Ingen är god utom en, och det är Gud. Lukas 18:18,19

Det katolska prästerskapet åläggs att leva i celibat. Men Petrus, som påven sägs efterträda enligt katolska kyrkan, var gift enligt Bibeln. (Matt 8:14).

Enligt katolska kyrkans lära blir människan rättfärdiggjord genom dopet, tron samt andra gärningar.

Men Bibeln säger att vi är frälsta av nåd genom tro på Kristus. Jesus har fullbordat vår frälsning och vi kan inte lägga någonting till detta offer.

Protestanter betonar att frälsning inte beror av mänskliga ansträngningar eller meriter utan allt bygger på tron. Vi blir rättfärdiggjorda av tro. De goda gärningarna som Gud förberett åt oss är ett resultat av Guds nåd som verkar i oss efter frälsningen.

Börjar vi bygga på gärningar gör vi om intet Jesu försoningsoffer. Om frälsning kunde vinnas genom gärningar hade Kristus dött förgäves.

Det katolska systemet, avfallen protestantism, EU och den globala eliten representerar vitt skilda värden, tro och läror från de Jesus. Jesus säger: ”Frid lämnar jag dig, min frid ger jag er: inte det som världen ger, ger jag er” (Joh 14:27). Fred kan aldrig uppnås genom ett stort antal regler och lagar. Vi vill att varje individ att se att vi måste återvända till Jesus, hans principer, hans lag och hans riktlinjer för att uppnå fred, rättfärdighet och en ljus framtid. Detta är ingen hatpropaganda, men kärleken till våra män. Vår kärlek till våra män innebär bland annat att vi säga sanningen: De styrande i världen leder oss vilse, till avgrunden. Vår ljus framtid är beroende av det faktum att vi accepterar Jesus Kristus som vår personlige Frälsare och ber om styrka att följa honom och lyda hans bud. I tidningen ”The Daily Telegraph” den 4 september 2000 en mycket intressant artikel stod att finna. Det var ett brev från kardinal Joseph Ratzinger till alla Bishops’conferences världen. Rubriken var följande: ”Vår är mor till kyrkor, säger Vatikanen”. Artikeln citerar kardinal Joseph Ratzinger, numera påve Benedictus XVI. Han sade: ”Det måste alltid vara klart att en, helig, katolsk och apostolisk universella kyrkan är inte syster, men mor till alla kyrkor.” Så den katolska kyrkan säger själv att hon är mamma till kyrkor. Detta är nästan en eko av vad vi läser i Bibeln att ”hora” är mor till skökor. (Upp 17: 5). Den katolska kyrkan innebär att andra kyrkliga samfund och kristna organisationer är avfälling, och bör återgå till moderkyrkan. Detta är vad de försöker uppnå genom ekumeniska samtalen / dialogerna. De motsätter denna makt kommer snart att uppleva vrede förföljelse. Guds barn kommer dock att slutföra sin uppgift, att lita på hans skydd och närhet. De kommer att göra och förkunna det som är rätt, eftersom det är rätt, lämnar konsekvenserna med Gud.

Vi håller med reformator

Vi håller med reformatorerna, som porträtteras den romersk-katolska kyrkan som den stora anti-kristna makt – hora – som gör alla folk att dricka av sitt vin (Uppenbarelseboken kapitel 17). Den hora är otukt religiöst / andligt med de fallna protestantiska kyrkor. Det samarbetar i sin otukt med de fallna protestantiska kyrkor. Det har som mål att etablera en gemensam bekännelse genom kyrkoallianser och ekumeniska råd – en gemensam tro som bygger på katolska traditioner och inte på en biblisk grund. Det har skett en förändring. Men förändringen är inte i påvedömet. Katolicismen liknar faktiskt en stor del av den nuvarande protestantism, eftersom protestantismen har så kraftigt degenererat ända sedan reformator.

Dessutom verkar det som om påvedömet är samarbetsvilliga, öppet eller under tak, med alla som kan vara till hjälp i sin strävan efter europeisk enhet och världsherravälde. Samarbetet omfattar politiska partier, hemliga organisationer, kyrkliga allianser, etc. Tyvärr, alltför få är medvetna om strategin för påvedömet – för sent, kommer de att upptäcka att de har blivit lurade av vilseledande vanföreställningar den stora hora. Bibeln säger: ”för din (skökan s) köpmän var män på jorden, genom vars trolldom alla folk lurade” (Upp 18:23).

Den katolska kyrkan kämpar för en union mellan kyrka och stat. Hon vill vara universell, och ogillar självständiga länder härskande sig efter sina egna lagar. Här har vi några uttalanden om detta:

Den katolska prästen Phelan, redaktör för den katolska tidskriften The Western Watchman, skrev den 27 juni, 1912: ”Berätta att i en konflikt mellan kyrkan och den civila regeringen, tar vi sidan av kyrkan Naturligtvis vi gör Varför.. om regeringen i USA var i krig med kyrkan, skulle vi säga i morgon, åt helvete med er REGERING USA, om kyrkan och alla världens regeringar var i krig, skulle vi säga: TO HELL med alla världens regeringar. ”

Det andra uttalandet är från Leo XIII: s encyklika, eller herde brev, 1879: ”Kyrkan i Rom är en monarki över alla riken, som kropp och själ i kroppen av mannen, eller som Gud i världen därför. , kyrkan i Rom får inte bara ha andlig makt, utan också den högsta världsliga makten ”Gregorius upprepade denna idé när han sa:”.. kraften i kyrkan är överlägsen statsmakten ”Dr. GF van Schulte, professor i Canonical lag i Prag, säger: ”All mänsklig kraft är från det onda och måste därför stå under påven.” (TW Callaway: Romanism vs. amerikanism, s 120).. Dessa uttalanden gör det kristallklart att denna politiska kraft strävar efter att vinna makt genom kontroll över regeringar och befogenheter staten.

Den romersk-katolska kyrkan arbetande under idé som formuleras i det latinska uttrycket ”de jure divino”, vilket betyder att kyrkan har gudomlig rätt att härska över hela världen, all makt och människor. Det påstår sig ha fått denna rätt från Gud själv, och det kommer att använda alla medel för att uppnå detta syfte – världsherravälde.

Dr. Bronson, en känd katolsk auktoritet, skrev: ”Påven har rätt att uttala meningen deponering mot eventuella stats, när så krävs av det goda i den andliga ordning … kraften i kyrkan utövas över sovereigns på medeltiden var inte usurpation, inte härrör från koncessioner furstar eller samtycke av människor, men var och innehas av gudomlig rätt, och han som motstår det, gör uppror mot kungen av kungar och herrarnas Herre. ”(Catholic Review, juni, 1851.)

Även om skriven för länge sedan, den romerska kyrkan säger att det aldrig ändras. Vi finner bekräftelse på detta i ett av sina egna publikationer: ”Vad kyrkan har gjort, vad hon har uttryckt eller underförstått godkänts i det förflutna, det är precis vad hon kommer att göra, uttryckliga eller underförstått godkänner i framtiden, om samma omständigheter inträffa. ”(Catholic Review, januari, 1854.) det är en fördel att veta om historien om den katolska kyrkan, dess strategi och maktanvändning, för att förstå vad som händer och vad som är på väg att hända.

Av subsidiaritetsprincipen

Hela EU-systemet är av katolskt ursprung. Det regler enligt principen så kallade subsidiaritetsprincipen ( ”Maastrichtfördraget”, s. 4, och den katolska kyrkans katekes, s. 470). Detta ord kommer från det latinska ”subsidium”, som betyder ”att hjälpa”. Denna modell av styrande innebär att man försöker lösa konflikter på lokal nivå. Om inte helt lyckad, flyttar ditt fall upp till centrum i systemet. Således involverade parterna måste slutligen överensstämmer med reglerna för makteliten.

Vi kan bättre förstå denna modell när vi vet att principen om dotter lades fram av Leo XIII i sin encyklika av 1891, där han berättar hur världen ska styras, modellen är subsidiaritetsprincipen. Denna princip upprepades hundra år senare av påve Johannes Paulus II i sin encyklika Centessimus Annus. Detta är en hierarkisk modell av regel där eliten, med påven i toppen, är den lagstiftande myndigheten.

Dessutom är detta också en modell av EU – katolik ”demokrati”!

Den katolska kyrkans nya Katekes talar mycket vältaligt om att tillåta individualitet, samvetsfrihet och respekt för individen. Men när tvister och kontroversiella punkter eller oenighet uppstår, individen måste äntligen uppfylla myndigheterna (lagar av eliten).

Som ett resultat, den romersk-katolska kyrkan höjer sig över alla, som påstår sig vara källan till all makt och myndighet på jorden. Vi ser detta uttalande bekräftas i följande citat: ”När staten har rättigheter, har hon dem endast med stöd av och med tillstånd av, högsta myndighet, och att myndigheten bara kan uttryckas genom kyrkan (katolsk), det vill säga är, genom den organiska lag, ofelbart aviserade och unchangeably hävdade, oavsett tids konsekvenser. ”(Catholic World, Vol. XI, nr 64, 1870.)

Många är medvetna om påvedömets vision om att samla Europa, från Atlanten till Ural, under hierarkiskt system av den katolska kyrkan. Denna utveckling mot en övernationell politisk union i Europa är i linje med de intressen påvedömet.

Den katolska kyrkan har alltid velat använda staten som följeslagare. Eftersom Tyskland oftast har varit en kärna av makt i Europa, har påvedömet försökt att alliera sig med denna nation att främja sina långsiktiga intressen.

När tyska Kaiser Wilhelm II besökte Vatikanen 1922, beskrev han hur påven visade den tyska roll på den europeiska scenen: ”Det var av intresse för mig att påven sa till mig vid detta tillfälle att Tyskland måste bli svärd katolska kyrkan. (Från ”Kaisers Memoirs”, s. 211, Herper & Bros., 1922).

År 1933 en allians (konkordat) mellan Tyskland och Vatikanen undertecknades. Genom denna concordat fick kyrkan mer makt, och hjälpte Hitler till makten. Hitler själv sade: ”Jag lärde mig mycket från beställa av jesuiterna Hittills har det aldrig varit något mer storslaget på jorden än den hierarkiska organisation av den katolska kyrkan Jag omvandlas mycket av denna organisation i mitt eget parti..” ( ”. Smokescream ”, s. 20, av Jack Chick).

I detta sammanhang är det intressant att notera att Tyskland har varit ett svärd i Europa, inte minst under andra världskriget. Hitler, Mussolini, Laval och Franco var alla katoliker.

I kampen för att ena Europa längs principerna i Vatikanen, kardinal Manning sade: ”Vi är beredda att skapa syndaflod Europa i blod för att återställa påvens världsliga makten” (jesuiten Octopus, s 209).. De misslyckades. Katoliker lanserade nya försök genom Kol- och stålunionen, som nu är den Europeiska unionen. Detta, naturligtvis, är grundad på katolska principer.

Hemligheten i kvinnans panna i Uppenbarelseboken. Det stora Babylon – Romarriket.

Jesus 12 Apostlar  Den sanna kyrkan                                                Mammon – Vatikanstaten – The Second beast

…Headquarters of the New World Order

Seat of the European Parliament in Strasbourg

…Headquarters of the New World Order

Seat of the European Parliament in Strasbourg

Sculpture outside the Council of Ministers Office in Brussels, Belgium.

 

The first church                                                                             The second church

 

Vem är de?

The first church and gods enlightment

”Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn.” Joh 1:12

Namnet Illuminati är ju själva verket en listig kombination av namnet Lucifer och upplysning – Ljusbärarna.

Ni har djävulen till fader, och ni vill göra vad er fader önskar. Han har varit en mördare från första början, och han står utanför sanningen därför att någon sanning inte finns i honom. När han ljuger talar han med egna ord, ty han är en lögnare och lögnens fader.” (Joh. 8:44)

Har vi däremot Kristi sinne, så är vi Guds barn.

“Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans namn, som har blivit födda inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja, utan av Gud” (Joh. 1:12-13)

Det är vårt sinne som kan bli ett redskap i djävulens eller Guds hand. Om man tänker som den onde och arbetar för hans ideologi, så har man vilddjurets märke på pannan och på handen. Man har valt den herre man vill tjäna och det går inte att tjäna två herrar samtidigt.
Denna ”kvinna” har alltså stort inflytande över det återuppståndna romerska riket – Vatikanstaten och EU är det nya romarriket, som bygger lagar och reformer på en antikrist och avgudarnas avgud Mammon, Ormen heter ju Levithan och Mammon är Baal Sebub, inte konungarnas konung eller´herrarnas herre 2 Krönikerboken).

Är det inte sådant här som den romersk katolska kyrkans (skökans) prästerskap har sysslat med sedan kristendomen blev statsreligion och lierade sig med den världsliga makten i början av 300 talet och som de fortfarande sysslar med?

Steg för steg har man förvandlat den apostoliska läran, Jesus Kristus rena lära och hans evangelium om Guds rike (som bygger på sanning, rättfärdighet och kärlek), till människomeningar (människopåbud) för att man inte har velat stöta sig med de världsliga makthavarna och världens furste.

Resultatet ser vi i form av en avfällig, splittrad och oenig kristenhet som är uppdelad i en massa falanger och skumma sekter trots att bibeln, som är en och samma för alla dessa falanger och sekter, talar om en Guds församling som endast rent geografiskt är uppdelad i flera församlingar, och om Kristi kropp som en levande organism där de enskilda församlingsmedlemmarna ses som lemmar av samma kropp.

Bibeln talar inte om kyrkosystem och om partibildningar som skall finnas till för att vara människor till lags. Bibeln talar inte ens om några kyrkor. Det är först i de nyare översättningarna av bibeln som ordet kyrka överhuvudtaget nämns.

Avfallet som tog fart när man började bygga och dyrka kyrkorna, inklusive de kyrkliga ledarna som av många kristna ses likt ställföreträdande Gudar på jorden (se påven), har snart nått sin kulmen med den sataniska världsordningen och det har lett till att de kristna auktoriteterna numera öppet kan förfalska Guds ord utan att någon reagerar eller vågar reagera.

Uppenbarelseboken säger att de 10 hornen ska hata Skökan och göra henne utblottad och naken och bränna upp henne i eld. Ty Gud har ingivit dem i sina hjärtan att de ska utföra vad Han har i sinnet, n symboliskt rena kvinnan i Uppenbarelseboken kapitel 12?

Beskrivningen i Uppenbarelseboken 17 av moder Babylon och vilddjuret som hon rider på passar tydligt in på påvedömet:

Hon/kvinnan, det vill säga kyrkan i Rom och Vatikanstaten förföljde de heliga. Ordet hon betyder kyrkan, denna kyrka som moder till skökorna.

Hon var klädd i purpur och scharlakan (vers 4). Vid högtidliga tillfällen klär sig påven ofta i den kungliga färgen purpur, och de katolska kardinalernas rockar är röda. Den röda draken är påven och Antikrist.

Vilken annan kvinnan sitter är sju berg (vers 9). Rom, än påvedömets säte, är som bekant byggt på sju kullar Hon härskade ”över jordens konungar.”

Påven ”utgav sig för att i egentlig mening …vara världens ledare både i andliga och världsliga frågor”. 2” Den här beskrivningen kan omöjligt passa in på något annat dåtida land eller kungarike än påvedömet. Det beskrivs alltför tydligt i Uppenbarelseboken 17 för att man ska kunna missuppfatta att det är ett berg med sju kullar.

Varför rider moder Babylon på vilddjuret i Uppenbarelseboken 17? Vad representerar vilddjuret?

I Uppenbarelseboken 13:1-10 beskriver Jesus påvedömet som en förening av kyrka och stat. I Uppenbarelseboken kapitel 17 målar Jesus upp en bild av kyrkan (skökan) och staten (vilddjuret) som skilda institutioner men ändå relaterade till varandra. Kvinnan rider på vilddjuret vilket betyder att kyrkan har kontroll över  vilka andra makter förenar sig med påvedömet och uppfyller profetian för världens sista tid? Italien och Vatikanstaten gick skilda vägar.  Detsamma gjorde svenska kyrkan och svenska staten 1 januari 2000 som skilda institutioner.

The Tower Of Babel Today
…Headquarters of the New World Order

Seat of the European Parliament in Strasbourg

The Tower Of Babel Project.

Vatikanstaten är en röst och EU-länderna dess många tungor. 

Människorna där försökte göra tegel och bygga en stad och ett torn med sin topp i himlen, för att göra sig ett namn, så att de inte sprids över hela världen. Hela världen skulle ha ett språk och ett gemensamt tal, den katolsk-romerska kyrkan. Vatikanstaten och EU länderna kan sammanfattas med orden; Vatikanstaten är en röst och EU-länderna dess många tungor.

Catolic Illuminati – the power os Satan, the hidden agenda, the silent working, Catolic Illuminati is the New World Order and the antichrist – the pobe himself -mammon of gods from Vatican.

Vi kan bättre förstå denna modell när vi vet att principen om dotter lades fram av Leo XIII i sin encyklika av 1891, där han berättar hur världen ska styras, modellen är subsidiaritetsprincipen. Denna princip upprepades hundra år senare av påve Johannes Paulus II i sin encyklika Centessimus Annus. Detta är en hierarkisk modell av regel där eliten, med påven i toppen, är den lagstiftande myndigheten.

 • Auktoritär beroende av en ledare eller elit inte konstitutionellt ansvariga inför en väljare;

Katolska kyrkan är i själva verket på väg att bli den mest ihärdiga förespråkaren för en ny ekonomisk och politisk världsordning”. (New World Order!) En del verkar tro att odjuret är en person, en antikrist, som skall framträda utan att några förberedelser har gjorts och först efter det börja bygga upp sitt imperium. De förstår inte att det antikristliga systemet snart är färdigt för att tas i bruk och att det är ett världsrike som genom en jättelik kontrollapparat kommer att tvinga alla människor till lojalitet med en satanisk världsordning, ett antikristligt ekonomiskt, socialt, religiöst och andligt system under vilket majoriteten av världens befolkning kommer att vara slavar. 

Vatican City – A Holy Maffia – The Real Antichrist and Second Beast – Living Throw EU

Antichrist enlightment/Vatican city

Namnet Illuminati är ju själva verket en listig kombination av namnet Lucifer och upplysning – Ljusbärarna.

Ty de är falska apostlar, ohederliga arbetare, som uppträder som Kristi apostlar. Och det är inget att förvåna sig över, Satan själv uppträder ju som en ljusets ängel. Inte underligt då om hans tjänare uppträder som om de tjänade rättfärdigheten.” Djävulens hat mot Gud vänder sig speciellt mot de kristna därför att de här på jorden avslöjar honom. I samband med tron på en kommande antikrist med världsmakt, har man ofta hänvisat till de ord i bibeln som säger att man inte skall kunna köpa och sälja utan att ha vilddjurets/odjurets märke på handen eller på pannan.

“Och det ser till att alla, höga och låga, rika och fattiga, fria och slavar, får ett märke på högra handen eller på pannan och att ingen kan köpa eller sälja utan att ha märket, odjurets namn eller talet för namnet. Här behövs vishet. Den som har förstånd skall tolka odjurets tal, ty det är en människas tal, och talet är 666” (Upp. 13: 16-18). Idag tar sig detta uttryck som att Statskapitalism och Leviatan har rätt att använda våld mot de människor som är otillräckligt integrerade i konsumtionsmarknaden eller protesterar mot kapitalisms tillvaro och finansvärldens egoism.

När kontanterna försvinner måste alla till slut få märket i pannan eller i handen7armen och bli chipmärkta för att kunna handla, köpa och sälja. Problemet är att alla kan bli hackade, chippade och clonade, ungefär som när programvara kopieras till ett operativsystem, film eller musik laddas ner helt gratis. Charles Darwin kanske hade fel, kanske är skapelseberättelsen mer sann än man tror. Istället för ett äpple som på Adams och Evas tid, så äter/tar den emot digitala och sociala äpplen.

Skumma sekter och skumraskaffärer i den katolska kyrkans tjänst

Opus Dei – en hatad rörelse – skriver Aftonbladet i en artikel

”Da Vinci-koden” anklagar organisationen för mord och terror – här är sanningen om Vatikanens hemligaste män.

 Organisationen – Guds verk på latin – är den mest omskrivna, kritiserade och i många fall hatade inom den katolska kyrkan.

Dan Brown anklagar den för mord och för att tvinga sina medlemmar till blind lydnad.

MÖTE MED OPUS DEI Påven Benedictus XVI talar till medlemmarna i den konservativa katolska rörelsen Opus Dei under ett möte i Vatikanen. Rörelsen har fått utstå hård kritik efter publiceringen av Dan Browns ”Da Vinci-koden”. Men själva tycker de att boken och filmen innehåller massor av felaktigheter.

”Da Vinci-koden”, en bästsäljare med 46 miljoner sålda exemplar: skräp eller ny historisk sanning om kristendomen?

I boken framställs den katolska organisationen Opus Dei som mystisk, maktfullkomlig och kriminell.

Sanningen är att den länge var en hemlig, ultrakonservativ rörelse med rötterna i den spanska franchismen, fasciströrelsen som leddes av diktatorn, generalissimo Franco.

Den är elitistisk och söker framför allt högt begåvade och väl utbildade personer. Syftet är att infiltrera de statliga institutionerna inifrån. På det viset är den fundamentalistisk – en medlem av Opera, som medlemmarna kallar organisationen sinsemellan, vill omskapa samhället efter kyrkans och Guds mening.På samma sätt. Opus Dei betonar vikten av arbete och yrkesmässig kompetens.

Många tidigare medlemmar som lyckats hoppa av har vittnat om det inferno de upplevt. Hur Operas ledning tvingar fram en personlighetsförändring hos sina medlemmar. Hur glada, öppna människor med stor självständighet blir så förlamade att de inte ens orkar köpa en egen flygbiljett.

Sekretessen har varit närmast total om vilka medlemmarna är och vilka mål organisationen vill uppnå.

En god sak har Dan Browns bok fört med sig: Opus Dei har nu valt att slå in på en ny väg. Portarna har öppnats. Arkiven har gjorts tillgängliga och pressträffar med journalister har organiserats.

– Vi vill vända förfalskningarna och anklagelserna till att bli ett medel för att föra ut sanningen om Opus Dei, säger organisationens talesman i Rom.

Trots den nya öppenheten har inte kritiken mot Opus Dei minskat.

Främst kritiserar många aktiva katoliker Opus Dei för dess integralism, alltså att religion och politik blir samma sak.

Förre påven Johannes Paulus II upphöjde Opus Dei till vad som kallas en personlig prelatur. Det betyder att den rapporterar direkt till påven och har en närmast oinskränkt autonomi. Detta gav Opus Dei ännu mer makt medan den tidigare så viktiga jesuitorden har tvingats på reträtt.

Påvens språkrör, Joaquin Navarro Vals, tillhör Opus Dei. Han har avgett löfte om celibat och lever och bor i organisationens högkvarter vid Via Bruno Buozzi i Roms ”diplomatstad”, kvarteret Parioli.

De katolska TV-kanaler som följer kyrkan och påvens aktiviteter kämpar för att behålla sin självständighet gentemot Opus Dei.

 

Opus Dei, formellt känd som Prelaturen av det heliga korset och Opus Dei ( latin : Praelatura Sanctae Crucis et Operis Dei), är en institution i romersk-katolska kyrkan som lär att alla kallade till helighet och att det vanliga livet är en väg till helighet . [2] [3] de flesta av dess medlemmar är lekmän, med sekulära präster under styrningen av en prelat (biskop) väljs av specifika medlemmar och utses av påven. [4] Opus Dei är latin för ”arbete Gud”; varför organisationen kallas ofta av medlemmar och supportrar som arbetet.

Opus Dei grundades av en katolsk präst, Josemaría Escrivá de Balaguer, den 2 oktober 1928 i Madrid, Spanien. Enligt Escrivá, den dagen han upplevde en vision där han ”såg Opus Dei”. [27] [28] Han gav organisationen namnet ”Opus Dei”, som på latin betyder ”Guds verk”, [20] för att understryka tron att organisationen inte var hans (Escrivá s) arbete, men var snarare Guds verk. [29] under hela sitt liv, Escrivá ansåg att grundandet av Opus Dei hade en övernaturlig karaktär. [30] Escrivá sammanfattas Opus Dei uppdrag som ett sätt att hjälpa vanliga kristna ”för att förstå att deras liv … är ett sätt att helighet och evangelisation … och till dem som förstå detta ideal av helighet, erbjuder Verket den andliga stöd och utbildning de behöver för att uttrycka det i praktiken.

Opus Dei är en organisation av katolska kyrkan . Som sådan, delar det de läror den katolska kyrkan och har ”ingen annan undervisning än undervisning av läro av Heliga stolen ”, enligt grundaren. [47]

Opus Dei lägger särskild vikt vid vissa aspekter av den katolska läran. Ett centralt inslag i Opus Dei teologi är dess fokus på livet för de vanliga katoliker som varken präster eller munkar. [48] [49] [50] Opus Dei betonar ” universella kallelsen till helighet ” tron att alla bör eftersträva att vara ett helgon, enligt Jesu befallning att ”Älska Gud av hela ditt hjärta” ( Matt 22:37 ) och ”Var perfekt som er himmelske Fader är fullkomlig.” ( Matt 05:48 ) Opus Dei lär också att helighet är inom räckhåll för alla, inte bara några speciella individer, med tanke på Jesu undervisning som hans krav är ”lätt” och ”ljus”, som hans gudomliga hjälp garanteras. ( Matt 11: 28-30 ) [51] [52]

Opus Dei har inte munkar eller nunnor, och endast en minoritet av dess medlemmar är präster. [53] Opus Dei betonar att förena andliga livet med professionell, social och familjelivet. Medlemmar i Opus Dei leder vanliga liv, med traditionella familjer och sekulära karriärer, [54] och strävar efter att ”helga det vanliga livet”. I själva verket kallas påven Johannes Paulus II Escrivá ”helgon vanliga liv”. [55]

På samma sätt, Opus Dei betonar vikten av arbete och yrkesmässig kompetens.

Idag vet vi att Opus Dei har drygt 86000 medlemmar i mer än ett 50-tal länder. 49000 finns i Europa, 29000 i Amerika. 1900 är prästvigda.

Även i Sverige är Opus Dei representerat. Den svenske katolske biskopen Anders Arborelius har en medarbetare som tillhör Opus Dei och i Lärkstadens studiecentrum vid Valhallavägen undervisas medlemmar och intresserade i katolska kyrkans och Opus Deis tro och principer.

I Sverige uppges Opus Dei ha ett drygt 50-60 tal medlemmar. Men i Norge är organisationen förbjuden att verka.

I Italien har det publicerats en lista över medlemmar och sympatisörer. Det sägs till exempel att förre riksbankschefen, Antonio Fazio, sympatiserar och ofta deltar i mässorna. Han tvingades nyligen avgå efter en finansskandal.

Att vara medlem är att helga Gud i arbetet, säger Opus Dei. De ekonomiska resurserna är enorma och tillåter Opus Dei att äga lyxlägenheter på Östermalm i Stockholm eller driva sjukhus och universitet runtom i världen.

Nätverk
Organisationen består av ett stort och effektivt nätverk. Efter att jag knutit första kontakten med ”Sverigechefen” för en intervju dröjer det inte länge förrän jag blir uppringd av organisationens ansvarige i Andalusien, Ismael Martínez Sánchez i Granada.
Jag blir genast tillfrågad i vilket syfte jag skriver om Opus Dei och vad jag tänker skriva. Jag ber om en medlemsmatrikel, men svaret blir att någon sådan inte lämnas ut.
Det enda jag får veta är att organisationens medlemmar består av ”gente de calle”, det vill säga ”gatans folk”. Dessa ”gatans folk” består av advokater, journalister och ingenjörer får jag senare veta. Men på rörelsens hemsida läser jag att ”Opus Dei blev till bland de fattiga”.

Opus Dei blev till bland de fattiga sägs det (äger fastigheter på Östermalm)

Jesus var den fattigaste av alla, men katolska kyrkan och Vatikanstaten den rikaste i världen på turism och på att sälja frimärken.

Kort om ekonomi

Vatikanstaten – Det dolda imperiet – en helig maffia

Vatikanstaten (latin: Status Civitatis Vaticanae; italienska: Stato della Città del Vaticano[5], i direkt översättning ”Vatikanstadens stat”), är en självständig mikrostat belägen som en enklav i den italienska huvudstaden Rom. Vatikanstaten upprättades 1929 genom Lateranfördraget, vilket gav påven och ledningen för den romersk-katolska kyrkan oberoende efter en mångårig konflikt med Kungariket Italien. Påven har sitt ämbete som kyrkans högste ledare genom att han företräder Heliga stolen, ett internationellt rättssubjekt skilt från Vatikanstaten. Det är genom Heliga stolen som kyrkan upprätthåller diplomatiska relationer med andra stater och internationella organisationer. Kyrkan har ungefär 1,1 miljarder medlemmar världen över och som religiös ledare för en sjättedel av världens befolkning har påven ett betydande inflytande. Befolkningen i Vatikanstaten är runt 800 personer av vilka endast cirka 450 är medborgare. Till både yta och befolkning rör det sig om världens minsta självständiga stat. Vatikanens namn kommer från Vatikanberget i Rom, och runt dess territorium löper en mur som är cirka 3 200 meter lång. Inkomsterna till Vatikanstaten kommer från försäljning av frimärken, mynt och souvenirer till turister, från avgifter för inträde till Vatikanens museum samt från försäljning av olika skrifter. Inkomsterna och levnadsstandarden för de som arbetar i Vatikanen är jämförbara, eller något bättre än de som jobbar i staden Rom (Wikipedia).

 Vatikanen råder över c:a 2 miljarder av världens 7,2 miljarder människors självbild.

Vatikanens kolossala rikedomar inrymmer enorma investeringar hos Rothschilds i England, Frankrike och USA inom oljetrusterna och vapenindustrin, som Shell och General Electric. Vatikanens innehav av rent guld, värt miljarder lagras hos de av Rothschild kontrollerade Bank of England och US Federal Reserv Bank. Katolska Kyrkan är den största finansiella makten, rikedoms ansamlare och egendomsägaren, som existerar genom att den äger mer materiellt välstånd än någon bank, företag, transnationellt bolag  eller regering någonstans på jordklotet. Detta samtidigt som  2/3 av världen tjänar mindre än 2 USD/dag och 1/5 av världen är undernärd eller svälter till döds, samlar Vatikanens rikedomar och avkastning från aktiemarknaden och har mage att  predika om Givandets välsignelse. Nå hur samlade Vatikanen all denna rikedom  på ett årtusende? En metod var att sätta en prislapp på synd. Många påvar och biskopar  marknadsförde aktivt skuld,  synd och rädsla för vinning, genom att sälja förlåtelse. De troende uppmuntrades att på förhand  betala för synder de ännu inte begått och få förlåtelsen framöver. De som inte betalade hotades med  evig fördömelse. En annan metod var att få rika jordägare att överlåta sin mark och förmögenhet till Kyrkan på deras dödsbädd i utbyte mot en välsignelse, som antogs ge dem tillträde till himmelen. Påven Leo den femtebyggde om Peterskyrkangenom att sälja biljetter ut ur helvetet och biljetter till himlen.

Vatikanstaten ger ingen avbild av Jesus utan Mammons avbild

Katolska Kyrkan har kommit att bli den största Maffian på Jorden genom sin beskyddarverksamhet att sälja ”förlåtelse för synder”. Hur kan rimligen dessa människor att förlåta synder, när de lär ut motsatsen till vad Gud och Kristus lär enligt Bibeln och uppenbart inte arbetar för Dem ?Katolska Kyrkan tillämpning av läran att människan kan synda hela sitt liv och attallt de behöver göra är att betala kyrkan för ”förlåtelse” är en av huvudorsakerna till allt ont och all ohederlighet i världen, eftersom människorfaktiskt lärs och uppmuntras att vara syndfulla och onda, snarare än att rena sig själva och sträva efter att bli perfekta såsom Gud är fullkomlig, enligt Bibeln. Antikrist och Satan utövar utpressning mot människan.

Karolinska Institutet
Efter ytterligare research får jag fram ett namn på en medlem i Málagaprovinsen. Det är José Angel Aguirre, professor i medicin vid Málagas universitet. Han har även varit verksam i Sverige.
-Jag arbetade vid ett forskningscenter vid Karolinska Institutet, berättar José Angel Aguirre i öppen intervju och tillägger att han kan några Bellman –och Taubesånger…
Men det viktigaste för José Angel var att få vara med och bygga upp Opus Deis verksamhet i Sverige.
-Det var ett privilegium att få göra något för det katolska verket i Sverige. Det är som en personlig plikt. Inom rörelsen finns alla slags människor. Om du vore katolik så kunde du vara medlem som journalist, säger José Angel.

Som 18-åringen kom José Angel Aguirre i kontakt med Opus Dei i samband med studier vid Sevilla universitet. Sju år senare var han fullvärdig medlem.
-Jag ville veta mer om kristendomens väg och få hjälp för att utveckla min tro. Jag fick träffa medlemmar, se hur de levde och det passade mig.
Enligt rörelsens hemsida är ”Opus Dei är en personalprelatur i Katolska kyrkan. Den grundades i Madrid den 2 oktober 1928 av den helige Josemaría Escrivá de Balaguer, men började ta form först efter det spanska inbördeskriget (1936-1939). Grundaren refererade till året för general Francos maktövertagande som Segerns År.
Krigsutgången anses vara avgörande för Opus Dei tillväxt. Francoregimen rensade bland intellektuella och blev den politiska plattform som rörelsen behövde. Viktiga poster vid universiteten gavs till Opus Dei-sympatisörer av Francos utbildningsminister.

Hela världen
Grundaren Escrivá flyttade till Rom 1946. Därifrån sände han ut medlemmar till hela världen. 1949 kom Opus Dei till Mexiko sedan till USA, Argentina och Chile. Expansionen har fortsatt och nu finns Opus Dei på alla kontinenter. Opus Deis huvudsäte, med prelatskyrkan, ligger i Rom. Men allt är inte frid och fröjd. Jesuiterna och Opus Dei har varit i konflikt ända sedan Opus Dei grundades 1928.
Bilden av Opus Dei som dess cirka 85.000 medlemmar kallar för Verket, är dubbel beroende på vem man frågar. En del tongivande intellektuella upplever exempelvis Opus Dei som ett verkligt hot mot vår tanke- och handlingsfrihet och där religion och politik flyter samman. Åter andra med sina rötter i den katolska kyrkan pekar på organisationens förträfflighet med socialhjälpprogram och utbildningsprogram.

Medeltida självspäkning
Avhoppare till rörelsen har berättat om smärtsam medeltida självspäkning. Om metallband med vassa taggar på insidan som ska bäras runt låren två timmar varje dag och en liten knutpiska. Piskan ska svingas 33 gånger varje lördag och knutarna ska träffa de nakna skinkorna.
José Angel Aguirre, professor i medicin vid Málagas universitet och medlem i Opus Dei bekräftar för Svenska Magasinet att man inom rörelsen har vissa ”apparater”. Inom rörelsen finns det tre sorters medlemmar men det är inte alla som ägnar sig åt självspäkning.
Det stammar från gamla traditioner eller medeltida vanor. En av ”apparaterna” går under benämningen ”disciplina”, åter en annan under namnet ”feliz”.
Gör det ont att bära dessa ”apparater”, frågar jag.
-Det gör inte mer ont än att gå till gymmet och träna. Men upplevelsen att det gör ont gör att du kommer närmare Gud.

”Guds maffia”
I romanen ”Da Vinci-koden” sägs Opus Dei vara kapabel till både mord och andra onda ting. I boken beskrivs organisationen som en ”mörk och illasinnad katolsk organisation med högkvarter i New York. En ”Guds maffia” som ändå har ”Vatikanens fulla stöd”. Enligt samma roman finns det en grupp som heter Opus Dei Awareness Network som håller ett kritiskt öga på Opus Dei. De har till och med en egen hemsida, www.odan.org.

Enligt kritikerna är Verket en underjordisk katolsk rörelse, som bedriver en aktiv politisk kamp mot det moderna samhället, inte minst mot preventivmedel, fri abort, kvinnors frigörelse och sexuella rättigheter. De är beredda att med alla medel infiltrera de organisationer som konstituerar samhället på europeisk och global nivå.

Buttigliones syster Angela är medlem i Opus Dei, själv är han professor på ett universitet knutet till Opus Dei, San Pio V. De som läst sommarens storsäljare, Da Vincikoden har hört talas om Opus Dei. Men fortfarande är den sektliknande organisationen relativt okänd i Sverige. Jag har studerat Opus Dei under flera år och noterat bristen på initierade reaktioner från politiskt håll. En del av informationen finns tillgänglig på nätet.

Opus Dei är en delvis hemlig, underjordisk katolsk rörelse, som bedriver en aktiv politisk kamp mot det moderna samhället.

Från att tidigare ha varit utestängda från Vatikanen har de under påven Johannes Paulus 11, via Vatikanens talesman kardinal Joseph Ratzinger, arbetat sig allt närmare maktens centrum.

Opus Dei har nu en central position i Vatikanen och därmed i den katolska världen. År 2002 lyckades de med ett mastodont lobbyarbete åstadkomma en helgonförklaring av den spanske grundare av Opus Dei, Josémaria Escriva. En triumf för Opus Dei. Vatikanstaten har eget lobbykontor i EU. Den främmande fågeln har till och med fått flytta in i högkvarteret EU och därifrån styra, kontrollera och manipulera de mörka krafterna bakom en dold agenda med dolda avsikter. Brexit var ingen tillfällighet. Uppenbarelseboken talar den om en krona som skulle falla bort.

 

Under Berlusconi är det fritt fram för Opus Dei, liksom under kommissionens nye ordförande José Manuel Barroso, som stöds av Opus Dei och ingår i nätverket. Den maktsfär som håller på att erövra Europa är rik, stark, hemlig, och djupt reaktionär. Den har inte respekt för lagar och regler. Den använder sig cyniskt av berättelser om helgon och mirakler, och pressar sanningen kring dessa fenomen, så det går att tala om rent bedrägeri.

Vatikanen
Opus Dei har sedan 90-talet en central position i Vatikanen – maktens centrum – och därmed i den katolska världen. Johannes Paulus II saligförklarade rörelsens grundare Josemaría Escrivá de Balaguer den 17 maj 1992, på Petersplatsen, i närvaro av 300.000 människor.
Tio år senare, den 6 oktober 2002, blev Opus Deis grundare helgonförklarad på Petersplatsen inför en människoskara från mer än 80 länder. Det var kardinal Ratzinger, Prefekt för den heliga Stolens troskongregation som drev helgonförklaringen av Opus Deis grundare Josémaria Escrivá.
Escrivá ”avsåg att grunda någonting, men det var inte hans verk, utan Opus Deis. Han var endast instrumentet för Guds verk”, skriver kardinal Ratzinger.

Francoministrar
Samtidigt upprörs många över att Verket konsekvent har stött fascistiska regimer som exempelvis Spaniens general Franco och Chiles general Augusto Pinochets. Under Francoeran tillhörde flera av ministrarna Opus Dei.
Enligt Johannes Bernaldo, teologie doktor och Opus Dei vikarie för Skandinavien, finns det en förklaring till att några få medlemmar i Opus Dei var statsråd under Franco då den överväldigande majoriteten av Francos statsråd var praktiserande katoliker. Av 116 statsråd som Franco utnämnde under sina 36 år tillhörde åtta Opus Dei.
-Men min pappa satt i fängelse, han var republikan, säger Johannes Bernaldo.

Politisk agenda tillbakavisas
Förutom att ha skaffat sig en dominerande ställning i Vatikanen  har rörelsen på motsvarande sätt etablerat sig inom makteliten i EU. Det menar Maria Schottenius, kulturchef på Dagens Nyheter och en av de främsta kritikerna i Sverige.
Enligt Maria Schottenius har rörelsen med rötter i Spanien tagit sig in i Sverige. Positionerna har flyttats fram i takt med att rörelsen blivit allt mäktigare. Jorge de Salas, en av biskop Anders Arborelius närmaste medarbetare i Katolska kyrkan i Sverige, är Opus Dei-man.
Men att Opus Dei skulle ha en politisk agenda tillbakavisas av Johannes Bernaldo, chef för Opus Dei i Sverige. Bernaldo har varit Opus Dei-medlem i 44 år.
-Allt handlar om ett andligt syfte, att leva ut sin kristna kallelse och bete sig på ett visst sätt i livet. Vi lever efter Jesus ord att ge kejsaren det som tillhör kejsaren och ge Gud det som tillhör Gud.

”Fullständig frihet”
-Tack vare Opus Dei lärde jag mig att skilja mellan trosläran och samhällets organisation, där varje katolik – och varje medlem i Opus Dei – har fullständig frihet och bör ta personligt ansvar för att bilda sig en uppfattning och handla i enlighet med den.
-Katolska kyrkan förespråkar inte en enda lösning för samhällets problem utan anser att dessa frågor har överlämnats av Gud till människornas ansvar och kan lösas på olika sätt, också beroende på tidens omständigheter.
-Vårt mål är att vara en god kristen i samhället och i familjen, säger Johannes Bernaldo och citerar Josemaría Escrivá de Balaguer ord om målet med Opus Dei:
”Heliga arbetet, helga sig genom arbetet och helga andra genom arbetet”.
-Jag har under mina år i Opus Dei bara träffat två eller tre personer som arbetar inom politiken, säger José Angel Aguirre i Málaga.

Medlem kan bli påve
I skrivande stund nås jag till slut av nyheten att påven Johannes Paulus efterträdare kan bli en Opus Dei-medlem. Johannes Paulus har själv utnämnt nästa alla av de 120 kardinalerna som kan träda in i Sixtinska kapellet där röstningen genomförs och han har gett direktiv för hur det ska gå till.
Tretton av kardinalerna nämns som möjliga påvar. En av dem är Juan Luis Cipriani Thorne , ärkebiskop i Lima, Peru, medlem i Opus Dei.

Opus Dei policy on publicizing membership

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_members_of_Opus_Dei

http://www.svenskamagasinet.nu/article.16.html

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article10831542.ab

Vilka är de negativa sakerna i Opus Dei?

A: I korthet:

 • Den fascistiska ideologin i Escriva läror. Den fundamentalism. De
 • Intolerans mot andra religioner.
 • Oärlighet.
 • Faran inneboende i odemokratiska struktur blint följer order.
 • Faran inneboende i den psykologiska kontroll de har för sina medlemmar på grund av ” vecko chatt ” där de har att berätta de innersta uppgifter om sina själar till deras andliga ledare.
 • Den aggressiva och manipulativa sätt som de försöker att fånga nya medlemmar.
 • Den onda karaktären av grundaren.
 • Det faktum att de inte avslöja deras verkliga mål och hålla en hel del material hemlighet från allmänheten.
 • Den trångsynta tänkande av att tillhöra en elit.
 • Nationalism och super-patriotism med en känsla av historiska uppgift;
 • Aggressiv militarismen även till den grad att glorifiera krig lika bra för den nationella eller enskilda anda;
 • Auktoritär beroende av en ledare eller elit inte konstitutionellt ansvariga inför en väljare;
 • Personkult kring en karismatisk ledare;
 • Reaktion mot värdena för modernismen, vanligtvis med känslomässiga attacker mot både liberalism och kommunism;
 • Uppmaningar för homogena massor av vanligt folk (Volkish på tyska, populistiska i USA) för att gå frivilligt i ett heroiskt uppdrag – ofta metafysiska och romantiserade karaktär;
 • Avhumanisering och syndabockar fienden – se fienden som en sämre eller omänskliga kraft, kanske inblandad i en konspiration som motiverar att utrota dem;
 • Självbild av att tillhöra en överlägsen form av social organisation bortom socialism, kapitalism och demokrati;
 • Delar av nationalsocialistiska ideologiska rötter, till exempel sken stöd för den industriella arbetarklassen eller jordbrukare, men i slutändan, smide av en allians med en elit samhällssektor.
 • Nedläggning av någon konsekvent ideologi i en enhet för statsmakten.

Katolska kyrkan bygger på en fascistisk lära och ser  Påvefolket har makt över alla riken och människor. Fascister avskyr Jämställdhet:

 • Escriva lär att människor inte ens bör vara lika i Guds ögon !! (# 98 präster är mer värdefulla än andra människor). I många andra behovet av ledarskap uttrycks (t.ex. # 60, # 61) hela kapitel om ledarskap alla implicit tyder på att det finns människor som är överlägsna och detta är deras legitimering av varför de ska härska över andra.

Katolska kyrkan…..är en form av religiös fundamenatlistisk Vatikannationalism och super-patriotism med en känsla av historiska uppgift. Nationalismen är något de kan inte riktigt råd som de vill vara globalt verksamma. Ändå de tror lite nationalism är bra för att vara katolik: läs # 525. Självklart deras mål är inte att vinna makten i ett land utan att vinna makten i den katolska kyrkan och i hela världen. Där fascism i allmänna behov fiender skulden för allt ont Opus Dei måste vara mycket selektiv. På grund av sin globala karaktär inte kan lika gärna plocka andra nationer. Det skulle vara ett farligt spel att öppet sprida hat mot andra religioner. Detta skulle leda lätt till motsägelser med sin egen andlighet (en av sina goda sidor) men även till intolerans mot andra religioner, som inte är dolda mycket väl (se min kapitel om tolerans i min FAQ. I vilket fall som helst, de viktigaste fiender de plockas är:

 • alla människor som kritiserar dem.
 • kommunister.
 • någon mystisk frimurare … mörka värld konspiration.

Artikel 51 i EU är som ett katolismens AREA 51. Arbetar i det tysta och osynligt.

Opus Dei är indelad i två grenar, en manlig och en kvinnlig och har 87 000 medlemmar i ett 60-tal länder. Den riktar sig främst till människor i ledande ställningar. I boken framställs den katolska organisationen Opus Dei som mystisk, maktfullkomlig och kriminell.

Sanningen är att den länge var en hemlig, ultrakonservativ rörelse med rötterna i den spanska franchismen, fasciströrelsen som leddes av diktatorn, generalissimo Franco.

På samma sätt, Opus Dei betonar vikten av arbete och yrkesmässig kompetens. Den är elitistisk och söker framför allt högt begåvade och väl utbildade personer. Syftet är att infiltrera de statliga institutionerna inifrån. På det viset är den fundamentalistisk – en medlem av Opera, som medlemmarna kallar organisationen sinsemellan, vill omskapa samhället efter kyrkans och Guds mening.

 

Artikel 51 i förslaget till EU-konstitution är ett led i att försöka skapa en europeisk superstat som inte skiljer på religion och politik

Det vore en skandal om det blev grundlagsfäst att EU ska ha regelbunden kontakt med katolska kyrkan, som verkar i strid med FN:s konventioner om kvinnors och barns rättigheter.

Termen ”katolsk” kommer av grekiskans καθολικός (katholikos) i betydelsen ”universell”, och användes för att beskriva kyrkan första gången under det tidiga 100-talet.[7] Termen katholikos motsvaras av καθόλου (katholou), en sammanbindning av καθ’ ὅλου (kath’ holou) som betyder ”i enlighet med helheten”.[8] Kombinationen ”katolska kyrkan” (he katholike ekklesia) är dokumenterad tidigast i Ignatius av Antiochias brev till Smyrna från ungefär år 110 e. Kr.[note 1] Hos Kyrillos av Jerusalems (315-386) används ”katolska kyrkan” som särskiljning från andra grupper som också benämner sig som ”kyrkan”.

Namnet ”katolska kyrkan” är det mest förekommande i officiella romersk-katolska dokument.[13] Det var även namnet påve Paulus VI angav när han signerade dokumenten från Andra Vatikankonciliet.

Har katolska kyrkan något inflytande i EU? Nej, hävdar svenska regeringens förhandlare i EU, liksom svenska EU–kännare. Att den föreslagna kommissionären, och påvevännen, Rocco Buttiglione, röstades bort, liksom att en hänvisning till de kristna värderingarna togs ur förordet till den nya konstitutionen, ses som bevis för denna ståndpunkt. Men att artikel 51 i den nya konstitutionen ger kyrkan särskilda privilegier inom EU är det få som känner till. Inte heller att Vatikanen har ett eget lobbykontor i Bryssel eller hur kyrkan styr i nya medlemsländer.

Katolska kyrkan har flera allierade på höga poster i EU.

Reformationen

Martin Luther kritiserar den katolskakyrkan

I början av 1500-talet fick den katolska kyrkan ta emot skarp kritik av en tysk munk vid namn Martin Luther. Under stridsropet: ”Nåden allena, tron allena, skriften allena” – gick han till storms mot det andliga och moraliska förfallet i den katolska kyrkan. Luther kritiserade främst den katolska kyrkans maktlystenhet och inskränkthet som enligt honom inte överensstämde med den ursprungliga kyrkans ideal.

Martin Luther  (1483-1546) anslog, som ung professor i Wittenberg i Tyskland, några teser (kortfattat formulerade tolkningar eller påståenden) till dis­kussion inom universitetet. Han startade därmed en revolution. Med sina 95 teser, som han spikade upp på en av portarna till slottskyrkan i Wittenberg,  offentliggjorde han grundtankarna i sin åskådning. Han tänkte sig en reform inom den katolska kyrkan. I en av teserna förklarar Luther att påven inte kunde förlåta synder genom avlatsbrev.
Tvisten med påvedömet genom de 95 teserna (31 okt. 1517) utvidgades genom en disputation (offentligt samtal ) i Leipzig 1519, då Luther förklarade att påvens maktställning inte hade något stöd i bibeln. Han ansåg att varken  påve eller kyrkomöten hade avgörande auktoritet i trosfrågor. Han hävdade i stället bibelns auktoritet.

Luther förklarades nu som kättare, och den påvliga bullan Exsurge Domine 1520 fördömde Luthers samtliga skrifter. En bulla är en skrivelse med påvens sigill.
Då skrev Luther boken Till den kristliga adeln av tysk nation om det krist­liga ståndets (d.v.s. kyrkans) förbättring. Han uppmanade hela den tyska nationen till frihetskamp mot de tyranniserande ”romanisterna”, ”helvetets furstar ” (d.v.s. påvarna och deras hantlangare), som menar att den andliga makten står över den världsliga, att endast påven kan utlägga skriften, samt att endast påven kan sammankalla ett kyrkomöte.

En annan skrift, som med stor hänförelse blev mottagen i Tyskland, var Om en kristen människas frihet (De libertate christianae). Inom två år hade minst 10 upplagor gått ut i tryck. Boken hade skrivits på några få dagar, då den brådskande skulle skickas med en skrivelse till påven.

I boken Om kyrkans babyloniska fångenskap kritiserar Luther sakramentslä­ran och sakramentsförvaltningen. Luther menar att sakrament är de kyrkliga handlingar, som är tecken på Guds omotiverade givande av sin kärlek. Av den romersk-katolska kyrkans sju sakrament erkänner Luther bara dopet och nattvarden. Luther satte stort värde på den enskilda bikten. Han menade också att människorna i nattvarden skulle få mottaga både bröd och vin, inte som påven menade enbart brödet. Han förkastade transsubstantiationsläran och mässoffret. Han ansåg att sakramenten hade förvandlats till andliga tvångsmedel i en härsklysten hierarkis tjänst!

Luthers skrifter brändes nu i en hel del storstäder. Då utkom Luther med  Mot Antikrists avskyvärda bulla, varigenom Luther bröt med Rom. Han ut­ropade att på påvetronen sitter Satan, Antikrist, och honom vill alla som tro på Kristus inte lyda och inte heller tillhöra hans samfund!

Efter att ha samlats i staden Worms, beslöt den tyska riksdagen att Luther skulle bli förklarad i rikets akt d.v.s. han blev fredlös i riket. Ingen fick ge Luther mat och husrum. Han skulle gripas och fängslas. Men Luther befann sig redan i säkerhet i ett av fursten Fredrik den vises slott. Fredrik den vise, kurfurste av Sachsen, var en av de tyska furstar, som gått över på Luthers si­da. Här fick Luther förklädd till riddare vistas ett år. Nu översatte han Nya testamentet till tyska.

När oroligheter uppstod i Wittenberg, återvände Luther dit. Man hade slagit sönder helgonbilder för att genomdriva en förändring av gudstjänsten. Han fick här vara i fred och fortsätta sitt reformarbete till sin död. Luther fick stöd särskilt från furstarna i norra och västra delen av Tyskland.

övertygade om att påvedömet är den sanne och livslevande Antikrists säte, mot vars lögn, bedrägeri och ondska vi anser allt tillåtet för själarnas frälsning.

De sa bestämt att alla punkter i Bibeln om den stora Anti-Christ kraft hänvisas till påvedömet. När den påvliga tjuren nådde Luther, förklarade han: ”Jag föraktar och attackera den, som ogudaktiga, falsk … Det är Kristus själv som fördöms däri … Jag gläds i att behöva stå för sådana sjukdomar för bästa orsaker redan känner jag större frihet. i mitt hjärta, ty jag äntligen vet att påven är antikrist, och att hans tron är att Satan själv ”(D’Aubigne, b 6, kap 9..).

Den katolska kyrkan representerar vitt skilda värden från de Kristus. Det har infört många obibliska metoder och traditioner. Det har skapat Guds tio bud lag, som det visas i katekesen (jämför med de bibliska buden i Exodus 20: 3-17). Det anser att påven är vice Kristus på jorden, och att våra böner är att gå via Maria, trots att Jesus själv säger: ”Jag är vägen, sanningen och livet: ingen kommer till Fadern utom genom mig ”(Joh 14: 6, se även jag Tim 2: 5.). Påven hävdar han kan förlåta synd, men i Herrens bön Jesus säger att han förlåter oss våra skulder såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga (Matt 06:12). Därför kan vi tydligt se att den katolska kyrkan inte utgör en ren församling eller kvinna.

Påvedömet representerar så många obibliska läror, att vi skulle kunna skriva flera sidor om dem. Emellertid har det redan nämnts bör låta oss förstå att denna kraftfulla jätte inte representerar Kristus. Detsamma kan säkert sägas om påvarna, vars glans är andra-till-ingen i världen. Jämför detta med Kristus, som hade inget att vila huvudet. Dessutom de påvar dyrka Maria. Symbolen för Maria som används i EU-flaggan berättar att katoliker ligger bakom denna form av regering. Vill du hissa den katolska symbol för Mary på flaggstång?

Ett annat intressant faktum är att Europeiska rådet valde att använda EU-flaggan, eller ”Mary flaggan”, den 8 december, 1955 och att alla tre ivriga förkämpar för stjärnan banderoll var katoliker i god och regelbunden status. Godkännandet av den europeiska flaggan ägde rum på samma dag som 101: a årsdagen av Pope Pius IX: s läran om Marias obefläckade avlelse, den 8 december 1854. Europeiska rådets mottagande av ”Mary flagga” på denna dag var knappast en tillfällighet . EG (nu EU) tog besittning av flaggan i 1986. Pågår just nu är en storskalig kampanj för att förkunna en ny katolska läran, nämligen att Mary bör betraktas som Co-lösare (Co-Redemptrix) och förmedlare av alla nåd, förespråkar för Guds folk. Det är inte konstigt att de bör sträva efter att knyta Europeiska unionens flagga med dyrkan av Maria. (Mer information finns i tarmkanalen med titeln De Mariauppenbarelserna.)

På en annan Mary dag, Bebådelsen dag, Romfördraget undertecknades. Detta var den 25 mars 1957 medan alla Vatikanens kyrkklockor proklamerade en ny era i Mary Age att Pius hade förebådade 1953.

Den katolska kyrkan, med påven pågår innan, dyrkar Maria och bilder av henne. ”För två år sedan Franciskus fick statyn av Our Lady of Fatima på Petersplatsen. Han uppmanade de närvarande att meditera på blick Maria. Franciskus sa: ”Hon tittar på oss alla … Hon ser på oss som en mor, med ömhet, med nåd, med kärlek. På samma sätt hon tittade på Jesusbarnet, i varje ögonblick av sitt liv … när vi är trötta, avskräckt, överväldigad av problem, se till Maria. ”(Daily News, den 30 april 2015.) Genom att göra detta, de bryter det andra budet, finns i andra Mosebok 20, verserna 4-6, som förbjuder oss att göra bilder och dyrka dem. Vi läser: ”Du skall inte göra dig någon bildstod … Du skall inte tillbe dem och tjäna dem.” Mary är död för ca 2000 år sedan, så det är inte henne, men Bibeln säger att ”Satan kommer förvandla sig till en vinkel av ljus. ”(2. Kor 11:14). Så Satan verkar som Mary, och ger sitt budskap till folket. Franciskus kommer att resa till Fatima 2017 för att fira 100-årsjubileum av Mariauppenbarelserna. Därför kan vi förvänta oss fler Mariauppenbarelserna 2017?

Den 9 september 1978 förklarade biskop Graber: ”. Jag har hävdat en Marian European International … Vi ber och ber i fred att västvärlden åter kan vara vad det var: en` Imperium Marium ‘ ”(ett rike av Mary).

På avtryck av det nya Europa finner vi också 12 stjärnor på både mynt och sedlar. På Vatikanen mynt, även vi de 12 stjärnorna.

Vi förstår att den europeiska flaggan är en symbol för Maria och att Vatikanen och den katolska kyrkans anhängare vill ”flagga av Mary” höjas ovanpå alla flaggstänger i Europa. På detta sätt, många omedvetet, symboliskt upphöja himlens drottning. Men när detta blir känt, kommer det att vara för dåligt för folk och nationer, vars föreställningar är inte katolik, att använda denna religiös symbol som hävdar tillbedjan och underkastelse.

På alla eurosedlar finns dessutom en bro. I själva verket ligger det större utrymme på Euro sedlar. Därför måste denna symbol vara viktigt. Vad betyder bron står för? Jo, de romerska kejsarna hade titeln ”Pontifex Maximus”, vilket betyder ”Högsta brobyggare”. De skulle fungera som byggare av broar mellan Gud, människan och nationerna. Denna hedniska titel påvarna antas, vilket framgår på några gamla mynt. Så att bygga broar fortsätter. Vatikanen, med den svarta påven och den vita påven vid fronten, syftar till att bygga broar i den religiösa sfären genom den ekumeniska rörelsen, för att samla alla kyrkor nedanför Roms paraply, i Rom villkor. De är också uppföra broar med hjälp av dagens politiska utvecklingen i Europa, att knyta Europas länder till en uppsättning av lagar som utformats av sina män och kvinnor i Bryssel. Få inser att när påven och EU talar om fred och rättfärdighet, menar de fred och rättfärdighet enligt deras principer.

Otto van Habsburg har sagt: ”Gemenskapen (EU) är levande … genom arv av det heliga romerska riket, men den stora majoriteten av folket … vet inte.” (Otto van Habsburg, romersk-katolska Eurocrat.

När påven Johannes Paulus II dog 2005, EU-ordförande José Manuel Barroso gav detta uttalande: ”Johannes Paulus II kommer bli ihågkommen som någon som spelade en viktig roll i Europas återförening” (Reference: IP / 05/387 i ”Europa – Rapid – Press Release ”, den 2 april, 2005).

Har kyrkan heder Religiös frihet?

Vad betyder den katolska kyrkan säga om religionsfrihet?

”Religionsfrihet, i betydelsen av frihet besatt av varje man att välja sin religion, är en av de mest onda vanföreställningar någonsin prackas på denna ålder av far till alla svek. Själva namnet av frihet – utom i den mening tillåtelse att göra vissa bestämda handlingar – bör förvisas från domänen av religionen. Det är varken mer eller mindre än falskheten. Ingen människa har rätt att välja sin religion … Skall jag hålla ut hopp till min felande protestantiska bror att jag inte kommer att blanda sig med sin bekännelse om han inte kommer att blanda sig med min … nr [Hur kan du sedan konvertera till katolicismen!]: Katolicism är den mest intoleranta trosbekännelser. Det är intolerans själv. ”(Från” Rambler ”, en katolsk publikation från London, England, citerad i Romanism vs katolicismen, s. 106, av TW Callaway.)

I den katolska papper ”Shepherd of the Valley”, som publicerades i St Louis, Missouri, USA, 1876, under överinseende av ärkebiskop Kendrick, läser vi: ”Vi erkänner att den romersk-katolska kyrkan är intolerant, det vill säga att den använder alla medel i sin makt för utrotande av fel och synd, men denna intolerans är den logiska och nödvändig följd av hennes ofelbarhet hon har ensam rätt att vara intolerant, eftersom hon ensam har sanningen [Gud har.. hela sanningen han intolerant] kyrkan tolererar kättare där hon är skyldig att göra det, men hon hatar dem dödligt, och sysselsätter alla sina krafter för att säkra sin förintelse När katolikerna skall vara i besittning av en stor majoritet -.?. som kommer säkert att bli fallet efter hand -. då religionsfrihet kommer att ha kommit till ett slut i USA våra fiender säga detta, och vi tror dem våra fiender som vet att låtsas att vara bättre än vår kyrka, och vilka bekymmer. hennes historia är öppen för alla. de vet då hur den romerska kyrkan behandlade kättare under medeltiden, och hur hon behandlar dem i dag där hon har makt. . Vi tror att ingen mer förneka dessa historiska fakta än vad vi gör för att skylla Guds heliga och furstar kyrkan för vad de har gjort och godkänt i dessa frågor ”Den katolska biskopen O’Connor säger:” Religionsfrihet är endast uthärdat tills motsatsen kan förverkligas utan risk att den katolska kyrkan ”(TW Callaway. amerikanism vs katolicismen, s 118.).

Dessa uttalanden är chockerande, men de är inte våra egna ord – de är ord katolikerna, och de avslöjar attityden hos denna kyrka när det gäller grundläggande religionsfrihet.

Historien avslöjar att den katolska kyrkan inte respekterar religionsfrihet. Under medeltiden, förföljde den och dödade hundratusentals kristna, som hade en annan tro än den katolska kyrkan. Bibeln, dessutom ger sitt vittnesbörd om denna kyrka så här: ”Och jag såg kvinnan (den hora – en symbol för den katolska kyrkan) drucken med blod martyrer Jesus och när jag såg henne, undrade jag med stor beundran ”(Uppenbarelseboken 17: 6). Lite längre, mer sägs om denna makt: ”Och i henne hittades blod av profeter, och helgon, och alla som hade blivit slaktade på jorden” (Upp 18:24).

Som en organisation, har den katolska kyrkan rätten att tro och tänka som man vill – så länge det inte undergräver andras rättigheter och frihet. Detta är den springande punkten – denna kyrka inte respekterar andras frihet – och det bekräftar detta faktum själv. Det kommer att använda våld, och därför en varning mot denna princip är av avgörande betydelse. Dess inställning är mest klander.

Vi har att göra med en modell av regering som inte bygger på bibliska Princip les. Gud älskar människan; det är hans önskan att varje person ska fatta sina egna beslut om vad man ska tänka och tro – det är från detta idén om religionsfrihet härleds. Guds kärlek är källan till syn på människan. Här är det avgörande att respekt för individen. Endast om ett system baserat på denna princip, kan högsta möjliga grad av frihet mellan individer och nationer finns på jorden.

Idag är fred på den internationella dagordningen. Frihet, naturligtvis, är en nödvändig förutsättning för fred. Men frihet – där ingår samvetsfrihet – inte uppnås genom tätare och mer centraliserad kontroll, eller intima förbund mellan religiösa och / eller politiska grupper. Frihet måste baseras på individens egen rätt att välja, tänka och tro. Endast på detta sätt kan den enskilde finna sann frihet; frihet är vår när vi accepterar Jesus som vår personlige Frälsare Således ”Om Sonen gör eder fria, så bliven verkligen fria” (Joh 08:36). Varför skulle vi inte överlämna våra liv till Jesus Kristus och tar emot hans gåva av frälsning? Jesus gav sitt eget liv, så att du och vi bör inte vara förlorad för alltid. ”Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv” (Joh 3 : 16).

Jesus säger också: ”Frid lämnar jag dig, min frid ger jag er: inte det som världen ger, ger jag er” (Joh 14:27). Den fred och frihet som kommer från att gå med Jesus är något som ingen människa kan ta bort. Även om vi är i ett kaos, kan vi fortfarande har sinnesro. Har du upplevt denna fred?

Jesus Kristus har verkligen visade oss vad äkta kärlek är. Även själv Gud, han ödmjukade sig och kom hit som en människa. Han var en tjänare och en medmänniska. Han kallades vän av syndare och tulltjänstemän. Han gick omkring och gjorde gott. Han brydde sig om varje lidande person. Han försökte i allt liksom vi själva, men utan synd (Hebr 4: 15-16). Därför är han kunna spara alla som kommer till honom med sin synd (Matt 01:21 och jag John 1: 9). Han försökte inte att få pengar eller makt. Vilken kontrast till maktens män i Bryssel, som formar denna konstellation av makt, som gynnar de rika, de stora och framgångsrika.

Den katolska kyrkan kommer att använda våld!

Om den romersk-katolska kyrkan faktiskt har nöjt sig med att låta alla bestämma sig vad jag ska tro, tänka och menar, skulle detta inte vara så allvarligt, men -. Problemet är att denna kyrka använder alla medel, särskilt kontroll av statsmakten om möjligt , att främja dess ändar. Kyrkan själv bekräftar att det kommer att använda makt om folk inte gärna lämna. Detta är vad som gör detta en allvarlig fråga. Vi försöker inte att attackera någon enskild katolik, hans person eller det självklara rätt för varje katolik att tänka och tro vad han vill. De är fria individer, och som alla andra har rätt att välja sin egen religion och tro. Vi tror att det finns många uppriktiga personer bland katolikerna, människor som följer det ljus de har. Ändå hoppas vi att de kommer att bli medveten om den sanna naturen av katolicismen, och förkasta denna falska system och istället följa exemplet av Kristus. Vi hoppas verkligen att de kommer att bygga sina liv helt och hållet på en biblisk grund och slutligen sparas i Guds rike. Vår avsikt med denna broschyr är att inte fokusera på personer, men att peka ut de destruktiva och intoleranta principer som är inneboende i systemet – och vad Konsekvenserna av dessa kommer att vara för Europa. Vi älskar folket; Katoliker, avfallna protestanter, eller vad de än må vara, men vi kan se att det katolska systemet, avfallen protestantism, EU och den globala eliten representerar vitt skilda värden, tro och läror från de Jesus. Jesus säger: ”Frid lämnar jag dig, min frid ger jag er: inte det som världen ger, ger jag er” (Joh 14:27). Fred kan aldrig uppnås genom ett stort antal regler och lagar. Vi vill att varje individ att se att vi måste återvända till Jesus, hans principer, hans lag och hans riktlinjer för att uppnå fred, rättfärdighet och en ljus framtid. Detta är ingen hatpropaganda, men kärleken till våra män. Vår kärlek till våra män innebär bland annat att vi säga sanningen: De styrande i världen leder oss vilse, till avgrunden. Vår ljus framtid är beroende av det faktum att vi accepterar Jesus Kristus som vår personlige Frälsare och ber om styrka att följa honom och lyda hans bud. I tidningen ”The Daily Telegraph” den 4 september 2000 en mycket intressant artikel stod att finna. Det var ett brev från kardinal Joseph Ratzinger till alla Bishops’conferences världen. Rubriken var följande: ”Vår är mor till kyrkor, säger Vatikanen”. Artikeln citerar kardinal Joseph Ratzinger, numera påve Benedictus XVI. Han sade: ”Det måste alltid vara klart att en, helig, katolsk och apostolisk universella kyrkan är inte syster, men mor till alla kyrkor.” Så den katolska kyrkan säger själv att hon är mamma till kyrkor. Detta är nästan en eko av vad vi läser i Bibeln att ”hora” är mor till skökor. (Upp 17: 5). Den katolska kyrkan innebär att andra kyrkliga samfund och kristna organisationer är avfälling, och bör återgå till moderkyrkan. Detta är vad de försöker uppnå genom ekumeniska samtalen / dialogerna. De motsätter denna makt kommer snart att uppleva vrede förföljelse. Guds barn kommer dock att slutföra sin uppgift, att lita på hans skydd och närhet. De kommer att göra och förkunna det som är rätt, eftersom det är rätt, lämnar konsekvenserna med Gud.

Vatican City, EU, London City and Washington DC

Vatikanstaten är världsberömt för sina sju kullar från Uppenbarelseboken.

I London City finns världens starkaste finanscentrum, styrt från Vatikanstaten.

Washington DC ursprungliga namn var Rom,  sedan Maryland, och en gren av floden Potomac kallades Tibern Creek, som fick sitt namn efter floden Tibern i Rom. Liksom Rom, har Washington DC 7 kullar, vars namn är: Capitol Hill, Meridian Hill, Floral Hills, Forest Hills, Brook, Hillcrest, och Knox Hill.

Vatikanstaten är världsberömt för sina sju kullar från Uppenbarelseboken.

The Rothschilds are Jesuits

Alla vägar bär till ROM. och alla ledtrådar till Antikrist leder till Vatikanstaten, via EU till London City och vidare över Atlanten till och med.

Riggat ekonomiskt system eller inte – avgör själva.

Jag har hämtat denna text från ett par olika hemsidor som skildrar utvecklingen av The New World Order – Vatikanstaten med påven som Antikrist och den levande Mammon, inte den levande Guden. Texten är maskinöversatt, så där finns vissa ord har fått en dålig översättning. Men jag hoppas att det ändå skildrar ett större sammanhang av ett riggat ekonomiskt system som jag själv skrivit om. Länk till originalet hittar du efter texten.

The Rothschilds are Jesuits

http://www.bakom-kulisserna.biz/news/toppen-av-pyramiden-rothschilds-den-brittiska-kronan-och-vatikanen-styr-varlden/

http://www.bibliotecapleyades.net/vatican/esp_vatican37.htm

Rothschild är Satans jesuiter, inte Guds jesuister

Vatican City and The City of London two Crowns in same country

De styr världen från sin 677 hektar stora oberoende suveräna stat, känd som The City o London, eller förenklat ”The City”.

Staden är inte en del av England, precis som Washington DC, inte är en del av USA.

I London City finns världens starkaste finanscentrum, styrt från Vatikanstaten.

Washington DC ursprungliga namn var Rom, sedan Maryland, och en gren av floden Potomac kallades Tibern Creek, som fick sitt namn efter floden Tibern i Rom. Liksom Rom, har Washington DC 7 kullar, vars namn är: Capitol Hill, Meridian Hill, Floral Hills, Forest Hills, Brook, Hillcrest, och Knox Hill.

Vatikanstaten är världsberömt för sina sju kullar från Uppenbarelseboken.

Vita Huset och Whitehall är symbolerna för makt, eftersom hallen är som frimurarnas hall, loge hall, union hall.

USA – Förenta staterna är ett företag som styrs av den brittiska kronan och Vatikanen. (Karta över det brittiska imperiet Blue as EU). Om USA styrs av den brittiska kronan och Vatikanstaten är det därför USA betalar 3,62 procent och betalar mest till EU och andra inte ens uppfyller 2% kraven? Militären i USA är helt privatägt och självständigt som Vatikanstaten, och är styrt av brittiska kronan och Vatikanstaten. man undrar vem som bestämt högre avgiften? Är det Vatikanstaten som indirekt och brittiska kronan som bestämt detta? Har antikristen Vatikanen lurat USA, på samma sätt som folket tror att dem lever i en demokrati och får bestämma, när alla vet att det är etablissemanget och storföretagen som köper makt. Det är inte så ologiskt som det först låter. Tänker man på att Washington D.C tidigare hette Maryland efter Queen Mary of Heaven och EU flag, och innan Maryland faktiskt hette Rom.

 

Washington DC ursprungliga namn var Rom, Maryland, och en gren av floden Potomac kallades Tibern Creek, som fick sitt namn efter floden Tibern i Rom. Liksom Rom, har Washington DC 7 kullar, vars namn är: Capitol Hill, Meridian Hill, Floral Hills, Forest Hills, Brook, Hillcrest, och Knox Hill.

Vatikanstaten är världsberömt för sina sju kullar från Uppenbarelseboken.

Vita Huset och Whitehall är symbolerna för makt, eftersom hallen är som frimurarnas hall, loge hall, union hall. Storbritannien vill bli självständigt och lämnade EU, undrar om man önskar USA samma gynnsamma frihet åt det amerikanska folket?

Jesuiterna, en stor kraft bakom Illuminati, har också sitt eget Vita hus.
England styrs från ”Whitehall”

Vita Huset och Whitehall är symbolerna för makt, eftersom hallen är som frimurarnas hall, loge hall, union hall.

Rothschild var tillnamnet den ”Guardians of Vatikanen Treasury.”

”Om du inte är en amerikansk kommer du att förstå varför ditt land på sin nuvarande kurs, eftersom det också styrs av jesuitgeneralen genom sina utvalda jesuiterna, Knights of Malta, Shriner frimurare, riddarna av Columbus, och Illuminati Masonic, cabalistic, Labor sionistiska, Sabbatian Frankist (uppkallad efter Black påvens döpt Jacob Frank), judiska huset Rothschild. För beställa kontrollerade ökända huset Rothschild sedan senast den franska revolutionen och Napoleonkrigen, varefter Jesuit-ledda Crusade familjen Rothschild var tillnamnet den ”Guardians of Vatikanen Treasury.”

”Dessa tre finansiella familjer, Rothschilds, Morgans och Rockefellers alla göra budgivningen av jesuitorden grund av Jesuit infiltration i sina organisationer. De gör vad som krävs för att förstöra konstitutionell frihet i Amerika och att få påven att världsdominans. När vi ser tillbaka på 20-talet, ser vi hur framgångsrik jesuiterna har varit. De har fortsatt att slösa den rikedom av Amerika och ständigt attackera dess stora konstitution och medborgerliga friheter. Dagligen, makt påven i Vatikanstaten ökar. En dag kommer de att uppnå total strömmen igen. ”

Bill Hughes: ”The Secret terrorister”, s. 16 + 17

”Sällan är det nämnas: att Rothschilds, tillsammans med andra västerländska banker och industri finansierade uppkomsten av Hitler som ett bålverk mot Sovjet. Den ultrahögerkanten felaktigt beskriver Rothschilds som ”judiska bankirer” när det i själva verket är Rothschilds sammanvävda med den katolska kyrkan, och tillsammans med den traditionella maffian och den amerikanska CIA, sammankopplade med Vatikanen Bank, som var pro- Nazist.”

Sherman H. Skolnick: ”De Rockefellers och Rothschild” (artikel)
[ Länk till www.beyondweird.com ]

”… Jesuiterna drevs att samverka med de andra två internationella brödraskap, frimurarna och judarna [Rothschilds Illuminati], i förstörelsen av det spanska imperiet.”

Salvador de Madariaga, spanska Statesman: ”Jesuiterna”, 1820

”Under ordens bekämpande 1773-1814 av Clemens XIV, General Ricci [artonde Superior general Society of Jesus, 1758-1775] skapade Order of the Illuminati med sin soldat, Adam Weishaupt, förenar huset Rothschild med Society of Jesus. ”

GB Nicolini: ”History of jesuiterna: Deras ursprung, Progress, lärdomar och modeller”, (London: Henry G. Bohn, 1889). Sid 356, 357.

”Jesuit Adam Weishaupt, 1748 – 1811
Grundaren av Illuminati, 1776

Född på Ingolstadt, Tyskland, i hjärtat av romersk-katolska Bayern som har sitt ursprung ordens Trettioåriga kriget (1618-1648), Adam Weishaupt, en vit tysk Gentile, utbildades av jesuiterna; 1775 blev han en beryktad professor i Vatikanens mord Canon lag, inklusive onda motreformationen rådet av Trent. Sedan Clemens XIV tjurfäktnings av Extinction inte verkställas i lutherska Tyskland, beställa blomstrade vid University of Ingolstadt, varav Weishaupt etablerade Illuminati år 1776 och anslöt sig till Grand Orient frimurarnas Lodge i 1777. Han förenade den magnifika finansiella imperium av cabalistic, frimurarnas, judiska huset Rothschild, den ”Guardians of Vatikanens finans” med överflöd av den internationella och hemliga, anti-judiska rasen, främst vita Gentile Society of Jesus. ”

Nesta H. Webster: ”hemliga sällskap och omstörtande rörelser”, (South Pasadena, Kalifornien: Emissary Publications, 1988, ursprungligen publicerade 1924).

”Weishaupt och hans kolleger jesuiter avbröt inkomster till Vatikanen genom att lansera och leda den franska revolutionen; genom att rikta Napoleons erövring av katolska Europa [som förordningen skulle göra med Hitler]; av revolten mot kyrkan, som leds av sådana präster som fadern Hidalgo, i Mexiko och Latinamerika; genom att så småningom ha Napoleon kasta Pope Pius VII i fängelse i Avignon tills han gick, eftersom priset för frigivningen, att återupprätta jesuitorden. Detta Jesuit krig mot Vatikanen avslutades genom Wienkongressen och den hemliga, 1822, Fördraget Verona. . . . Ända sedan dess har de Rothschild varit skatte agenter Vatikanen. ”

Emanuel M. Josephson, judisk amerikansk läkare och historiker: ”The” Federal ”Reserve Conspiracy & Rockefellers”, 1968

”Du hittar också ex brittiska underrättelsetjänsten Officier Dr John Coleman avslöja hur Rothschild och även Rockefellers rikedom helt enkelt inte komma nära några av medlemmarna i kommittén 300 som styrs av beställa av garteren, Pilgrim Society alla inre kärnor av SMOM!

[…]

Judarna köptes i maktpositioner inom bank tillbaka i 1066 av Norman anglosaxiska monarker. För detta accepterade de kontrolleras. Kom ihåg att lagen om bank kallas Internationella sjöfarts sjörätt. Denna sjörätt baserades på VATICAN Canon lag. Alla ”War Banks” kallas centralbanker får styrs från SMOM kontrollerade Schweiz. Federal Reserve betalar Bank of England som slutligen hamnar i den schweiziska Bank of International Settlements. Allt du behöver göra är att studera SMOM och dess medlemmar leta whos som i Banking. ”

Craig Oxley
[ Länk till www.davidicke.com ]

Misstänkta dekorationer och lydnad

”I början av 19-talet påven närmade Rothschilds att låna pengar. Rothschilds var mycket vänlig med påven, vilket en journalist att sarkastiskt säga ”Rothschild har kysste hand påven. . . Order har äntligen återupprättas ”

Derek Wilson: ”Rothschild: rikedom och makt av en dynasti”, s. 101 [ länk till www.biblebelievers.org.au ]

”Carl Mayer (Kalman) Rothschild (* 1788- † 1855, Oesterreich)

Han beviljas även Gregorius XVI kontantinjektioner och mottogs den januari 10 1832 i publiken, kyss på handen tillåts och beställa av St George tilldelas. ”
[ Länk till www.lemura.de ] [översatt]

Amschel Mayer Rothschild bär ett malteserkors. När allt kommer omkring Amschel Mayer var den första son till den gamla Rothschild, Mayer Amschel, och tog över huvudkontoret i Frankfurt.

 

Börjar symbolerna bli mer tydliga och dess olika vapensköldar, medaljer som delas mellan olika ordersällskap falska jesuiter, frimurare och så vidare världen över? Symbolerna känns igen för dem dom ingår i elitens makt i västvärlden.

Demonstranter och motståndstagare kommer också att förlora sina fall om de skryter med sitt medborgarskap. Medborgarskap är som ett annat aktieavtal som vi har med kronan. Det är ett JURIDISKT avtal som federal domare kommer att använda för att fängsla oss. Fd justitierådet Felix Frankfurter sade: ”Återstoden av avdelning 42 avsnitt 1981 av Civil Rights koden påstår: Medborgare ska vara föremål för att vilja ta emot ett straff, smärtor, skatter, licenser och utpressningar av alla de slag”. Det bör också påpekas att även en flyktig cirkulation eller kommersiell använding av Federal Reserve Notes påverkar ansvaret för betalningen av kronans skuld till FED. Denna mäts på din beskattningsbara inkomst. Och för att underlätta framtida värdestegringar, finns ett tillstånd av skuld som tvingar USA till att alla röstberättigade personer (där du finns) kan hållas personligen ansvariga till kronans skuld. Kronan ser vårt deltagande i dessa kontrakt av kommersiella kapital som frivilliga, men en eventuell upplupen vinst är skattepliktig eftersom vinst inte skulle varit möjlig. De ser systemet för dessa mellanstatliga banker som sin egen egendom. En vinst på ett bankkonto (lån, hypotekslån eller kreditkort) bär med sig samma kraft och effekt som om kronan hade skapat vinsten. Bankkontona faller utanför ramen eftersom ett kommersiellt avtal är i kraft och The Bill of Rights inte kan anses ändra på ett kommersiellt avtal. Kronan ser också ett bankkontodokument som sin egen privata egendom. Enligt banken är det ett kontrakt som var och en av oss kan underteckna, men ingen av oss har väl någonsin läst detta. Den sällsynta personen som faktiskt läser ett bankkontrakt kommer att finna att de gått med på att binda sig vid avdelning 26 avsnitt 7202 där man kommit överens om att inte sprida någon bedräglig skatterådgivning. Det skriftliga avtalet med kronan erkänner också att sedlar är skattepliktiga instrument i handeln. När vi för första gången öppnade ett bankkonto skapades en JURISK person. Det är denna person med inkomster och tillgångar som IRS agenter tar tillbaka pengar ifrån och ger till kronan genom beskattning. Det är en hel del bläck som används för närvarande över vår sociala trygghet.
Genom ett få ett personnummer blir man känd inom kronans rätt som ”ett avgörande bevis” på att vi har acceptererat federala kommersiella fördelar. Detta är ytterligare ett exempel på en aktierelation med kronan. Presentera ett personnummer för en arbetsgivare och du får en status som skattebetalare, och detta ger upphov till ansvar för en ömsesidig motprestation i form av betalade skatter till kronan. Genom att acceptera vårt personnummer accepterar vi också ett framtida pensionskapitals fördelar. Om du dör får din make ingenting, utan det som skulle ha gått till dig anses nu förverkat.

För att en person ska kunna undkomma tentaklerna från kronans bläckfisk, krävs en djupgående studie av amerikansk rättspraxis. Man måste betraktas som ”främmande för allmänhetens förtroende” och förlorar därmed all rösträtts förmåner och man stänger därmed alla bankkonton. Medborgarskapet behövde göras ogiltigt och förlorar sin status. Om det finns några personer som lyckats passera genom detta, skulle jag verkligen uppskatta att få höra från dem.

Comments & Reviews

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*