0
Posted in Capitalism
August 15, 2017

Plutokrati (”de rikas välde”)

Plutokrati (”de rikas välde”)

The ”City”, även kallat the ”square mile” en yta på 677 hektar i London är precis som Vatikanstaten i Rom en egen stat. Stads-staten, betalar ingen skatt, har sina egna domstolar, egna lagar, egen flagga, sin egen privata polis på ca 2000 män, och en nattbefolkning som är under 9000 innevånare.

Kunde detta vara möjligt i en demokrati……

….eller är det möjligt i en plutokrati, teknokrati och “corporatocracy”?

Eller är hemligheten den; att det är demokratins fria liberalism som är nyckeln till att demokratin i själva verket är svag och ger styrka åt dem andra styrelseskicken som plutokrati, teknokrati och “corporatocracy (elitism), där rika blir rikare.

 

City of London Corporation

År 2006 ändrades namnet från Corporation of London för att undvika förväxling med den bredare London lokala myndigheter, Greater London Authority

City of London är en stad och län i London . Det utgjorde större delen av London från dess lösning av romarna i 1: a århundradet till medeltiden , men agglomerering har sedan dess vuxit långt utanför stadens gränser.

Plutokrati (gr., ”de rikas välde”) är ett statsskick där den politiska makten fördelas efter förmögenhet eller inkomst. I de mest utpräglade plutokratierna låg hela makten hos köpmannaklassen. Dit hörde bland annat Venedig, Nederländerna och tyska hansestäder såsom Hamburg, Bremen och Lübeck.

Termen används idag bland annat när det hävdas att USA styrs av kapitalägarna. Kevin Phillips, en tidigare rådgivare till president Richard Nixon, kallade USA:s styrelseskick för en plutokrati där det råder en ”fusion av pengar och regeringsmakt.

City of London är en plutokrati, som än i dag utfärdar borgarebrev. Detta har en viss betydelse, då man måste vara borgare för att ha rätt att delta i stadens styre. Plutokrati – penningvälde.

Här finns Bank of England, en privatägd institution som inte är föremål för reglering av det brittiska parlamentet, och i själva verket är en suverän världsmakt. Vidare finns här Lloyd’s of London (försäkringsbolag), London Stock Exchange, (aktiebörsen) FleetStreets tidningar och förlagsverksamhet, alla brittiska banker, kontor i 385 utländska banker, och 70 amerikanska banker.

Plutocracy (från grekiska πλοῦτος , ploutos, som betyder ”rikedom”, och κράτος , Kratos, som betyder ”makt, herravälde, härska”) eller plutarchy, är en form av oligarki och definierar en samhälle styrt eller kontrolleras av den lilla minoritet av de rikaste medborgare . Den första kända användningen av termen var i 1652. [1] Till skillnad från system som demokrati , kapitalism , socialism eller anarkism , är plutokrati inte förankrad i en etablerad politisk filosofi . Begreppet plutokrati kan förespråkas av de besuttna klasserna i ett samhälle i en indirekt eller dold sätt, även om termen i sig är nästan alltid används i en nedsättande bemärkelse.

City of London Corporation är idag Greater London Authority, Känns budskapet igen från Vatikanstaten, påven och budskapet från den katolska kyrkan i Vatikanen. Kungarnas konung över alla andra. Herrarnas herre.Har inte Vatikanstaten och City of London har blivit mammons rike, en egen plutokrati?

Skulle Jesus acceptera sociala och ekonomisk orättvisa? I Johannes 2:14-17 står det;

I templet stötte han på dem som sålde oxar och får och duvor och dem som satt där och växlade pengar. 15Han gjorde en piska av repstumpar och drev ut allesammans ur templet med deras får och oxar. Han slog ut växlarnas pengar och välte omkull deras bord, 16och till dem som sålde duvor sade han: ”Bort med allt det här! Gör inte min faders hus till en saluhall.” 17Och hans lärjungar kom ihåg att det står skrivet: Lidelsen för ditt hus skall förtära mig.

From Gangsters to Bankers in City of London and Vatican City.

City of London är en stad och län i London . Det utgjorde större delen av London från dess lösning av romarna i 1: a århundradet till medeltiden , men agglomerering har sedan dess vuxit långt utanför stadens gränser.

Plutokrati (gr., ”de rikas välde”) är ett statsskick där den politiska makten fördelas efter förmögenhet eller inkomst. I de mest utpräglade plutokratierna låg hela makten hos köpmannaklassen. Dit hörde bland annat Venedig, Nederländerna och tyska hansestäder såsom Hamburg, Bremen och Lübeck.

Termen används idag bland annat när det hävdas att USA styrs av kapitalägarna. Kevin Phillips, en tidigare rådgivare till president Richard Nixon, kallade USA:s styrelseskick för en plutokrati där det råder en ”fusion av pengar och regeringsmakt.

City of London är en plutokrati, som än i dag utfärdar borgarebrev. Detta har en viss betydelse, då man måste vara borgare för att ha rätt att delta i stadens styre. Plutokrati – penningvälde.

År 2006 ändrades namnet från Corporation of London för att undvika förväxling med den bredare London lokala myndigheter, Greater London Authority
Internationellt använder man ”Kronprinsessan” som symbol för makt men den verkliga makten har inte kungahuset utan bankirerna. Det är väldigt svårt att få insyn i vilka personer som faktiskt kontrollerar Bank of England. Ett namn som läckt ut är Rothschild.
The ”City of London” är en ekonomisk enhet som juridiskt sett är helt skild från England och kontrollerar alla advokater och Banker i hela världen – även federal reserve i USA! Det är också engelskt säte för hela världens frimureri med the United Grand Lodge of England som centrum.

 

Pluton (grekiska: Πλούτων, av ploutos, ”rikedom”; latin Pluto) är gud över underjorden och dödsriket inom den romerska mytologin. Han kan ses som en variant av Hades, och till skillnad från denne var han föremål för kult i flera delar av Grekland. Romarna identifierade honom med sin Dis Pater[1] (”gud fadern” eller ”den rike fadern”). Mammon och avguden, Baal sebub (2 Krönikerboken)

Pluton och Hades

Pluton var ett senare namn på dödsrikets och underjordens gud, där Hades ofta mer förknippades med själva underjorden. I de grekiska myterna representerar Pluton ett mer positivt koncept, och det blandades ofta samman med rikedomens gud Plutos (Πλοῦτος), eftersom värdefulla mineraler ofta påträffades nere i jorden.[3] Gudanamnet Ploutōn kom i bruk i samband med de eleusinska mysterierna, där Pluton dyrkades som en handlingskraftig härskare samt en trogen make till Persefone.

Det engelska ord baserat på namnet på Pluto, som ” plutocrat ”och” plutokrati ,”begreppet rikedom förmedlas. DIS Pater (eller Pluto) var… även Hades; Pluto ; Plutos. Den romerska guden Dis Pater eller Pluto, var känd för grekerna som Hades.

 

Pluton och Hades var olika till karaktären, men de är inte två olika gudagestalter och har de två viktigaste myterna gemensamt. I den grekiska gudavärlden mottog guden titeln som underjordens härskare genom en tredelad fördelningen av makten över världen, där hans bröder Zeus tog hand om himmelriket och Poseidon havet. Den centrala myten handlar om bortrövandet av Persefone, för att hon ska bli hans hustru och drottningen i hans rike.[4] Pluton som namnet på underjordens härskare dyker upp i den grekiska litteraturen under den klassiska perioden, hos atenska pjäsförfattare och hos filosofen Platon, som är den viktigaste grekiska källan i ämnet. Under namnet Pluton framträder guden även i andra myter, som en birollsfigur och för det mesta som ägare av något eftersökt föremål. Pluton figurerar inte minst i Orfeus-myten och i samband med andra grekiska heroers besök i underjorden

Pluto (genitiv: Plutonis) är den latiniserade stavningen av grekernas gud. Plutons romerska motsvarighet var annars Dis Pater, vars namn (ofta med betydelsen ”Rik Fader”) kanske är en direktöversättning av grekiskans Plouton. Den romerska kulten av Dis Pater – och hans gemål Proserpina – kan eventuellt också ha grekiskt ursprung och i så fall tagits över från de grekiska bosättningarna i Syditalien.[6] Pluton/Pluto identifieras också ibland med den mer obskyra romerska gudomen Orcus, som liksom Hades både kunde användas som namn på underjordens gud och själva underjorden.


Pluton och Hades

Pluton var ett senare namn på dödsrikets och underjordens gud, där Hades ofta mer förknippades med själva underjorden. I de grekiska myterna representerar Pluton ett mer positivt koncept, och det blandades ofta samman med rikedomens gud Plutos (Πλοῦτος), eftersom värdefulla mineraler ofta påträffades nere i jorden.[3] Gudanamnet Ploutōn kom i bruk i samband med de eleusinska mysterierna, där Pluton dyrkades som en handlingskraftig härskare samt en trogen make till Persefone.

 

Pluton och Hades var olika till karaktären, men de är inte två olika gudagestalter och har de två viktigaste myterna gemensamt. I den grekiska gudavärlden mottog guden titeln som underjordens härskare genom en tredelad fördelningen av makten över världen, där hans bröder Zeus tog hand om himmelriket och Poseidon havet. Den centrala myten handlar om bortrövandet av Persefone, för att hon ska bli hans hustru och drottningen i hans rike.[4] Pluton som namnet på underjordens härskare dyker upp i den grekiska litteraturen under den klassiska perioden, hos atenska pjäsförfattare och hos filosofen Platon, som är den viktigaste grekiska källan i ämnet. Under namnet Pluton framträder guden även i andra myter, som en birollsfigur och för det mesta som ägare av något eftersökt föremål. Pluton figurerar inte minst i Orfeus-myten och i samband med andra grekiska heroers besök i underjorden

Pluto (genitiv: Plutonis) är den latiniserade stavningen av grekernas gud. Plutons romerska motsvarighet var annars Dis Pater, vars namn (ofta med betydelsen ”Rik Fader”) kanske är en direktöversättning av grekiskans Plouton. Den romerska kulten av Dis Pater – och hans gemål Proserpina – kan eventuellt också ha grekiskt ursprung och i så fall tagits över från de grekiska bosättningarna i Syditalien.[6] Pluton/Pluto identifieras också ibland med den mer obskyra romerska gudomen Orcus, som liksom Hades både kunde användas som namn på underjordens gud och själva underjorden.

 

DISPATER (AKA)

Dis (mytologi)

Dis, Dis pater eller Dispater (latin ”den rike fadern”) var i romersk mytologi underjordens främste gud. År 249 f.Kr. infördes enligt anvisningar i De sibyllinska böckerna från Tarentum en fest i Rom för Dis och gudinnan Proserpina med offerriter som var helt tagna från de grekiska. Festen, som även innehöll lekar eller spel, kallades Tarentini ludi och skulle hållas vart hundrade år på en plats på Marsfältet, benämnd Tarentum.

Dis pater kom att likställas med och bli en synonym för den grekiske rikedomsguden Pluton från vilken han fått sitt namn och väsen.

 

Mer om Plutokrati

Plutokrati (”de rikas välde”)

I den grekiska mytologin, de styrande i underjorden var Hades och Persefone , som romarna kallade Pluto (eller Dis Pater) och Prosperina.

I klassisk mytologi, en värld av de döda eller underjorden har många olika namn. Men var härskare underjorden som heter Hades, dödsriket själv var populärt kallas Hades.

Hades har många olika namn, såsom World, Hades, House of Hades, Erebus, Tartaros, Elysium och öarna av den välsignade. Hades är ett populärt namn och det används ofta omväxlande med underjorden, för hela underjordiska rike.

 

Comments & Reviews

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*