Palmemordet har blivit som en Kafka-labyrint av teorier

 Men längst in i Kafka labyrintens centrum finns sanningen hos den svenska statsapparaten

Lögnen kan inte döljas i sanningen lika lite som mörkret inte kan döljas i ljuset

Om du har ont med tid med att läsa hela detta inlägg så har du här en kort sammanfattning;

Men det finns något mer avslöjande i detta; Sverige hade vid den tiden styrts av ett enda parti under årtionden. Socialdemokratin hade vuxit ihop med staten, och staten hade vuxit ihop med socialdemokratin. Den svenska statsapparaten som är inblandad i Olof Palmes död  var Socialdemokratin som hade vuxit ihop med staten, och staten som vid den här tidnpunkten hade vuxit ihop med socialdemokrati.Tänk er följande; att i alla större samhällsbefattningar i viktiga instanser, myndigheter, organisationer satt utvalda chefer som den socialdemokratiska ledningen själva hade valt. Dessa agerar inte utan den socialdemokratiska partiledningen.

Nils Bejerot – Professor som sa att det var partiet som dödade Palme. Utsattes för mordbrand och drabbades därpå av en virussjukdom och dog (han är bara en av alla som dött för att dölja saningen. Socialdemokraterna seglar med lik i garderoben)

Så när man undrar vem som är vem eller vad som är vad, så utgjorde den svenska statsapparaten av både socialdemokatin och staten som en och samma vid denna tidpunkt. Så för att undvila att lösa Olof Palme fallet, så arbetar dem i symbios så arbetar dem fortfarande i symbios för att inte lösa Palmemordet. Ett exempel på när saker och ting går ihop och blir samma och skapar förvirring är när den tidigare dömde Christer Petersson och den nye chefsåklagaren Krister Petersson har samma namn. Slump, NEJ.

Vem har mandat att ge underrättelsetjänsten och SÄPO specifika uppgifter hösten 1985? Är det cheferna i dem olika socialdemoraktiska myndigheterna, försvarsmakten, socialdemokratin, frimurarna, makteliten, för inte har SÄPO själva gett sig denna uppgift..? Och 5 luntor som egentligen är 5 obelixar restes året efter Olof Palmes död. Dessa restes inte för att rusta upp gatumiljön.

I slutet av detta inlägg kan du läsa mer om varför jag tror man reste 5 Obelix stayer eller “Obelix luntor” som dem officiellt kallas året efter Olof Palmes död (Det heter officiellt att man ville rusta upp gatumiljön med 5 obelix-luntor och vem tror på detta?) Det symboliserar något. Läs mer i slutet av detta inlägg

Strax för mordet på Olof Palme var konflikten mellan statsministern och LO-ledningen och dess ordförande Stig Malm total.

Förre LO-ordföranden Stig Malm förnekar i dag att han gjorde upp om lönerörelsen 1986 i ett hemligt möte med finansminister Kjell-Olof Feldt och Volvo-chefen Pehr G Gyllenhammar. Han var verkställande direktör i AB Volvo från 1971 till 1983. Efter att ha lämnat Volvo flyttade Gyllenhammar till London där han under flera år bland annat var styrelseordförande för Aviva, Storbritanniens största försäkringsbolag, och rådgivare till och vice styrelseordförande i familjen Rothschilds investmentbank Rothschild Europe.

Något som tydligen inte får undersökas och lyftas fram i ljuset är Olof Palmes kärleksförhållande till Emma Rotschild. Citerat onamnsgivna källor ansåg tidningen att den svenska regeringen förbjöd polisen att undersöka förhållandet mellan Palme och Emma Rothschild, 38, beskriven som en rådgivare till Palme.

Hur stor är chansen att Hans Holmérs påstådda älskarinna och den Securitas vakt från Skandiahuset vars förhör hemligstämplades bor på samma adress? Hur stor är chansen att samma Securitas vakt vars förhör hemligstämplas också arbetar i det hus som Olof Palmes far varit med och grundat – Skandiahuset. Hur stor är chansen att hennes kollega är sen just denna kväll och i över två timmar så hon får ta hennes pass fram till 23.00. Hur stor är chansen att det är hon som stänger dörren till Skandiahuset en minut efter att Olof Palme sköts?

Dagen innan mordet på Palme rasade börsen med 17 miljarder som följd av att regeringen beslutat höja aktiebeskattningen. Vem eller vilka aktörer i makteliten förlorade mest denna dag?

Jan Forsström – Rättschefen i statsrådsberedningen. Hittades död i sin lägenhet den 7 februari 1986 tre veckor före Olof Palmes död.  Det påstås att det rådde irritation och en del motsättningar. Socialdemokrat.

Runt den 20 februari 1986 besökte Anders Carlberg, som var verkställande direktör vid Nobel Industrier (Bofors), Olof Palme. Olof Palme sköts en vecka senare

Senare händer samma igen;

Carl Fredrik Algernons dog torsdagen den 15 januari 1987. Efter julhelgerna hade han legat hemma i förkylning under en veckas tid. Lördagen den 10 januari hade han trots förkylningen åkt in på ett möte med Anders Carlberg (Bofors). Mötet hade enligt maken gällt en nysmuggelaffär – Oman. 5 dagar efter mötet med Anders Carlgren dör Algernons.

Svenska Försvarsmakten högsta ledning attackerar Olof Palme öppet

Ett mycket anmärkningsvärt och (hotfullt) retoriskt uttalande som Försvarsmaktens överbefälhavare Stig Synnergrens gör mot Sveriges statsminister Olof Palme och ger honom också etiketten ”Bolsjeviken”, det vill säga kommunisten måste bort;

”Bolsjeviken måste bort!”

Ännu en person från Försvarsmakten som i media uttalar sig kryptiskt hotfullt är kommendörkaptenen Hans von Hofsten som framför att

”Olof Palme hade slutat att lyssna till varningar”

Budskapet i artikeln var bara ett litet steg från att anklaga Palme för landsförräderi och två steg ifrån att han inte skulle tillåtas att störta Sverige i fördärvet om han sviktade.

Hans Holmér kan ha varit huvudorganisatör av Palmemordet på plats och kan förmodligen ha fått order från högre ort som SÄPO, Försvarsmakten och kanske den Socialdemokratiska makteliten. Men vem gav SÄPO specifika arbetsuppgifter? Tänk er att det idag är SÄPO själva som utreder denna fråga och uppgift; vad tror ni resultatet av detta blir? Objektivitet eller subektivitetet? Svaret är följande; det obejktiva har tystnadsplikt eller så hemligstämplas den information som är obejktiv. Många därute vet mycket, men hindras från att prata eftersom det objektiva har tystnadsplikt, och vem av dem vill vara utan arbete och försörjning..? Tänk er att Sverige tidigare hade ett hemligt system med yrkesförbud för personer som var registrerade som “passiva” eller “aktiva” kommunister i en eller annan mening. Bara det räckte för att bli utan arbete i det svenska samhället.

Det har i olika sammanhang talats om ett teatermord eller en form av iscensatt  barmhärtighetsmord för att hans hälsa hade börjat svikta, och att man inte ville se sin stora ledare gå bort genom att förfalla genom sjukdom. Ja, nästan en form av aktiv dödshjälp om man får lov att låna det uttrycket i detta sammanhang. Det skulle kunna vara så. Jag vet inte.

Om det har varit någon form av barmhärtigshetsmord för att hjälpa sin ledare att falla med flaggan i topp så att säga, så skulle en del förmodligen kunna köpa det argumentet.

Men så kommer man till nästa moraliska fråga varför så många andra människor misstänks, anklagas, dör mystiskt eller råkar ut för olika om man vet att dessa är oskyldiga. Det blir en meningslös jakt på att försöka fånga vinden.

Tillsammans med dem 65 svenska poliser som dog när Estonia förliste är antalet döda uppe i över 100 personer som plötsligt dött och det har blivit alldeles för många för att kallas tillfälligheter.

Palmemordet har blivit som en Kafka-labyrint av teorier

Människan fastnar i en labyrint utan ingång och utan utgång, och irrar runt från den ena teorin till nästa. Palmeutredningen har blivit som MUREN i Kafka. Var människan än börjar nysta så kommer dem in i olika återvändningsgränder och där står murar överallt och blockerar från insyn i utredningen.

Teorierna är nu vid det här laget så många att det nästan är lika svårt att skilja på insidan och utsidan och kunna göra någon skillnad. Christer Pettersson som dömdes men friades för Palmemordet har fått en ny chefsåklagare och han har precis samma namn som den som dömdes först – Krister Petersson heter han.

Det är snart inte meningen att någon ska förstå något alls. Ibland talar man om begreppet ”smoking mirrors”, och det är den känsla man får, där insidan och utsidan inte snart går att skilja på. Det är lösa ledtrådar som ser ut att leda någonstans först, men så är informationen oåtkomlig eller hemligstämplad, så det går inte att få tillgång till nytt efterforskningsmaterial.

Men trots detta ska man inte sluta pussla eller nysta. Man får en bra iakttagelse från någon annans webbsida och tar med sig den för att se om den kan ge klarhet i ett senare skede.

Det har hänt alldeles för mycket för att tro på barmhärtighetsmord för att hjälpa en ledare att falla med flaggan i topp, och statsapparaten tycks vara precis överallt där det finns vilja till att undersöka eller bringa klarhet i vad som egentligen hände den 28 februari 1986, så min övertygelse är att statsapparaten är inblandad. Man vill inte finna någon lösning, och vill ännu mindre att ledtrådarna ska leda in i den svenska statsapparaten.

Men det är åt det hållet det pekar åt. Men jag får tillägga att det bara är min personliga och mänskliga synpunkt.

Det är något mycket besynnerligt och konstigt med många svenskar.  Både barn och vuxna män (i Angered) går liksom runt och vrålar och skriker och gör plöstliga utfall i form av olika ljud alldeles för sig själva på gatorna där jag bor, och gärna utanför mina fönster. Men det kanske är sådana dem egentligen är på insidan, men som inte syns på utsidan.

Uteslut allt onödigt och fokusera på svenska motiv

Teorierna kan vara hur många som helst och antalet personer, grupper eller organisationer som kan misstänkas kan ha varit flera 100 till antalet. Det kan ha varit vilken som helst av alla dessa, och vem som helst som var Palmefientlig. Ju fler misstänkta desto sämre förutsättningar att lösa det. Ju fler teorier desto rörigare blir det. Till slut blir palmemordet som en Kafka-labyrint av teorier.

Varför jag inte tror att någon organisation från andra länder inte är inblandade eller utländska agenter.

Dem hade inte haft något intresse av att följa upp och tysta ner ner alla andra som dött av olika mystiska omständigheter, dem hade inte haft något intresse av att manipulera tiden för Olof Palmes ankomst till sjukhuset, dem hade inte haft någon anledning att se till att anteckningar från mordnatten försvinner, dem hade inte haft intresset eller ens möjligheten att veta vem i Sverige eller låt säga i Stockholmstrakten  som var vara insatta i vem som visste vad eller var i färd med att berätta eller avslöja detaljer om vem som sköt Olof Palme eller kände till osanningar om Palmeutredningen. Denna koll kan bara den svenska statsapparaten ha haft och har. Gemensamt för alla som dött och i någon mening haft med palmeutredningen eller Boforsaffären att göra är att alla varit från Stockholmstrakten. Totalt är det över 100 personer som dött tillammans med dem 65 svenska poliser som dog när Estonia förliste och när dessa dog var det ett dråplsag mot Palmeutredningen eftersom flera följde följde polisspåret och kände till många osanningar om Palmemordet/palmeutredningen.

Som ett “grumligt glas med vatten” av många teorier

Man undrar varför det finns så många olika teorier och så många olika spår och varje story har sin övertygande logik, men ändå vet man att bara en teori är den rätta oavsett hur bra dem andra än verkar, och frågan är om alla dessa olika teorier bara är en vilseledande dimridå för den verkliga teorin. Det blir ungefär som om varje teori blir en form av en reflekterande spegel som ingen kan se igenom eller som en vägg eller en återvändinggränd.

Bara för att jag skriver om min teori innebär inte att dem inte andra teorierna kan vara riktiga. Min teori eller skildring är bara ett sätt för att skapa en ny utgångspunkt i denna palmeutredning som har blivit som en Kafka-labyrint av teorier. För problemet blir med tiden blir  att när insidan (svenska motiv) och utsidan (utländska motiv) går ihop och blandas med ytterligare nya teorier så blir det til slut som ett “grumligt glas med vatten”. Det blir med tiden allt svårare att i medvetandet se, tänka och sortera fram det väsentliga ur sammanhanget.

Ett grumligt glas med vatten är en metafor när någonting fragmentiseras sönder till olika delar av ett pussel där ingen pusselbit snart passar ihop med nästa. Så för att minska synligheten av alla teorier i det grumliga vattenglaset har jag fokuserat på det ur ett svenskt perspektiv och vilka motiv Sverige kan ha haft.

För när insidan och utsidan med tiden går ihop blir det svårate att veta vad som är vad. Ett sådant exempel är faktiskt socialdemokratin. Sverige hade vid den tiden styrts av ett enda parti under årtionden. Socialdemokratin hade vuxit ihop med staten. Om socialemokratin en gång har vuxit ihop med Staten under en lång tid – hur ska socialdemokratin och staten sedan politiskt och objektivt kunna separera från varandra? Om socialdemokratin med tiden har blivit staten, och att staten har blivit socialdemokratin, då kanske sanningen om mordet på Olof Palme finns både hos socialdemokratin och svenska statsapparaten.

Socialdemokratin – den som inte är med oss är emot oss

Den svenska Jantelagen och historiska och socialdemokratiska maktfullkomlighet kan beskrivas med orden:

“Den spik som sticker upp måste slås ner”

Sverige hade vid den tiden styrts av ett enda parti under årtionden. Socialdemokratin hade vuxit ihop med staten. I ledningen för alla större och viktigare myndigheter satt personer som flaggat upp ett eller annat sätt. Det handlade om vem man kunde lita på. Den som inte är med oss är emot oss.

Den som höll på sin egen och myndighetens integritet och inte var tillräckligt följsam kunde man inte lita på. För att var en person att lita på måste man flagga upp – annars hamnade man på svarta listan och vid första bästa tillfälle åkte man ut. Logiken i en sådan här mentalitet blir; att den söker som sanningen blir fiende och person som inte går att lita på, och den som är följsam och inte lägger näsan i blöt blir lojal och en person värd att lita på.

Alla människor som haft något att göra med Palmemordet eller sökt sanningen har dött av mystiska orsaker. Totalt över 100 personer tillsammans med den 65 svenska poliser som dog när Estonia förliste. 65 svenska poliser dör som är på facklig resa när Estonia förliser. Fartygsolyckan blev ett dråpslag mot Palmeutredningen, vilket inte framkommit i media. Dammegård (2016) är övertygad om att flera av de omkomna poliserna hade kunskaper som skulle kunnat avslöja osanningar kring Palmemordet.

Att fartygsolyckan med Estonia skulle bli en dråpslag mot Palmeutredningen – det visste också den som utförde sänkningen av Estonia. Och vem kan ha haft intresse av att inte bara försöka sänka Estonia, utan också sänka Palmeutredningen, och vem hade dem resurserna om inte militärmakten?

För den naturliga reaktionen är denna; om statsapparaten själva strävar efter att söka sanningen med vem sköt eller planerade mordet på Olof Palme, så borde dem ju inte skrämmas av att andra söker den heller, men om det är tvärtom att statsapparaten inte vill söka sanningen utan vill dölja den, då vill dem inte heller att andra ska söka sanningen. Och det är väl ganska uppenbart vilken hållning den svenska staten har när man studerar hur många det är som egentligen har dött sedan 1986 och har haft någon anknytning till Palmemordet alternativt till Boforsaffären.

Det växer fram ett symbios mellan vissa socialdemokrater i regeringskretsarna och den högsta polisledningen som är satt till att gripa Olof Palmes mördare.

Hur kan en sådan här skit-historia till Palme-undersökning, och statskupp eller mordkomplott egentligen hålla ihop i över 31 år? Det gör den inte egentligen. Alla som vet något eller undersöker, eller misstänks mördas ju. Det är ju det största beviset på att någonting inte står rätt till med den egna svenska statliga inblandningen.

Men det finns något mer avslöjande i detta; Sverige hade vid den tiden styrts av ett enda parti under årtionden. Socialdemokratin hade vuxit ihop med staten, och staten hade vuxit ihop med socialdemokratin. Den svenska statsapparaten som är inblandad i Olof Palmes död  var Socialdemokratin som hade vuxit ihop med staten, och staten som vid den här tidnpunkten hade vuxit ihop med socialdemokrati.Tänk er följande; att i alla större samhällsbefattningar i viktiga instanser, myndigheter, organisationer satt utvalda chefer som den socialdemokratiska ledningen själva hade valt. Dessa agerar inte utan den socialdemokratiska partiledningen.

Nils Bejerot – Professor som sa att det var partiet som dödade Palme. Utsattes för mordbrand och drabbades därpå av en virussjukdom och dog (han är bara en av alla som dött för att dölja saningen. Socialdemokraterna seglar med lik i garderoben)

Så när man undrar vem som är vem eller vad som är vad, så utgjorde den svenska statsapparaten av både socialdemokatin och staten som en och samma vid denna tidpunkt. Så för att undvila att lösa Olof Palme fallet, så arbetar dem i symbios så arbetar dem fortfarande i symbios för att inte lösa Palmemordet. Ett exempel på när saker och ting går ihop och blir samma och skapar förvirring är när den tidigare dömde Christer Petersson och den nye chefsåklagaren Krister Petersson har samma namn. Slump, NEJ.

Den svenska staten använder sig av metoder och psykologi så dem ska smälta in

 1. Ett exempel på när saker och ting går ihop och blir samma och skapar förvirring är när den tidigare dömde Christer Petersson och den nye chefsåklagaren Krister Petersson har samma namn. Slump, NEJ.
 2. Jag tror man även använde sig samma metod i början. Det vill säga låter Hans Holmér som den som på plats organiserade mordet på Olof Palme. Vem skulle misstänka att självaste spaningsledaren kunde vara inblandad i mordet på Olof Palme? Det första han gör att leda bort uppmärksamheten från Sverige.
 3. DUBBELGÅNGARE eller look alikes är  också en annan metod med samma innebörd, och samma kläder
 4. En annan metod som den svenska staten använder sig av är parallella aktiviteter. Man gör något samtidigt som någon anan gör något. Det är också ett sätt att dölja sin egen aktivitet i andras aktivitet, och får dem att synkronisera med andras aktiviteter.
 5. Sverige är inte riktigt det land man tror det är, och det fungerar inte riktigt som man vill att världen ska uppfatta den som. Det finns stora inslag av polisstats mentalitet  och dubbelmoralismens Jantelag. Sverige använder metoder som Mk Ultra, Gaslighting, Brainwashing, Mind control, Ostracism i offentliga miljöer, på arbetsförmedlingar, socialtjänsten, inom hälso- och sjukvården, på apotek, genom hyresvärdar, i affärer och manipulerar även vardagens situationer. Och människor verkar vara väl instruerade i att uppträda instruerat och konstruerat, vilket också är en del av av dem psykologiska metoder man använt sig av i mordkomplotten mot Olof Palme, och använder för att dölja och mörklägga mordet på Olof Palme. Det innebär att alla människor övervakas. En boktitel beskriver denna utveckling: Sverige – en sluten anstalt
 6. Punkt slut! Man har bestämt att sanningen om Olof Palmes eller Sveriges mordkomplott inte ska få avslöjas eftersom man själv är den skyldige. När jag skriver att Sverige inte är riktigt vad man tror; ha då i bakhuvudet att över 100 personer har mystiskt dött, råkat ut för plötsliga olockor eller hjärtattacker, skjutits, förgiftats eller mördats (tillsammans med 65 svenska polier som följde Polisspåret). Det är poliser, säpo poliser, professorer, chefer och fru, utredare, författare, politiker, obducenter med fru, läkare, misstänkta, angklagade, journalister, militära högdjur, privatspanare, tipsare. Alla har på något sätt varit inblandade i Palmeutredningen eller haft anknytning till Boforsaffärerna. Gemensamt är också att till större delen var boende i Stockholmstrakten. Först mördas Olof Palme och sedan 100 oskyldiga personer ytterligare. Det är inte möjligt om samhällstrukturerna är byggda kring demokrati, men det är möjligt i en polisstat som Sverige egentligen är. Om yterligare 100 personer dör, då har vi en ulv i fårakläder till stat. Sverige marknadsför sig som en demokrati, men uppträder som en polisstat. Många svenskar smyger  runt som om de arbetade för Gestapo på 1940-talet.

7. Olof Palme mördas ännu ouppklarat efter 31 år. Plus ytterligare 100 döda och mördade som också är ouppklarade eftsom alla dött naturligt i plötsliga olyckor och mystiska dödsfall. Det kan sammanfattas med orden; Rent hus eller masslakt av svenska medborgare som är boende i Stockholm och har aknytning till Palmemoret eller Palmeutredningen. Om detta var en film hur många skulle behövt dö innan man kunde lista ut vem den skyldige är.

Man vill ge världen en bild av att Sverige är mer demokrati än polisstat, när det egentligen är tvärtom. En bok med titeln Sverige – en sluten anstalt beskriver hur (människor) fungerar och hur svenska staten uppträder.

Det finns ju ingenting som stämmer, och det finns ingenting som verkar vara logiskt agerat, och ingen välvilja till att undersöka det som kan vara av betydelse.

Flera av de 65 svenska omkomna poliserna som följde polisspåret när Estonia förliste hade kunskaper som skulle kunnat avslöja osanningar kring Palmemordet.

Det har sina likheter med när Titanic sjunk; man hade samlat alla dem rikaste människorna på en och samma plats. Här gjorde jag ett kort inlägg om detta på engelska. Att Estonia sjunk kan vara ett led i röja undan dem personer inom den egna organisationen som trodde att svenska polisen själv kunde ha med saken att göra, men skulle röjas bort på ett eller annat sätt för att dem var inne i den svenska statsapparaten. Dock bara en terori

New evidence suggests iceberg didn’t cause Titanic sinking. Titanic and Estonia???

”Man har bestämt sig för att mordet inte skall klaras upp. Punkt.”

Obekväma fakta får inte granskas i ny utredning

Obekväm information hemligstämplas

Obekväma och frågvisa personer omplaceras

Obekväma utredningsmaterial görs oåtkomlig för nyckelpersoner (som rättsläkare Valverius)

Så här såg den politiska situationen ut på ett ungefär vid tidpunkten för Palmemordet

33 politiska motiv

1. Bara tre veckor före Palmemordet dör eller mördas en annan socialdemokrat i makteliten

Jan Forsström – Rättschefen i statsrådsberedningen. Hittades död i sin lägenhet den 7 februari 1986 tre veckor före Olof Palmes död.  Det påstås att det rådde irritation och en del motsättningar (socialdemokrat).

2.Nils Bejerot – Professor som sa att det var partiet som dödade Palme. Utsattes för mordbrand och drabbades därpå av en virussjukdom och dog.

3. Strax före Palmemordet var konflikten mellan Olof Palme och LO-ledningen total

4. Dagen innan mordet på Palme rasade börsen med 17 miljarder som följd av att regeringen beslutat höja aktiebeskattningen. Vem eller vilka aktörer i makteliten förlorade mest denna dag?

5. Vad tyckte Försvarsmakten om att han inte tillät att NATO skulle få placera fast avlyssningsutrustning i svenska vatten, så kallade SOSUS anläggningar

6. Vad säger Olof Palme i sitt tal från 1982 om att han är kommunist? Som statsminister fick Palme stundtals kritik, bland annat från den borgerliga oppositionen, för vad kritikerna uppfattade som undfallenhet gentemot Sovjetunionen. Han ansågs vara alltför “ryssvänlig”.

7. Den kommande Moskva-resan väckte stor oro och misstänksamhet

8. Landsförrädarspåret är ett högst relevant mordspår. Det finns uppgifter i både Säpo- och Krigsarkivet som bekräftar de här misstankarna mot Olof Palme.

9. Man hade fått information om att Olof Palme var sovjetisk inflytelse-agent (agent of influence). Information som i huvudsak kom från CIA och MI6.

10. Palmefientligheten och Palmehatet var stort

11. Misstankar om att Olof Palme kulle sälja ut Sverige vid Moskva resan

12. Från första stund har svensk massmedia så gott som samstämmigt varit mörkläggarna okritiskt behjälpliga – med andra ord, spaningsledningens megafon.

13. Den svenske statsministern Olof Palme stod i vägen för reaktionära krafter, internationella såväl som nationella.

14. Olof Palme såg med oro på hur SÄPO utvecklades och hur högerextrema kretsar bredde ut sig inom framför allt Stockholmspolisen.

15. Socialdemokratin skakades internt av kritik mot en alltför arbetarfientlig politik. Palme var den som stod i skottgluggen. Med andra ord – Olof Palme hade blivit för obekväm i många läger. Han stod i vägen för den rena högerpolitik (EU-inträde, Natonärmanden, social nedrustning med mera) som socialdemokratin gjort till sin efter mordet.

16. Om Olof Palme sa NEJ till Europa, så var han förmodligen inte heller särskilt intresserad av att se ett ökat militärt NATO samarbete, hur påverkade detta?

17. Man har i efetrhand velat retuschera och ge bilden av att han egentligen var för svenskt medlemskap i EEC (ett dolt motiv som egentligen betydde att han var ett hinder för EU inträde)

18. Som FN:s fredsmäklare hade Olof Palme också börjat inta rollen som kritiskt “världssamvete” som stoppade och hindrade svenska vapenaffärer. Hösten 1985 avslöjas Boforsaffären. Oliver North hade besökt hösten l985 Sverige och statsministern för att förhandla om en olaglig vapenexport. Oliver North var fd överstelöjtnant i marinkåren och var en huvudfigur i Iran-Contras-affaren. Det var inledning till Boforsaffären. Palme var tidigare ovetande vad som pågick och North var införstådd med att statsministern kände till att Sverige fungerat som ett transitland som kunde legitimera vapenexport. En internationell skandal. Olof Palme och Bofors – han hade troligen för avsikt att avslöja det hela inför FN.

19. Runt den 20 februari 1986 besökte Anders Carlberg, som var verkställande direktör vid Nobel Industrier (Bofors), Olof Palme. Olof Palme sköts 8 dagar sennare den 28 februari 1986. Två personer som dör cirka efter en vecka efter att ha träffat Anders Carlgren (Bofors)

20. Carl Fredrik Algernons dog torsdagen den 15 januari 1987. Efter julhelgerna hade han legat hemma i förkylning under en veckas tid. Lördagen den 10 januari hade han trots förkylningen åkt in på ett möte med Anders Carlberg (Bofors). Mötet hade enligt maken gällt en ny smuggelaffär – Oman. 5 dagar efter mötet med Anders Carlgren dör Algernons.

21. 1984 deltog Stig Synnergren, Peter Wallenberg, Sten Gustavsson och Olof Palme samma år vid Bilderbergermötet

22. Vad hade Stig Synnergren, Peter Wallenberg, Sten Gustavsson för andra gemensamma intressen förutom att vara på samma Bilderberger möte 1984; Försvarsmakten och vapentillverkare (Saab) -Scania

23. Stig Synnergren –  Hade varit överbefälhavare, chef för H.M. Konungens stab, styrelseledamot Saab-Scania 1981-1990, styrelseledamot Saab Combitech 1982-1990, deltog i Bilderberger 1984

24. Peter Wallenberg – Saab-Scania – Företaget ändrade namn till Saab AB 1965 och sammanslogs med Scania-Vabis AB till Saab-Scania AB 1969. Drivande i sammanslagningen var Wallenberg-sfären med ägarintressen i båda företagen, deltog i Bilderberger 1984

25. Sten Gustavsson – CEO Saab-Scania, deltog i Bilderberger 1984

26. Olof Palme blev utsatt för en av de värsta hatkampanjerna en svensk medborgare utsatts för och det var ytterst det hatet som dödade honom. Det är den obekväma sanningen. Hatet övergick mer och mer till aktiva planer hur man kunde få bort honom. Professorn i underrättelseanalys, Wilhelm Agrell hävdar i sin bok Fred och fruktan att den svenska militära underrättelse- och säkerhetstjänsten fick specifika uppgifter hösten 1985.

27. Försvarsmaktens  överbefälhavare Stig Synnergren uttrycker att; ”Bolsjeviken måste bort!” ”Bolsjeviken”, det vill säga kommunisten måste bort.

28. Försvarsmaktens kommendörskapten Hans von Hofsten uttrycker att;  ”Olof Palme hade slutat att lyssna till varningar” Budskapet i artikeln var bara ett litet steg från att anklaga Palme för landsförräderi och två steg ifrån att han inte skulle tillåtas att störta Sverige i fördärvet om han sviktade.

29. Och idag har hittills över 100 personer dött tillsammans med dem 65 svenska poliser som dog när Estonia förliste och som i någon mening har haft någon anknytning till Palmeordet eller Boforsaffäerna.

30. Björn Rosengrens ord 4 minuter innan Olof Palme skjuts; ”Visst är Sverige ett fantastiskt land”, säger Rosengren till sin fru. ”Var annars kan statsministern gå hem sent en kväll utan livvakter, som vilken annan medborgare som helst?” (Får man inte känslan av att det är något fel med denna mening?)

31. Olof Palme fick uppleva det värsta hatet och fientligheten en svensk medborgare upplevt i den svenska politiska makteliten. Han hade blivit impopulär hos många.

Bara tre veckor före Palmemordet dör eller (mördas) en socialdemokrat i makteliten Jan Forsström – Rättschefen i statsrådsberedningen. Hittades död i sin lägenhet den 7 februari 1986 tre veckor före Olof Palmes död.  Det påstås att det rådde irritation och en del motsättningar (socialdemokrat).

32. Bara tre veckor före Palmemordet dör eller (mördas) en socialdemokrat i makteliten Jan Forsström – Rättschefen i statsrådsberedningen. Hittades död i sin lägenhet den 7 februari 1986 tre veckor före Olof Palmes död.  Det påstås att det rådde irritation och en del motsättningar (socialdemokrat).

33. Här är ännu ett dolt motiv; Han utmanade Jantelagen och stängde ute överklassen (samhällseliten från inflytande). Den svenska Jantelagen och historiska och socialdemokratiska maktfullkomlighet kan beskrivas med orden: “Den spik som sticker upp måste slås ner”. Var det den svenska Jantelagen som dödade Olof Palme tillsammans med det politiska motivet?

Av dessa 100 personer som dött av olika mystiska orsaker och olyckor är det gemensamma att dem är från Stockholmstrakten i princip allihop

Titta inte neråt för att söka sanningen efter Olof Palmes mördare, utan kolla uppåt mot dem som har ett intresse av makten.

Professorn i underrättelseanalys, Wilhelm Agrell hävdar i sin bok Fred och fruktan att den svenska militära underrättelse- och säkerhetstjänsten fick specifika uppgifter hösten 1985.

Michael Lundh lämnade piketen 1988 (Norrmalmspolisen) säger;

Jag känner många av dem som pekats ut och jag kan säga att de inte har något med mordet att ­göra. Det är ett villospår. Snarare tror jag att det är en grupp poliser och militärer på väldigt hög nivå som ligger bakom. Säkerhetspolisen måste ha något slags finger med i spelet. Och de inblandade har inget intresse för pengar utan har drivits till det här av politiska orsaker.

Planerandet av att avrätta Olof Palme innan Moskva-resan

Eftersom Olof Palme blev skjuten till döds får utgångsteorin bli att det har funnits en noga planerad plan.

Eftersom som över 100 personer har dött tillsmmans med dem svenska poliser som dog när Estonia förliste och följde polisspåret och förmodligen kände till många osanningar om Palmemordet/plameutredningen, så får man utgå att den svenska statsapparaten är inblandad.

Planerandet för att avrätta Olof Palme måste ske innan Moskva-resan innan april 1986

Professorn i underrättelseanalys, Wilhelm Agrell hävdar i sin bok Fred och fruktan att den svenska militära underrättelse- och säkerhetstjänsten fick specifika uppgifter hösten 1985.

Om svenska statsapparaten får specifika uppgifter hösten 1985, så har dem haft 4-6 månader på sig att planera

Planeringen måste ha innehållit två stora delar

 1. Hur ska dem gå tillväga för att avrätta Olof Palme
 2. Hur ska dem komma undan med det utan att bli upptäckta eller misstänkta

Dem kan inte ha planerat steg 1 utan att tänka också på konsekvenserna och följdena i steg 2 om det blev känt att den svenska statsapparaten själva är inblandade.

Man måste plantera olika villospår, ha eventuella misstänkta att lägga skulden på som kunde ha motiv, använda sig av andras planer för att utföra sin egen plan (en plan i planen), och få alla parter  att tro att det kanske är beredskapsövning där polisen, SÄPO, militären och statsapparaten är inblandade.

3. Punkt tre är facit, resultatet och konsekvensen av punkt 1 och 2. Över 100 personer döda tillsammans med dem 65 svenska poliser som dom dog när Estonia förliste visar på att det finns ett intresse att röja undan dem som vet något. Du behöver inte vara Sherlock Holmes för att kunna göra slutsatser. Det är alldeles för många för att bara kunna vara tillfälligheter. Andra länders agenter eller organisationer hade inte haft något intresse av att följa upp att över 100 personer från just STOCKHOLMSTRAKTEN dött i olika mystiska olyckor.

Michael Lundh som lämnade piketen 1988 (Norrmalmspolisen) uttrycker;

 • Det är ett villospår
 • Dem utpekade har inget med mordet att göra
 • En grupp poliser och militärer på väldigt hög nivå som ligger bakom
 • SÄPO har haft något slags finger med i spelet
 • Dem har drivits av politiska motiv

Professorn i underrättelseanalys, Wilhelm Agrell hävdar i sin bok Fred och fruktan att den svenska militära underrättelse- och säkerhetstjänsten fick specifika uppgifter hösten 1985.

Michael Lundh som lämnade piketen 1988 (Norrmalmspolisen) uttrycker;

Vad tror du om polisspåret?

– Jag känner många av dem som pekats ut och jag kan säga att de inte har något med mordet att ­göra. Det är ett villospår. Snarare tror jag att det är en grupp poliser och militärer på väldigt hög nivå som ligger bakom. Säkerhetspolisen måste ha något slags finger med i spelet. Och de inblandade har inget intresse för pengar utan har drivits till det här av politiska orsaker.

Det fanns inte bara ett politiskt motiv. Det fanns mängder med politiska motiv. Tidigare läste du om 33 av dessa olika politiska huvudmotiv eller delmotiv. Det avslöjar hur den politiska situationen såg ut runt denna tidpunkt. Vi tar dem en gång till

Så här såg den politiska situationen ut på ett ungefär vid tidpunkten för Palmemordet

33 politiska motiv

1. Bara tre veckor före Palmemordet dör eller mördas en socialdemokrat i makteliten

Jan Forsström – Rättschefen i statsrådsberedningen. Hittades död i sin lägenhet den 7 februari 1986 tre veckor före Olof Palmes död.  Det påstås att det rådde irritation och en del motsättningar (socialdemokrat).

2.Nils Bejerot – Professor som sa att det var partiet som dödade Palme. Utsattes för mordbrand och drabbades därpå av en virussjukdom och dog.

3. Strax före Palmemordet var konflikten mellan Olof Palme och LO-ledningen total

4. Dagen innan mordet på Palme rasade börsen med 17 miljarder som följd av att regeringen beslutat höja aktiebeskattningen.

5. Vad tyckte Försvarsmakten om att han inte tillät att NATO skulle få placera fast avlyssningsutrustning i svenska vatten, så kallade SOSUS anläggningar

6. Vad säger Olof Palme i sitt tal från 1982 om att han är kommunist? Som statsminister fick Palme stundtals kritik, bland annat från den borgerliga oppositionen, för vad kritikerna uppfattade som undfallenhet gentemot Sovjetunionen. Han ansågs vara alltför “ryssvänlig”.

7. Den kommande Moskva-resan väckte stor oro och misstänksamhet

8. Landsförrädarspåret är ett högst relevant mordspår. Det finns uppgifter i både Säpo- och Krigsarkivet som bekräftar de här misstankarna mot Olof Palme.

9. Man hade fått information om att Olof Palme var sovjetisk inflytelse-agent (agent of influence). Information som i huvudsak kom från CIA och MI6.

10. Palmefientligheten och Palmehatet var stort

11. Misstankar om att Olof Palme kulle sälja ut Sverige vid Moskva resan

12. Från första stund har svensk massmedia så gott som samstämmigt varit mörkläggarna okritiskt behjälpliga – med andra ord, spaningsledningens megafon.

13. Den svenske statsministern Olof Palme stod i vägen för reaktionära krafter, internationella såväl som nationella.

14. Olof Palme såg med oro på hur SÄPO utvecklades och hur högerextrema kretsar bredde ut sig inom framför allt Stockholmspolisen.

15. Socialdemokratin skakades internt av kritik mot en alltför arbetarfientlig politik. Palme var den som stod i skottgluggen. Med andra ord – Olof Palme hade blivit för obekväm i många läger. Han stod i vägen för den rena högerpolitik (EU-inträde, Natonärmanden, social nedrustning med mera) som socialdemokratin gjort till sin efter mordet.

16. Om Olof Palme sa NEJ till Europa, så var han förmodligen inte heller särskilt intresserad av att se ett ökat militärt NATO samarbete, hur påverkade detta?

17. Man har i efetrhand velat retuschera och ge bilden av att han egentligen var för svenskt medlemskap i EEC (ett dolt motiv som egentligen betydde att han var ett hinder för EU inträde)

18. Som FN:s fredsmäklare hade Olof Palme också börjat inta rollen som kritiskt “världssamvete” som stoppade och hindrade svenska vapenaffärer. Hösten 1985 avslöjas Boforsaffären. Oliver North hade besökt hösten l985 Sverige och statsministern för att förhandla om en olaglig vapenexport. Oliver North var fd överstelöjtnant i marinkåren och var en huvudfigur i Iran-Contras-affaren. Det var inledning till Boforsaffären. Palme var tidigare ovetande vad som pågick och North var införstådd med att statsministern kände till att Sverige fungerat som ett transitland som kunde legitimera vapenexport. En internationell skandal. Olof Palme och Bofors – han hade troligen för avsikt att avslöja det hela inför FN.

19. Runt den 20 februari 1986 besökte Anders Carlberg, som var verkställande direktör vid Nobel Industrier (Bofors), Olof Palme. Olof Palme sköts 8 dagar sennare den 28 februari 1986. Två personer som dör cirka efter en vecka efter att ha träffat Anders Carlgren (Bofors)

20. Carl Fredrik Algernons dog torsdagen den 15 januari 1987. Efter julhelgerna hade han legat hemma i förkylning under en veckas tid. Lördagen den 10 januari hade han trots förkylningen åkt in på ett möte med Anders Carlberg (Bofors). Mötet hade enligt maken gällt en ny smuggelaffär – Oman. 5 dagar efter mötet med Anders Carlgren dör Algernons.

21. 1984 deltog Stig Synnergren, Peter Wallenberg, Sten Gustavsson och Olof Palme samma år vid Bilderbergermötet

22. Vad hade Stig Synnergren, Peter Wallenberg, Sten Gustavsson för andra gemensamma intressen förutom att vara på samma Bilderberger möte 1984; Försvarsmakten och vapentillverkare (Saab) -Scania

23. Stig Synnergren –  Hade varit överbefälhavare, chef för H.M. Konungens stab, styrelseledamot Saab-Scania 1981-1990, styrelseledamot Saab Combitech 1982-1990, deltog i Bilderberger 1984

24. Peter Wallenberg – Saab-Scania – Företaget ändrade namn till Saab AB 1965 och sammanslogs med Scania-Vabis AB till Saab-Scania AB 1969. Drivande i sammanslagningen var Wallenberg-sfären med ägarintressen i båda företagen, deltog i Bilderberger 1984

25. Sten Gustavsson – CEO Saab-Scania, deltog i Bilderberger 1984

26. Olof Palme blev utsatt för en av de värsta hatkampanjerna en svensk medborgare utsatts för och det var ytterst det hatet som dödade honom. Det är den obekväma sanningen. Hatet övergick mer och mer till aktiva planer hur man kunde få bort honom. Professorn i underrättelseanalys, Wilhelm Agrell hävdar i sin bok Fred och fruktan att den svenska militära underrättelse- och säkerhetstjänsten fick specifika uppgifter hösten 1985.

27. Försvarsmaktens  överbefälhavare Stig Synnergren uttrycker att; ”Bolsjeviken måste bort!” ”Bolsjeviken”, det vill säga kommunisten måste bort.

28. Försvarsmaktens kommendörskapten Hans von Hofsten uttrycker att;  ”Olof Palme hade slutat att lyssna till varningar” Budskapet i artikeln var bara ett litet steg från att anklaga Palme för landsförräderi och två steg ifrån att han inte skulle tillåtas att störta Sverige i fördärvet om han sviktade.

29. Och idag har hittills över 100 personer dött tillsammans med dem 65 svenska poliser som dog när Estonia förliste och som i någon mening har haft någon anknytning till Palmeordet eller Boforsaffäerna.

30. Björn Rosengrens ord 4 minuter innan Olof Palme skjuts; ”Visst är Sverige ett fantastiskt land”, säger Rosengren till sin fru. ”Var annars kan statsministern gå hem sent en kväll utan livvakter, som vilken annan medborgare som helst?” (Får man inte känslan av att det är något fel med denna mening?)

31. Olof Palme fick uppleva det värsta hatet och fientligheten en svensk medborgare upplevt i den svenska politiska makteliten. Han hade blivit impopulär hos många.

32. Bara tre veckor före Palmemordet dör eller (mördas) en socialdemokrat i makteliten Jan Forsström – Rättschefen i statsrådsberedningen. Hittades död i sin lägenhet den 7 februari 1986 tre veckor före Olof Palmes död.  Det påstås att det rådde irritation och en del motsättningar (socialdemokrat).

33. Här är ännu ett dolt motiv; Han utmanade Jantelagen och stängde ute överklassen (samhällseliten från inflytande). Den svenska Jantelagen och historiska och socialdemokratiska maktfullkomlighet kan beskrivas med orden: “Den spik som sticker upp måste slås ner”

Här en teori i många olika delar – (det är bara en teori)

1. Nu fanns det ett politiskt motiv bestående av många olika delar

2. Nu behövdes en hemlig plan eller hemlig beredskapsövning som alla bara tror är övning

3. Nu behövdes det också en skyldig att anklaga

4. Nu behövdes en plan som tydligt kunde visa att någon annan planerade det och inte statsapparaten Sverige

5. Nu behövdes en eller flera villospår

6. Nu behövdes också en plan för att flytta kroppen från att kunna undersökas för att finna bevis

7. Ingen får sedan undersöka varken Lisbet Palmes kläder och inte heller Olof Palmes och dem upphittade kulorna får rättsläkarna inte heller undersöka. Ingen får heller undersöka hennes påstådda skada. Man hade redan beslutat sig för att ingenting skulle få undersökas. Och det som kunde avslöjat något hemligstämplar man i 70 år. Vad finns kvar att utreda egentligen? Gissningar.

7. Röj undan alla som vet något eller känner till osanningar om Palmeutredningen – Facit över 100 döda.

Punkt 7 är facit, resultatet och konsekvensen av punkt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det vill säga beviset för att man vill dölja den egna inblandningen.

Varför var Olof Palme utan livvakter med tanke på hur den politiska situationen såg med Palmehat och Palmefientlighet som flödade mer än det någonsin hade gjort i dett land. Bara tre veckor före Palmemordet dör eller (mördas) en socialdemokrat i makteliten Jan Forsström – Rättschefen i statsrådsberedningen. Hittades död i sin lägenhet den 7 februari 1986 tre veckor före Olof Palmes död. Det sägs också ha inkommit hot samma morgon som han sköts, och ändå är Olof Palme utan livvakter denna kväll och han väljer dessutom alternativet att gå hem dem 2 km kilometerna före alla andra alternativ. Det var dessotom fredagskväll, mörkt och klockan var över 23.00. Det leder till två frågor?

Vad fick Olof Palme att känna sig så trygg att han valde att gå hemåt utan livvakter denna dag och kväll, och han valde dessutom att promenera i mörkret när klockan hade blivit över 23.00, och att en partikamrat till honom bara tre veckor innan hittades död i lägenheten. Nästa fråga blir hur SÄPO kan göra bedömningen att han inte behövde några livvakter under rådande politiska situation?

Björn Rosengrens ord 4 minuter innan Olof Palme skjuts; ”Visst är Sverige ett fantastiskt land”, säger Rosengren till sin fru. ”Var annars kan statsministern gå hem sent en kväll utan livvakter, som vilken annan medborgare som helst?” (Får man inte känslan av att det är något fel med denna mening?)

Alla som vet hur reklam med bilder och ord påverkar människor att omedvetet göra olika val. Och det får mig att funderar varför jag upplever Björn Rosengrens ord som konstiga i sammanhanget.

 1. Var hans ord ett sätt att påverka Olof Palme att känna sig trygg och välja det alternativet före alla andra andra
 2. Eller var det Rosengrens syrliga och iskalla sätt för att skicka en sista hälsning innan han gick mot döden
 3. Jag tror inte det var en artighetsfras och ingen slump att just dessa ord användes
 4. Känns mer som orden har innehållet som när Judas bedrar Jesus
 5. Var det en slump att Rosengren var på samma biograf denna kväll för att yttra sin sista syrliga hälsning på Sveriges vägnar

Och så åter tillbaka till frågan varför han inte hade några livvakter?

Hade statsapparaten lurat Olof Palme att tro att han var i trygga händer denna kväll och kunde gå utan livvakter och även promenera hem i mörkret? Ur boken “En iskall vind drog genom Sverige” finns en teori om att det genomfördes en hemlig militär/polisiär beredskapsövning. Planen som i förväg gjorts upp enligt denna modell: Politiskt motiv, avrättningen och bortforslandet av kroppen ur Sverige. Studerar man hur statsapparaten tycks ha fungerat denna kväll kan det sammanfattas med dessa ord: Medvetet satt “Ur funktion” – ingenting tycks plötsligt fungera som det brukar göra och inga människor uppträder på ett sådant sätt att det kan klassficeras som ett professionellt utfört arbete.

Polisen svarar inte telefon, teknikstrul, man vet inte att det är Olof Palme, ambulanser som kör en lång omväg, dem har dessutom tid att stanna på vägen, man förvanskar Olof Palmes journal och ändrar tiden för ankonsten till sjukhuset från 23.38 till 23.35, Lisbet palme hinner både byta bil och kappa, och inget rikslarm går ut förrän 02.05 och så vdiare, Norrmalmspolis kör ambulansen denna kväll och råkar jobba extra denna kväll.

Om man beslutar för att avrätta Olof Palme ser man honom nu som en fiende/kommunist eller boljseviken som måste bort som försvarsmaktens överbefälhavare Stig Synnergren uttryckte det.

Valet av just Sveavägen kan ha haft en symboliskt värde för hur Sverige betraktar landsförrädande kommunister på svensk mark (denna mening passar ganska bra på innebören av Björn Rosengrens ord 4 minuter innan Olof Palme skjuts till döds)

Bortforslandet av kroppen ur Sverige för att den inte ska kunna undersökas och leda till sanningen (man väntar med rikslarmet till 02.05 och det är den tid det tar att köra dem 21 milen från Stockholm till Borlänge flygplats – Dala airport för att kunna transportera ut kroppen ur Sverige). Samma stad där Hans Holmér sägs ha övernattat på väg till för att köra Vasaloppet). Dala Airport även kallad Borlänge Flygplats är en regional flygplats, flygbas och tidigare krigsflygfält belägen i utkanten av Romme i Borlänge kommun. (Detta är en teori bland många andra)

Man ville inte ha en landsförrädares kropp begravd på svensk mark som dem just har avrättat, eller  som ett minne som förföljde dem varje dag. Det fins heller inte idag några statyer eller andra större minnesmonument efter honom i Sverige.

Polisen fick inte heller fastställa Olof Palmes identitet

Polisen fick inte heller göra en likförättning

Obduktionen har hemligstämplats i 70 år (till år 2056) och till nästa generation av människor

Chefsobducent vid Palmes obduktion var Milan Valverius. Valverius sa att sanningen om Palmemordet ligger i obduktionsprotokollet. Om statsapparaten är intresserade av att finna svaret på sanningen om Palmemordet – varför upphäver man då inte det hemligstämplade obduktionsprotkollet?

 

Här en teori i många olika delar – (det är bara en teori)

1. Nu fanns det ett politiskt motiv bestående av många olika delar

2. Nu behövdes en hemlig plan eller hemlig beredskapsövning som alla bara tror är övning

3. Nu behövdes det också en skyldig att anklaga

4. Nu behövdes en plan som tydligt kunde visa att någon annan planerade det och inte statsapparaten Sverige

5. Nu behövdes en eller flera villospår

6. Nu behövdes också en plan för att flytta kroppen från att kunna undersökas för att finna bevis

denna kväll, där skyddet för Olof Palme och beredskapen inför en plötslig kupp testades. Scenariot var i så fall sannolikt att en grupp attentatsmän som spelade soldater hade som uppgift att ta sig så nära statsministern att de kunde utföra ett fingerat attentat. Ett antal personer med kommunikationsradio lotsade fram gärningsmannen till objektet. Denna övervakningsgrupp bestod i så fall troligen av militär personal, hemvärnsfolk och /eller poliser med militär anknytning. Här skulle inte heller några lagrar ha vunnits på att i efterhand offentligt berätta att man genomfört en övning som plötsligt övergick i verklighet.

 

 

Varför är det då fortfarande så viktigt att det var Pettersson och ingen annan? Varför tror folk fortfarande att det var han? Varför är teorin om den ensamma missbrukande, tokiga gärningsmannen så viktig?

Mordkomplotten byggde på att man i förväg hittat någon att lägga skulden på Christer Petersson. Någon som skulle ha svårigheter att ens komm ihåg om det var han som gjorde det eller inte, och som följd svårigheter att kunna försvara sig mot anklagelserna

Christer Petterson – Det utvalda offret som noga valdes ut för att passa in i en profil som inte skulle komma ihåg om det var han eller inte

 1. Christer Petersson var det perfekta och utvalda offret att lägga skulden på
 2. Han hade ju självklara motiv eftersom han kände och var vän med Bombmannen Lars Tingström
 3. Längst ner på samhällsstegen som tillhörde de utsatta i samhället och vem skulle lyssna på eller tro på en A-lagare
 4. En person med missbruksproblematik, aggressiv och med minnessvårigheter
 5. Han skulle inte komma ihåg om han gjort det heller inte, och skulle efter alla historier till slut tro att det var han trots allt
 6. Han hade en gammal hjärnskada
 7. Han skulle ha svårt att försvara sig och förklara om det var han eller inte
 8. Säregen gångstil som enkelt skulle kunna gå att känna igen: Mördaren linkade också iväg
 9. Man kan i förväg bestämt att mördaren skulle ha kunnat likna Christer Petersson
 10. Identifieringen av Christer Petersson är även den konstruerad och manipulerad för att påverka
 11. Föreställ er bara Christer Petersson en A-lagare med säregen gångstil, missbruksproblematik, dålig kondition springa uppför alla dessa trappor. Det var dessutom halt och person sprang lätt uppför trapporna. Tror ni forffarande det var han? Klockan var dessutom 23.20. Det var mörkt, och var han nykter vid den här tidpunkten?
 12. Från början var det två gärningsmän enligt Lisbet Palme som sedan ändrades till en under eftermiddagen när hans Holmér tog över. Först såg hon tydligt att det två gärningsmän, sedan var hon säker på att det bara var en och det var Christer Petersson. Det såg hon med samma tydlighet som när hon såg att dem var två.
 13. Socialdemokraterna tror fortfarande att det var han. Den skapade mordkomplotten måste ju hålla ihop och får inte ändras för det innebär ju att någon annan måste ha gjort det
 14. Först utser sig Hans Holmér som spaningsledaren, och ingen skulle väl misstänka att självaste spaningsledaren kunde vara inblandad. Det är det första Houdinitricket.
 15. Efter 31 år använder man samma Houdinitrick igen. Från Christer Petterson till den nya chefsåklagaren Krister Petersson. Inget märkligt alls att dem har samma namn. Man ser inte skogen på grund av alla träden.
 16. Christer Pettersson Elit a-lagare. Snubblade och slog ihjäl sig. Obduktionen hemligstämplades

Varför arbetade Stig Engström över till klockan 23.19 en fredagkväll när han veckan efter skulle skulle på skidsemester?

När ledighet i form av helger, storhelger eller semestrar väntar så brukar det vanliga vara att man arbetar kortare dagar, inte att man arbetar över till 23.19 en fredagkväll, och att man dessutom är på väg att missa sista pendeltåget hem. Var han den som sköt Olof Palme? Tror inte det, men han kan haft dem planerna och dessa kan statsapparaten enkelt ha känt till och haft en plan i planen.

Varför jag inte tror att Stig Engström sköt Olof palme?

Av samma anledning till varför jag inte tror det var utländska agenter eller någon organisation.

Han hade inte haft något intresse av att följa upp och tysta ner ner alla andra som dött av olika mystiska omständigheter, han hade inte ha kunnat att manipulera tiden för Olof Palmes ankomst till sjukhuset, han hade inte haft möjligheten eller  anledning att se till att anteckningar från mordnatten försvinner för poloser, han hade inte haft intresset eller ens möjligheten att veta vem i Sverige eller låt säga i Stockholmstrakten  som var vara insatta i vem som visste vad eller var i färd med att berätta eller avslöja detaljer om vem som sköt Olof Palme eller vilka som kände till osanningar om Palmeutredningen. Denna koll kan bara den svenska statsapparaten ha haft och har. Gemensamt för alla som dött och i någon mening haft med palmeutredningen eller Boforsaffären att göra är att alla varit från Stockholmstrakten.denna information kan bara någon på insidan av statsapparaten ha och bara statsapparten kan var intresserad

Totalt är det över 100 personer som dött tillammans med dem 65 svenska poliser som dog när Estonia förliste och när dessa dog var det ett dråplsag mot Palmeutredningen eftersom flera följde följde polisspåret och kände till många osanningar om Palmemordet/palmeutredningen.

Biografen Grand och Palmes hem låg på gångavstånd. Att paret avsåg att ta tunnelbanan handlade nog om bekvämlighet och de inte ville spatsera omkring ensamma sent på kvällen. Att någon kommit fram till Palme för att prata talar för mötesteorin, men jag tycker nog att tiden är illa vald då det är ganska sent på kvällen, och de har väldigt lite tid på sig att prata om vi tar hänsyn till kronologin. Men omöjligt är det inte.

Då återstår att mördaren och hans kumpaner spanat på Palmes bostad, följt efter honom och därigenom fått tillfälle till dådet. Varför sköt man då inte honom redan vid bostaden kan man fråga sig?

Varför är tidpunkten 23.21 så viktig i sammanhanget? Man kan ha byggt operationen kring Skandiahuset….man kan ha känt till Stigs Engströms planer……men haft flera planer i planen…..att dörren stängs 23.22 kan vara en vilseledande manöver lika mycket som det skulle kunna koppla Engström till Palmemordet……….

Man kan ha vetat och känt till Stig Engströms planer och har haft en egen plan i planen genom att dra fördel av hans planer för att låta honom dra uppmärksamheten till sig, och minska den egna uppmärksamheten och inblandningen. Den öppna dörren i Skandiahuset som stött öppen sedan 22.35 och stängdes just en minut efter att Olof Palme skjutits kan ha varit att på ett psykologiskt sätt koppla ihop mordet med Stig Engström.

Han jobbar över precis samma kväll som statsministern är på kvällsbio en fredag

Han jobbar över så längre denna fredagskväll att han håller på att missa sista nattåget hem

Han jobbar över precis så länge att det synkroniserar med när biobesöket är över

Han måste ha haft hjälp för att synkronisera att han på minuten är på samma plats som paret Palme är

Han är också den person som vittnen beskriver passar in på mördarens beskrivning av kläder

Hur stor är chansen att just allt detta sammanfaller sig som slumpen och inte som något som är planerat i förväg?

Var han den skyldige eller den som sköt Olof Palme

Detta skulle kunna vara den perfekta teorin som passar in, men jag tror inte det.

Han arbetar nära biografen Grand och arbetar över VÄLDIGT sent för att vara en fredagskväll, han stämplar ut 1-2 minuter innan Olof Palme skjuts, och dörren som stått öppen sedan 22.35 stängs 1 minut efter att Palme har skjutits, och en bil som tillhör väktaren Anette Kohut står i garaget och hon åker iväg, och man hemligstämplar sedan detta förhör. En väktare i Skandiahuset säger sig ha sett en skakad Stig Engström komma tillbaka 23.40 för att ringa hem till sin fru och fråga när nattbussen går. Kollade man att han ringde hem till sin fru som ett exempel? Fanns det inte tidtabeller vid busshållplatserna 1986?

Hur kommer det sig att att allt synkroniserar så exakt på minuten nä det gäller Engström?

Egentligen gäller det ocskå omständigheterna med Anette Kohut och hur även hennes arbetskväll och aktiviteter synkroniserar exakt på minuten med när Olof Palme skjuts.

Det är inte bara en person aktiviteter som tycks synkronisera med Olof Palmes aktivieter, utan två personers aktiviteter och båda arbetar i Skandiahuset. Man undrar hur detta ens är möjligt och man ska då komma ihåg att ingen av dessa sköt Olof Palme. Vem var det då som sköt Olof Palme?

Stig Engström kan ha planerat en attack som statsapparaten kände till

Stig Engström var grafiker på en tidning med aknytning till EAP.

Vad som är nytt för mig är Hans Holmérs val av livvakter efter Palmemordet, som hyste Palmefientlighet och hade nazistisk ideoligisk tillhörighet. Dessa livvakter var poliser som Holmér litade på oc h kände till.

En polisman som under mordnatten ringde till Vaktdistrikt 1 och uttryckte tillfredsställelse över mordet 10 Rapport med anledning av påståenden om högerextremism m.m. inom Stockholmspolisen (citat i det följande är hämtade ur rapporten). 290 Polisspåret SOU 1999:88 ◊ Polisers delaktighet i mordet (”polisspåret”) ◊ Polisfesten den 1 mars 1986, med en påstådd skål för mordet ◊ Brev med hotelser mot en journalist för att denne förföljt poliser i samband med mordet ◊ Förekomsten av klistermärken från EAP i Vaktdistrikt 1

Kunde dessa haft anknytning eller känt Stig Engström eftersom det förekommit klistermärken från EAP i Vaktdistrikt 1? Den som polis som ville utreda Engström blev omplacerad eller fråntagen fallet.

Men eftersom morden på alla andra fortsatt så är det utifrån det svårt att tro Engström sköt Palme

Antingen kan Anette Kohut ha varit en del av planeringen, eller så användes hon bara medvetet som en bricka i spelet och utan att själv vara medveten om det. Var det en slump att dörren till Skandiahuset stängdes en minut efter att Olof Palmes skjutits och att det stått öppen sedan 22.35, eller var det precis så man ville att det skulle se ut? Stig Engström tidsplanering synkronisrade med Olof Palmes på minuten, och hans sägs också ha gått tillbaka till Skandiahuset 23.40 för att ringa sin fru för att få veta när nattbussen gick hem, och om dörren till Skandiahuset stängs en minut efter Olof Palme skjöts, så blir inet steget långt bort att tänka att det var han som gick tillbaka.

Om dörren stängs en minut efter att OloF Palme skjuts och hon kör därifrån minuten senare och att man sedan hemligstämplar förhöret, då behövs det inte mycket för att man ska tro att även hon döljer något som inte kan offentliggöras. Om man är intresserad av att få veta sanningen om Olof Palme så kan ju inte allt av tänkbart värde hemligstämplas.

Ett annat alternativ som inte har diskuterats är om någon dörr egentligen har stängts en minut efter att Olof Palme skjutits, eller om man vill att det ska verka så. Om man kan förfalska kvitton på att Hans Holmér varit i Borlänge under mordnatten, man kan manipulera ljudslingor och samtal som ambulanspersonal haft,   och att man förvanskar Olof Palmes journal och ändrar tiden för ankomsten från 23.38 till 23.35 , vad är det som inte säger att dem i princip kan fylla i med innehåll hru dem egentligen vill. Läser man om palmeutredningen framkommer det lite varstans att dem ljuger.

För att ge ytterligare perspektiv på hela Palmeutredningen;  Om över 100 personer har tillsammans med dem 65 svenska poliser som dig när Estonia förliste dött mystiskt eller mördats, tror ni då man bryr sig särskilt mycket om att förfalska, ändra, hemligstämpla eller ljuga för att dölja sanningen.

Man kan uttrycka det så här också; man går över lik för att dölja sanningen.

Varför hemligstämplas Anette Kohuts förhör?

Hur stor är chansen att Hans Holmérs påstådda älskarinna och den Securitas vakt från Skandiahuset vars förhör hemligstämplades bor på samma adress?

Hur stor är chansen att samma Securitas vakt vars förhör hemligstämplas också arbetar i det hus som Olof Palmes far varit med och grundat – Skandiahuset.

Hur stor är chansen att hennes kollega är sen just denna kväll och i över två timmar så hon får ta hennes pass fram till 23.00

och att hon just denna dag blir kvar till blir till 23.00 ….hon stänger dörren 23.22

Hur stor är chansen att det är just hon (eller någon annan) som stänger den dörr i Skandiahuset som stått öppen i nästan en timma, och stängs en minut efter Olof Palme har skjutits och hon kör sedan därifrån

Hur stor är chansen att just denna kväll tycker hennes kollega att det är roligare att spela bridge med vänner än att åka till jobbpasset som skulle ha börjat 20.45, så istället får Anette Kohut arbeta till 23.00. Det blir hon som stänger dörren i Skandiahuset. Hon är den enda med bil i garaget, Hon stänger dörren en minut efter att Palme skjutis.

Var det medvetet arrangerat så att hennes kollega hellre spelade bridge denna kväll för att Anette Kohut skulle vara i Skandiahuset när Olof  Palme skjuts och vara den som stängde dörren?

Det är alldels för mycket som tidsmässigt och omständighetsmässigt synkronisear med Olof Palmes tidsmönster som inte ska vara möjligt utan planering

Var någon dörr öppen i Skandiahuset och stängdes någon dörr överhuvudtaget (Kan det ha manipulerats i efterhand och att man därför hemligstämplar hennes förhör?)

Vem var egentligen Hans Holmér – Han var sossarnas man

Vem har bestämt och varför? Redan dagen efter mordet på Olof Palme den 1 mars 1986 utropade polismästaren Hans Holmér det bekanta ”jag tar befälet” över mordutredningen. Han var sossarnas man.

Han utsåg sig själv till spaningsledare. Stockholms poliskommissionsledamot Hans Holmér blev omedelbart chef för mordutredningen trots att han aldrig hade lett  en sådan utredning tidigare. Den enhet som vanligtvis hanterade mordfall i Sverige har inte tilldelats fallet.

Det måste väl tillhöra ett av dem största misstagen att låta någon som aldrig lett en sådan utredning “ta befälet” eller så var det perfektavalet om man inte ville lösa fallet, och komma så långt bort från misstankarna att den svenska statsapparaten själv var inblandad. Man undrar var Holmér höll hus mordnatten när han sägs ha skjutsats runt i Stockholm och passerat mordplatsen sakta rullandes i en bil, som hämtat ur en gangsterfilm. Det sägs ju dessutom att Holmér styrde Stockholmspolisen lite som sin egen maffia.

Åren 1970 till 1976 var han chef för Rikspolisstyrelsens säkerhetsavdelning (RPS/Säk) och efterträdde då P.G. Vinge i den befattningen. Vinge, som själv var på kant med socialdemokraterna, kritiserade utnämningen i sina memoarer och menade att Holmér fått tjänsten som “ett sätt för socialdemokratin att få Säpo inlemmat i den egna maktsfären” eftersom de inte litade på “oberoende och självständiga myndigheter”

Statsministern är nyss skjuten till döds – och Hans Holmér väljer livvakter som sympatiserade med Palmedientligheten och nazistisk ideologi som dem han kunde lita på

Avslöjar valet av livvakter något om Hans Holmérs ideologi eller människosyn eller varför väljer man Palmefientliga livvakter när statsminstern alldeles nyss har blivit skjuten av “Palmefientliga”?

Hans Holmér “Sossarnas man” som valde Palmefientliga livvakter – hur går den ekvationen ihop?

Hans Holmér – Det fanns kopplingar mellan Holmér själv och dem högerextrema grupperingarna. Av någon anledning valde Holmér dessa livvakter, men det är svårt att säga varför. Det som kännetecknade dessa livvakter var snarare att dem ingick i en kamratkrets som Holmér hade förtroende för – en kamratkrets som, precis Rönnegård påpekade, hade starka inslag av Palmefientlighet och nazistisk ideologi.

I den kamratkretsen ingick också en annan person som kom att ha en benägenhet att dyka upp i samband med Palmeutredningen på olika sätt. Det var polismannen – sedermera vapenhandlaren – ”Ö”.

”Ö” var inte bar en hårdför veteran från Norrmalms vaktdistrikt som representerade mycket av dem attityder som kommit att förknippas med den miljön. Han var också god vän med alla Holmérs livvakter. Och han hade, som vi snart ska få veta mer om, mycket goda relationer med Hans Holmér personligen. Han var också det svenska polisväsendets kanske främste vapenexpert.

Om hans Holmér inte var i Borlänge var var han då?

Tänk er följande beredskapsövning och jämför den sedan med den redogörelse Dahlgren lämnar, Det man skulle tro är beredsskapsövning är inget som går fel, utan det är själva planen som används för att avrätta Olof Palme. Övningen ska se ut som en övning, men är på riktigt.

Citerat ur Borgnäs “En iskall vind drog genom Sverige” sid 397:

En möjlighet är att det genomfördes en hemlig militär/polisiär beredskapsövning denna kväll, där skyddet för Olof Palme och beredskapen inför en plötslig kupp testades. Scenariot var i så fall sannolikt att en grupp attentatsmän som spelade soldater hade som uppgift att ta sig så nära statsministern att de kunde utföra ett fingerat attentat. Ett antal personer med kommunikationsradio lotsade fram gärningsmannen till objektet. Denna övervakningsgrupp bestod i så fall troligen av militär personal, hemvärnsfolk och /eller poliser med militär anknytning. Här skulle inte heller några lagrar ha vunnits på att i efterhand offentligt berätta att man genomfört en övning som plötsligt övergick i verklighet.

Och här är den berättelse som har lämnats av Dahlgren lämnat när han beskriver att han under mordnatten skjutsade Hans Holmér  i Stockholm. Hela berättelsen eller historien låter som den är hämtad ur en gangsterfilm eller något liknande. Hans kryssade runt i Stockholm under mordnatten skulle lika gärna kunna handla om detta; Scenariot var i så fall sannolikt att en grupp attentatsmän som spelade (poliser/agenter/soldater) hade som uppgift att ta sig så nära statsministern att de kunde utföra ett fingerat attentat. Ett antal personer med kommunikationsradio lotsade fram gärningsmannen till objektet.

Kan Hans Holmér ha varit huvudorganisatör av Palmemordet på plats där han i bilen lotsade fram olika personer fram till objektet, och när han får veta att Olof Palme är skjuten så ber han chauffören att sakta rulla förbli mordplatsen (som hämtat ur en gangsterfilm). Tänk er vad bisarrt att Länspolismästaen för Stockholm rullar förbi i bilen när statsminstern är skjuten utan att stiga ur bilen, och bara rullar förbi.

Man kryssade runt i Stockholm på ett sätt som Dahlgren inte kunde förstå. När de befann sig vid Mariatorget, steg Holmér ur och pratade med en man, som han fick en kvällstidning av.

 

Alla som har sett deckarfilmer och kanske ett par gangsterfilmer…så brukar tidningar användas för att dölja/gömma överlämnandet av vapen/pistoler. Var Hans Holmer intresserad av att läsa tidningen denna kväll eller fanns mordvapnet gömt i tidningen…?

Därefter passerades olika delar av Sveavägen flera gånger

Den man som Dahlgren skjutsat tidigare på dagen hämtades vid Operan några minuter före 23.00 och åkte med runt kvarteret vid Rådmansgatan flera gånger och släpptes av vid Odenplan.

Kan det första överlämnandet av vapnet skett här i bilen innan han släpps av?

Senare befann man sig vid Hagagatan, där Holmér steg ur och gick fram till en man i 25-årsåldern. Det verkade som om de hade stämt möte där.

Efter några minuter kom Holmér tillbaka och berättade att Olof Palme blivit skjuten på Sveavägen. Färden fortsatte mot mordplatsen, där Dahlgren fick order om att ”rulla sakta förbi”.
Någon halvtimme senare stannade de vid Norr Mälarstrand och hämtade en väntande kvinna i 50-årsåldern, som skjutsades till Sundbyberg.

Därefter fortsatte färden till Mälarhöjdens T-banestation, där Holmér lämnades av strax före 00.30.
Innan han körde iväg såg han att Holmér steg in i en mörkblå Volvo, där det satt en person utöver föraren.

Michael Lundh lämnade piketen 1988 (Norrmalmspolisen)

Vad tror du om polisspåret?

– Jag känner många av dem som pekats ut och jag kan säga att de inte har något med mordet att ­göra. Det är ett villospår. Snarare tror jag att det är en grupp poliser och militärer på väldigt hög nivå som ligger bakom. Säkerhetspolisen måste ha något slags finger med i spelet. Och de inblandade har inget intresse för pengar utan har drivits till det här av politiska orsaker.

Lundh fick kontakt med en journalist som intresserade sig för att kartlägga högerextrema ­inom polisen. Journalisten var Stieg Larsson, ­senare världsberömd författare till ­Mille­nniumtrilogin.

Många dör i plötsliga hjärtattacker

– Stieg lämnade över en lista till mig med 50 namn på poliser. Men listan försvann när någon bröt sig in i mitt tjänsteskåp på ungdomsroteln. Ingen var intresserad av att utreda, men Stieg var väldigt upprörd. Han blev den enda som jag kunde prata med om mina upp­levelser av hur det var inom polisen.

Stieg Larsson (författaren) dör av hjärtattack efter ett glas malt whisky. Han tipsade också polisen om sitt spår på vem som kan ha skjutit Olof Palme (Bertil Wedin som arbetat för SÄPO). Stieg Larsson hade två veckor före sin död skickat ett mail med innehållet; Två veckor före sin död skrev Stieg Larsson i ett mejl till sin bror Joakim i Umeå: ”Jag har tre böcker klara och inlämnade och den fjärde snart klar. Han utredde Palmemordet i hemlighet och hade 15 flyttlådor med arkivmaterial (Kan han ha blivit förgiftad på något annat eller han bara arbetate för mycket?)

I Holmérs sk Palmerum fanns från dag ett regeringsrepresentanten Klas Bergstrand, han som gått från justitiedepartementet till att bli Riksåklagare för att nyligen ha utnämnts till ny SÄPO-chef.

Klas Bergenstrand Säpo-chef. Död efter att han ville omorganisera Säpo och snackade med Jallai. Dör olötsligt i hjärtinfarkt. “Han var i oerhört god form”. Cyklade till och från jobbet.

Anders Larsson och Bo Ståhl  Tipsade om Norrköpingsmötet. Agerade märkligt, därefter dog båda i hjärtattack samt magsår.

Ulf LingärdeDatatekniker som hävdade sig ha sett dokument hos SSI som beskrev Palmemordet. Död i plötslig hjärtattack efter potentiell telefonavlyssning och inbrott.

Milan Valverius – Chefsobducent vid Palmes obduktion.  Orsak sägs vara självmord genom överdosering av läkemedel. Både Valverius och hans fru dog båda samma dag 10/2-94. Med all sannolikhet blev dom förgiftade. Också här kan det röra sig hjätattack.  Valverius sa att sanningen om palmemordet ligger i obduktionsprotokollet. Visste han att det inte var Olof Palmes kropp som obducerades eller annat eftersom polisen inte fick faställa hans identitet och inte heller göra en likförrättning….???

Vill man lösa mordgåtan med Olof Palme om Svenska Staten och maktelit är iblandade?

Det råder ingen tvekan om att Hans Holmér, den förste spaningsledaren i Palmeutredningen, visste mer om mordet på Olof Palme och de bakomliggande krafterna än han avslöjade under sin livstid.

Många av Hans Holmérs uttalanden tillhör dem mer kryptiska, men avslöjar att han visste mer om Palmemordets bakomliggande faktorer än som har avslöjats.  

Om han visste mer än han ville eller kunde avslöja, hur kom det sig att han inte kunde gripa Palmemördaren och varför finns det så många olika teorier och varför har så många andra dött?

Många kryptiska uttalanden av Hans Holmér här är några av dem;

Vad betyder dessa kryptiska meningar; Först uttrycker Holmér

”Det är offret som valt själva mordplatsen”.

Sedan uttrycker han i sin bok ”Olof Palme är skjuten”

“Men skulle verkligen ett proffs låta Olof Palme ”välja” plats för mordet”.

Hans Holmér var vän till familjen Palme. I Expressen 29 maj 1986 säger han: ”Det är offret som valt själva mordplatsen”. Även i sin bok ”Olof Palme är skjuten” (H173) skriver han ”Men skulle verkligen ett proffs låta Olof Palme ”välja” plats för mordet”. Det finns också uppgifter om, att paret Palme stämt möte och växlat några ord med någon, efter att de gått över på Sveavägens andra sida.

Hans Holmér var vän till familjen, men efter att Olof Palme har skjutits så väljer Hans Holmér livvakter som var Palmefientliga och hade en nazist ideologi som politksk tillhörighet

Kanske är spaningsledaren Hans Holmérs egna ord den bästa beskrivningen av hela denna utredning;

Vad betyder denna mening;

“Om man inte kan finna något motiv så har det inträffade aldrig inträffat”.

Hans Holmér sade i Dagens Nyheter 25 augusti 1986 : ”Om sanningen om mordet på Olof Palme kommer fram, så kommer den att skaka Sverige i sina grundvalar.” Vid en presskonferens den 28 maj 1986 sade han att

Vad betyder meningen:

“Nu spelar jag ett högt spel, därför att förr eller senare får ni facit.”

Vad menade Hans Holmer med orden; ”Om sanningen om mordet på Olof Palme kom fram – skulle det skaka Sverige i dess grundvalar”, sa Hans Holmér under mordutredningens mest intensiva fas – det första året.

”…skaka Sverige i dess grundvalar” Vad menade han med det och vad grundande han det på?

Här är en kommentar som ger en kall och bitter eftersmak från fackföreningsledaren Björn Rosengren. Är det inte en kommentar i klass med Holmérs; “Men skulle verkligen ett proffs låta Olof Palme ”välja” plats för mordet”.

Nils Bejerot – Professor som sa att det var partiet som dödade Palme. Utsattes för mordbrand och drabbades därpå av en virussjukdom och dog.

Bara tre veckor före Palmemordet dör eller mördas en socialdemokrat i makteliten

Jan Forsström – Rättschefen i statsrådsberedningen. Hittades död i sin lägenhet den 7 februari 1986 tre veckor före Olof Palmes död.  Det påstås att det rådde irritation och en del motsättningar (socialdemokrat).

Klockan 23.17 ser fackföreningsledaren Björn Rosengren att Olof och Lisbet Palme kommer gående längs Sveavägen. En kort stund tidigare har han växlat ett par ord med statsministerparet när de träffades inne på biografen.

”Visst är Sverige ett fantastiskt land”, säger Rosengren till sin fru. ”Var annars kan statsministern gå hem sent en kväll utan livvakter, som vilken annan medborgare som helst?”

När han säger det har Olof Palme precis fyra minuter kvar att leva.

Olof Palme – Statsminister. Skjuten 28 februari 1986 (socialdemokrat).

Och tänk att Björn Rosengrens bror Hans har en övernattningslägenhet 100 meter  från mordplatsen

Björn Rosengrens bror Hans Rosengren. Hade övernattningslägenhet 100 meter från mordplatsen på Sveavägen. Björn Rosengren, som var på Grandbiografen med Olof Palme, var hans bror. Mystisk flygolycka.

Bo Asplund Norrmalmspolis som skålade för mordet. Dödsorsak?? Fick dessutom 20.000 kr av Svenska Staten efter att på morgonen dagen efter ringa till jobbet och skålade med att säga; bra att den fähunden är död. Det ledde inte till avsked eller omplacering. Istället var det han som hade blivit kränkt och fick ett skadestånd på 20.000 kr av staten.

“Bra att den fähnden är död nu” 

(Fick istället för att drabbas arbetsmässiga åtgärder skadestånd på 20.000kr av svenska staten för att det var han som blivit kränkt för den påstådda kommentaren)

Svenska Försvarsmakten högsta ledning attackerar Olof Palme öppet

Ett mycket anmärkningsvärt och (hotfullt) retoriskt uttalande som Försvarsmaktens överbefälhavare Stig Synnergrens gör mot Sveriges statsminister Olof Palme och ger honom också etiketten ”Bolsjeviken”, det vill säga kommunisten måste bort;

”Bolsjeviken måste bort!”

Ännu en person från Försvarsmakten som i media uttalar sig kryptiskt hotfullt är kommendörkaptenen Hans von Hofsten som framför att

”Olof Palme hade slutat att lyssna till varningar”

Budskapet i artikeln var bara ett litet steg från att anklaga Palme för landsförräderi och två steg ifrån att han inte skulle tillåtas att störta Sverige i fördärvet om han sviktade.

Bakom alla olika kommentarerna döljer sig föraktet, fientligheten och Jantelagens dubbelmoral och Palmehatet.

Strax för mordet på Olof Palme var konflikten mellan statsministern och LO-ledningen och dess ordförande Stig Malm total.

Jan Forsström – Rättschefen i statsrådsberedningen. Hittades död i sin lägenhet den 7 februari 1986 tre veckor före Olof Palmes död.  Det påstås att det rådde irritation och en del motsättningar. Socialdemokrat.

Dagen innan mordet på Palme rasade börsen med 17 miljarder som följd av att regeringen beslutat höja aktiebeskattningen. Vem eller vilka aktörer i makteliten förlorade mest denna dag?

Carl Fredrik Algernons dog torsdagen den 15 januari 1987. Efter julhelgerna hade han legat hemma i förkylning under en veckas tid. Lördagen den 10 januari hade han trots förkylningen åkt in på ett möte med Anders Carlberg (Bofors). Mötet hade enligt maken gällt en nysmuggelaffär – Oman. 5 dagar efter mötet med Anders Carlgren dör Algernons.

Runt den 20 februari 1986 besökte Anders Carlberg, som var verkställande direktör vid Nobel Industrier (Bofors), Olof Palme. Olof Palme sköts en vecka senare

Tror man att Svenska Staten ville hjälpa Olof Palme att falla med flaggan i topp med alla dessa människors kommentarer och uttryck. Det var en avrättning och inget annat och i kommande texter så förstår man att Olof Palme lämnades för att dö.

En teori i olika manipulerade steg  hjälpa personen eller mördaren att komma undan och komma vidare eller att vinna tid eller för att förlora tid när någon lämnas att dö, så tar man inte bara en omväg med ambulansen, man slår av sirererna, men har också tid att stanna, Lisbet Palme hinner byta fordon, hinner byta kappa, och vem stannar ambulansen när det handlar om sekundrar, och börjar byta kappa och fordon om det inte är en mordkomplott där även Lisbet Palme är delaktig. Det är i samma nivå som när man “tvättade rent” dem som kallade upphittade kulorna från DNA, eller för att dölja att kulorna inte kom från Palmemordet. Då kanske man också förstår Hans Holmérs uttalande bättre; “Om man inte kan finna något motiv så har det inträffade aldrig inträffat”.

Händelseförloppet är ingen naturlig reaktion

 1. När Leif ringer SOS larmcentral, och säger “Mord på Sveavägen” blir han kopplad till polisen men som inte svarar på närmare två minuter så han lägger på och går ut ur bilen
 2. Sedan en fördröjning eller försening på 6-7 minuter, var det den tid det skulle behövas för att komma förbi tullarna och innersta Stockholm City..?
 3. Varför väntar man med Rikslarm i flera timmar när självaste Statsministern är skjuten? Väntar man medvetet med rikslarm i flera timmar för att hinna till en flygplats  för att möjligen hinna ta sig ur landet..
 4. Lämnade någon särskild misstänkt person eller ANNAN person från närliggande flygplats eller kanske från en mindre flygplats med mindre bevakning för att ungå uppmärksamhet timmarna efter mordet på Olof Palme?
 5. Förhandsarrangerade ambulanser. Utbytt ambulanspersonal. Polis från Norrmalmspolisen är denna kväll ambulansförare. Maria Degerman, som i vanliga fall brukade tjänstgöra vid Norrmalmspolisen.
 6. Långsamma utryckningar, två ambulanser på plats när dem bara sett en, ambulanspersonal uppskattas ta god tid på sig 3-4 minuter innan dem kommer iväg, sirenerna slås på för att markera att det är bråttom, men slås sedan av, man kör inte heller den kortaste vägen när det handlar om sekundrar mellan liv och död
 7. Lisbet Palme åker med ambulansen, men anländer inte i ambulans utan kommer i en polisbil, varför man också måste ha stannat och förlorat ytterligare med tid om man ska utgå från att personen kan räddas
 8. Lisbet Palme går in i en ambulans iförd en kappa och anländer till sjukhus i en annan
 9. Manipulerade samtal. Av dem två ambulanserna verkar en veta att det är statsministern som transporteras, medan den andra inte tycks veta detta förrän 23.37. Att döma av LAC-operatören Gia Carneströms reaktioner verkar det också som det var först 23.37.30 som detta oerhörda faktum för första gången blev känt hos personalen på Länsalarmeringscentralen. Detta är ytterligare något som kastar tvivel på autenticiteten i samtal 7, i vilket ambulanspersonalen i 951 nästan 10 minuter tidigare ska ha känt till att det var Olof Palme som transporterades till sjukhuset
 10. Olof Palmes patientjournal förvanskas. Patientjournalen var ursprungligen ankomstmarkerad ”23.38”, men uppgifterna förvanskas, antagligen tämligen snabbt efter mordet, till 23.35, uppenbarligen för att visa Olof Palmes snabba omhändertagande.
 11. Jourhavande mordutredare fick inget larm på natten, utan läste om mordet i morgontidningen. Han blev tydligen inte alls inblandad i utredningen.
 12. Möjligheten att rädda en svårt skottskadad person avtar givetvis mycket snabbt med varje minut, varje sekund som går. Finns det något som tyder på att man gjorde sitt bästa eller yttersta någonstans överhuvudtaget? Ingenting. Absolut ingenting. Det stora sveket från Sverige mot sin egen statsministern är en rättsskandal som saknar ord. Ingenting blev rätt i början, ingenting blev mer rätt efter det, och ingenting har blivit mer rätt idag.

Finns det någon ambulanspersonal som slår av sirenerna, kör den längre omvägen eller har tid att stoppa under ambulanstransporten när det kan handla om sekundrar och dessutom är självaste statsminstern, om det inte redan i förväg är instruerat, arrangerat och manipulerat? Och att Lisbet Palme har tid med allt detta som att byta fordon, byta kappa, och sedan anländer ungeför 4 minuter efter ambulansen med Olof Palme visar att hon också är delaktig i denna mordkomplott.

Händelseförloppet är ingen naturlig reaktion, utan är konstruerad och manipulerad. Det är lika osannolikt som om en person som ska börja föda i en bil, att om en bil hade sirenr att man först slår på sirenerna för att påvisa att det är akut bråttom och för att under färden slå av dem för påvisa att nu är det inte akut bråttom längre, och att man bestämmer sig för att köra den längre omvägen till sjukhuset, och har tid att stanna bilen och dessutom byte fordon, och har dessutom tid och närvaron att att bry sig om att byta kappa under tiden. Egentligen räcker det att förstå detta så inser man snabbt att allt är en arrangerad mordkomplott av någon sort.

Lisbeth Palme lämnar Olofs ambulans. Lisbeth Palme gick i Vasastan över från Olofs ambulans till den vid (ca) Odengatan anslutande poliskommissariebilen. Efter att ha bytt ytterplagg, anländer Lisbeth Palme i kommissariebilen ca 4 minuter efter Olofs ambulans till Sabbatsbergs akutintag. Fotografen Ulf Karlsson anger tidpunkten till 23.42.

Denna mockajacka hade hon när hon steg in i ambulansen och är inte samma som den hon har på sig när hon anländer i kommissariebilen.

LÄS GENOMGÅNGEN OCH ANALYS AV DE FÖRSTA SAMTALEN PÅ LAC-BANDET PÅ LÄNKEN NEDAN

http://www.politiskamord.com/p5lacsamtalen.html

Fördröjningnen

Själva fördröjningnen tycks ske precis överallt, en minut här, två minuter där, omvägar, byten, stopp, fördröjningar, manipulationer och väntar med rikslarm.

1) Polisen svarade aldrig när Leif kopplades vidare från SOS larmcentral till polisen så efter två minuter la han på och sprang ur bilen, berättar Leif, som då inte visste vem som hade blivit skjuten.

2) Man verkar vilja dölja händelseförloppet för dem första kritiska 6-7 minuterna, då man från statsapparatens sida vill hävda att dem var snabba.

3) Man väntar dessutom med Rikslarm i flera timmar när det är statsmintsern som skjuten till döds.

Varför väntar man med Rikslarm?

Varför väntar man med Rikslarm? Hur kan denna medvetna fördröjning ha skett? Finns det något i texterna som kan avslöja eller i obduktionsprotokoll  som kan “tolkas” som en medveten planerad fördröjningsmekanism? Här är min iakttagelse som gäller ett par punkter.

Varför stänger man av hela Sabbatsbergs sjukhus för andra patienter när Olof Palme redan var död?

Varför hemligstämplade polisen Olof Palmes “status presens” i journalen (det vill säga vilket tillstånd patienten befann sig i just då). Är hemligstämplandet av detta ett försök att dölja varför Rikslarmet medvetet egentligen kunna fördröjas?

Om det har hemligstämplats har det också en orsak, och det enda orsak som jag kan logisk i detta sammanhang är att så länge han inte har konstaterats att vara död eller att ha blivit mördad, så kunde rikslarmet dröja.

Vid ambulansene ankomst till Sabbatebergs sjukhus antecknades “status presens’ i journalen, d v s i vilket tillstånd
‘patienten befann sig just då.. Polisen hemligstämplade av någon anledning även denna handling. Men där måste helt enkelt ha stått att Palme var död.

Fruktlösa återlivningsförsök

Därför är det något anmärkningsvärt att man när Palme anlände vidtog en rad åtgärder för att återuppliva honom. Läkaren Holger Sköldefors, som bor ute på Lidingö, hade gått och lagt sig när telefonen ringde kl 23.40. Han drog på sig kläderna och körde med gasen i botten till sjukhuset. Kirurgen Claes Wallin avbröt en fotledsoperation på en annan avdelning för att försöka få liv i Palme. Han öppnade bröstkorgen och påbörjade hjärtmassage men märkte omedelbart att det var fruktlöst. En annan läkare Olof Wallenberg förde genom halsen en slang ned i luftstrupen och försökte blåsa friskt syre ned i lungorna. Först tre minuter efter midnatt kom Claes Wallin ut från akutmottagningen och meddelade Lisbet Palme att Olof Palme var död.

I Milan Valverius dödsattest står antecknat datum för dödsfallet, den 28 februari. Däremot antecknade han inget klockslag.

Återupplivningsförsöken beskrivs som ett skådespel och ingenting annat

Återupplivningsförsöken var meningslösa, säger Milan Valverius. Det var för att det var statsministern. Man ville
visa att man gjorde allt för att rädda livet på honom. Det var ett skådespel och ingenting annat. Olof Palme dog ögonblickligen av det välriktade skottet. Han var död redan när han slog i gatan.

Olof Palme dog ögonblickligen av det välriktade skottet. Han var död redan när han slog i gatan.

 1. Olof Palme var redan död när han slog i gatan
 2. Varför stänger man av hela Sabbatsbergs sjukhus om han redan var död?
 3. Varför hemligstämplades Palmes “status presens” och vilket tillstånd han var i när han kom till sjukhuset?
 4. Varför antecknades inget klockslag i dödsattesten utan bara bara datum 28 februari
 5. Återupplivningsförsök beskrivs som ett skådespel (om han redan var död)
 6. Tre minuter efter midnatt kom Claes Wallin ut från akutmottagningen och meddelade Lisbet Palme att Olof Palme var död.
 7. I dödsattesten står att Olof Palme dog 28 februari men inget klockslag. Visar detta att man egentligen visste att Olof Palme redan var död vid tillfället då han sköts den 28 februari, och varför står inte tiden med 00.03 den 1 mars 1986 som den tid då han konstateras vara död?
 8. Den röda tråden tycks vara att det saknas en tidpunkt för hans död och att hans status presens har hemligstämplats
 9. Slutsats; att om han hade konstaterats död eller mördad omgående borde Rikslarmet gått direkt, men trots detta dröjer det ytterligare, varför undrar man?
 10. Slutsats: Man väntar med Rikslarm för att hinna få ut kroppen utanför Sveriges gränser, så att den inte ska kunna undersökas. Polisen fick inte fastställa Olof Palmes identitet för Lisbet Palme. Polisen fick inte heller göra en likförrättning för Lisbet Palme. Rättsläkare fick inte undersöka kulorna. Rättläkarna fick inte undersöka Olof Palmes kläder och inte heller Lisbet Palmes kläder. Och läkarna fick i sin tur inte undersöka Lisbet palmes skada. Nästa steg var sedan att hemligstämpla obduktionsprotokollet i 70 år fram till 2056 då denna generations människor som deltagit i mordkomplotten ska slippa ta ansvar

Fler konstateranden av rättsläkarna att Olof Palme redan var död när han föll i marken och dött ögonblickligen.  Varför gick inte rikslarmet direkt och varför hemligstämplar man hans “status presens” när han redan var död?

DN-artikeln innehöll ytterligare några intressanta uppgifter. Dödsattssten, som ïalverius xkxixix utfärdat, citerades och där stod att Palme förblött. En viktig bidragande orsak till döden var att blod kommit in i lugnorna. Dessutom stod om en helt ny detalj, ett blåmärke på pannan, som Palme fått när han föll i gatan. Av storleken på detta kunde rättsläkarna utläsa att Olof Palme dött ögonblickligen. Om hjärtat pulserat när han slog i gatan så hade blodutådringen på avskrapningen varit större.

http://www.politiskamord.com/obduktion_krantz.pdf

Varför hindras polisen från att fastställa Olof Palmes identitet av Lisbet Palme?

Varför säger Lisbet Palme nej till att poliser inte får förrätta likbesiktning på hennes döda make (Olof Palme)?

Varför stängs hela Sabbatsberg av för andra patienter när Olof Palme redan var död?

1. Polisen fick inte fastställa hans identitet.

2. Poliser fick inte förrätta likbesiktning på hennes döda make.

3. Polisen fick inte titta på Lisbet Palmes skada.

4. Hon avvisade läkare som ville se om hennes påstådda skottskada.

5. Läkaren Claes Wallin som tog emot Lisbet Palme hade aldrig hört talas om Lisbeth Palmes skada.

6. Det finns inget bevis för att Lisbet Palme skadats eftersom hon inte tilläts att undersökas

7. Ingen läkare på Sabbatsberg har hört talas om Lisbet Palmes skada

8. Ambulanspersonal visste inte om Lisbet Palmes skada och uppfattade henne inte som skadad under ambulansfärden

9. Kommissarie Gösta Söderström som var första polisbefäl på mordplatsen och försökte höra Lisbet uppfattade inte Lisbet Palm vara skadad

10. Polisledningen sa att Lisbet Palme inte fick störas (med undersökningar). I samband med obduktionen lördagen den 1 mars begärde jag att vi skulle få undersöka Lisbet Palme, säger doc Valverius. Men polisledningen sa bestämt ifrån att hon inte fick störas. Det hjälpte inte ens att vi erbjöd oss att ställa en kvinnlig rättsläkare till förfogande.

11. Sköterskan Lena Östeman som sett Lisbet Palmes jacka med dem två kulhålen och var den sköterska som hade baddat om Lisbet Palmes rygg då hon klagade över att det sved på ryggen. Efter det var det inte mer med det. Det beskrevs som en rodnad efter ett piskrapp, men är dokumenterat som en sårkanal med ett djup på 2-3 mm. Inte ens
den dokumentationen har tagits med som bevisning vid rättegången.

12.I förundersökningshandlingarna finns en PM inlämnad 24.3.86 av kommissarie Lars Christiansson. Han var på Sabbatsbergs sjukhus och fick ett vagt signalement på mördaren av Lisbet Palme. Han slutar sin PM: “Sköterskan som var med i rummet visade på fru Palmes mookakappa Den hade två hål på ryggen. Fru Palme drog upp sin blus. På ryggen fanns en sårkanal, c:a 2 – 3 mm djup, tvärs över båda skulderbladen. Ytterligare samtal orkade fru Palme inte med.”

13. Åklagaren kallar varken kommissarie Lars Christiansson och sköterskan Lena Östeman har inte hörts av polisen. Åklagaren har inte kallat Lars Christiansson till rättegången. Sköterskan som inte namnges i hans PM, har inte hörts av polisen. Hon heter annars Lena Östeman.

14. Om detta säger obducenten Milan Valverius; En så djup sårkanal måste vara kraftigt blödande, säger doc Milan Walverius, som i egenskap av chef för Statens Rättsläkarstation vid Karolinska Institutet i Solna svarade för den rättsmedicinska undersökningen av Olof Palme. Men ingen annan än sköterskan har sett denna skada och inte ens
denan dokumentationen har tagits med som bevisning vid rättegången. Dokumentationen användes inte som bevisning i mordrättegången.

15. Det framgår tre saker; ingen läkare ha sett skadan, ingen har hört talas om att Lisbet Palme skulle vara skadad, ingen läkare FICK undersöka påstådda skadan (förrän nio månader efter mordet på Olof Palme), men hävdar Hans Holmér att det var något som glömdes bort i uppståndelsen.

16. Hans Holmér skriver i sin bok Olof Palme är skjuten! När Hans Holmer hördes av Edenmankommissionen 1.2. 1988 förklarade han helt frankt att anledningen till att läkarna på Sabbatsberg eller rättsläkarna inte undersökt Lisbet Palmes skada var att “det var något som glömdes bort i all uppståndelsen, det hannade mellan stolarna”. Där kan vi alltså konstatera att Hans Holmer helt enkelt ljuger.

17. Den enda person som säger sig ha sett Lisbet Palmes skada var sköterskan Lena Östeman. Varför kallades hon aldrig till förhör och varför var det inte intressant att få veta mer om den “påstådda” skadan. Detta är ett sätt att stoppa utredningen på att inte kalla personer till förhör. Sedan har vi det motsatta sätet och det är att kalla personer till förhör och om det framkommer något värdefullt som kan bringa klarhet i mordutredningen, då hemligstämplar man innehållet istället och stoppar utredning på nytt, som förhöret med Skandiavittnet med Anette Kohut (Securitas, hemligstämplat). Dem övriga förhören med Anna-Lisa Gahn, Securitas, Henry Olofsson, Securitas, Roland Berhström, Skandia, Per Häggström, Skandia hemligstämplade man inte.  Anette Kohut lämnade Skandiahuset med bil, hon kom ut ur garaget på Luntmakargatan strax efter mordet, vad hon såg kan ha stor betydelse, men det är tyvärr hemligstämplat.

18. Slutligen: Lisbet Palmes skada fick Milan Valverius dokumentera första gången vid en genomgång med mordutredarna på rättsläkarstationen nio månader efter mordet. Det var den 11 december.

Återkommande problem och systematiskt medvetna och skapta hinder för att kunna utreda någonting överhuvudtaget

 1. Man fick inte undersöka skadan som uppkommit
 2. Man får inte ens identfiera och fastställa att Olof Palme var Olof Palme
 3. Man kunde därför inte komma vidare med undersökningen och polisutredningen. Undersökningen av Lisbets skada hade stor betydelse för bestämning av skjutavstånd, skottvinkel etc. Man skulle ha kunnat räkna ut var kulan slagit ned och fått detta bekräftat av märken på gatan, husväggen eller var det nu kan ha varit. Det är ren geometri, säger doc Valverius.
 4. Man fick inte undersöka Lisbet Palmes kläder och man fick inte heller inte undersöka Olof Palmes kläder för att kunna avgöra var eller hur skotten hade avlossats
 5. Man frångår från praxis och rutiner för utredningar. Överläggningar mellan åklagaren och rättsläkaren är rutin i sådana frågor mellan polisens mordutredare, i mordfall av detta slag. I det här fallet har polis och åklagare till dagens dato  ställt sig helt kallsinniga till den rättsmedicinska expertisen och arbete.
 6. Man frångår från praxis på nytt och kallar inte rättsläkaren  Det är första gången under mina fyrtio är som rättsläkare som sakkunnig till en mordrättegång där jag utfört obduktionen inte blir kallad, säger Milan Valverius.
 7. Obducentetn Milan Valverius blev inte ens kallad till den rekonstruktion som gjordes på Sveavägen några dagar efter mordet. Det blev för övrigt inte heller Lisbet Palme eller kommissarie Gösta Söderström,
  fastän dåvarande åklagaren K G Svensson yrkade på det.
 8. Milan Valverius har också förvånat sig över att han och hans kolleger inte fick se de två kulorna som privatpersoner hittat på mordplatsen. Inte heller fick de se Olof Palmes kläder med skotthål och naturligtvis inte heller Lisbet Palmes jacka med de två kulhålen. Det hade varit ovärderligt för bestämning av kulbanorna och hör normalt till rättsläkarnas undersökningsmaterial. Milan Valverius undrar också om kulorna verkligen är de rätta, med tanke så att de inte alls tycks ha varit deformerade. Den ena kulan hittades på lördagsmorgonen och den andra på söndagen.
 9. I andra fall ooh i andra länder är den rättsmedicinska undersökningen en integrerad del av brottsutredningen. Den är viktig både för spaningen och för bevisningen. Men Sverige hemligstämplade obduktionsprotokollet i 70 år fram till 2056

Hur man hindrar rättvisan från att komma fram och ser tydligt ser hur statsapparaten är inblandad?

 1. Det börjar redan här när man skiljer den rättsmedicinska undersökningen från brottsutredningen och gör dem till två seperata delar där rättmedicinska bevis inte kan integrera med informatiuonen från brottsutredningen. I andra fall ooh i andra länder är den rättsmedicinska undersökningen en integrerad del av brottsutredningen. Den är viktig både för spaningen och för bevisningen.
 2. Man frångår från praxis och rutiner för utredningar. Överläggningar mellan åklagaren och rättsläkaren är rutin i sådana frågor mellan polisens mordutredare, och håller därmed isär dessa två delar ytterligare en gång.
 3. Polis och åklagare ställer sig helt kallsinniga till den rättsmedicinska expertisen och deras arbete, och visar inget intresse av den eftersom den inte ska vara en del av brottsundersökningen.
 4. Rättsläkaren som utfört obduktionen som rättsläkare och som sakkuning inte kallas till mordrättegången   Det är första gången under mina fyrtio är som rättsläkare som sakkunnig till en mordrättegång där jag utfört obduktionen inte blir kallad, säger Milan Valverius. Hålls återigen borta från att uttrycka rättsmedicinska synpunkter på utredningen.
 5. Rättsläkaren och hans kollegor hålls ute från brottsutredningen och får inte ta del av bevismaterial. Valverius och hans kolleger inte fick se de två kulorna som privatpersoner hittat på mordplatsen. Inte heller fick de se Olof Palmes kläder med skotthål och naturligtvis inte heller Lisbet Palmes jacka med de två kulhålen.
 6. Man kallar inte rättsläkaren till mord rekonstruktionen
 7. Obduktionsprotokollet hemligstämplas i 70 år och kan däför inte heller användas av rättsläkaren och kan inte heller användas i brottsutredningen.
 8. Man kan inte fastställa tidpunkten för när första kommissarie var på plats, tidsangivleser manipuleras, det finns inget klockslag för när  Olof Palme konstaterades vara död, ingen får undersöka Lisbet Palmes skada, ingen polis får fastställa Olof Palmes identitet, ingen polis får förrätta en likbesiktning på hennes döda make, akter hemligstämplas, förhör hemligstämplas, obduktionsprotokollet hemligstämplas i 70 år, anteckningar fösvinner, rättsläkaren expertis kunskap får inte vara del av brottsutredningen, rättsläkare får inte ta del av bevismaterial, kallas inte rättegångar, man är inte intresserad av rättsläkarens synpunk, kommissarier kallas heller inte till rättegång och sköterskan hörs inte av polis, eller brott kan inte styrkas, människor försvinner, dör plötsligt, dör mystiskt, eller råkar ut för olika dösolyckor och så vidare
 9. Så här sammanfattar Milan Valverius mordutredningen och kan han ha mer rätt än så; Och rent pinsamt blev det när Milan Valverius tog till orda. Allt han hade att berätta innebar nämligen en svidande
  kritik av hela mordutredningen. Inför kommissionen berättade han oförblommerat om såväl polisens som åklagarnas totala brist på intresse för rätteläkarnas arbete. Han undrade över om utredarna egentligen ville ha reda på sanningen och han hade en stark känsla av att det var någonting man ville dölja
 10. Jourhavande mordutredare fick inget larm på natten, utan läste om mordet i morgontidningen. Han blev tydligen inte alls inblandad i utredningen.
 11. Sammanfattningsvis är det tydligt att man medvetet, planerat och systematiskt hindrar utredningen från att komma framåt till något nytt genom att man helt enkelt fragmentiserar sönder mordutredningen i olika lösa delar utan sammanhang.
 12. Retoriken tycks var följande. Ena gången är det Lisbet Palme som nekar tillgång till ny information i utredningen när hon nekar polisen att få fastställa Olof Palmes identitet och neka polisen att förrätta en likbesiktning, och nästa gång är det polisen själva som nekar att läkare eller rättsläkare får undersöka Lisbet Palmes påstådda skada.

Här följer nu en lista över personer som har mördats, dött mystiskt eller på annat sätt varit mer eller mindre inblandade i Palmeutredningen eller Boforsaffären och som måste haft maximal ”otur” och råkat ut för allehanda ”dödsolyckor”. Detta hat ju blivit värre än värsta tänkbara skräckfilm, där en efter dör, i ett demokratiskt Sverige. Tyvärr avslöjar sig nog något som mer liknar en svenk polisstat som tar lagen i sina egna händer som en “svensk terminator” som går loss på alla som söker sanningen.

“Sverige är inget trevligt ställe”. 

Jag skickade ett mail till en person med ett frågor och fick svar på ett par av dem. Han skrev också att lämnade och flyttade från Sverige och beskrev Sverige med dessa ord; “Sverige är inget trevligt ställe”. 

Idag förstår jag bättre vad han menade

Man går runt och skrämmer och hotar människor, ser till att dem råkar ut för olyckor, blir förgiftade, skjutna i skallen, knuffas framför tåg och snubblar och slår ihjäl sig, drabbas av hjärtattacker, mängder med självmord och människor som skjuter sig själva. Visst är Sverige ett fantasiskt land att leva i, där alla ser lika GLADA UT HELA TIDEN, oavsett hur många som dör. Många vill nog berätta om Palmemordet men som ni ser så har det ett pris. Kanske borde människor gå ihop i en grupp och uttala sig.

Gemensamt för alla som av olika anledningar dött är att dem flesta ser ut att var från Stockholmstrakten.

Jan Forsström – Rättschefen i statsrådsberedningen. Hittades död i sin lägenhet den 7 februari 1986 tre veckor före Olof Palmes död.  Det påstås att det rådde irritation och en del motsättningar. Socialdemokrat.

Strax för mordet på Olof Palme var konflikten mellan statsministern och LO-ledningen total.

Dagen innan mordet på Palme rasade börsen med 17 miljarder som följd av att regeringen beslutat höja aktiebeskattningen. Vem eller vilka aktörer i makteliten förlorade mest denna dag?

Olof Palme – Statsminister. Skjuten 28 februari 1986. Socialdemokrat

Nils Bejerot – Professor som sa att det var partiet som dödade Palme. Utsattes för mordbrand och drabbades därpå av en virussjukdom och dog

Hans Holmér – Spaningschef Palmeutredningen. Hade påbörjat sina memoarer när han under oklara omständigheter plötsligt gick bort.

Rolf DahlgrenChauför och Polisinspektör som mordnatten skulle ha skjutsat Hans Holmér i Stockholm mordnatten. Död i alkoholförgiftning. Självmord.

Lars Christansson – Tf poliskommisarie på VD1 . Dödssätt okänt.

Bror Perä – Normalmspolisen. Utpekades som högerextremist. Självmord. Sköt sig själv.

Bo Asplund Norrmalmspolis som skålade för mordet. Dödsorsak?? Fick dessutom 20.000 kr av Svenska Staten efter att på morgonen dagen efter ringa till jobbet och skålade med att säga; bra att den fähunden är död. Det ledde inte till avsked eller omplacering. Istället var det han som hade blivit kränkt och fick ett skadestånd på 20.000kr av staten.

Carl-Gustaf Östling  Norrmalmspolis, utgör halva polisspåret. Mystiskt död i 50-års åldern.

Gösta Söderström – första polis på mordplatsen. Han trakasserades av sina kollegor för sina vittnesuppgifter. Hittades död i bostaden.

65 svenska poliser dör som är på facklig resa när Estonia förliser. Fartygsolyckan blev ett dråpslag mot Palmeutredningen, vilket inte framkommit i media. Dammegård (2016) är övertygad om att flera av de omkomna poliserna hade kunskaper som skulle kunnat avslöja osanningar kring Palmemordet.

Lennart Lidström – Redaktör för Helgbladet. Mordhotad efter att ha publicerat artiklar om Palmemordet. Mystiskt självmord.

Hans Rosengren. Hade övernattningslägenhet 100 meter från mordplatsen på Sveavägen. Björn Rosengren, som var på Grandbiografen med Olof Palme, var hans bror. Mystisk flygolycka.

32-årig ej namngiven narkoman. Uppgiftslämnare som lämnat en bandinspelning till den norske stjärnadvokaten Erling Staff , där en person säger att han vet vem som mördade Olof Palme. Mördad med en spruta i halsen.

42-åring ej namngiven vapenhandlare. Bodde nära biografen grand och misstönktes av polisen för att ha levereat mordvapnet. Dör av överdos

Victor Gunnarsson 33-åring. Skjuten i huvudet.

36 årig icke namngiven Säpo-agent och enligt Stockholms-polisen misstänkt för inblandning i Palmemordet. Avrättad med två nackskott.

En Informatör åt rikskriminalen. Erbjöds enligt egen uppgift att skjuta Olof Palme. Mystisk bilolycla

Anders Larsson – Utpekad som högerextremist. Sågs enligt vittnen på mordplatsen när skotten föll. Självmord?

Bo Ståhl – Anktivarie som hört talas om planerna på att mörda Olof Palme, och påstod att han fått veta detta genom SÄPO. Sjukdom.

Bernt Carlsson – Biträdande generalsekreterare i FN, som till vänner sagt att han kände till sanningen om Palmemordet. Dog i Lockerbieattentatet.

Carl- Ulrik Winberg och hustrun Kristina. Boforsdirektören Winberg var djupt involverad i vapensmugglingen, som många misstänker har ett samband med Palmemordet. Mystisk bilolycka .

Man och kvinna vars namn på begäran ej publiceras. Mannen var platschef på transportföretaget Schenker med huvudkontor i Stockholm, som enligt polisutredare misstänkts för inblandning i Bofors vapensmuggling.Mordbrand på Englandsfärjan – Tor Scandinavia

65 svenska poliser dör som är på facklig resa när förliser och man spekulerar i att (vissa) följde Palmespåret i Palmeutredningen. Fartygsolyckan blev ett dråpslag mot Palmeutredningen, vilket inte framkommit i media. Dammegård (2016) är övertygad om att flera av de omkomna poliserna hade kunskaper som skulle kunnat avslöja osanningar kring Palmemordet.

Hans Haste – Vän till Jan Forsström. Dödsorsak??

Peter Caselton – Sydafrikansk yrkesspion som blev mosad av bil i sitt garage före han skulle vittna om Palmemordet för sanningskommisionen. Mystisk bilolycka.

Stig EngströmSkandiamannen. Cancer

Fritz G Pettersson Polare med Heimer. Cancer.

Roger Östlund och Sigge CedergrenHjälpte åklagarsidan mot Christer Pettersson.  Cancer

Elias Bengtsson – Palmes mångårige privatläkare. Han ville se obduktionsprotokollet för att kunna fastställa dödsorsaken och avsluta sin akt. Sannolikt hade han kunnat berätta en hel del om Palmes hälsa. Han kan ha mördats.

Tage Tuvheden – utsatt för flera allvarliga mordförsök, gasatttack, hot, inbrott och stöld. Hade kunskaper om Olof Palmes hälsa redan 1985.

Christer Pettersson Elit a-lagare. Snubblade och slog ihjäl sig.

Ingvar Heimer – Ledande privatspanare. Snubblade och slog ihjäl sig i Vårbys tunnelbana

Carl-Fredrik AlgernonMilitärt högdjur inblandad i Arla Gryning samt Bofors vapenaffärer. Snubblade framför ett tåg.

Christer Andersson – Dubbelgångaren till Christer Petersson. Hans namn var belagt med sekretess. Få kommisarier kände till att han var misstänkt för Palmemordet. Självmord. Sköt sig själv.

Peter Caselton Sydafrikansk agent  Mosad av bil i sitt garage före han skulle vittna om Palmemordet för sanningskommisionen.

Carl-Gustaf Östling  Norrmalmspolis, utgör halva polisspåret. Mystiskt död i 50-års åldern.

William Colby CIA-gubbe. Var med och byggde Stay-behind i Sverige. Drunknade i en kanotolycka.

Anders Larsson och Bo Ståhl  Tipsade om Norrköpingsmötet. Agerade märkligt, därefter dog båda ihjärtattack samt magsår.

Ulf LingärdeDatatekniker som hävdade sig ha sett dokument hos SSI som beskrev Palmemordet. Död i plötslig hjärtattack efter potentiell telefonavlyssning och inbrott.

Klas Bergenstrand Säpo-chef. Död efter att han ville omorganisera Säpo och snackade med Jallai. Dör olötsligt i hjärtinfarkt. “Han var i oerhört god form”. Cyklade till och från jobbet.

Stieg Larsson (författaren) dör av hjärtattack efter ett glas malt whisky. Han tipsade också polisen om sitt spår på vem som kan ha skjutit Olof Palme (Bertil Wedin som arbetat för SÄPO). Stieg Larsson hade två veckor före sin död skickat ett mail med innehållet; Två veckor före sin död skrev Stieg Larsson i ett mejl till sin bror Joakim i Umeå: ”Jag har tre böcker klara och inlämnade och den fjärde snart klar. Han utredde Palmemordet i hemlighet och hade 15 flyttlådor med arkivmaterial (Kan han ha blivit förgiftad på något annat eller han bara arbetate för mycket?)

Milan Valverius – Chefsobducent vid Palmes obduktion.  Orsak sägs vara självmord genom överdosering av läkemedel. Både Valverius och hans fru dog båda samma dag 10/2-94. Med all sannolikhet blev dom förgiftade. Ingen får ta del av dom sekretessbelagda handlingarna förrän 2056. Varför kan man undra när det gäller en sån traumatisk händelse för ett helt land. Valverius sa att sanningen om palmemordet ligger i obduktionsprotokollet.

Lena Gräns väninna till Cats Falck – Dog i samma mystiska bilolycka som Falck.

Maureen Cathryn Harriet “Cats” Falck – Journalist. Utredde vapenaffärer. Falck höll på med en undersökning om vapensmuggling från Sverige till Östeuropa. Dog i mystisk bilolycka.

Är Palmemålet mot 42-åringen enbart en maktdemonstaation? Har Sverige förvandlats från en rättsstat till en polisstat? På så lösa grunder torde aldrig tidigare någon/štällts till ansvar för att ha dödat en människa och försökt döda en annan. Tre år efter mordet har han blivit berövad inte bra sin frihet utan också sitt namn och sitt ansikte. Han rannsakas nu för nittonde gången i sitt liv. Men detta är första gången som han anklagas för mord och mordförsök.

Det finns inte tillstymmelse till teknisk bevisning mot mannen. Vad värre är, mordutredarna har inte bemödat sig om att få fram någon. Tvärt om visar det sig att de i många stycken undertryckt den. Särskilt tydligt kommer detta fram vad gäller Lisbet Palme. Det är Lisbet Palme som säger sig vara hundraprocentigt säker på att 42-åringen är skyldig. Men det finns helt enkelt inte något bevis för att Lisbet Palme blivit skadadl

Ambulansen transporterade Palmes kropp till Sabbatsberg. Lisbet kom med i sista stund efter att ha bankat på rutan
när den rullade igång. Ingen av ambulanspersonalen fick uppfattningen att Lisbet var skadad.

I förundersökningshandlingarna finns en PM inlämnad 24. 3. 86 av kommissarie Lars Christiansson. Han var på Sabbatsbergs sjukhus och fick ett vagt signalement på mördaren av Lisbet Palme. Han slutar sin PM:

“Sköterskan som var med i rummet visade på fru Palmes mockakappa Den hade två hål på ryggen. Fru Palme drog upp sin blus. På ryggen fanns en sårkanal, c:a 2 – 3 mm djup, tvärs över båda skulderbladen. Ytterligare samtal orkade fru Palme inte med.”

Åklagaren har inte kallat Lars Christiansson till rättegången.  Sköterskan, som inte namnges i hans PM, har inte hörts av polisen. Hon heter annars Lena Östeman.

En så djup sårkanal måste vara kraftigt blödande, säger doc Milan Walverius, som i egenskap av chef för Statens Rättsläkarstation vid Karolinska Institutet i Solna svarade för den rättsmedicinska undersökningen av Olof Palme. Ingen läkare på Sabbatsberg hörde talas om att Lisbet blivit skadad, Det visste inte heller ambulanspersonalen eller kommissarie Gösta Söderström som var första polisbefäl på mordplatsen och försökte höra Lisbet Palme.

Det som räckte att baddas över lite på ryggen och inte var mer det; dokumenterades med denna beskrivning; “Sköterskan som var med i rummet visade på fru Palmes mockakappa Den hade två hål på ryggen. Fru Palme drog upp sin blus. På ryggen fanns en sårkanal, c:a 2 – 3 mm djup, tvärs över båda skulderbladen. Ytterligare samtal orkade fru Palme inte med.”

I samband med obduktionen lördagen den 1 mars begärde jag att vi skulle få undersöka Lisbet Palme, säger doc Valverius. Men polisledningen sa bestämt ifrån att hon inte fick störas. Det hjälpte inte ens att vi erbjöd oss att ställa en kvinnlig rättsläkare till förfogande.Undersökningen av Lisbets skada hade stor betydelse för bestämning av skjutavstånd, skottvinkel etc. Man skulle ha kunnat räkna ut var kulan slagit ned och fått detta bekräftat av
märken på gatan, husväggen eller var det nu kan ha varit. Det är ren geometri, säger doc Valverius.

Överläggningar i sådana frågor mellan polisens mordutredare, åklagaren och rättsläkaren är rutin i mordfall av detta slag. I det här fallet har polis och åklagare till dags dato ställt sig helt kallsinniga till den rättsmedioinska expertisen och deras arbete. Det är första gången under mina fyrtio år som rättsläkare som jag inte har kallats som sakkunnig till en mordrättegång där jag utfört obduktíonen, säger Milan Walverius.

 

Han blev inte ens kallad till den rekonstruktion som gjordes på Sveavägen några dagar efter mordet. Det blev för övrigt inte heller Lisbet Palme eller kommissarie Gösta Söderström, fastän dåvarande åklagaren K G Svensson yrkade på det. Rekonstruktionen tycks ha varit avsedd enbart för Aftonbladet, som hyrt en lägenhet på andra sidan gatan för att ta bilder.

Lisbet Palmes skada fick Milan Valverius dokumentera första gången vid en genomgång med mordutredarna på rättsläkaretationen nio månader efter mordet. Det var den 11 december. Jag hade en tid dessförinnan träffat SÄPO:s spaningachef P-G Näss i ett annat ärende. Vi kände varandra sedan min tid på rätteläkaratationen i Umeå på
sjuttiotalet, då Näss var länsåklagare där. Jag råkade nämna för honom att palmeutredarna aldrig haft någon kontakt med oss och han blev häpen. Han tog genast upp saken med Holmer.

En så djup sårkanal måste vara kraftigt blödande, säger doc Milan Valverius, som i egenskap av chef för Statens Rättsläkarstation vid Karolinska Institutet i Solna svarade för den rättsmedicinska undersökningen av Olof Palme. Ingen läkare på Sabbatsberg hörde talas om att Lisbet blivit skadad.  Det visste inte heller ambulanspersonalen eller kommissarie Gösta Söderström som var första polisbefäl på mordplatsen och försökte höra Lisbet Palme.

Göran Söderström är den som upptäcker att det gjorts manuella ändringar.

Gösta Söderström är också den kommisarie du läste om tidigare i detta inlägg som frystes ut och begärde förtidspension. Gösta Söderström hade då 39 års tjänstgöring i polisen bakom sig och betraktades av åtskilliga poliser som en av kårens mest erfarna och korrekta. Han fryses nu ut och begär förtidspensionering.
Han begär och får se tidsregisteringen av när polisen är på plats. ”Den 3 mars 1986 anlitade Gösta Söderström sin kollega Göran Hellgren för att från dataterminalen på Östermalms polisstation ta fram mordnattens ingripandemeddelande från Stockholmspolisens sambandscentral, SBC.
Det som visade sig på dataskärmen var att sju polisfordon fanns registrerade på mordplatsen före hans egen kommissariebil. Den första tidsangivelsen var 23:23. Det fanns bara den lilla detaljen att alla dessa präktiga snabba polisbilars tidsregistreringar  hade en asterisk efter sig var och en på dataskärmen, vilket betyder att de inregistrerats manuellt I EFTERHAND.  Konsekvens: Utfrysning och begär förtidspensionering. Tidsangivelser inregistrerats manuellt I EFTERHAND. 

Varför har både tiden för när första kommisarien anlände till mordplatsen och när Lisbet Palme anlände till Sabbatsbergs sjukhus ändrats i efterhand? Vad döljer sig bakom dessa tidsmanipuleringar? 7 minuter har ändrats när det gäller kommisariens ankomst till mordplatsen och 3 minuter när det gäller Lisbets Palmes ankonst till Sabbatsbergs sjukhus. Lisbeth Palmes 3 minuter lan vara dessa man försöker dölja;

Om man manipulerar och ändrar tiden med ankomsten för Lisbet Palmes ankonst till Sabbatsbergs sjukhus från 23.38 till 23.35, varför gör man denna ändring och vad försöker man dölja med denna förändring på tre minuter..?

Försöker man dölja att det faktiskt har skett ett stopp under vägen eller färden på väg till sjukhuset, och att det under detta stopp som byte av kappa har skett, att man byter till ett annat fordon, och varför har Lisbet Palme märken eller rodnader av ett långt piskrapp på ryggen, om jackan hon anländer till sjukhuset i har två kulhål i ryggen? Det verkar mer och mer vara en mordkomplott av den större arten.

Vilken avgörande betydelse har tidpunkten 23.30 eller om det var den officiella tiden 23.23 som gällde? Hela iden kan ju avslöja att det kan ha handlat om svenska statsapparatens egna inblanding. Genom denna tidsmanipulation kan man medvetet ha hjälpt den sköt Olof Palme att komma undan just för att det var en noga planerad attack och genom att vänta med att ringa i alla ALARMKLOCKORNA hos varje polis, så var mördaren redan utom räckhåll. Gösta Söderström som då hade 39 års tjänstgöring i polisen bakom sig och betraktades av åtskilliga poliser som en av kårens mest erfarna och korrekta. Han fryses nu ut och begär förtidspensionering.

Tvärtemot Söderströms och Windéns samstämmiga uppgifter om att larmet ifråga gått ut kl 23.29 hävdade Koci att det var larmtiden 23.23 som gällde. Det skilde sig alltså så mycket som sex minuter mellan de båda versionerna – sex minuter som kunde ha varit av avgörande betydelse för polisens möjligheter att gripa gärningsmannen. Vill man nysta i dem frågor eller ledtrådar som man medvetet har undvikit att undersöka eftersom det då förmodligen skulle leda rakt in i den Svenska Statsapparaten?

En detalj bör nämnas. När Söderström i början av påföljande arbetspass skulle ta reda på den sida i rapportblocket där han antecknat tidpunkten 23.28, kunde han inte hitta den. Den hade blivit utriven ur rapportblocket. Samma gäller abdr anteckningar; När Milan Valverius efter en lång tids sjukskrivning återvände till sitt tjänsterum på rättslakarstationen i Solna var alla papper och anteckningar han hade i lådor och skåp om obduktionen av Olof Palme föruvunna. Lite märkligt är det att samma sak inträffade för en annan befattningshavare som varit kritisk mot mordutredningen, nämligen poliskommiasarie Gösta Söderström. Han var första polisbefäl på mordplatsen och han har envist hävdat att han kom fram 23.30 medan den officiella tidpunkten är 23.23. Detta är en fråga av stor betydelse för lösningen av mordet. När Söderström kom tillbaka till sin arbetaplats efter en tids ledighet var alla hans anteckningar från mordnatten försvunna.

BÖRJAR DET INTE BLI GANSKA UPPENBART…….?

Genomgående tema är att det som går att undersökas inte får indersökas hemligstämplas, får inte undersökas,  omplaceringar, anteckningar försvinner, tidsmanipulationer, undersökningar som inte görs, utfrysning och förtidspensioner, och alla svenska medborgare som dör, 65 svenska poliser som dör när Estonia förlister och som möjligen följde Polisspåret. Börjar det inte bli för mycket av att alla dör av olika anledningar som har aknytning till Palmemordet, Boforsaffären eller undersöker fakta i någon mening..?

Det hette i artikeln att obduktionen entydigt visade att Olof Palme skjutits med grovkalibrig ammunition. Kriminal-
kommissarie Rune Bladh vid tekniska roteln var närvarande vid hela obduktionen men skildes omedelbart efter den från palmeutredningen för andra uppgifter. Han sa att man inte kande kunde säga att det var just med en revolver av typ Smith & Wesson som Palme skjutits. Man kunde inte heller säga om han skjutits med de upphittade kulorna.

 

I samband med obduktionen lördagen den 1 mars begärde jag att vi skulle få undersöka Lisbet Palme, säger doc Valverius. Men polisledningen sa bestämt ifrån att hon inte fick störas. Det hjälpte inte ens att vi erbjöd oss att ställa en kvinnlig rättsläkare till förfogande. Undersökningen av Lisbets skada hade stor betydelse för bestämning av skjutavstånd, skottvinkel etc. Man skulle ha kunnat räkna ut var kulan slagit ned och fått detta bekräftat av
märken på gatan, husväggen eller var det nu kan ha varit. Det är ren geometri, säger doc Valveriua.

Han blev inte ens kallad till den rekonstruktion som gjordes på Sveavägen några dagar efter mordet.

Det blev för övrigt inte heller Lisbet Palme eller

kommissarie Gösta Söderström,

fastän dåvarande åklagaren K G Svensson yrkade på det.

Rekonstruktionen tycks ha varit avsedd enbart för Aftonbladet, som hyrt en lägenhet på andra sidan gatan för att ta bilder.

 

– Innan utredarna anlände i sina bilar kom en patrull och genomsökte rättsläkarstationen och föreläsningssalen noga för att se om där inte fanns några bomber. Karavanen anlände, men Holmér själv var inte med. Det var nämligen samma dag han blev kallad till justitieministern eller början till slutet på hans tid som spaningsledare. Det var en sådan genomgång som vi skulle ha haft någon av de första dagarna ixmaxs efter mordet. Vi ritade skisser, visade bilder och gick noggrant igenom vad man kunde utläsa av obduktionen beträffande kulbana, skottvinkel o s v. Jag nämnde då att det var en stor brist i undersökningen att vi inte hade några som helst kunskaper om Lisbet Palmes skada. Man ringde upp Sabbatsbergs sjukhus och jag talade med läkaren Claes Wallin, som tagit emot Palme. Han hade aldrig; hört talas om Lisbets skada men av en tillfällighet befann sig sköterskan, Lena Östeman,

Lisbet Palmes skada fick Milan Ealverius dokumentera första gången vid en genomgång med mordutredarna på rättsläkarstationen nio månader efter mordet. Det var den 11 december. Jag hade en tid dessförinnan träffat SÄPO:s spaningachef P-G*Näss i ett annat ärende. Vï kände varandra sedan min tid på rätteläkaratationen i Umeå på sjuttiotalet, då Näss var länsåklagare där. Jag råkade nämna för honom att palmeutredarna aldrig haft någon kontakt med oss och han blev häpen. Han tog genast upp saken med Holmer.

 

på sjukhuset och hon kom till telefonen. Jag fick mxhii hennes nio månader minnesbild av vad hon sett tidigare  jag dikterade ned det. Inte ens den dokumentationen har tagits med som bevisning vid rättegången. Lena Östeman berättade att Lisbet Palme klagat över att det sved på ryggen. Sköterskan tittade på ryggen och fann en rodnad
tvärs över skulderbladen “ungefär som av ett piskrapp”. Hon baddade Lisbet på ryggen och sedan var det inte mer med det. Milan Walverius har också förvånat sig över att han och hans kolleger inte fick se de två kulorna som privatpersoner hittat på mordplatsen. Inte heller fick de se Olof Palmes kläder med skotthål och naturligtvis inte heller Lisbet Palmes jacka med de två kulhålen. Det hade varit ovärderligt för bestämning av kulbanorna och hör normalt till rättsläkarnas undersökningsmaterial. Milan Valverius undrar också om kulorna verkligen är de rätta,
med tanke så att de inte alls tycks ha varit deformerade.

med tanke på att de inte alls tycks ha varit deformerade. Den ena kulan hittades på lördagsmorgonen och den andra på söndagen. Hans Holmer för i sin bok ett resonemang om kulorna som har blivit så vanligt i palmeutredningen. Om man inte kan finna något motiv så har det inträffade inte inträffat “Varför skulle mördaren plantera ut kulor just av den typ som konstaterats ha dödat Olof Palme? Det skulle må; inte vara för att föra spanarna på villovägar utan för att strö grus i bevismaskineriet kring mordvapnet i en kommande rättegång….Mördarensförsta tanke efter mordet bör ha varit att göra sig av med mord- vapnet, inte att krångla med kulorna. Vi väger de olika om ständigheterna mot varandra och enas till slut om att anse att kulorna är de rätta.”

Skriver alltså Sherlock Holmer i sin bok Olof Palme är skjuten! När Hans Holmer hördes av Edenmankommissionen 1.2. 88 för- klarade han helt frankt att anledningen till att läkarna på Sabbatsberg eller rättsläkarna inte undersökt Lisbet Palmes skada var att “det var något som glömdes bort i all uppståndelsen, det hannade mellan stolarna”. Där kan vi alltså konstatera att Hans Holmer helt enkelt ljuger.

På onsdagen den 5 mars fick Wineent Lange obduktionsprotokollet från rättsläkarstationen i två exemplar. Det ena
gav han till Hans Holmér. Herrarna tycks sedan ha låst indokumentet i var sitt skåp. Spaningaledningen vidtog den ovanliga åtgärden att hemligstämpla protokollet, och man motiverade detta med att ett offentliggörande kunde vara till men för de anhöriga (?) samt dessutom störa förundersökningen.

I andra fall ooh i andra länder är den rättsmedicinska undersökningen en integrerad del av brottsutredningen. Den är viktig både för spaningen och för bevisningen. För docent Milan Valverius är detta välbekant. Han har varit verksam som rättsläkare i fyrtio år och är internationellt känd som praktiserande yrkesman ooh som lärare.

Obduktionsprotokollet hemligstämplades i 70 år. Ingen får ta del av dom sekretessbelagda handlingarna förrän 2056. Varför kan man undra när det gäller en sån traumatisk händelse för ett helt land. Valverius sa att sanningen om palmemordet ligger i obduktionsprotokollet.

 

Inte heller har mordutredare eller åklagare brytt sig om obduktionsprotokollet.

Det var tyst kring obduktionsfle och rättsläkarna , såväl internt inom spaningsledningen som externt i massmedia, ända till våren 87, då plötsligt VPK-riksdagsmannen Jörn Svensson gick ut och kritiserade hemligstämplingen av protokollet, Han hade utsetts till sitt partis representant i den parlementariska kommissionen, som skulle ta vid där juristkommissionen slutat. Den kallades också Edenmankommissionen efter sin ordförande Ragnar Edenman. Jörn Svensson opponerade sig mot att inte ens kommissionens ledamöter fick läsa protokollet och han påstod
att det var saker som Hans Holmér ville dölja. Han påstod att Olof Palme skjutits framifrån, i bröstet och med ett finkalibrigt vapen.

Och rent pinsamt blev det när Milan Valverius tog till orda. Allt han hade att berätta innebar nämligen en svidande
kritik av hela mordutredningen. Inför kommissionen berättade han oförblommerat om såväl polisens som åklagarnas totala brist på intresse för rätteläkarnas arbete. Han undrade över om utredarna egentligen ville ha reda på sanningen och han hade en stark känsla av att det var någonting man ville dölja

Läs obduktionen här

http://www.politiskamord.com/obduktion_krantz.pdf

 

Det upprättas 5 obelix statyer eller obelix luntor året efter Olof Palmes död

 

Vilken konstig mening;

“10 privata fastighetsägare rustade upp gatumiljön, planterade träden och reste 5 luntor på Luntmakargatan år 1987.”

Finns väl ingen vettig människa som reser 5 Obelix luntor när dem vill rusta upp gatumiljön och sedan får människor att tro att detta gjorts för att utsmyckning av gatumiljön

På samma sätt som att dessa obelixluntor inte restes upp för att rusta upp gatumiljön, så betyder inte heller texten vad den uttrycker utan  betyder något annat……

På lunta nr 5 (den närmast mordplatsen) finns följande information, huggen i sten:  “10 privata fastighetsägare rustade upp gatumiljön, planterade träden och reste 5 luntor på Luntmakargatan år 1987.” När du tittar på Obelix-luntan som står mitt i trottoaren får du känslan av att gatumiljön är upprustad och var har träd i sammanhanget att göra? Det räcket inte med 1, 2, 3, 4 utan 5 obelix-luntor?

Officiellt heter det att det inte har något med Plamemordet att göra, utan handlar bara om att rusta upp gatumiljön. Men vad har Obelixstatyer/obelixluntor att göra med upprustning av gatumiljön att göra egentligen. Ingenting, så därför symboliserar dem något annat, men vad kan dem symbolisera?

I Plameutredningen har det framkommit att det fanns utländskt telegram som tros ha med mordet att göra lyder:

“Det svenska trädet ska fällas. “  (Trädet som ska fällas är Olof Palme)

Uttrycket trädet ska fällas kan lika gärna ha sitt ursprung från Sverige och eftersom dessa 10 fastighetsägare också använder uttrycket “planterade träden”  just i detta sammanhang kan indikera deras inblanding.

“rustade upp gatumiljön, planterade träden och reste 5 luntor”

Man undrar varför det finns så många olika teorier och så många olika spår och varje story har sin övertygande logik, men ändå vet man att bara en teori är den rätta oavsett hur bra dem andra än verkar, och frågan är om alla dessa olika teorier är en dimridå för den verkliga teorin. Det blir ungefär som om varje teori blir en form av en reflekterande spegel som ingen kan se igenom.

Man tror att detta kan ha haft att göra med den intemationella skandalen i Boforsaffären och skulle förhindras. Olof Palme och Bofors – han hade troligen för avsikt att avslöja det hela inför FN.

Det är inte vilka människor som helst i vardagen eller organisationer som reser Obelix stayer hur dem vill eller att man gör det var som helst i Sverige, som mitt på trottoaren som exempel. Obelix används av organisationer som;

– Jesuiter
– Frimurarna
– Illuminati

Att luntorna är formade som obelisker och är fem till antalet tolkas av konspirationsteoretiker som ockulta tecken och att luntorna är resta av frimurare. Dvs att personer tillhörande Frimurarorden på något sätt skulle varit engagerade eller involverade i mordet på Palme. En teori är att; Luntornas placering tros visa att mördaren flydde norrut från mordplatsen längs Luntmakargatan, istället för österut och trapporna upp till Malmskillnadsgatan.

Jag tror dem symboliserar något helt annat

Varför reser man Obelix statyer och vad symboliserar dem?

Det är kanske det som är viktigare att syna snarare än att man offieciellt påstår sig vilja rusta upp gatumiljön för det är ju inget annat än en lögn. Det fattar nog nästan vem som helst.

Ordet o-”bel”-isk betyder faktiskt ”shaft of bel”, Bel är ett annat sätt att skriva Baal.

Och ordet Baal kommer från 2 Kings 1:1-18, Baalzebub – guden av Ekron, eller Beelzebub or Beelzebul

Obelisk är en symbol för solguden Baal

Baal var namnet på den högste gud som dyrkades i forntida kanaan och fenicien.

Det går att läsa mer om vilka organisationer som dyrkar Baal

När reser man Obeliskerna

I Paris restes år 1835 en egyptisk obelisk på Place de la Concorde, den plats där man hade avrättat kung Ludvig XVI och drottning Marie Antoinette. Likaså restes efter Kennedy-mordet en obelisk på Dealey Plaza i Dallas, nära det ställe där Kennedy sköts till döds den 22 november 1963.

Obelix är en symbol av en seger och triump

Vad betyder och symboliserar siffran 5 för organisationer som Frimurarna eller Illuminati?

Nummer 5 var förknippade med planeten Mars, krigsguden.

5 – Detta är ett nummer som skyddar medlemmar av illuminati från döden. Illuminati använder också något som heter “The Law of Fives”, vilket är sinnets makt att uppleva sanning i ungefär allt.

 

Här är en karta över hur dessa Obelixluntor är placerade (Lunta nr 5 är den närmast mordplatsen)

Om ordet o-”bel”-isk betyder ”shaft of bel”, och hör ihop med solguden Bel eller Baal, vad är det som inte säger att placeringen av obelix luntorna egentligen är symbolen av en upp och nedvänd 5 kantig stjärna?

Hemlig symbolik bakom 5 obelix luntorna kan vara symbol för en upp och nervänd 5 kantig stjärna för (Baal). Se hur dem är placerade. En i botten och sedan en varann på vardera sida och två bredvid varandra högst upp. När man vet vilka organisationer som använder sig obelix statyer, och vad obelix symboliserar, så är steget inte långt borta att tänka sig att symbolen  5 kantig stjärna i form av “Baphornet” genom historien och från medeltidens har använts av riddare templar och frimurarna från 1800-talet till moderna strömmar av ockultism. Baal och den nordiske guden “Tor” “åskguden” (lighting bolt) är samma. SS-symbolen var baserad på två blixtbultar, som representerade blixtbultar från Thors hammare, den tyska / nordiska hedenska gudens gud.

 

 

Baphomet – 5 pointed star????

Baphomet är en gåtfull figur med ett gethuvud som finns i flera fall i ockultismens historia. Från medeltidens riddare templar och frimurarna från 1800-talet till moderna strömmar av ockultism. 

Om man med hänsyn till familjen och Lisbet Palme inte vill ha några statyer eller andra större minnesmonument efter Olof Palme och man respekterar detta, varför reser man då något överhuvudtaget om det inte är en symbol för något annat?

Och hur passande är det då att egentligen att resa 5 obelix – luntor som erinrar om Luntmakargatan och 1600-talets som tillverkade luntor vilka användes bland annat vid avfyrning av handeldvapen och kanoner, när Olof Palme blev skjuten till döds av handelsvapen?

Varifrån kommer ordet lunta och vad betydeer Lunta?

Lunta var ett slags veke, vars ände antändes och fördes glödande till krutladdningen i fänghålet – på ett handeldvapen eller en kanon – så att skottet brann av.

Namnet Luntmakargatan erinrar om 1600-talets så kallade luntmakare som tillverkade luntor vilka användes bland annat vid avfyrning av handeldvapen och kanoner.

Man ju undra vilka människor som äger dessa fastigheter och vilka dessa 10 fastighetsägare är som bara ville rusta upp gatumiljön lite och plantera dem så kalla träden.

Att luntorna är formade som obelisker och är fem till antalet tolkas av konspirationsteoretiker som ockulta tecken och att luntorna är resta av frimurare. Dvs att personer tillhörande Frimurarorden på något sätt skulle varit engagerade eller involverade i mordet på Palme.

Det är kanske där man ska börja gräva och nysta

Palmemordet – Ett beställningsjobb pga stoppet av Bofors

Oro inför Moskvaresan som måste stoppas

“Det svenska trädet ska fällas” (Olof Palme)

Var det människor ur frimurarna som också reste Obelixluntorna och planterade dem så kalla träden som är inblandade?

Titta inte neråt för att söka sanningen efter Olof Palmes mördare, utan kolla uppåt mot dem som har ett intresse av makten.

Varför förhör man inte dem frimurare i Stockholm som fortfarande lever, dem i kommite 300 och Bilderbergare från denna tidpunkt. Dem som hade intresse av makten.

1984 deltog Stig Synnergren, Peter Wallenberg, Sten Gustavsson och Olof Palme samma år vid Bilderbergermötet

Vad hade Stig Synnergren, Peter Wallenberg, Sten Gustavsson för andra gemensamma intressen förutom att vara på samma Bilderberger möte 1984; Försvarsmakten och vapentillverkare (Saab) -Scania

Stig Synnergren –  Hade varit överbefälhavare, chef för H.M. Konungens stab, styrelseledamot Saab-Scania 1981-1990, styrelseledamot Saab Combitech 1982-1990, deltog i Bilderberger 1984

Peter Wallenberg – Saab-Scania – Företaget ändrade namn till Saab AB 1965 och sammanslogs med Scania-Vabis AB till Saab-Scania AB 1969. Drivande i sammanslagningen var Wallenberg-sfären med ägarintressen i båda företagen, deltog i Bilderberger 1984

Sten Gustavsson – CEO Saab-Scania, deltog i Bilderberger 1984

Tänk att den första dem misstänker för Palmemordet är Christer Petersson, en person som tillhörde dem utsatta i samhället. En A-lagare en fredagskväll, det är mörkt, kallt och halt, och som har en säregen gångstil springa uppför dessa trappor på lätta fötter. En annan polis som hade sprungit uppför samma trappor han kräktes efetrsom han en stund innan hade druckit en Coca Cola.

Varför förhör man inte alla frimurare i Stockholm, alla i kommite 300 och Bilderbergare från denna tidpunkt. Dem som hade intresse av makten

Två personer som dör cirka efter en vecka efter att ha träffat Anders Carlgren (Bofors)

Carl Fredrik Algernons dog torsdagen den 15 januari 1987. Efter julhelgerna hade han legat hemma i förkylning under en veckas tid. Lördagen den 10 januari hade han trots förkylningen åkt in på ett möte med Anders Carlberg (Bofors). Mötet hade enligt maken gällt en ny smuggelaffär – Oman. 5 dagar efter mötet med Anders Carlgren dör Algernons. Runt den 20 februari 1986 besökte Anders Carlberg, som var verkställande direktör vid Nobel Industrier (Bofors), Olof Palme. Olof Palme sköts 8 dagar sennare den 28 februari 1986. Två personer som dör cirka efter en vecka efter att ha träffat Anders Carlgren (Bofors)

https://sv.wikipedia.org/wiki/Lunta_(veke)

Men det finns något mer avslöjande i detta; Sverige hade vid den tiden styrts av ett enda parti under årtionden. Socialdemokratin hade vuxit ihop med staten, och staten hade vuxit ihop med socialdemokratin. Den svenska statsapparaten som är inblandad i Olof Palmes död  var Socialdemokratin som hade vuxit ihop med staten, och staten som vid den här tidnpunkten hade vuxit ihop med socialdemokrati.Tänk er följande; att i alla större samhällsbefattningar i viktiga instanser, myndigheter, organisationer satt utvalda chefer som den socialdemokratiska ledningen själva hade valt. Dessa agerar inte utan den socialdemokratiska partiledningen.

Nils Bejerot – Professor som sa att det var partiet som dödade Palme. Utsattes för mordbrand och drabbades därpå av en virussjukdom och dog (han är bara en av alla som dött för att dölja saningen. Socialdemokraterna seglar med lik i garderoben)

Så när man undrar vem som är vem eller vad som är vad, så utgjorde den svenska statsapparaten av både socialdemokatin och staten som en och samma vid denna tidpunkt. Så för att undvila att lösa Olof Palme fallet, så arbetar dem i symbios så arbetar dem fortfarande i symbios för att inte lösa Palmemordet. Ett exempel på när saker och ting går ihop och blir samma och skapar förvirring är när den tidigare dömde Christer Petersson och den nye chefsåklagaren Krister Petersson har samma namn. Slump, NEJ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *