Foucaults ”parrhesiast” – Expertsamhället

Foucaults ”parrhesiast”  – Expertsamhället Många nya faktorer visar att människan får möta och anpassa sig till omvärlden på ett nytt på flera områden. Teknikspecialiseringen formar ett expertsamhälle där många yrkesgrupper består av ett fåtal specialister och experter med de rätta kunskaperna. I kunskapssamhället och dagens arbetsliv förutsätter en stor och snabb växande andel arbeten avancerad […]

Read More

Leviathan Panoptikon “Platonpolis”

  Leviathan Panoptikon “Platonpolis” Finns den fria viljan och kan det existera någon frihet utan den fria viljan? Vems vilja ska människan vara till lags och vems vilja följer människan? Filosofen Hobbes, som var en stark anhängare av en stark, central statsmakt, kallar Staten för Leviatan. Det kan tyckas egendomligt att en anhängare av en […]

Read More

Evil taking over Sweden day by day – The Sirians, Sirius, Dog Star

The state of Sweden using public domains as a “analytical rooms” as their own experiment Sweden can be describe as a closed facility. Even old swedish people gangstalking others. People acting like participants in this Swedish experiment. Sweden is like nazi-camp somedays. People seems to have some kind of Gestapo mentality. They create mind trouble […]

Read More

Bible about pole shift Revelation 6:14

Former NASA Scientist Reveals Pole Shift Dates 2017 Bible about pole shift Revelation 6:14 The heavens receded like a scroll being rolled up, and every mountain and island was removed from its place. King James Bible Isaiah 24:1 Behold, the LORD maketh the earth empty, and maketh it waste, and turneth it upside down, and […]

Read More

Estonia and the Olof Palme Case – All 65 Swedish Police Officers died when Estonia sunk

Estonia och Palmemordet –  poliser som följde polisspåret tragiskt nog gick under när Estonia förliste Här fanns sextiofem poliser som varit på facklig kurs. Alla de 65 poliserna dog– utom Tom Johnsson som lyckats få på sig en räddningsväst och efter sex timmar på en uppochnedvänd räddningsflotte plockas upp av en helikopter. Kan förlisningen av […]

Read More

“Brainwashing methods” and “cults” and gangstalking in Sweden

“Brainwashing methods” and “cults” and gangstalking in Sweden What gangstalking is has many similarities to brainwashing cults.   Probably the most powerful and intimidating methods used by cult leaders are various types of gaslighting. Cults grow and thrive to the extent that they succeed in destroying their follow- ers’ confidence in themselves and in their […]

Read More

The Case Olof Palme

  The Case Olof Palme Om du har ont med tid med att läsa hela detta inlägg så har du här en kort sammanfattning; Men det finns något mer avslöjande i detta; Sverige hade vid den tiden styrts av ett enda parti under årtionden. Socialdemokratin hade vuxit ihop med staten, och staten hade vuxit ihop […]

Read More