Gangstalking in Sweden almost feel like a cult trying to brainwashing and manipulate your mind 24/7

Gangstalking in Sweden almost feel like a cult trying to brainwashing and manipulate your mind 24/7 Everywhere they gangstalking, from the morning, during the day, during the night and starts in the morning. This mind manipulation and communication manipulation or this psychological street theater with words, word dropping… 24 hour gangstalking experience from Sweden From […]

Read More

Från teologisk imperialism, vetenskaplig imperialism till teknologisk imperialism

Från teologisk imperialism, vetenskaplig imperialism till teknologisk imperialism Sociala och mänskliga vardagsproblem försvinner inte för att dem förnekas eller nonchaleras. Ännu behärskar människosläktet inte sin egen historia. Men ”den ursäkt som bristen ger och som berättigat institutionaliserat förtryck ända sedan dess begynnelse, blir allt svagare allteftersom människans kunskap om kontroll över naturen ökar möjligheterna att […]

Read More

”Skandalerna säger något om tidsandan”

”Skandalerna säger något om tidsandan” Skandalerna säger något om tidsandan. På 70-talet var avslöjanden om skattefusk vanliga och sedan dess har skandalerna blivit allt mer personfixerade. Publicerad:3 april 2016 20.00 Enorm läcka avslöjar de rika och mäktigas dolda skatteplanering. Skattefusk, pengatvätt och korruption. Det är bara några av de brottsliga verksamheter som kan kopplas till […]

Read More

Demokratins entropi och kapitalismens entropi

Demokratins entropi och kapitalismens entropi   Vetenskapen säger att i begynnelsen skapade universum människan; sedan började människan omskapa universum, i alla fall försöka behärska naturen. Men i sin strävan att försöka behärska naturen sker något; att ju närmare den kommer livets kärna blir den också medveten om livets entropi. Det globala innebär en helt ny […]

Read More

Två hjärnhalvor; ”den kylige analytikern” och ”den intuitiva artisten”

Två hjärnhalvor; ”den kylige analytikern” och ”den intuitiva artisten” Människor har skapat en enorm ström av information i de globala datornätverken. I den teknologiska utveckling som idag sker kan man säga att det vänstra halvklotet till hjärna också är ”den digitala hjärnan”, som styr läsning, skrivning, beräkning, logiskt tänkande och det praktiska sinnet, medan det […]

Read More

Järnburen, Jaggernaut, Aniara-människor

Järnburen, Jaggernaut, Aniara-människor Webers syn på människornas framtid i de västerländska samhällena sammanfattas av hans ord i ”Den protestantiska etiken”: ”Ingen vet vem som skall bo i denna bur i framtiden, eller om det vid slutet av denna oerhörda utveckling kommer att uppstå helt nya profeter, eller om det kommer att inträffa en mäktig pånyttfödelse […]

Read More

Det ekonomiska landskapet

Det ekonomiska landskapet Allt eftersom det sociala landskapet ritas om och förutsätter att människan har tillgång till en ny information. Det är en förutsättning att det finns en överensstämmande karta att orientera sig efter för att kunna hitta rätt i terrängen. ”Det viktigaste är inte att kunna sin karta, det viktiga är att kunna sin […]

Read More

Ostracism modern utfrysning – idag heter det gangstalking

Ostracism modern utfrysning – idag heter det gangstalking Kort historik Ostracism introducerades som en metod i Syracuse efter 454 (f.Kr). Metoden kallades då petalism och var en form av förvisning som liknar den utfrysning som användes i Aten runt 488-487 (f.Kr). I Syracuse skrev medborgarna i en särskild omröstning på “petala” (blad och löv), medan […]

Read More

”Teknostress”

”Teknostress” Teknostress – den nya folksjukdomen. Kostnaden för den datarevolution människan skapat kan bli rent astronomiska. Fenomenet har beskrivits av Craig Brod i boken ”Teknostress” – Datorrevolutionen – Människan får betala för vad hon skapar”. ”Det naturvetenskapliga projektet ”det som driver sig själv” har inneburit att man har skapat en automatiserad arbetsslav som är människan […]

Read More

MK Ultra – mind-control weapons

MK Ultra – mind-control weapons HERE IS MUCH TO FEAR! ? ARE WE IN THE GRIP OF EARTHLY AND OTHERWORLDLY MIND CONTROLLERS? THOUSANDS HAVE BECOME ENSLAVED IN THE MATRIX OF THE MIND Are you or someone you know a victim of electronic warfare? Big Brother’s covert electronic Mind Control Program operates at the speed of […]

Read More

Den konstgjorda människan

Den konstgjorda människan Människan drömde om att kunna flyga som fåglarna, men kunde inte göra detta på egen hand, så de beslöt sig för att ur materia bygga något som kunde liknas vid detta. Drömmen blev verklighet när flygmaskinen uppfanns. Det väsentliga då handlade om drömmen om att kunna flyga och uppleva fågelns frihet. Nu […]

Read More

Den offentliga lögnen

Den offentliga lögnen Idag ger vi frivilligt bort demokratin i Sverige. Vi till och med betalar för att bli av med den. Kanske är vi redan ockuperade, fast inte av någon yttre eller främmande makt, lätt urskiljbar fiende. Vårt samhälle genomgår, inför våra ögon, en total förvandling, från demokrati till ett företag, där medborgarna inte […]

Read More

Demokrati, makt, elitism – expertsamhällets konsekvenser

Demokrati, makt, elitism – expertsamhällets konsekvenser   Demokrati, makt och elitism skulle också kunnas översättas till meritokrati (demokrati), teknokrati (makt), expertsamhället (elitism). Bengt Nerman skriver om vägen från demokratin; ”vi är på väg i allt snabbare takt bort från demokratin. Inte bara från de ideal vi bekänner oss till utan också från den förverkligade demokratin, […]

Read More

Från Jante till vetenskap och elitism

Från Jante till vetenskap och elitism Aksel Sandemose berättelse med Jantelagen resulterar i mord “Framför allt utövas ju Jantelagen  i riktning från Espen till John Wakefield, så kraftigt till och med att det resulterar i mord (Du skall inte skratta åt oss)” . Ett problem med den Svenska Jantelagen är; Det finns något annat att söka […]

Read More