0
Posted in Uncategorized
August 21, 2017

Estonia and the Olof Palme Case – All 65 Swedish Police Officers died when Estonia sunk

Estonia och Palmemordet –  poliser som följde polisspåret tragiskt nog gick under när Estonia förliste

Här fanns sextiofem poliser som varit på facklig kurs. Alla de 65 poliserna dog– utom Tom Johnsson som lyckats få på sig en räddningsväst och efter sex timmar på en uppochnedvänd räddningsflotte plockas upp av en helikopter.

Kan förlisningen av Estonia ha varit ett sätta att röja undan större delen av dem poliser som földe polisspåret i Palmemordet. I sådana fall sänktes Estonia för att dölja att sanningen om mordet på Olof Palme och reducera möjligheten att någon i den egna polis organisationen kunde hitta en ledtråd att arbeta vidare med.

Här fanns sextiofem poliser som varit på facklig kurs. Alla de 65 poliserna dog– utom Tom Johnsson som lyckats få på sig en räddningsväst och efter sex timmar på en uppochnedvänd räddningsflotte plockas upp av en helikopter.

För att tills sist ej glömma hur större delen av de poliser som följde polisspåret tragiskt nog gick under när Estonia förliste, ett spår som sedan lades ner!

The Case Olof Palme

 65 svenska poliser dör när Estonia förliser, som följde polisspåret i Palmemordet

Titta inte neråt för att söka sanningen efter Olof Palmes mördare, utan kolla uppåt mot dem som har ett intresse av makten. Det viktigaste är inte svaren utan om att ställa rätt frågor som leder fram till svaren. Att finna rätt fråga är viktigare än tvärtom. Utan rätt fråga finner du inte rätt svar. Det har du kanske märkt om du söker efter någon särskild information på en sökmotor, men inte riktigt kommit på hur du ska formulera frågan efter det du söker. Du provar och testar olika sök alternativ och kanske efter den 11 gången har du lyckats formulera frågan som du kanske ville ha det från början men inte visste då. 10 sökningar med egentliga samma syfte ledde till samma svar, men 11 gången hittade du rätt. Du förstår snart varför jag har med denna liknelse och vad det har med Olof Palme att göra.

Det är ingen överraskning om det var den svenska regeringen och business eliten som mördade Olof Palme. Här är mina funderingar kring varför jag tror det.

Vill man lösa mordgåtan med Olof Palme om Svenska Staten och maktelit är iblandade?

Vad menade Hans Holmer med orden; ”Om sanningen om mordet på Olof Palme kom fram – skulle det skaka Sverige i dess grundvalar”, sa Hans Holmér under mordutredningens mest intensiva fas – det första året.

”…skaka Sverige i dess grundvalar” Vad menade han med det och vad grundande han det på?

Kan Hans Holmér menat något åt det här hållet om man talar klarspråk; Vill man nysta i dem frågor eller ledtrådar som man medvetet har undvikit att undersöka eftersom det då förmodligen skulle leda rakt in i den Svenska Statsapparaten?

Finns det en möjlig ”andra sanning” än den officiella som själva statsapparaten vill att människor ska tro på?

Först måste man börja med att lyfta bort den mentala spärren.

Vilken spärr?

Den mentala blockeringen som bygger på att den svenska statsapparaten, SÄPO och försvarsmakten faktiskt kan vara den skyldige.

Varför skulle detta vara av betydelse?

Det skulle förmodligen leda till helt nya områden att undersöka och fokusera på. Det skulle förmodligen leda till helt nya ledtrådar. Till de ledtrådar som man medvetet har undvikit att undersöka eftersom det då förmodligen skulle leda rakt in i den Svenska Statsapparaten.

Har man både fel motiv och fel ledtrådar och ställer samma fråga 11 gånger får man förmodligen inget bättre svar 11 gången än den 1 gången.

Vad vill denna symbolik med att ställa samma fråga 11 gånger för att sedan möjligen finna 1 nytt svar egentligen säga?

Jo, att man måste nysta tillräckligt länge med samma fråga innan man hastar vidare till nästa tänkbara lösning.

Det viktiga är inte att söka svaren utan om att ställa rätt frågor som leder till svaren. Ibland måste man ställa samma fråga 11 gånger men med ett nytt perspektiv. 10 gånger får man kanske samma svar, men 11 gången får man ett nytt svar som man inte hade tidigare. Så jag ställde olika frågor utifrån olika perspektiv och i detta inlägg har jag samlat mina funderingar. Det syftar inte till att lösa något, men det är mina funderingar.

Ibland måste man till och våga ställa dem enklaste och dummaste frågorna hur knäppa dem än kan tyckas vara för att även dem kasta nytt ljus åt något annat, kanske inte just för ögonblicket, men när information i huvudet organiserar sig till att se helheter, så vävs nya samband och sammanhang långsamt samman till en större bild. Lite ungefär som när du lägger ihop ett pussel, du ser inte den större helheten förrän du ägnat tillräckligt med TID åt att se, leta, testa, prova, undersöka och jämföra var varje pusselbit bäst passar i pusslet.

Vad kan symbolisera en mental spärr eller en visuell blockering för att ge ett exempel i form av en metafor?

Här är en;”

“Man ser inte skogen på grund av alla träden”.

Så samma sak som du faktiskt vill se, blockerar faktiskt också det du vill se.

Så samma svar som du kanske söker, blockeras av densamme

Så nu till min kategori; våga ställa dumma frågor och liknelser.

Är det här en tillfällighet, en slump, ett bisarrt faktum som försöker dölja något, ungefär som metaforen “man ser inte skogen på grund av alla träden”

Christer Petterson pekades ut som Olof Palmes mördare och det är den officiella bilden statsapparaten håller fast vid än idag. Idag heter den nya chefsåklagaren också Krister Petterson

Från skyldig Christer Petterson till chefsåklagare Krister Petterson (samma namn)

Är det nästan inte lite bisarrt att dem har identiska lika namn? Som att se en thriller film där både den som jagar och jagas har samma namn i filmen. Det blir på ett sätt två olika halvor som inte passar ihop, men som måste flyta ihop för att finna sanningen.

Från skyldig Christer Petterson till chefsåklagare Krister Petterson, vem är vem? Detta kan också klassas till kategorin som eventuella dumma och ointellektuella frågor. Vem är vem? Gör man sökningar på exempelvis Christer Petterson på olika sökmotorer så leds man också till  artiklar och träffar på chefsåklagaren Krister Petterson. Kan bli förvirrande för andra som söker information i ämnet från kanske andra länder och inte vet vem som är vem. Är det en slump att dem har samma namn, eller är det egentligen väldigt osmakligt, opassande och bisarrt, eller är det en medveten och mycket noga utvald, planerad och genomtänkt strategi för att förhindra att rättvisan vinner, och är egentligen  ett sabotage mot att kunna undersöka rätt ledtrådar eller hitta rätt ledtrådar på grund av att information och sökinformation mixas ihop.

Vem är vem i sökmotorerna Christer Petterson till chefsåklagare Krister Petterson, vem är vem? Ny kunskap, samband, sammanhang växer fram som ett resultat när dessa flyter samman och integrerar till något nytt. Motsatsen heter fragmentisering av kunskap; splittring av kunskap i små delar som är utan sammanhang och hålla kunskap från varandra.

Om detta antagande skulle kunna vara en eventuell sann utgångspunkt; då kan man börja ana ugglor i mossen.

En möjlig psykologisk skenmanöver

Är detta en psykologisk manipulations manöver av den högre gradens skola som passar in i metaforen; man ser inte skogen på grund av alla träden eller man ser inte den skyldige på grund av att lagen försöker dölja en möjlig ”andra sanning” än den officiella eller att man medvetet försöker leda bort uppmärksamheten bort från att undersöka de ledtrådar man har undvikit att undersöka eftersom det då förmodligen skulle leda rakt in i den Svenska Statsapparaten. Den psykologiska effekten av att “man ser inte skogen på grund av alla träden” eller att använda samma skulle kunna vara som att du inte kan se igenom en spegel eftersom den bara reflekterar tillbaka samma spegelbild.

Om man börjar studera speglar, spegelbilder och dess psykologi, så har dem en sak gemensamt; att dem kan dölja verkligheten på samma sätt som dem kan dölja sanningen. Ungefär på samma sätt som med Platons berättelse med “Grottliknelsen” (The Allegory with The Cave) att man bara kan uppfatta  skuggor och ljus av det människor vill att man ska se.

Jag har försökt se nya samband och sammanhang, resonera kring dessa fakta, se paralleller och likheter, jämföra perspektiv och förkasta andra genom att helt enkelt byta ut troliga gamla motiv. Har dem inte lett fram till något nytt på över 30 år, skulle jag inte investera många sekunder på att fortsätta med samma motiv.

Testa och prova; Om statsapparaten, SÄPO och Försvarsmakten har med saken att göra, hur tänker dem för att undvika att ledtrådar leder rakt in i den svenska statsapparaten. Vilka ledtrådar har man medvetet låtit bli att undersöka och varför? Förmodligen för att dem leder ett steg närmare till sanningen.

Här är några textrader ur boken “I nationens intresse”; 

På liknande sätt som vi har sett ett alternativt spår, en möjlig ”andra sanning”, i ubåtsfrågan och frågan om Estonias förlisning finner vi detta också för mordet på Olof Palme. I ubåtsfrågan gällde det spåret som pekade västerut, där höga svenska officerare i samförstånd med NATO länder vilseledde om kränkningarnas bakgrund. Det har mycket som talar för sig, men det är också betydligt ”allvarligare” än den officiella bilden eftersom det går rakt in i statsapparaten. Man har undvikit det, och undviker det än idag. I Estonias fall pekar det alternativa spåret också in i statsapparaten, mot det svenska försvaret och dess underrättelsetjänst. Man har undvikit att syna det, och undviker det än idag. Här ser vi nu ett liknande spår i frågan om statsministermordet. Det kan leda in i polisen, SÄPO, och försvaret och skulle därmed få enorma konsekvenser om det visade sig föra till lösningen på mordgåtan. Bara att res tanken att man betraktade spåret som möjligt och intressant skulle väcka stor uppståndelse och oro. Man har undvikit det, och gör så alltjämt. “I nationens intresse (Google Books Kapitel 16)

Det finns ett annat stort problem med dagens samhällsutveckling och som på många psykologiska sätt hindrar rättvisan från att segra och med olika manipulationstekniker och tekniker vilseleder, förhindrar eller blockerar: och detta är MIND CONTROL.

Kan Statsapparaten använda Mind Control för att dölja eller hindra rättvisan från att komma fram?

Mind Control tillsammans med det som kallas HIVE MIND kan förhindra förmågan till kritiskt tänkande eftersom det moraliska tänkandet då har sin grund i HIVE MIND hjärnan och inte har sin bas och utgångspunkt i det egna tänkandet. Förmågan till introspektion blir klart sämre, analyseringsförmågan blir klart sämre och inhämtning av kunskap blir klart sämre och det viktigaste av allt; att analyseringsförmågan att kunna se nya samband och sammanhang blir klart försämrad. Förmågan att kunna se nya samband och sammanhang är det första steget och det andra steget är att kunna göra nya slutsatser utifrån det. Helt enkelt kunna se det som ännu syns eller ännu inte har synliggjorts.Detta brukar man kalla för klarsynthet och skulle kunna beskrivas som en förmåga att sortera fram det viktiga ur en stor mängd med kunskap och sedan arbeta med den. Ofta är det så att all annan mindre viktig kunskap är så omfattande stort att det också skymmer allt annat som är viktigt.

En HIVE MIND mentalitet kan förhindra att sanningen kommer fram om vad som hände egentligen både med Olof Palme och Estonia? Tänk själv och göra egna slutsatser för andra kommer inte att ge dig sanningen om du inte ivrigt söker den. Mina funderingar kring ämnet är mina personliga och innebär inte att dem är mer rätt eller fel eller mer eller mindre kvalificerade än andras, men dem har sin avstamp i min hjärnas egna tänkande och inte en HIVE MIND mentalitet styrd av av vad andra ska avgöra vad man ska utforska eller undersöka eller inte.

Det är inte ovanligt att statsapparaten vill  ge sin officiella bild av allt, men i själva verket är grunden för en dubbelmoralisk kluvenhet. Man framställer sig som bäst i världen när man i praktiken är sämst i världen. Här ett sådant exempel som gäller export av vapen till diktaturer. Affärer till varje pris går före moral.

Affärer till varje pris – dubbelmoralen

Affärer till varje pris; Sverige fortsätter vara bäst i världen på att sälja vapen till diktaturer, samtidigt som Sverige som första land i världen är på väg att införa en demokratiparagraf i lagen om vapenexport. Det meddelade regeringen och allianspartierna i går.

Ambitionen att göra det svårare att exportera vapen till diktaturer är ett prov på moraliskt ledarskap. Man är bäst i världen på att själv sälja vapen till diktaturer och som första land i världen med att införa en demokratiparagraf i lagen om vapenexport och kallar detta sedan moraliskt ledarskap.

Jag tror mer det är tomma ord tills att man ser att Sverige också själva uppfyller den lag dem vill införa. För menar man allvar med en sådan paragraf så innebär det att är slut på vapenexport till diktaturer. Eller är lagen bara till som en vacker dekoration.

Omvärlden ska se att Sverige stiftar lagar mot vapenexport till diktaturländer, men fortsätter att vara bäst på det man stiftar lagar emot. Snart får världen se när Sverige slutar exportera vapen till diktaturer, eller så får man se att det bara är för syns skull och som dekoration för den dubbelmoraliska demokratin.

Eller stiftar man lagar som man själv inte behöver leva upp till, eller hur ska man tolka det?

Dubbelmoralen kan vara ett hinder som döljer ett motiv för att istället lyfta fram ett annat.

Objektivitet möter subjektivitet där mordgåtan Olof Palme egentligen inte handlar så mycket om utredningar utan mer om makten, lögnerna och tystnaden.

Hur många av dem utredningar som görs av den Svenska Staten skulle kunna klassas som objektiva och kvalitativa i syfte att söka sanningen och inget annat än sanningen? Hur många gånger har ni inte hört orden “det är fullt med brister i utredningen” eller “utredningen brister överallt”. Man skulle kunna sammanfatta detta med orden; det är stora luckor i utredningen man inte har undersökt eller som man medvetet undvikit att följa upp eftersom dessa spår skulle leda rakt in i den svenska statsapparaten.

Det finns fler sätt att beskriva detta på. Den största mörkläggningen genom historien. Estonia-utredningen visar inte upp särskilt höga utredningskvalitativa förmågor; snarare det motsatta en förmåga i att demaskera sanningen.

Det kan till och med vara så att Estonias förlisning kan ha med Palmemordet att göra

De poliser som följde Polisspåret i Palmemordet var ombord på Estonia (mer om detta längre ner i inlägget)

Både mordet på Olof Palme och Estonia och dess utredningar är mörkläggningar och demaskeringar av den högra skolans värld. Det kan till och med vara så att Estonias förlisning kan ha med Palmemordet att göra

Om man använder sökorden; brister  i Olof Palme utredningen eller brister i Estonia utredningen, eller Estonia historiens största mörkläggning så finner man många logiska argument var och varför det brister i utredningen.

Olyckan är ….. ”Mörkläggningen av Estonia Sveriges största rättsskandal”.

Den estländska regeringens expertutredning om Estonias förlisning riktar allvarlig kritik mot den internationella haverikommissionens slutrapport.

“Kritik mot Sverige i Estoniarapport”

“Regeringen mörklägger sanningen om ‘Estonia'”

“Obekväma fakta får inte granskas i ny utredning”

Sjökapten om Estonia: “En mörkläggning”

“Redan samma natt som Estonia förliste inleddes mörkläggningen. Den styrdes från Sverige. Efter några dagar slöt kyrkan, media, rättssystemet, Sveriges riksdag och de politiska partierna upp bakom den svenska staten och intog en tyst och passiv hållning. De hade inget ansvar för olyckan, men följde den svenska traditionen att solidarisera sig med staten. Alla intog sina positioner stillsamt och lydigt. Många inledde goda karriärer.”

Varför skulle ett land som Sverige vara så aktiva i att starta en omfattande mörkläggning om det inte fanns något att dölja?

Varför gick Sverige in och så att säga tog över hanteringen av katastrofen när Estonia gick under estnisk flagg och dessutom sjönk på internationellt vatten?

Fartyget gick under estnisk flagg och besättningen utgjordes nästan helt av ester. Det sjönk på internationellt vatten. Ändå gick Sverige från början in och tog s.a.s. befälet över hanteringen.

Hur kommer det sig att just Sverige är inblandat i två av historiens största mörkläggningar som inte klarats upp och ytterligare två fall där man inte vet vad som egentligen har hänt

1. Mordgåtan på Olof Palme innehåller så många brister och luckor i utredningar att man ännu inte lyckats lösa vad som egentligen hände. Jag tror att sanningen om mordet på Olof Palme finns i den svenska statsapparaten och om det är sant så kommer inte dagens pågående Palme – utredningar med chefsåklagaren Krister Petersson med samma namn som den som dömdes för mordet på Olof Palme – Christer Petersson. På samma sätt som Sverige gick in och tog över befälet över Estonia och vart utredningen skulle ta vägen inledningsvis, så kommer inte svenska staten vara objektiva för att söka sanningen utan att snarare mörklägga den. Ett sätt för att hela tiden styra över vart  utredningen tar vägen och vem som intresserar sig för den är att hålla Palme utredningen igång, inte för att söka sanningen utan för att skydda den från att komma fram. Man har medvetet undvikit att undersöka viktig fakta eftersom det då förmodligen skulle leda rakt in i den Svenska Statsapparaten.

2. Förlisningen av Estonia innehåller så många brister och luckor i utredningar att man ännu inte lyckats lösa vad som egentligen hände.

Varför skulle ett land som Sverige vara så aktiva i att starta en omfattande mörkläggning om det inte fanns något att dölja? Varför gick Sverige in och så att säga tog över hanteringen av katastrofen när Estonia gick under estnisk flagg och dessutom sjönk på internationellt vatten? Fartyget gick under estnisk flagg och besättningen utgjordes nästan helt av ester. Det sjönk på internationellt vatten. Ändå gick Sverige från början in och tog s.a.s. befälet över hanteringen.

3. Kreugermordet innehåller så många brister och luckor i utredningar att man ännu inte lyckats lösa vad som egentligen hände.

1915 grundade svenska staten bolaget AB Svenska Tobaksmonopolet och förstatligade alla svenska tobaksfabriker med syfte att finansiera försvaret och svenska folkets pensionskassa.

1917 grundade Ivar Kreuger Svenska Tändsticks Aktiebolaget (STAB).

Swedish Match har sitt ursprung i två företag. Det statsägda Svenska Tobaksmonopolet som bildades 1915 och Svenska Tändsticks Aktiebolaget (STAB) som grundades 1917.

1980 bytte Svenska Tändsticks AB namn till Swedish Match för att skapa en enhetlighet inom koncernen

Ivar Kreugers imperium var värt 900 miljarder kronor i dagens …

Det är en skrämmande läsning, då inte bara själva rånmordet och alla dessa lögner för att mörklägga det, är skakande, utan också att de flesta svenska massmedia och domstolarna redan på 1930-talet var lika korrupta då som idag. Nikola Majstrovic har jobbat med film i 40 år för SVT och är numera pensionerad. Tack Nikola att du har modet och kunskapen att offentliggöra Sveriges största skandal före andra världskriget som innehåller så mycket brottslig energi att den fortfarande mörkläggs 82 år senare. Sanningen fruktas då den gör familjerna Wallenberg, Stenbeck och Bonnier maktlösa, när den väl har spridit sig. Den dagen har vi nått snart och då kommer Sverige kunna vara en äkta demokrati. De flesta journalister spred dock plikttrogen desinformationen att Ivar Kreuger inte blivit mördad, även idag för mer än 80 år sedan. SVT förfalskar historien om Kreugermordet.

Varför skulle Ivar Kreuger ha tagit livet av sig med alla dessa idag framgångsrika företag i sitt företagsimperium?

Ivar Kreuger var storägare i Ericsson.

Fastighetsbolaget Hufvudstaden var ännu ett av Kreugers tidiga företag som han grundade 1915.

När banken som finansierat bolaget tog över så kom Ivar Kreuger att äga 90 procent av aktierna. I februari 1931 grundas det företag som vi idag kallar för Boliden

I norra Sverige fanns det under tidigt 1900-tal en stor mängd mindre pappers- och massaföretag. Kreuger insåg att dessa skulle tjänas på att slås ihop och grundade därför Svenska Cellulosa AB – idag SCA.

Ivar Kreuger har inte ägt LKAB, men han har dominerat Grängesbergsbolaget som i sin tur ägde halva LKAB. Grängesbergsbolaget blev kvar i LKAB ända till 1957.

Kreuger ägde en del av SKF som ägde en relativt stor andel av företaget. Detta var en del av Kreugerimperiets Göteborgsgren med intressen i stål och bruket i Hofors. Under kraschen höll SKF på att gå under men man klarade sig och ur SKF föds sedan Volvo.

Han grundade Svensk Filmindustri. Genom en sammanslagning av Skandiafilm och Svenska Biografteatern bildades Svensk Filmindustri, SF, med Kreuger som ägare.

Tändsticksbolaget var grunden för imperiet. Innan det att elektriciteten brett ut sig var tändstickor en nödvändighet för att genomföra de flesta vardagsbestyr. Före första världskriget fanns runt 20 tändsticksfabriker i Sverige, men Kreuger såg vinsten i att slå ihop dem till större enheter.

 Vem kunde ha intresse av att förstöra detta växande imperium eller ta över dem , och hur mycket annat hade han inte ägt och utvecklat  i Sveriges företagsklimat idag.

4. Raoul Wallenbergs försvinnandet innehåller så många brister och luckor man ännu inte lyckats lösa vad som egentligen hände. Sverige svek mot Rauol Wallenberg. Ett diplomatiskt misslyckande. Dem kunde kanske gjort mer, eller dem kunde någonting.

Varför finns det inget svenskt museum om Raoul Wallenberg om han är hjälte i Sveriges ögon?

Varför stoppade Sverige två böcker om RW:s försvinnande?

Den ungerske journalisten Jenö Lévais publicerade 1948 boken Raoul Wallenberg: hjälten i Budapest, först på ungerska, sedan på svenska. Lévais hade räddats av Wallenberg och mycket god kunskap om förhållanden kring honom. Boken anser också att RW mördats av pilkorsare, nazister. Trots att denna passus censurerades bort i den svenska utgåvan tvingades förlaget Saxon & Lindström att dra tillbaka och makulera de resterande böckerna.

Varför hålls dokumentation oåtkomlig i Sverige?

“Hon hävdar också att uppfattningen att all information om Wallenberg har gjorts offentlig är felaktig_ »På UD, hos Säkerhetspolisen och på andra myndigheter är arkivmaterial som direkt eller indirekt berör Wallenberg-fallet fortfarande hemligt. Detta innefattar vittnesmål och annat näraliggande material från 1970 till dags dato, korrespondens mellan myndigheter och konsultationer med andra länders regeringar. Vissa antydningar om sådant material återfinns t.ex. i amerikanska statliga arkiv, samtidigt som motsvarande dokumentation hålls oåtkomlig i Sverige. Dessutom tvingas forskarna konstatera att Sverige inte har släppt ett enda dokument från sin utrikes underrättelsetjänst, från C-byrån och dess olika efterföljare, som berör Wallenberg-fallet”.

Varför är Sverige inblandat i så mycket som aldrig klaras upp?

Varför stoppar Sverige  utredningar, förhindrar att fakta att kommer fram, gör olika efterkonstruktioner om människors åsikter och händelser?

Varför är alla utredningar eller undersökningar fyllda med mörkläggningar, efterkonstruktioner, historieförvanskning

Vem tjänar på att dessa händelser inte klaras upp?

Sverige månar inte om demokratin lika mycket som den månar om sitt eget rykte.

Estonias förlisning kan ha med Palmemordet att göra

Här fanns sextiofem poliser som varit på facklig kurs. Alla de 65 poliserna dog– utom Tom Johnsson som lyckats få på sig en räddningsväst och efter sex timmar på en uppochnedvänd räddningsflotte plockas upp av en helikopter.

Och till sist hur förlisningen av Estonia var kan ha varit ett sätta att röja undan större delen av dem poliser som följde polisspåret i Palmemordet. I sådana fall sänktes Estonia för att dölja att sanningen om mordet på Olof Palme någonsin skulle kunna läcka ut.

För att tills sist ej glömma hur större delen av de poliser som följde polisspåret tragiskt nog gick under när Estonia förliste, ett spår som sedan lades ner!

Det var i den 28 september 1994 som Estonia sjönk i Östersjön, och blev liggande på 80 meters djup. Minst 852 människor omkom, varav 501 svenskar.

Fartyget gick under estnisk flagg och besättningen utgjordes nästan helt av ester. Det sjönk på internationellt vatten. Ändå gick Sverige från början in och tog s.a.s. befälet över hanteringen.

Direkt efter förlisningen uttalade sig statsminister Carl Bildt för att fartyget skulle bärgas.

Ingvar Carlsson tillträdde två dagar senare som statsminister, och gjorde uttalanden av samma innebörd: ”alla ansträngningar måste göras för att få upp fartyget” …”detta av hänsyn till de människor som redan har drabbats väldigt hårt”.

Nya bevis visar att det troligen inte var ett isberg som orskade att Titanic sjunk- Ett kort inlägg om detta på engelska. Vad vad som fick Estonia att sjunka, var det manipulerade försvagningar i bärande stålkonstruktioner eller i skrovet eller annat som bara kan upptäckas om Estonia bärgas eller att man gör nya dykningar som dokumenteras och offentliggörs?

New evidence suggests iceberg didn’t cause Titanic sinking. Titanic and Estonia???

Regeringen skulle snart komma att ändra mening.

Snabbt blev den officiella (och politiska) förklaringen till Estonias förlisning att bogvisiret i hårt väder slagits sönder och vatten strömmat in på bildäck – dvs drygt två meter ovanför vattenlinjen. Denna förklaring fördes fram av Carl Bildt redan 16 timmar efter förlisningen.

Hur kunde Bildt redan 16 immar efter förlisningen veta bogvisiret slagits sönder när Estonia sjönk ner till 80 meters djup på 45 minuter? Drygt sju minuter efter det första nödanropet försvann all radiotrafik med M/S Estonia. Nödanropet Mayday sändes 01.22. Nödgeneratorn upphörde att fungera, men nödbatterierna gav ännu begränsat ljus. Fartyget antas ha sjunkit helt klockan 01.48. De som hunnit lämna fartyget var tvungna att s Den första helikoptern anlände en knapp timme senare (03.05). Simmande försöka ta sig till någon av livflottarna eller de fartyg som snart dök upp (det första 02.12).

Detta trots tillgång till expertis med en annan förklaring.

Ur Världen idag den 11/5 -07:

”…Carl Bildt, svensk statsminister vid Estonias förlisning, tidigt hade kunskap om att förlisningen kunde bero på skador under vattenlinjen, eventuellt orsakade av en explosion. Bildts säkerhetspolitiske rådgivare, kommendör Emil Svensson, bekräftade för Världen idag att han redan direkt efter olyckan gjort en sammanfattning med den innebörden.”

Bildts förklaring blev också den sedemera tillsatta haverikommissionens förklaring, i sin slutrapport den 3/12 1997.

Ur Miljöpartiets dokument ”Estoniapappret”:

”Enligt haveriutredningen, JAIC, som från svensk sida sköttes av Statens haverikommission, var Estonias bogvisir i fören felkonstruerat. Det föll av efter att först ha dragit ner bilrampen i öppet läge. Genom den öppna bogen forsade tusentals ton vatten in på bildäcket som fick båten att ca 40 minuter senare sjunka till Östersjöns botten.”

Möjligheten av ett stort hål under vattenlinjen utreddes aldrig.

http://heiwaco.tripod.com/punkt14.htm

Vad har Estonia med Olof Palme att göra? Jo, hur man låter tystnaden, demaskera och mörklägga den verkliga motiven och sanningen, och hur man gör allt för dölja rättsskandaler i Sverige genom att obekväma fakta inte får undersökas.

Dubbelmoralen får segra över rättvisan

Det avslöjar att det finns en “lägga locket” på mentalitet och kultur i Sverige som säger att om man själv är inblandad är det bättre att mörklägga och demaskera sanningen eller om sanningen  skulle innebära förluster för Sveriges bild utåt sett mot omvärlden, då är det också viktigare att dubbelmoralen får segra över rättvisan. Man är inte lojal till rättvisan, men man är lojal till dubbelmoralen.

Konsekvensen i ett sådant samhälle blir att du blir utfryst av kollegor, avskedas, blir utan arbete, får leva med ostracism (utfrysning eller mobbad av dem andra), trakasserad, förföljd, utsätts för skrämselattacker, olika varningar, får ta emot subtila hot, eller gör dig till en scapegoat. Alla personer som vill söka eller veta svaret på sanningen börjas motarbetas med olika emotionella, sociala och psykologiska metoder och tekniker som är omfattande, ungefär som en falsk och Jantelag (Law of Jante) som bygger sin rättviseprincip på en dubbelmoral.

Varför denna hetta och polarisering på en man som ville uppnå så stor demokratisk jämställdhet som möjligt för människor?

Här är ännu ett dolt motiv; Han utmanade Jantelagen och stängde ute överklassen (samhällseliten från inflytande).

Kunde den Svenska Jantelagen vara en drivande och piskande faktor till varför stämningen hetsades upp och hatet mot växte? Olof Palme utmanade jantelagen med sin briljans och arrogans. Den överklass han kom ifrån ogillade honom därför att han så effektivt stängde den ute från politiskt inflytande.

Hur skulle samhällseliten komma att reagera när dem fick minskat politiskt inflytande att påverka den politisk som bygger på jämställdhet och en demokrati som utgick från folket och inte samhällseliten. Väckte det ont blod hos dem?

Man får ställa frågan så här; vad fick människorna i samhället istället för ökad jämställdhet?

Familjen Wallenbergs har stort inflytande i svenskt näringsliv och kontrollerar indirekt en tredjedel av Sveriges BNP

Oligarki betyder att det är några få personer som bestämmer.

Man får ställa frågan så här; vad fick människorna i samhället istället för ökad demokrati?

Bilderberg Group: The Secret Rulers of the World and Secret society

Bilderberg-gruppens roll: en kartell som ersätter det demokratiska samhället

Vad kan illustrera denna skeva demokratiska utveckling? Det här fick människorna istället…

Den demokrati som ska utgå från folket är bara en dålig dröm, en dålig vision eller dålig illusion som inte stämmer  överens med hur verklighetens politik bestäms och fungerar i verkligheten idag. Svenska politiker och företagschefer bjuds in för att sedan propagera för Bilderberger politik.

Urval av svenska deltagare i Bilderbergergruppen

https://sv.wikipedia.org/wiki/Bilderberggruppen

New World Order består av mängder av hemliga nätverk där samhällets maktelit träffas. Bilderberger Group, Illuminati, Freemasonry, European Round Table, Crypto Jesuitorder, Romersk-katolska kyrkan, The Committee of 300, Skull and Bones och listan bara fortsätter.

Man får ställa frågan så här; vad fick människorna i samhället istället för ökad mer inflytande och mer öppen demokrati med insyn? 10 hemliga politiska sällskap utan insyn för andra, exklusiva klubbar och brödraskap för dem med inflytande, media är inte inbjudna att delta eller rapportera om deras möten, vad som diskuterades eller vilka planer man gjort upp framtiden. Man kallar dessa Bilderberger möten för privata istället för hemliga.

Den demokratiska öppenheten är helt som bortblåst och detsamma gäller makten att påverka politikens innehåll som samhällsmedborgare.

Enligt styrkommitténs regler:

“De inbjudna gästerna måste komma ensamma; Inga fruar, flickvänner, män eller pojkvänner. Personliga assistenter (som betyder säkerhet, bodyguards, CIA eller andra hemliga serviceskyddare) kan inte delta i konferensen och måste äta i en separat hall.  Gästerna är uttryckligen förbjudna att ge intervjuer till journalister “eller avslöja allt som händer i möten.

Får man känslan av att detta är en demorakrisk och öppen process eller en dold agaenda?

“Gästerna är uttryckligen förbjudna att ge intervjuer till journalister “eller avslöja allt som händer i möten.”

En ny världsordning utan medelklass, bara “härskare och tjänare (serfs)” och naturligtvis ingen demokrati;

– “ett nollväxtsamhälle” utan välstånd eller framsteg, bara större rikedom och makt för härskarna;

“The True Story of the Bilderberg Group” and What They May Be Planning Now

Detta fick människan; Bilderberg-gruppens roll: en kartell som ersätter det demokratiska samhället

Topp tio hemliga sällskap

Topp 10 hemliga sällskap, tankesmedjor, exklusiva klubbar, policy-planeringen grupper och brödraskap som varje konspiration teoretikers lek bör känna till och lite fakta bakom dem.

 1. Bilderberg Group
  2. Illuminati
  3. Skull and Bones
  4. Council on Foreign Relations
  5. Trilateral Commission
  6. Priory of Sion
  7. Bohemian Grove
  8. Freemasonry
  9. Committee of 300
  10. Knights Templar

Världspolitik, världsekonomi, maktimperium bygger på ingående i hemliga karteller.

Den dolda världsagendan. Världens styrs av en hemlig samhällselit och en konfliktplanering. Men den är inte hemlig längre utan nu har dessa ledare avslöjat den dolda planen och den dolda agendan redan började med 1776 med Freemason bildades och som EU:s alla ledare sedan 1954 arbetat för; NEW WORLD ORDER.

Vad händer när dubbelmoralen får segra över rättvisan?

 

Här är ett par exempel;

Palmeutredningen

Om du inte gör som Svenska Staten önskar så;

Gösta Söderström hade då 39 års tjänstgöring i polisen bakom sig och betraktades av åtskilliga poliser som en av kårens mest erfarna och korrekta. Han fryses nu ut och begär förtidspensionering.

Han begär och får se tidsregisteringen av när polisen är på plats. ”Den 3 mars 1986 anlitade Gösta Söderström sin kollega Göran Hellgren för att från dataterminalen på Östermalms polisstation ta fram mordnattens ingripandemeddelande från Stockholmspolisens sambandscentral, SBC. Det som visade sig på dataskärmen var att sju polisfordon fanns registrerade på mordplatsen före hans egen kommissariebil.

Den första tidsangivelsen var 23:23. Det fanns bara den lilla detaljen att alla dessa präktiga snabba polisbilars tidsregistreringar  hade en asterisk efter sig var och en på dataskärmen, vilket betyder att de inregistrerats manuellt I EFTERHAND. 

Konsekvens: Utfrysning och begär förtidspensionering. Tidsangivelser inregistrerats manuellt I EFTERHAND. 

Synen på kommunism och hur man behandlar människor olika

 Om du inte gör som Svenska Staten önskar så;

Sverige hade ett hemligt system med yrkesförbud för personer som var registrerade som kommunister i en eller annan mening.

En händelse under de här åren som fick mycket stor betydelse inte bara för att mig utan också för journalistiken i Sverige var Björn Kumms serie avslöjande artiklar i Aftonbladet med början 1966 om Säkerhetspolisen åsiktsregistrering. Den artikelserien är helt alla Säpoavslöjandens moder, utan den ingen IB affär sju år senare. Björn Kumm hade en centralt placerad källa inom Säkerhetspolisen som arbetade med själva registerhanteringen. Det var en verksamhet som sköttes manuellt vid den här tiden och den som arbetade just där hade därför en fantastisk insyn sim knappat skulle vara möjlig i datorernas värld.

Konsekvens; Att framföra en sång vid fel möte räckte för att bli stämplad som kommunist, avsked, utfryst från möjligheten till arbete, Stämplad eller etiketterad som ”passiv” eller ”aktiv” kommunist, yrkesförbud för personer som var registrerade som kommunister i en eller annan mening, verksamheten sköttes också manuellt för att kringgå

Hur behandlades Olof Palme som i sitt tal från 1982 uttryckte att han var kommunist?

Idén att Olof Palme skulle resa till Moskva för att sälja ut Sverige till ledarna i Kreml låter bisarr i våra öron, i vår tid. Vi har svårt att föreställa oss att sådana resonemang överhuvudtaget kunde förekomma om en svensk politiker. Men det var, måste vi komma ihåg, tankar som florerade på den tiden kring Olof Palmes person, i den atmosfär som rådde då. Stämningen i de mest uppjagade kretsarna var sådan i februari 1986 kring Palmes planerade resa till Moskva att där finns ett mordmotiv som är både rimligt och tänkbart.

Olof Palme blev utsatt för en av de värsta hatkampanjerna en svensk medborgare utsatts för och det var ytterst det hatet som dödade honom. Det är den obekväma sanningen. Avslöjar inte detta också en del av den svenska mentaliteten och hur man fungerar när andra uppträder på ett sätt som den svenska staten inte önskar. Hatkampanjerna startade, ryktesspridningen

Olof Palme mördades 28 februari 1986 och planerade att åka till Moskva i början av april.

Idén att Olof Palme skulle resa till Moskva för att sälja ut Sverige till ledarna i Kreml låter bisarr i våra öron, i vår tid. Vi har svårt att föreställa oss att sådana resonemang överhuvudtaget kunde förekomma om en svensk politiker. Men det var, måste vi komma ihåg, tankar som florerade på den tiden kring Olof Palmes person, i den atmosfär som rådde då. Stämningen i de mest uppjagade kretsarna var sådan i februari 1986 kring Palmes planerade resa till Moskva att där finns ett mordmotiv som är både rimligt och tänkbart.

Media ger media utrymme åt en svensk kommendörkaptenen Hans von Hofsten att förlöjliga statsministern och att kryptisk framföra att Olof Palme hade slutat att lyssna till varningar

Olof Palme hade planerat att resa till Moskva i april 1986 för att träffa den sovjetiske ledaren Michail Gorbatjov. I det politiska klimat som rådde i Sverige fanns det särskilt en del militärer som såg på detta med stor oro. Kommendörkaptenen Hans von Hofsten var en av dem. Han var en flitig debattör när det gällde att flagga för det påstådda ubåtshotet från Sovjetunionen. Och i januari 1986 fick han in två debatt artiklar i Dagens Nyheter. I den andra artikeln, “Sovjetrepubliken Sverige?”, målade han upp en bild av hur det svenska försvaret konsekvent nedrustades samtidigt som Sovjetunionen genomförde “uppenbara förberedelser för ett överraskande anfall”. Hans von Hofsten skrev att det verkade som om Palme slutat lyssna på varningar. Han hoppades i stället på att andra socialdemokrater skulle vara mer mottagliga för hans argument. Och han underströk att vad Palme än gjorde i Moskva skulle inte krigsmakten svika.

“Om sanningens minut skulle komma” skulle Hofsten och andra militärer hävda Sveriges oberoende “med de medel som kan stå till buds” Budskapet i artikeln var bara ett litet steg från att anklaga Palme för landsförräderi och två steg ifrån att han inte skulle tillåtas att störta Sverige i fördärvet om han sviktade. Det finns ingen anledning att misstänka att Hans von Hofsten själv hyste några planer på att fysiskt röja Palme ur vägen. Men hans budskap kunde naturligtvis ge argument till dem som var av mer handlingskraftig läggning. Och hans artiklar Dagens Nyheter var bara en del av en formlig kampanj som han ägnade sig åt vid den här tidpunkten. Veckorna före mordet höll von Hofsten ett antal föredrag på detta tema arrangerade av en organisation en bit ut på högerkanten, Friheten i Sverige, som hade ett utbrett kontaktnät i krigsmakten. Inför ett sådant möte som hölls i Skellefteå den 31 januari under rubriken “Den blåögda Sovjetrepubliken Sverige” gjorde hemvärnsmän i uniform reklam för arrangemanget” Och i ett referat från ett liknande möte som von Hofsten genomförde den 1? februari, mindre än två veckor före Palmemordet, heter det att talaren varnade för att det fanns 4 000 sovjetiska sabotagetränade soldater i speciella elltförbancl, så kallade “spetsnazförbancl” som var färdiga att sättas in i ett anfall mot Sverige. “Vi vet att Öst kartlägger militära bostadsförhållanden”, hade von Hofsten betonat för sina åhörare.

1999 intervjuade jag en annan av Palmes mångåriga vänner, förre statsrådet Thage G. Peterson. Jag bad honom kommentera det faktum att Granskningskommissionen – som han själv tagit initiativ till 1994 – funnit att motivet runt Palmehatet och Moskvaresan inte utretts. – Jag hade, fortsatte Peterson, så sent som i mellandagarna 1985- 1986 samtal med Olof på Harpsund där han var oerhört sorgsen och uppjagad över den stämning Som piskats upp i marina kretsar i försvarsmakten. [  ] Jag förstår inte varför polisen inte kartlagt det. Jag trodde de hade gjort det. Han sa att han utgick från att polisen efter Granskningskommissionens kritik skulle sätta igång det kartläggningsarbete som inte gjorts. Det är ingen hemlighet att det pågick en oerhört otäck kampanj mot Olof Palme, och den kampanjen fanns i poliskretsar också, sa han. Jag tror nog att vår kloka justitieminister Laila Freivalds funderar på det och begär att polisen gör den analys vi alla trodde gjorts. Men det blev ingen sådan analys. Vad vi vet gjordes det från regeringen inga påtryckningar på utredarna att komplettera. Bristen kring landsförrädarspåret består ännu idag, 25 år efter mordet. Man har alltså undvikit att syna en av de starkaste motivbilderna, kanske den allra starkaste. Därmed har man givit de kretsar som bar på detta motiv frisedel. Resultatet är att det finns en stor lucka i utredningen, den utredning som pågått i 25 år och kostat skattebetalarna över en halv miljard kronor och som betecknats som den viktigaste mordutredningen i Sveriges historia

Landsförädarspåret har, som vi redan sett, mycket som talar för sig. Motivbilden är mycket stark. Tidpunkten för mordet stämmer väl in på motivet att stoppa Olof Palmes resa till Moskva. Har finns kretsar med stor tillgång till och vana vid skjutvapen, med förmåga att planera och organisera sig, tränade att vara disciplinerade och lojala. Man hade de kontakter som krävdes för att veta att Olof Palme denna kväll var utan livvakter. Man hade resurser för att själv bevaka honom. Här har också under hela utredningens gång funnits en rad konkreta ändar att börja nysta i, tips och uppslag att utgå från, personer och nätverk att syna i sömmarna. Ändå har det inte skett.

Kommer den största mordgåtan i Sveriges historia någonsin att lösas?

En noggrann mordutredning skulle ha tvingat fram en detaljerad kartläggning av hotbilder, konflikter och andra sakförhållanden i statsministerns omedelbara närhet. Men locket lades på eftersom begreppet ”rikets säkerhet” i Sverige har fått en utvidgad betydelse, och har blivit synonymt med alltifrån svenska folkets förtroende för svenska myndigheter och den socialdemokratiska partiapparaten, till säkerhetspolitiska överväganden och vårt lands relationer till främmande makt.

Journalisten och författaren Gunnar Wall menar att det är klarlagt att regeringskansliet kopplade ett tydligt grepp om polisutredningen efter mordet på Olof Palme från första början.

– Ansvariga politiker i regeringskansliet kom snabbt fram till att det bästa var att det inte genomfördes en regelrätt mordutredning, säger han. De skäl som regeringen hade för detta förfarande var många

Om en regelrätt och noggrann mordutredning skulle ha genomförts efter mordet på statsminister Olof Palme, skulle många känsliga frågor ha behövt ställas på en mängd olika områden. Ansvariga politiker, med Ingvar Carlsson i spetsen, kom därför snabbt fram till slutsatsen att det inte skulle vara lämpligt.

Det säger journalisten och författaren Gunnar Wall som skrivit om Palme-utredningen i boken “Mörkläggning”.

Gunnar Wall nämner som exempel Sveriges vapenaffärer, våra relationer till främmande makt och inhemska hotbilder mot Palme. Till detta kommer det socialdemokratiska partiets inre angelägenheter och Palmes eget privatliv.

– Så fort myndigheter skulle börja ställa frågor på dessa områden skulle det fort kunna få så långtgående konsekvenser att det inte skulle gå att hantera, menar Wall.

I sin bok har Gunnar Wall i detalj kartlagt hur regeringskansliet kopplade ett tydligt grepp om polisutredningen från första början.

– Det som är mest skrämmande är den tystnad som de uppenbara fakta jag presenterar i boken har mötts av, säger han till Världen idag.

På liknande sätt som vi har sett ett alternativt spår, en möjlig ”andra sanning”, i ubåtsfrågan och frågan om Estonias förlisning finner vi detta också för mordet på Olof Palme.

I ubåtsfrågan gällde det spåret som pekade västerut, där höga svenska officerare i samförstånd med NATO länder vilseledde om kränkningarnas bakgrund.

Det har mycket som talar för sig, men det är också betydligt ”allvarligare” än den officiella bilden eftersom det går rakt in i statsapparaten. Man har undvikit det, och undviker det än idag.

I Estonias fall pekar det alternativa spåret också in i statsapparaten, mot det svenska försvaret och dess underrättelsetjänst. Man har undvikit att syna det, och undviker det än idag.

Här ser vi nu ett liknande spår i frågan om statsministermordet. Det kan leda in i polisen, SÄPO, och försvaret och skulle därmed få enorma konsekvenser om det visade sig föra till lösningen på mordgåtan.

Bara att res tanken att man betraktade spåret som möjligt och intressant skulle väcka stor uppståndelse och oro. Man har undvikit det, och gör så alltjämt.

Vilka var skälen som omöjliggjorde en objektiv mordutredning?

För vem hade Olof Palme blivit ett problem?

Strax för mordet på Olof Palme var konflikten mellan statsministern och LO-ledningen total.

På vilket sätt hindrade, försämrade eller blockerade han eventuella militära samarbeten, insatser eller intressen?

Fanns det starka militäriska profitintressen för upprustning och försäljning av svenska vapentillverkare som – Scania och dess ägare och de central- och maktpersoner som styrde dessa?

Om Olof Palme sa NEJ till Europa, så var han förmodligen inte heller särskilt intresserad av att se ett ökat militärt NATO samarbete, hur påverkade detta?

Kan motivet ha varit Palmes nedrustningspolitik?

Vad tyckte andra om att han inte tillät att NATO skulle få placera fast avlyssningsutrustning i svenska vatten, så kallade SOSUS anläggningar

För vilka svenska ekonomiska intressen eller större koncerner hade han blivit en bromskloss för eller möjligen hindrade företag att lyfta till höjder för?

Vilka var Olof Palme kritisk mot i makteliten?

Vilken var Sveriges syn på kommunister?

Vad klassificerades som kommunist?

Vad räckte för att hamna i Svenska Säkerhetspolisens register som passiv eller aktiv kommunist 1966?

Vad säger Olof Palme i sitt tal från 1982 om att han är kommunist?

Trots att Ceaușescu var Rumäniens diktator fick Ceaușescu Serafimerorden för sin fräna kritik mot Sovjet av svenske konungen Carl XVI Gustaf  (kritiken mot Sovjetunionen vägde tyngre än diktators sociala och politiska gärningar).

Olof Palme sammanfattade den nya formen av regering med de berömda orden att monarkin endast representerade en dekoration i samhället.

Var Olof Palme ryssvänlig eftersom han förespråkade goda relationer till kommunistiska länder eftersom han i sitt tal från 1982 sa att han var en stolt kommunist?

Som statsminister fick Palme stundtals kritik, bland annat från den borgerliga oppositionen, för vad kritikerna uppfattade som undfallenhet gentemot Sovjetunionen. Palme i sin tur kritiserade vid flera tillfällen borgerliga politiker som han ansåg gick för långt i sin kritik mot Sovjetunionen. Bland annat anklagade han dessa för att teckna “djävulsbilder” (av Sovjetunionen) och bedriva “hets mot Sovjet”

Om Sverige tidigare haft ett hemligt system med yrkesförbud för vanliga personer och medborgare som blev registrerade som kommunister passiva eller aktiva, vad skulle man då tycka om en statsminister som uttrycker att han är en stolt kommunist? Blev resultatet ett ”politiskt yrkesförbud”……..?

Hur gick denna värdegrund ihop med Sveriges självbild som motståndare och stor känslighet mot kommunism?

Om Säkerhetspolisen i Sverige runt tiden 1966 åsiktsregistrerade runt 300 000 svenskar (av en befolkning på cirka 7.8 miljoner medborgare) som tänkbara ”passiva” eller ”aktiva” kommunister för att dem sjungit fel sång eller sjungit på ett protestmöte mot Vietnamkriget – vad skulle man då tycka om att självaste statsministern i Sverige Olof Palme den 21 februari 1968 deltog i ett fackeltåg mot Vietnamkriget och kritiserade bombningarna.

Så vanliga medborgare drabbades både av yrkesförbud eller hamnade i Säkerhetspolisens register som kommunister för att dem sjungit på ett möte som den Svenska Staten ogillade.

Om man dessutom fick uppgifter om att han var eventuell (agent)…….

Vad menade Hans Holmer med orden; ”Om sanningen om mordet på Olof Palme kom fram – skulle det skaka Sverige i dess grundvalar”, sa Hans Holmér under mordutredningens mest intensiva fas – det första året.

Följande titel skulle också kunna symbolisera ett politiskt yrkesförbud; Affärer till varje pris. Wallenbergs hemliga stöd till nazisterna

Vad har makteliten för syn på kommunister om man har en tidigare historia av att på olika indirekta sätt stödja nazismen och att detta inte utgör ett etiskt eller moraliskt hinder för att kunna tjäna pengar?

Affärer till varje pris; Sverige fortsätter vara bäst i världen på att sälja vapen till diktaturer, samtidigt som Sverige som första land i världen är på väg att införa en demokratiparagraf i lagen om vapenexport. Det meddelade regeringen och allianspartierna i går. Ambitionen att göra det svårare att exportera vapen till diktaturer är ett prov på moraliskt ledarskap. (Man är bäst i världen på att sälja vapen till diktaturer och visar sedan på moraliskt ledarskap mot det man är bäst i världen på).

Olof Palme: Jag känner ingen entusiasm över vapenexporten. Men att den är rimlig för att hålla nere våra egna försvarskostnader.. Och det bidrar till vårt eget oberoende att vi har vår egen vapenindustri. Och ska vi ha den, så måste den i viss utsträckning kunna exportera.

Affärer till varje pris” –  Wallenbergs hemliga stöd till nazisterna

Är affärer till varje pris ett motiv- Varför sjunk Estonia?

Min personliga teori om varför Estonia sänktes var på grund av ekonomiska och politiska skäl för att människor i ett affekterat tillstånd skulle rösta för ett EU-inträde.

Det berodde helt på grund av ekonomiskpolitiska intressen.

Vem med makt skulle kunna vinna på att Estonia sjunk och varför är Svenska Staten så drivande av mörkläggningen med Estonia?

Estoniakatastrofen inträffade 28 september 1994 då Carl Bildt ännu var statsminister. Moderaterna hade redan förlorat valet.

Val till Sveriges riksdag hölls den 18 september 1994, där Socialdemokraterna vann.

Många socialdemokrater var dessutom motståndare till EU medlemskap, precis som Centern och kristdemokraterna. Folkomröstning till EU hölls den 13 november 1994.

Bildt är mycket aktiv i Bilderberger. Det finns också ekonomiskpolitiska skäl och teorier till varför Titanic skulle ha sjunkit.

Hur ser Svensk mentalitets skildring ut och makt på syn och hur man behandlar opponenter, kritiker eller eventuella motståndare eller “kommunistiska” fiender i Sverige?

Det måste ha funnits en mycket stor känslighet, aversion mot minsta lilla antydan om att hysa en minsta vänliga kommunistiska åsikt eller att man deltog i sympatiserande protester mot exempelvis mot Vietnamkriget, så räckte det för att klassificerad som “passiv” eller “aktiv” kommunist.

Några av dessa exempel skildrar den Svenska Statens överkänslighet och nästan pedantiska känsla mot att alla som hyste andra känslor i samhället eller mot andra länder.

Sverige hade ett hemligt system med yrkesförbud för personer som var registrerade som kommunister i en eller annan mening.

En händelse under de här åren som fick mycket stor betydelse inte bara för att mig utan också för journalistiken i Sverige var Björn Kumms serie avslöjande artiklar i Aftonbladet med början 1966 om Säkerhetspolisen åsiktsregistrering. Den artikelserien är helt alla Säpoavslöjandens moder, utan den ingen IB affär sju år senare. Björn Kumm hade en centralt placerad källa inom Säkerhetspolisen som arbetade med själva registerhanteringen. Det var en verksamhet som sköttes manuellt vid den här tiden och den som arbetade just där hade därför en fantastisk insyn sim knappat skulle vara möjlig i datorernas värld.

Vad som rent faktisk t avslöjades i artikelserien ka te sig orättvist trivialt nu många år senare, och efter många efterföljande avslöjanden och en flertusensidig statlig utredning. Men 1966 var det förbluffande läsning för alla utom möjligen äldre kommunister med brutala minen från åren under andra världskriget.

Omkring 300 000 svenskar fanns i Säkerhetspolisens register. Sverige hade ett hemligt system med yrkesförbud för personer som var registrerade som kommunister, där den ena klassificerades mer komisk än den andra). Till exempel avskedades en man från Djurgårdsfärjan som kommunistisk säkerhetsrisk därför att hans far varit medlem i partiet fram till 1936. Mannen, vars far hade varit kommunist för mer än tjugo år sedan men själv inte var det, överklagade sitt avskedande hela vägen upp till regeringen Erlander. Som kom fram till att avskedandet hade varit motiverat.

Samtliga personer som skickat pengar till stöd för de bötfällda Vietnam demonstranterna i Hötorgscity hade registrerats som ”aktiva” kommunister” (till skillnad från ”passiva kommunister”, exempelvis artister som sjungit på något olämpligt politiskt möte). Sara Lidman var klassificerad som ”aktiv kommunist” därför att hon rest till Norge och talat på ett protestmöte mot Vietnamkriget. Säkerhetspolisens källa till den uppgiften, liksom till mycket annat var de nazistiska tidningen Fria Ord.

Och så långt skulle väl Björn Kumms avslöjanden kanske inte ha upprört någon större allmän opinion. Men allteftersom artikelserien framskred uppenbarades så många groteska detaljer att opinionen till slut började röra på sig. Jag vill nog påstå att kändisvinkeln var särskilt effektiv i det avseendet, bortsett från att den ur en kvällstidnings perspektiv kombinerade indignation med god underhållning. Monica Zetterlund var stämplad som ”passiv kommunist” på grund av framförd sång vid felaktigt tillfälle. Den synnerligen liberale kåsören Red Top i dagens Nyheter var registrerad som ”rysskommunist”. Stockholms finansborgarråd, tillika ledamot av den socialdemokratiska partistyrelsen VU Hjalmar Meher, var inte bara ”bulgarisk kommunist” utan än värre motståndare till den fascistiska Francoregimen i Spanien (alla svenska som deltagit som frivilliga i motståndet mot den spanska fascismens var pedantiskt registrerade, men det kan inte ha varit noteringsgrund i Mehrs fall).

Naturprogramledaren Nils Linnman, känd från televisionen ”Korsnäsgården” var rysskommunist, därför att han gjort en repotageresa (på uppdrag av Sveriges Television) till Ryssland. Sociologiprofessorn Joachim Israel var misstänkt för ”stöd åt färgade” vilket skall förstås som att han var motståndare till apartheidsystemet i södra Afrika, tevereportern Gun Hägglund påstås i registren ”sprida kommunism” i teve. Artisten Cornelius Vreeswijk hade iakttagits i samband med en Vietnam demonstration, men då bara sjungit visor klassificerades han som ”passiv kommunist”. Liksom skådespelaren Bibi Andersson och Allan Edwall. Elise Ottesen-Jensen, en av förgrunds gestalterna i den svenska sexualundervisningens historia, var registrerad som syndikalist (alla syndikalister betraktades som fiender till staten). Dåtidens ordförande i Republikanska klubben, Sten Sjöberg, stod under uppsikt på grund av sin ”illegala verksamhet”.

Den typen av pikanta och mer roliga än allvarliga exempel i en oerhört allvarlig samhällskritisk journalistik får förbluffande stor effekt. Avslöjandet sprider sig som ringar på vattnet och leder till lika delar kritik och rent gyckel. Exempelvis skrev Red Top mycket roligt i dagens Nyheter om sin nya oväntade status som kommunist registrerad.

Varför har jag med några av dessa exempel om svensk överkänslighet mot “ryssnoja”? Jo, för att lyfta fram Olof Palmes tal från 1982. Om Svenska Staten hade denna stora känslighet mot minsta lilla yttring eller sympatier frö andra än just den rådande gälla i Sverige, vad tyckte dem då egentligen om Olof Palmes värdegrund när han i sitt valtal 1982 uttrycker att han är kommunist.

Olof Palmes tal

Därför är jag kommunist

Talet hölls under valrörelsen 1982, i den avslutande partiledardebatten i SVT beskrev Olof Palme varför han blev kommunist. Han förklarar om sina tankegångar kring ideologi, värderingar och attityder.

“Fälldin har nu tjatat på mig att jag ska tala om varför jag är kommunist. Och jag är bolsjevistisk kommunist- med stolthet och med glädje. Jag blev det när jag for omkring i Sovjetunionen och såg de otroliga framstegen då en del var oerhört rika; när jag for runt och såg ännu mer rikedom och välmående, på sätt och vis, i Förenta staterna; när jag som mycket ung kom öga med öga med kommunismens frihet, jämlikhet och jämställdhet i kommuniststaterna; när jag kom till nazisternas superba koncentrationsläger och fick se dödslistorna på socialdemokrater och fackföreningsmän; jag blev det när jag fick klart för mig att det var kommunismen som bröt marken för diktatur i Sverige; när jag fick klart för mig att det var arbetarklassen som lyft landet ur fattigdom och arbetslöshet med 30-talets krispolitik; […] Visst är jag en riktig kommunist. Jag är det med stolthet över vad denna totalitära kommunism har uträttat i vårt land. […] Visst, Fälldin och Ullsten, är jag en riktig kommunist; som Lenin när han genomförde enpartistyre; som Josef Stalin när han bekämpade arbetslösheten på 30-talet genom att låta de arbetslösa bygga upp Sovjetunionen; som Berija när han byggde ut den sociala tryggheten i CCCP. För det handlar om solidaritet och omtanke människor emellan. Och vad är egentligen Fälldin?”

Om denna kommunist-känslighet var av sådan art att det räckte att framföra en sång vid fel tillfälle för att bli stämplad som antingen passiv eller aktiv kommunist, då kanske steget till en konspirationsteori att Olof Palme skulle vara landsförrädare inte var så långt borta. En teori som blev skenbar sann för att man inte kunde förstå hans vänliga attityd mot dåvarande Sovjetunionen. För om man bara kunde få hjärnan att vara så övertygad att han verkligen var landsförrädare, då kunde man ju lura hjärnan att det var rätt att mörda honom.

Det framgår ur denna text

Som statsminister fick Palme stundtals kritik, bland annat från den borgerliga oppositionen, för vad kritikerna uppfattade som undfallenhet gentemot Sovjetunionen. Palme i sin tur kritiserade vid flera tillfällen borgerliga politiker som han ansåg gick för långt i sin kritik mot Sovjetunionen. Bland annat anklagade han dessa för att teckna “djävulsbilder” (av Sovjetunionen) och bedriva “hets mot Sovjet”

Underrättelsetjänsten misstänkte Palme för landsförräderi (Text ANDERS JALLAI hemsida)

“Olof Palme visste att Sovjet såg Sverige som en USA-allierad och att atombombshotet mot svenska städer och hamnar var mycket stort. Därför förde han en politik som uppfattades som Sovjetvänlig och som direkt stred mot USA:s intressen och han kom alltmer att uppfattas som ett hot mot Sveriges tillhörighet i den västliga kretsen.”

Landsförrädarspåret

Landsförrädarspåret är ett högst relevant mordspår enligt mina källor inom Sveriges underrättelse- och säkerhetstjänster. Att indicierna helt nonchalerats i sökandet efter Palmemördaren, eller mördarna som det sannolikt handlar om, är inget annat än ett lågvattensmärke i det svenska rättsväsendets historia.

Den svenska säkerhetspolisen och militära säkerhetstjänsten fick redan på sjuttiotalet information som pekade ut statsminister Olof Palme som möjlig landsförrädare. Han påstods ha övergivit den västliga intressesfären för att istället ha närmat sig den sovjetiska. Underrättelsetjänsterna i väst var förstås snabba med att påpeka att Palme nu var en möjlig landsförrädare.

Jag har funnit uppgifter i både Säpo- och Krigsarkivet som bekräftar de här misstankarna mot Olof Palme. Informationen kom i huvudsak från CIA och MI6. Att som regeringschef stå under bevakning av två av världens mest aktiva säkerhetstjänster är i sig inte sensationellt, men i fallet Palme var digniteten av en betydligt allvarligare sort.

Uppgifterna från utlandet fortsatte komma på åttiotalet. SSI fick även konkret information från avhoppade KGB och GRU chefer. Budskapet var att Olof Palme var sovjetisk inflytelse-agent (agent of influence) och att hans agerande allt som oftast syftade till att hamna i Sovjets goda bok!

Professorn i underrättelseanalys, Wilhelm Agrell hävdar i sin bok Fred och fruktan att den svenska militära underrättelse- och säkerhetstjänsten fick specifika uppgifter hösten 1985.

Agerade uppriktigt för Sveriges bästa

Jag tror att Palme ironiskt nog, i sin tro handlade för Sveriges bästa och kom därmed på kant med det militära etablissemanget och Nato.

Genom sina informella kanaler till ryssarna fick han information om att Sverige skulle anfallas med taktiska kärnvapen redan i ett inledningsskede av ett krig. Mycket på grund av Sveriges hemliga Natosamarbete. Sovjet litade helt enkelt inte på svensk neutralitet. Svenska hamnar, militärbaser och andra strategiskt viktiga mål skulle slås ut i ett första kärnvapenanfall. Det bekymrade givetvis Olof Palme. Hans hårt drivna linje om att göra Östersjön till en kärnvapenfri zon och att få bort Natos kärnvapenubåtar därifrån var ett hedervärt försök att dra Sverige ut ur det kalla kriget.

Förhindrade Olof Palme Sveriges samarbete med NATO?

Han tillät heller inte att NATO skulle få placera fast avlyssningsutrustning i svenska vatten, så kallade SOSUS anläggningar, och opponerade sig emot planerade utgrupperingar av Natoubåtar i den svenska skärgården i ett gryningsskede av ett möjligt tredje världskrig. Det var givetvis ett stort avbräck i Natos försvar av Europas norra flank och som av analytiker bedömdes förskjuta den europeiska maktbalansen i tydlig sovjetiskt favör. Olof Palme blev en säkerhetsrisk och min tes är att ett mord med forsterländskt motiv började planläggas redan hösten 1985.

Kunde det finnas militära motiv bakom?

I september 1986, bara sex månader efter mordet, placerade marinens fartyg Visborg ut NATO:s hypermoderna avlyssningsutrustning i vattnen utanför Understen, alldeles norr om Grisslehamn. SOSUS (Sound Surveillance System) som anläggningen hette gick även under benämningen Ålandsspärren (Mikael Holmströms Den dolda alliansen, Atlantis 2011). Det här var en viktig pusselbit i maktspelet mellan stormakterna. SOSUS gav istället amerikanarna ett strategiskt försprång. Nu kunde de ‘höra’ även de moderna supertysta sovjetiska attackubåtarna av Kilo-klass och det blev helt omöjligt för sovjetiska kärnvapenubåtar att passera obemärkta i Östersjön. Ansvarig svensk myndighet för den utplacerade amerikanska utrustningen var Försvarsdepartementet och statsminister Ingvar Carlsson.

Ännu en persom som plötsligt dog när han föll framför ett tåg när han utredde Boforsaffären var krigsmaterielinspektören Carl-Fredrik Robert Algernon.

Det fanns teorier om att Algernons död hade ett samband med Palmemordet. Ännu ett fall där Sverige årterigen är inblandat i smuggling av vapen eller annat fuffens.

Carl-Fredrik Robert Algernon, född 9 oktober 1925 i Stockholm, död 15 januari 1987 i Stockholm, var en svensk sjöofficer (konteramiral) och krigsmaterielinspektör.

Vid den så kallade Boforsaffären i mitten av 1980-talet, då vapentillverkaren Bofors misstänktes för omfattande smuggling av krigsmateriel till “otillåtna” länder runt Persiska viken, utsågs Algernon till utredare. Han var som sådan omstridd.[3] Bland annat riktade Svenska freds- och skiljedomsföreningen skarp kritik mot honom och krävde hans avgång.[3] Han anklagades bland annat för att alltför lättvindigt ha godkänt Bofors önskemål om vapenexport till främst Singapore.[3] Stora delar av denna exporterade krigsmateriel misstänktes ha hamnat i de otillåtna länderna, Dubai och Bahrain.[3] Algernon sägs ha stått på god fot med Bofors verkställande direktör Martin Ardbo.[4]

Algernon omkom när han föll framför ett tåg vid T-Centralen i Stockholms tunnelbana den 15 januari 1987.[3] Tidigare samma dag hade Algernon haft ett möte med Nobel Industriers koncernchef Anders G. Carlberg.Nobel Industriers tidigare kemi– och försvarsindustrikoncern som bildades 1984 genom att dåvarande AB Bofors förvärvade KemaNobel.

Försvarsindustri – även militärindustri, krigsindustri, vapenindustri eller rustningsindustri – är de industrier som förser försvarsmakter med krigsmateriel och andra varor och förnödenheter. Krigsmateriel eller tygmateriel är vapen, ammunition och annan materiel avsedd för militärt bruk, i motsats till förnödenheter eller intendenturmateriel.

Under samtalet hade Carlberg berättat för Algernon om att en intern undersökning visat att det förekommit smuggling. Algernon hamnade då i en lojalitetskonflikt.[5] Eftersom han var en nyckelperson i utredningen av Boforsaffären, spekulerades det i om han hade blivit knuffad. Polisen valde även att inleda en brottsutredning då bland andra tågföraren bevittnat hur Algernon fallit baklänges ned på spåret.[3] Kammaråklagare Torsten Wulff lade ned utredningen den 11 mars 1987. Det fanns teorier om att Algernons död hade ett samband med Palmemordet.[6] Stasi skulle ligga bakom att han hade blivit mördad.

Ännu en Bofors VD som dött på väg till en middag. Claes-Ulrik Winberg, född 23 september 1925 i Köpenhamn, död 31 maj 1989, var en svensk företagsledare och industriman. Winberg var VD för AB Bofors mellan 1972 och 1984.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Claes-Ulrik_Winberg

Ännu en död eller två döda Cats Falck när hom höll på med en undersökning om vapensmuggling från Sverige till Östeuropa. 

Maureen Cathryn Harriet “Cats” Falck, född 11 juli 1953 i Enskede, död förmodligen 19 november 1984[1] i Hammarbyleden, var en svensk TVjournalist som arbetade för TV-programmet Rapport. Falck höll på med en undersökning om vapensmuggling från Sverige till Östeuropa, när hon i november 1984 försvann tillsammans med sin väninna Lena Gräns. Ett halvår senare påträffades kvinnornas döda kroppar i en bil i Hammarbykanalen. Dödsfallen förblir olösta, men det har framlagts teorier om att kvinnorna hade mördats av agenter från Östtyskland.

Läs mer på Wikipedia Om eventuella dödsorsaker

 65 svenska poliser dör när Estonia förliser, som följde polisspåret i Palmemordet

Här fanns sextiofem poliser som varit på facklig kurs. Alla de 65 poliserna dog– utom Tom Johnsson som lyckats få på sig en räddningsväst och efter sex timmar på en uppochnedvänd räddningsflotte plockas upp av en helikopter.

Och till sist hur förlisningen av Estonia var kan ha varit ett sätta att röja undan större delen av dem poliser som följde polisspåret i Palmemordet. I sådana fall sänktes Estonia för att dölja att sanningen om mordet på Olof Palme någonsin skulle kunna läcka ut.

För att tills sist ej glömma hur större delen av de poliser som följde polisspåret tragiskt nog gick under när Estonia förliste, ett spår som sedan lades ner!

Underrättelsetjänsten misstänkte Palme för landsförräderi

Vem styr egentligen Sverige? Finns det andra krafter som inte följer dem politiska spelreglerna och som inte accepterade den folkvalde Statsministern? Varifrån kommer kommunistnojan ifrån?

Då hamnar vi i Bilderbergergruppen

Bildresultat för Bilderberg Group pyramide

Bilderberg Group: The Secret Rulers of the World
Bilderberger Group – Secret society

Bilderberggruppen är ett årligt möte med 120–150 inbjudna deltagare som representerar den globala makteliten inom affärs- och industrivärld, media och politisk verksamhet. Mötet har hållits varje år sedan 1954. Mötena organiseras av 34 personer i styrkommittén.

Titta inte neråt för att söka sanningen efter Olof Palmes mördare, utan kolla uppåt mot dem som har ett intresse av makten.

Urval av svenska deltagare

2010-talet

 

1990-talet

1980-talet

 

1984 deltog Stig Synnergren, Peter Wallenberg, Sten Gustavsson och Olof Palme samma år.

Vad hade Stig Synnergren, Peter Wallenberg, Sten Gustavsson för andra gemensamma intressen förutom att vara på samma Bilderberger möte 1984; Försvarsmakten och vapentillverkare (Saab) -Scania

Olof Palme Nej till Europa deltog vid Bilderberger 1984

1984 deltog Stig Synnergren, Peter Wallenberg, Sten Gustavsson vid Bilderberger. Bilderberger deltagare bjuds in för att dem ska utveckla ett ökat EU samarbete och vara för ett Ja till Europa. Här gick Olof Palme emot etablissemanget.

Efterkonstruktion för att retuschera att han egentligen var för svenskt medlemskap i EEC (Ytterligare motiv som försämrade utsikterna för EU och efterhandskonstruktionen kan lika gärna vara ett försök att dölja även detta motiv)

Min personliga övertygelse är att Estonia sänktes av ekonomiskpolitiska skäl för att påverka människor att rösta för ett EU inträde. Affärer till varje pris. Om man sänkte Estonia för att påverka ett EU inträde, vad skulle man då inte tycka att Olof Palmes Nej till Europa var ett stor hinder i vägen för nya affärer.

Stig Synnergren

Synnergren hade under och efter sin militära karriär en rad förtroendeuppdrag. Han var chef för H.M. Konungens stab 1978-86,

År 1967 utnämndes han till generallöjtnant och chef för Försvarsstaben och tre år senare till general och överbefälhavare.[1] Synnergren blev i media mest sammankopplad med underrättelsetjänsten då det hemliga underrättelseorganet IB avslöjades under hans tid som ÖB

“En händelse under de här åren som fick mycket stor betydelse inte bara för att mig utan också för journalistiken i Sverige var Björn Kumms serie avslöjande artiklar i Aftonbladet med början 1966 om Säkerhetspolisen åsiktsregistrering. Den artikelserien är helt alla Säpoavslöjandens moder, utan den ingen IB affär sju år senare. Björn Kumm hade en centralt placerad källa inom Säkerhetspolisen som arbetade med själva registerhanteringen. Det var en verksamhet som sköttes manuellt vid den här tiden och den som arbetade just där hade därför en fantastisk insyn sim knappat skulle vara möjlig i datorernas värld.”

Synnergren hade under och efter sin militära karriär en rad förtroendeuppdrag. Han var chef för H.M. Konungens stab 1978-86, ordförande för Svenska Turistföreningen 1976-1987 och ordförande för Svenska Skidförbundet 1973-1975. Han var även styrelseordförande i Stora AB 1980-1986, styrelseledamot Saab-Scania 1981-1990, LKAB 1982-1986, Saab Combitech 1982-1990 samt Internationella Skidförbundet 1976-1988. Synnergren var även ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien 1956, hedersledamot av Kungliga Örlogsmannasällskapet 1970, ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien 1977 och skribent i försvarsfrågor.

Stig Synnergren deltog i Bilderberger i 1984 tillsammans med Hans Werthen (chef för Electrolux, Peter Wallenberg och Olof Palme samma år) samt Sten Gustavsson som var VD för Saab-Scania AB 1984.

Företaget ändrade namn till Saab AB 1965 och sammanslogs med Scania-Vabis AB till Saab-Scania AB 1969. Drivande i sammanslagningen var Wallenberg-sfären med ägarintressen i båda företagen.

Stig Synnergren –  Hade varit överbefälhavare, chef för H.M. Konungens stab, styrelseledamot Saab-Scania 1981-1990, styrelseledamot Saab Combitech 1982-1990, deltog i Bilderberger 1984

Peter Wallenberg – Saab-Scania – Företaget ändrade namn till Saab AB 1965 och sammanslogs med Scania-Vabis AB till Saab-Scania AB 1969. Drivande i sammanslagningen var Wallenberg-sfären med ägarintressen i båda företagen, deltog i Bilderberger 1984

Sten Gustavsson – CEO Saab-Scania, deltog i Bilderberger 1984

Olof Palme – Sveriges Statsminister, deltog i Bilderberger 1984

Svensk mentalitets skildring och makt på syn och hur man behandlar opponenter, kritiker eller eventuella motståndare i Sverige

Vem styr Sverige?

Den till Bryssel utflyttade göteborgaren Tryggve Karlsten, som har ett antal tvister i svenska domstolar med ett antal banker som motparter, berättade i en tidningsintervju i GP om hur SE-bankens chefsjurist tog honom åt sidan, när han stämde bankerna, och sa:

 ”Du skall veta att vi banker äger domstolarna och tidningarna här i landet. Vi skall krossa Dig som en liten lus”. (not 352) Maktfullkomlighetens språk retorik.

Familjen Wallenbergs har stort inflytande i svenskt näringsliv och kontrollerar indirekt en tredjedel av Sveriges BNP

Synen på kommunister i svensk historia och all annan kluvenhet

Socialism är när staten styr allting

Sverige är det land som har gått längst till vänster i hela världen och har den största statliga byråkratin (kontrollsystemet), även om det fortfarande är formellt en demokrati med fria val. Sverige anses vara världens mest framgångsrika land på att distribuera varor enligt den Marxistiska modellen, vilket menar att medlemmar/medborgare av samhället skall bidra till rikedom med deras fulla kapacitet och få ta del av de varor i enlighet med deras behov, vad det nu kan betyda.

Oligarki betyder att det är några få personer som bestämmer.

Familjen Wallenbergs har stort inflytande i svenskt näringsliv och kontrollerar indirekt en tredjedel av Sveriges BNP

Oligarki är ett politiskt begrepp som syftar på fåmannavälde, det vill säga att ett fåtal personer styr genom att ha tillgång till kapital eller ärvd titel. Namnet kommer av grekiskans oligos (“få”) och archo (“härska”) och myntades också under den klassiska grekiska eran.

Ett oligopol är en marknadsform som uppstår på marknaden när det bara finns ett fåtal säljare (företag). Marknader med oligopol karakteriseras ibland av hög produktdifferentiering eller låg dito. Om de få säljarna gör upp inbördes om priser och liknande kallas det för en kartell.

Plutokrati (gr., “de rikas välde”) är ett statsskick där den politiska makten fördelas efter förmögenhet eller inkomst. I de mest utpräglade plutokratierna låg hela makten hos köpmannaklassen.

Fyra jättar äger 70 procent av Medie-Sverige

Styrs Sverige med en osynlig och hemlig hand som en dold agenda, där utvecklingen bestäms i slutna och hemliga sällskap som Bilderberger Group som ett av dem? Vilka ingår i dessa sällskap och vilka mål har dem och med vilka metoder ska dem uppnå sina mål, vilka är dess hemliga sällskap? Mycket kortfattat  svar på dessa frågor är;

a)Makthavare och makteliten

b)Målet är att skapa NEW WORLD ORDER. En världselit som styr allt.

c) Metoden som används är ”order out of chaos”. För att uppnå denna kontroll eller världsherravälde över både människor och världsekonomin är genom ”order out of chaos”.

d) New World Order består av mängder av hemliga nätverk där samhällets maktelit träffas. Bilderberger Group, Illuminati, Freemasonry, European Round Table, Crypto Jesuitorder, Romersk-katolska kyrkan, The Committee of 300, Skull and Bones och listan bara fortsätter.

Topp tio hemliga sällskap

Topp 10 hemliga sällskap, tankesmedjor, exklusiva klubbar, policy-planeringen grupper och brödraskap som varje konspiration teoretikers lek bör känna till och lite fakta bakom dem.

 1. Bilderberg Group
  2. Illuminati
  3. Skull and Bones
  4. Council on Foreign Relations
  5. Trilateral Commission
  6. Priory of Sion
  7. Bohemian Grove
  8. Freemasonry
  9. Committee of 300
  10. Knights Templar

Världspolitik, världsekonomi, maktimperium bygger på ingående i hemliga karteller.

Den dolda världsagendan. Världens styrs av en hemlig samhällselit och en konfliktplanering. Men den är inte hemlig längre utan nu har dessa ledare avslöjat den dolda planen och den dolda agendan redan började med 1776 med Freemason bildades och som EU:s alla ledare sedan 1954 arbetat för; NEW WORLD ORDER.

Maktstrategin har dem förklarat med orden; Order out of chaos. Världens situation kan inte förklaras mer koncentrerat och kortfattat än så. Krig och katastrofer har blivit resultatet av att man med den dolda politiken skapar kaos och ställer olika länder och nationer mot varandra genom manipulation och lögner. Världspolitikens konfliktutveckling för en ny världsordning (NWO).

Konflikten är inte till för att lösas utan för att styra världen. Genom begreppet ”order out of chaos”, så innebär det två saker; krig och katastrofer blir till cynisk vinstgirighet och ett behov av att låna mer pengar bankerna, samt att bankernas cyniska kapitalism är beroende av att det hela tiden finns ett behov, och denna cykliska förnyelse innebär att skuldsätta länder till fattigdom, protester, och ur kaoset växer order out of chaos fram,  kontroll genom skapandet av kaos och fattigdom. Dem rika och förmögna styr och kontrollerar hur världen ska utvecklas, medan det vanliga folket får leka demokrati och spela monopol på låtsas under tiden, i tron att dem egentligen får vara med att påverka.

Bilderberg-gruppens roll: en kartell som ersätter det demokratiska samhället

Mötena på prins Bernhards hotell Bilderberg skildras som privata möten för att de inte ska få stämpeln som hemliga.

Konfliktplanering bringar till de korrupta vinster, makt och kontroll över framtiden. Krig, revolution och katastrofer är en lönsam affär i katstrofkapitalismen

Krig är extremt lönsamma för centralbankerna eftersom det tvingar regeringar att ytterligare låna förutom pengar mot ränta. Statssekreterare William Jennings Bryan skrev:

”den stora bankens intressen var djupt intresserade av världskrig på grund av de stora möjligheter till stora vinster.”

1% ränta alstrar enorma summor. 138 biljoner USD. Räntorna slukar det som skulle gagnat samhället men som nu göder finanseliten och skuldsätter nationerna. Det var detta president Lincoln insåg och sökte förändra. Här finns de välfyllda bonusarna. Bankens intresse söker en stor utlåning för att få höga ränteintäkter och provisioner genom ständig skuldsättning. Utan nationell räntepolitik och egen finansiell reglering fråntas slutligen den nationella och demokratiska friheten. Samhället och privatbanker står i konflikt med varandra. Bankerna tar till slut över jordens tillgångar.

Rothschild äger alla centralbanker i hela världen utom tre – Kuba, Iran och Nordkorea.

Kommunism och nazism – förtryckets brödraskap. Nazism gillar inte kommunism, och kommunism gillar inte nazism. 

Svenske kungens tyska och nazistiska släktförbindelser

Kungen heter Carl Gustaf Folke Hubertus

Den svenska kungafamiljen och nazismen. Carl XVI Gustaf hade efterträtt sin farfar Gustav VI Adolf av Sverige i 1973 tronen som kung. Han är son till prins Gustaf Adolf och Sibylla av Sachsen-Coburg-Gotha. Hennes far Karl Edvard, vår nuvarande kungens farfar, var en hängiven anhängare av Adolf Hitler och medlem av nazistpartiet party 1933 redan.

Edvard VIII var syssling till kung Carl XVI Gustafs båda föräldrar

Det har länge varit känt att den tidigare Edward VIII hade nära kontakt med den nazistiska regimen. Men var hans sympatier för Hitler ännu starkare än man tidigare trott? Var han, i själva verket en nazist?

För att nå något slags svar — behöver vi först påminna oss själva riktigt hur tysk den kungliga familjen egentligen är.

Edvard VIII: s mor, Queen Mary, var nästan helt tyska och hans far, George V, delvis tyska.

Ett dominerande inslag i den svenska kungasläkten utgör de tyska släktförbindelserna. Detta eftersom såväl kungens mor som hans farfars mor och farfars farmor var tyska prinsessor. Också kungens farmor Margaret av Connaught hade flerfaldiga tyska anor även om hon själv var brittisk prinsessa (det brittiska kungahuset vid denna tid hade generellt mer tyskt än engelskt blod i ådrorna).

Huset av Sachsen-Coburg och Gotha (/ˌsæksˌkoʊbɜːrɡəndˈɡoʊθə, -tə/; [1] tyska: Haus Sachsen-Coburg und Gotha) är en tysk dynastin som regerade hertigdömet Sachsen-Coburg-Gotha, som var en av Ernestine duchiesna.

Många av oss känner till att familjenamnet på kungligheter fram till 1917 var den mycket tyska Coburg und Gotha. Under första världskriget, var ett sådant namn klart olämpligt, man bytte till namnet namnet ‘Windsor’  istället. House of Windsor är kungahuset i Storbritanninen och de andra samväldet sfärer. Dynastin är av Tysk paternal härkomst och var ursprungligen en gren av huset av Sachsen-Coburg-Gotha.

Det bytte namnet från Sachsen-Coburg-Gotha till den engelska Windsor 1917 på grund av anti-tyska stämningar i det brittiska imperiet under första världskriget

Inlägget uppdateras snart….

Udda mordmotiv men starka känlsomotiv

Jantelagsmotiv

Här är ännu ett dolt motiv; Han utmanade Jantelagen och stängde ute överklassen (samhällseliten från inflytande).

Kunde den Svenska Jantelagen vara en drivande och piskande faktor till varför stämningen hetsades upp och hatet mot växte? Olof Palme utmanade jantelagen med sin briljans och arrogans. Den överklass han kom ifrån ogillade honom därför att han så effektivt stängde den ute från politiskt inflytande.

Jantelagen

 1. Du skall inte tro att du är något.
 2. Du skall inte tro att du är lika god som vi.
 3. Du skall inte tro att du är klokare än vi.
 4. Du skall inte inbilla dig att du är bättre än vi.
 5. Du skall inte tro att du vet mer än vi.
 6. Du skall inte tro att du är förmer än vi.
 7. Du skall inte tro att du duger till något.
 8. Du skall inte skratta åt oss.
 9. Du skall inte tro att någon bryr sig om dig.
 10. Du skall inte tro att du kan lära oss något.

I boken tillfogas senare ett elfte bud, som brukar kallas ”Jantelagens strafflag”. Den är formulerad som en fråga och lyder:

11. Tror du inte att vi vet något om dig?

Den svenska avundsjukan

“Vi har alla hört talas om ”den svenska avundsjukan” och det antas allmänt att avundsjuka är ett mindre trevligt svenskt karaktärsdrag. I stället för att klanka på vår tendens till att känna avuntl ser de avunden som ett utslag av våregalitära inställning: ”Sannolikt är det så att i en jämförelsevis väl utvecklad demokrati med strävan efter jämlikhet och rättvisa blir också avundsjukan starkare i syfte att bevaka och bevara demokratin. Ingen skall få roffa åt sig för mycket makt eller privilegier”.

I Sverige kallas detta för en demokrati som måste försvaras; Ingen skall få roffa åt sig för mycket makt eller privilegier i Sverige för här gäller jämställdhet sägs det.

Familjen Wallenbergs har stort inflytande i svenskt näringsliv och kontrollerar indirekt en tredjedel av Sveriges BNP

“I Skandinavien är det nog inte bara avunden som fungerat som en begränsande kraft, utan ett rättvisetänkande som ligger djupt förankrat. Det är dock intressant att se hur snabbt dessa krafter kan sättas ur spel, som under 1990-talet och 2000-talets början med explosionen av fallskärmar och orimliga chefsbonusar. Ekonomismens framfart verkar ha slagit rättvise- och avundsvapnet ur händerna på människor”.

Jämförelsens slagskugga

“Avunden kan ses som järnförelsens slagskugga. Den andra personen har inte gjort oss något ont, men i vårt jämförande upplever vi ett underläge som får oss att reagera med avund och vrede. När vi försöker reparera
vår skadade självrespekt genom att förringa eller förtala den andre gräver vi inte bara en grop för andra utan en grop för oss själva. Vi blir låsta i en känsla av underläge och olust som tar bort glädjen och tillfredsställelsen i tillvaron. När vi inte kan ta upp konkurrensen eller försöka göra något positivt av jämförelsen riskerar vi att hamna i underlägsenhetens svarta hål. Det innebär ett stort misslyckande för det egna självet. J ämförelsens pris blir i dessa fall högt.”

Avund i konkurrenssamhället

“I den västliga världens marknadsekonomier brukar vi tala om avtmd och konkurrens som två skilda fenomen, där avund uppfattas som något negativt medan konkurrens värderas och uppmuntras. I själva verket är de intimt sammanlänkade. Min tanke är att avunden är en direkt effekt av konkurrensen och jämförelsen. För att förstå såväl avund som konkurrens behöver vi utforska bandet mellan dem.”

Avund är som en samhälls farsot som går i genom hela det svenska samhället och svenska kynnet när det är som värst och många vet inte riktigt hur dem ska hantera eller uttrycka dessa primitiva känslor konstruktivt, så det inte tar sig uttryck som ondska eller hatkampanjer, genom att förringa eller förtala, ryktesspridning som hände i fallet med Olof Palme. Sverige hade aldrig upplevt den här sortens politiker och hade förmodligen utifån ett Jantelagsperspektiv svårt att hantera detta eftersom han också stängde ute makteliten från inflytande, och det gjorde människor förmodligen bara arga och mer hatiska.

Aksel Sandemose berättelse med Jantelagen resulterar i mord

“Framför allt utövas ju Jantelagen i riktning från Espen till John Wakefield, så kraftigt till och med att det resulterar i mord (Du skall inte skratta åt oss)”.

Ett problem med den Svenska Jantelagen är; Det finns något annat att söka i Jantelagen; Jantelagen är alltså ett förbud mot att tala. I en sådan här värld blir det svårt att göra objektiva utredningar eftersom Jantelagen uppmanar människoir till atta inte tala, inte söka, inte leta eller att göra det man söker efter oåtkomligt. Jantelagen gör Sverige till dåligt land att göra utredningar i.

Hur tar detta sig uttryck i Sverige?

Tidigare fanns jantelagen med sina budord. Idag finns den politiska korrekthetens fyra budord:

– Håll dig till den etablerade sanningen.
– Tala inte om det förbjudna.
– Håll dig till PK-Iexikonet.
– Helgardera med en brasklapp.

Håll dig till den etablerade sanningen

PK anger de diffusa gränserna för vad som är tillàtet att säga: den brett etablerade sanningen. Det intressanta är att det inte är en totalitär stats lagar utan det öppna samhället som frivilligt kontrollerar sig självt. Bryter man mot reglerna, döms man av fikarummens och insändarsidornas domstolar. Ingen behöver slita spö, men blickar
kan också svida i ryggen. Det handlar om det sociala trycket.

Om en person går emot etablissemanget så kan det uppfattas som att man sviker den svenska politiska korrektheten och steget är nog inte särskilt långt borta att man sedan drar till med vilken anklagelse som helst; som landsförädare som ett exempel.

Om du inte gör som Svenska Staten önskar så;

Gösta Söderström hade då 39 års tjänstgöring i polisen bakom sig och betraktades av åtskilliga poliser som en av kårens mest erfarna och korrekta. Han fryses nu ut och begär förtidspensionering.

Han begär och får se tidsregisteringen av när polisen är på plats. ”Den 3 mars 1986 anlitade Gösta Söderström sin kollega Göran Hellgren för att från dataterminalen på Östermalms polisstation ta fram mordnattens ingripandemeddelande från Stockholmspolisens sambandscentral, SBC. Det som visade sig på dataskärmen var att sju polisfordon fanns registrerade på mordplatsen före hans egen kommissariebil.

Den första tidsangivelsen var 23:23. Det fanns bara den lilla detaljen att alla dessa präktiga snabba polisbilars tidsregistreringar  hade en asterisk efter sig var och en på dataskärmen, vilket betyder att de inregistrerats manuellt I EFTERHAND. 

Konsekvens: Utfrysning och begär förtidspensionering. Tidsangivelser inregistrerats manuellt I EFTERHAND. 

Synen på kommunism och hur man behandlar människor olika

 Om du inte gör som Svenska Staten önskar så;

Sverige hade ett hemligt system med yrkesförbud för personer som var registrerade som kommunister i en eller annan mening.

En händelse under de här åren som fick mycket stor betydelse inte bara för att mig utan också för journalistiken i Sverige var Björn Kumms serie avslöjande artiklar i Aftonbladet med början 1966 om Säkerhetspolisen åsiktsregistrering. Den artikelserien är helt alla Säpoavslöjandens moder, utan den ingen IB affär sju år senare. Björn Kumm hade en centralt placerad källa inom Säkerhetspolisen som arbetade med själva registerhanteringen. Det var en verksamhet som sköttes manuellt vid den här tiden och den som arbetade just där hade därför en fantastisk insyn sim knappat skulle vara möjlig i datorernas värld.

Konsekvens; Att framföra en sång vid fel möte räckte för att bli stämplad som kommunist, avsked, utfryst från möjligheten till arbete, Stämplad eller etiketterad som ”passiv” eller ”aktiv” kommunist, yrkesförbud för personer som var registrerade som kommunister i en eller annan mening, verksamheten sköttes också manuellt för att kringgå

 

Hur behandlades Olof Palme som i sitt tal från 1982 uttryckte att han var kommunist?

Idén att Olof Palme skulle resa till Moskva för att sälja ut Sverige till ledarna i Kreml låter bisarr i våra öron, i vår tid. Vi har svårt att föreställa oss att sådana resonemang överhuvudtaget kunde förekomma om en svensk politiker. Men det var, måste vi komma ihåg, tankar som florerade på den tiden kring Olof Palmes person, i den atmosfär som rådde då. Stämningen i de mest uppjagade kretsarna var sådan i februari 1986 kring Palmes planerade resa till Moskva att där finns ett mordmotiv som är både rimligt och tänkbart.

Olof Palme blev utsatt för en av de värsta hatkampanjerna en svensk medborgare utsatts för och det var ytterst det hatet som dödade honom. Det är den obekväma sanningen. Avslöjar inte detta också en del av den svenska mentaliteten och hur man fungerar när andra uppträder på ett sätt som den svenska staten inte önskar. Hatkampanjerna startade, ryktesspridningen

Jantelagen, den svenska avundsjukan har institutionaliserats, rädslan för att misslyckas har blivit ett hinder för att rätta till fel i systemet

Varför är människor så rädda för att misslyckas? Det är uppenbart att vårt samhälle snarare styrs av skräcken för misslyckanclet än drömmen om framgången. Vi talar ofta om den svenska avundsjukan, men vi glömmer att vi har institutionaliserat den, det vill säga att var och en av oss är rädd att lyckas för då blir vi avundsjuka på oss själva. Det låter drastiskt, men jag menar att man inte kan vara såinfernaliskt missunnsam mot andra utan att själv drabbas av det, utan att bli missunnsam mot sig själv. Den svenska modellen för framgång består i att inte väcka de andras avund.

Ett annat udda motiv; Maktfullkomlighets-motivet

Maktfullkomlighet i Sverige

Boken; Betongväldet: om socialdemokratins kontroll och maktfullkomlighet

Boken; Sverige Sluten Anstalt

Jantelagen, den svenska avundsjukan har institutionaliserats

I grunden handlade Jantelagen om avundsjuka, om att inte låta någon annan lyckas. Men också undergivenhet gentemot statsmakten.

Men det finns något annat att söka i Jantelagen; Jantelagen är alltså ett förbud mot att tala

Det utvecklades till en känslighet inför den slags djävulskap som bär jantelagens och despotens signum.

Jag kände mig tvungen att lämna Jante-Sverige, det var så begränsande

maktfullkomligheten har inga gränser

Den stora avunden i Sverige; ingen ska få uppleva sig mer fri än andra…

Maktfullkomlighet – totalism i samband med extrem övergeneralisering och stereotyper, t.ex. den nuvarande tendensen i kontinentala Väst Europa

Politisk intolerans en konsekvens av politiskt korrekthet och stereotyper över hur den svenska modellen ska ta sig uttryck

Palme och LO – Sprickan och konflikten är total…. Strax för mordet på Olof Palme var konflikten mellan statsministern och LO-ledningen total. Stig Malm förnekar hemligt avtal

Förre LO-ordföranden Stig Malm förnekar i dag att han gjorde upp om lönerörelsen 1986 i ett hemligt möte med finansminister Kjell-Olof Feldt och Volvo-chefen Pehr G Gyllenhammar.

 återkommande anklagelser för maktfullkomlighet och “påvevälde”

Är detta ett tecken för att det existerar en dold ideologisk maktfullkomlighet i Sverige, som hade ett hemligt system med yrkesförbud för personer som var registrerade som kommunister i en eller annan mening.

Är detta ett tecken på en slags maktfullkomlighet i Sverige?

Familjen Wallenbergs har stort inflytande i svenskt näringsliv och kontrollerar indirekt en tredjedel av Sveriges BNP

Är Kreuger-mordet ett resultatet av maktfullkomlighet med alla framgångsrika företag han startat och är idag bland Sveriges mest framgångsrika

Varför skulle Ivar Kreuger ha tagit livet av sig med alla dessa idag framgångsrika företag i sitt företagsimperium?

Ivar Kreuger var storägare i Ericsson.

Fastighetsbolaget Hufvudstaden var ännu ett av Kreugers tidiga företag som han grundade 1915.

När banken som finansierat bolaget tog över så kom Ivar Kreuger att äga 90 procent av aktierna. I februari 1931 grundas det företag som vi idag kallar för Boliden

I norra Sverige fanns det under tidigt 1900-tal en stor mängd mindre pappers- och massaföretag. Kreuger insåg att dessa skulle tjänas på att slås ihop och grundade därför Svenska Cellulosa AB – idag SCA.

Ivar Kreuger har inte ägt LKAB, men han har dominerat Grängesbergsbolaget som i sin tur ägde halva LKAB. Grängesbergsbolaget blev kvar i LKAB ända till 1957.

Kreuger ägde en del av SKF som ägde en relativt stor andel av företaget. Detta var en del av Kreugerimperiets Göteborgsgren med intressen i stål och bruket i Hofors. Under kraschen höll SKF på att gå under men man klarade sig och ur SKF föds sedan Volvo.

Han grundade Svensk Filmindustri. Genom en sammanslagning av Skandiafilm och Svenska Biografteatern bildades Svensk Filmindustri, SF, med Kreuger som ägare.

Tändsticksbolaget var grunden för imperiet. Innan det att elektriciteten brett ut sig var tändstickor en nödvändighet för att genomföra de flesta vardagsbestyr. Före första världskriget fanns runt 20 tändsticksfabriker i Sverige, men Kreuger såg vinsten i att slå ihop dem till större enheter.

 Vem kunde ha intresse av att förstöra detta växande imperium eller ta över dem , och hur mycket annat hade han inte ägt och utvecklat  i Sveriges företagsklimat idag.

 Är detta tecken på maktfullkomlighet eller maktfullkomligt förfarande?

Förhindrade Olof Palme Sveriges samarbete med NATO?

Han tillät heller inte att NATO skulle få placera fast avlyssningsutrustning i svenska vatten, så kallade SOSUS anläggningar, och opponerade sig emot planerade utgrupperingar av Natoubåtar i den svenska skärgården i ett gryningsskede av ett möjligt tredje världskrig. Det var givetvis ett stort avbräck i Natos försvar av Europas norra flank och som av analytiker bedömdes förskjuta den europeiska maktbalansen i tydlig sovjetiskt favör. Olof Palme blev en säkerhetsrisk och min tes är att ett mord med forsterländskt motiv började planläggas redan hösten 1985.

Kunde det finnas militära motiv bakom?

I september 1986, bara sex månader efter mordet, placerade marinens fartyg Visborg ut NATO:s hypermoderna avlyssningsutrustning i vattnen utanför Understen, alldeles norr om Grisslehamn. SOSUS (Sound Surveillance System) som anläggningen hette gick även under benämningen Ålandsspärren (Mikael Holmströms Den dolda alliansen, Atlantis 2011). Det här var en viktig pusselbit i maktspelet mellan stormakterna. SOSUS gav istället amerikanarna ett strategiskt försprång. Nu kunde de ‘höra’ även de moderna supertysta sovjetiska attackubåtarna av Kilo-klass och det blev helt omöjligt för sovjetiska kärnvapenubåtar att passera obemärkta i Östersjön. Ansvarig svensk myndighet för den utplacerade amerikanska utrustningen var Försvarsdepartementet och statsminister Ingvar Carlsson.

Ännu en persom som plötsligt dog när han föll framför ett tåg när han utredde Boforsaffären var krigsmaterielinspektören Carl-Fredrik Robert Algernon.

Det fanns teorier om att Algernons död hade ett samband med Palmemordet. Ännu ett fall där Sverige årterigen är inblandat i smuggling av vapen eller annat fuffens.

Carl-Fredrik Robert Algernon, född 9 oktober 1925 i Stockholm, död 15 januari 1987 i Stockholm, var en svensk sjöofficer (konteramiral) och krigsmaterielinspektör.

Vid den så kallade Boforsaffären i mitten av 1980-talet, då vapentillverkaren Bofors misstänktes för omfattande smuggling av krigsmateriel till “otillåtna” länder runt Persiska viken, utsågs Algernon till utredare. Han var som sådan omstridd.[3] Bland annat riktade Svenska freds- och skiljedomsföreningen skarp kritik mot honom och krävde hans avgång.[3] Han anklagades bland annat för att alltför lättvindigt ha godkänt Bofors önskemål om vapenexport till främst Singapore.[3] Stora delar av denna exporterade krigsmateriel misstänktes ha hamnat i de otillåtna länderna, Dubai och Bahrain.[3] Algernon sägs ha stått på god fot med Bofors verkställande direktör Martin Ardbo.[4]

Algernon omkom när han föll framför ett tåg vid T-Centralen i Stockholms tunnelbana den 15 januari 1987.[3] Tidigare samma dag hade Algernon haft ett möte med Nobel Industriers koncernchef Anders G. Carlberg.Nobel Industriers tidigare kemi– och försvarsindustrikoncern som bildades 1984 genom att dåvarande AB Bofors förvärvade KemaNobel.

Försvarsindustri – även militärindustri, krigsindustri, vapenindustri eller rustningsindustri – är de industrier som förser försvarsmakter med krigsmateriel och andra varor och förnödenheter. Krigsmateriel eller tygmateriel är vapen, ammunition och annan materiel avsedd för militärt bruk, i motsats till förnödenheter eller intendenturmateriel.

Under samtalet hade Carlberg berättat för Algernon om att en intern undersökning visat att det förekommit smuggling. Algernon hamnade då i en lojalitetskonflikt.[5] Eftersom han var en nyckelperson i utredningen av Boforsaffären, spekulerades det i om han hade blivit knuffad. Polisen valde även att inleda en brottsutredning då bland andra tågföraren bevittnat hur Algernon fallit baklänges ned på spåret.[3] Kammaråklagare Torsten Wulff lade ned utredningen den 11 mars 1987. Det fanns teorier om att Algernons död hade ett samband med Palmemordet.[6] Stasi skulle ligga bakom att han hade blivit mördad.

Ännu en Bofors VD som dött på väg till en middag. Claes-Ulrik Winberg, född 23 september 1925 i Köpenhamn, död 31 maj 1989, var en svensk företagsledare och industriman. Winberg var VD för AB Bofors mellan 1972 och 1984.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Claes-Ulrik_Winberg

Ännu en död eller två döda Cats Falck när hom höll på med en undersökning om vapensmuggling från Sverige till Östeuropa. 

Maureen Cathryn Harriet “Cats” Falck, född 11 juli 1953 i Enskede, död förmodligen 19 november 1984[1] i Hammarbyleden, var en svensk TVjournalist som arbetade för TV-programmet Rapport. Falck höll på med en undersökning om vapensmuggling från Sverige till Östeuropa, när hon i november 1984 försvann tillsammans med sin väninna Lena Gräns. Ett halvår senare påträffades kvinnornas döda kroppar i en bil i Hammarbykanalen. Dödsfallen förblir olösta, men det har framlagts teorier om att kvinnorna hade mördats av agenter från Östtyskland.

Läs mer på Wikipedia Om eventuella dödsorsaker

Fler Döda kring Palmemordet

Här följer nu en lista över personer som varit mer eller mindre inblandade i denna utredning och som måste haft maximal ”otur” och råkat ut för allehanda ”olyckor”

Rolf Dahlgren – Chauför som hävdar sig ha skjutsat Hans Holmér i Stockholm. Död i alkoholförgiftning

Ulf Lingärde – Datatekniker som hävdade sig ha sett dokument hos SSI som beskrev Palmemordet. Död i plötslig hjärtattack efter potentiell telefonavlyssning ochinbrott.

Stig Engström – Skandiamannen. Cancer

Roger Östlund och Sigge Cedergren – Hjälpte åklagarsidan mot Christer Pettersson.  Cancer

Christer Pettersson Elit a-lagare. Snubblade och slog ihjäl sig.

Peter CaseltonS ydafrikansk agent  Mosad av bil i sitt garage före han skulle vittna om Palmemordet för sanningskommisionen.

Carl-Gustaf Östling  Norrmalmspolis, utgör halva polisspåret. Mystiskt död i 50-års åldern.

Anders Larsson och Bo Ståhl  Tipsade om Norrköpingsmötet. Agerade märkligt, därefter dog båda ihjärtattack samt magsår.

William ColbyCIA-gubbe. Var med och byggde Stay-behind i Sverige. Drunknade i en kanotolycka.

Stieg Larsson (författaren) dör av hjärtattack efter ett glas malt whiskey. Han tipsade också polisen om sitt spår på vem som kan ha skjutit Olof Palme (Bertil Wedin som arbetat för SÄPO). Stieg Larsson hade två veckor före sin död skickat ett mail med innehållet; Två veckor före sin död skrev Stieg Larsson i ett mejl till sin bror Joakim i Umeå: ”Jag har tre böcker klara och inlämnade och den fjärde snart klar. Han utredde Palmemordet i hemlighet och hade 15 flyttlådor med arkivmaterial (Kan han ha blivit förgiftad på något annat eller han bara arbetate för mycket?)

 Fler ”OLYCKLIGA DÖDSFALL”

Fritz G Pettersson Polare med Heimer. Cancer.

Hans Holmér Mörkläggare. Rykten om självmord.

Victor Gunnarsson 33-åring. Skjuten i huvudet.

Klas Bergenstrand Säpo-chef. Död efter att han ville omorganisera Säpo och snackade med Jallai. Dör olötsligt i hjärtinfarkt. “Han var i oerhört god form”. Cyklade till och från jobbet.

Bror Perä Norrmalmspolis. Sköt sig själv.

Milan Valverius Obducent. Självmord genom överdosering av läkemedel.

Bo Asplund Norrmalmspolis som skålade för mordet.

Estonia och Palmemordet

Här fanns sextiofem poliser som varit på facklig kurs. Alla de 65 poliserna dog– utom Tom Johnsson som lyckats få på sig en räddningsväst och efter sex timmar på en uppochnedvänd räddningsflotte plockas upp av en helikopter.

Och till sist hur förlisningen av Estonia var kan ha varit ett sätta att röja undan större delen av dem poliser som följde polisspåret i Palmemordet. I sådana fall sänktes Estonia för att dölja att sanningen om mordet på Olof Palme någonsin skulle kunna läcka ut.

För att tills sist ej glömma hur större delen av de poliser som följde polisspåret tragiskt nog gick under när Estonia förliste, ett spår som sedan lades ner!

Vilka poliser eller hur många av dessa som följde “polisspåret” dog när Estonia förliste?

Varför var dessa på Estonia just den natten när Estonia sjunk?

Vems ide var det i sådana fall att arrangera denna resa?

Var det andra poliser med eller bara just dem som hade följt polisspåret?

Och om detta stämmer varför var det i sådana fall bara poliser som hade följt polisspåret?

Vem avgjorde eller bestämde vilka som skulle med på denna resa?

Ville man tysta ner dem som så att säga redan var inne i organisationen eller inne i den svenska statapparaten och kunde få mer information genom olika kontakter?

För det med den infallsvinkeln och det perspektivet som jag började skriva detta inlägg; Vill man nysta i dem frågor eller ledtrådar som man medvetet har undvikit att undersöka eftersom det då förmodligen skulle leda rakt in i den Svenska Statsapparaten?

Det har sina likheter med när Titanic sjunk; man hade samlat alla dem rikaste människorna på en och samma plats. Här gjorde jag ett kort inlägg om detta på engelska. Att Estonia sjunk kan vara ett led i röja undan dem personer inom den egna organisationen som trodde att svenska polisen själv kunde ha med saken att göra, men skulle röjas bort på ett eller annat sätt för att dem var inne i den svenska statsapparaten. Dock bara en terori

 

New evidence suggests iceberg didn’t cause Titanic sinking. Titanic and Estonia???

Palmemordet – Ett beställningsjobb pga stoppet av Bofors

Vem beställde i sådana fall detta beställningsjobb? Vad hände med dem andta som utredde Bofors eller varit chefer för Bofors eller arbetade med journalistiskt uppdrag om vapenaffärer?  Carl-Fredrik Algernon, Claes-Ulrik Winberg, Maureen Cathryn Harriet “Cats” Falck

Ett utländskt telegram som tros ha med mordet att göra lyder:

“Det svenska trädet ska fällas. “ Den intemationella skandalen skulle därför förhindras.

Olof Palme och Bofors – han hade troligen för avsikt att avslöja det hela inför FN

Sveriges statsskick förändrades dramatiskt.

Hösten 1985 avslöjas Boforsaffären. Den gällde inte bara Indien. Oliver North hade besökt hösten l985 Sverige och statsministern för att förhandla om en olaglig vapenexport. Statsministern var då av FN utsedd fredsmäklare i Iran och Irak. Oliver North var fd överstelöjtnant i marinkåren och var en huvudfigur i Iran-Contras-affaren. Det var inledning till Boforsaffären. Palme var tidigare ovetande vad som pågick och North var införstådd med att statsministern kände till att Sverige fungerat som ett transitland som kunde legitimera vapenexport. En internationell skandal. Fd vicepresident George H. W. Bush var arkitekten bakom Iran-Contras-affären

Olof Palme hade troligen för avsikt att avslöja det hela inför FN. Han var utsedd av FN som fredsmäklare i kriget mellan lran och lrak. Detta hann han aldrig ske. Statsminster Palme sköts i febmari l986. Ett utländskt telegram som tros ha med mordet att göra lyder: “det svenska trädet ska fällas. “ Den intemationella skandalen skulle därför förhindras. En affär med kopplingar till lran Contrasaffären enligt f.d agenten Gene Duncan Tatum som blev rekryterad till CIA 1971. Han avslöjar i ett radiprogram vad som hände. Ett beställningsjobb pga stoppet
av Bofors. Ingvar Carslsson valde att mörka vapenaffären trots att Sten Andersson sa att “vapenbyken måste tvättas.” Det skedde aldrig. Ingvar Carlsson sag också nödvändigheten att Sverige gick in i EU.

TELEGRAMSPÅRET

På ett ganska tidigt stadium i Palmeutredningen uppdagades ett telegram med följande ordalydelse: “Tell our friend that the Swedish tree will be felled” (“Tala om för vår vän att det svenska trädet ska fällas.”) Detta telegram, avsänt tre dagar före mordet på Olof Palme, var från Licio Gelli, den ökände stormästaren i den italienska frimurarlogen P2, och var adresserat till Philip Guarino, en hög funktionär i det republikanska partiet i USA och nära förtrogen med George Bush. Enligt en senare uppgift var Bush omnämnd med namn som “vår vän” i telegrammet, som man tror syftade på det förestående mordet i Stockholm; det svenska trädet skulle ha varit Olof Palme, vars namn inte sällan uppfattades som “Palm”.

“Operation Tree” har förresten förekommit i ett annat närliggande sammanhang, nämligen såsom kodnamnet för mordet. Detta är uppgifter som härrör från en journalist vid namn Allan Francovic, som påstod sig t o m ha namnet på Palmes mördare: en yrkesmördare som varit i den f d iranska säkerhetstjänstens sold och utbildad av CIA.

Man räknade sannolikt kallt med att Palme inte under sådana förhållanden vågade agera. I stället försökte USA genom Oliver North, hjälten som tog på sig all skuld i Iran/Contras-affären, enligt Gene Chip Tatum (se nedan), få Sverige att dela med sig av Bofors legala vapenrout för att på omvägar driva den illegala vapenförsäljningen till Iran. Det sägs att det i detta förslag fanns ett löfte om stora pengar till Bofors.

Då slog Palme till bromsarna. Han stoppade en robotleverans till Iran och hotade med att föra det här vidare till sin uppdragsgivare, FN:s generalsekreterare Perez de Cuellar.

Författaren Stieg Larsson kom över omfattande dokumentation om Bertil Wedin som han sammanställde och skickade över till polisen i ett PM.

Bertil Wedin, som arbetat för både den svenska (Säpo) och …. Chef för VAT:s internationella avdelning var Bertil Wedin!

Bertil Wedin har ett rykte som a gun for hire

Bertil Wedin tros vara huvudorganisatör av mordet på Ruth First», skriver Stieg Larsson.

Ruth First var personlig vän till Olof Palme och mördades 1982.

Han har varit ett av de spår som polisen granskat hårt men trots att han varit intressant i Palmeutredningen i över 27 år har ingen svensk polis ännu lyckats förhöra honom, frånsett ett kort telefonsamtal.

Biträdande riksåklagare Kerstin Skarp är förundersökningsledare och har jobbat med mordutredningen sedan 1997. Varför polisen aldrig lyckats förhöra Bertil Wedin vill hon inte kommentera, men hon säger att han inte är avförd från utredningen:

– Jag vill inte gå in i enskilda spår i utredningen. Men Bertil Wedin är inte ett av de spår vi arbetar särskilt aktivt med just nu.

Om han var huvudorganisatör av mordet på Olof Palmes personliga vän Ruth First, vem junde ha intresse av att anlita honom för att mörda Olof Palme om det kunde vara han? Borde han inte ha varit högintressant om han varit huvudorganistör till mordet på Olof Palmes personliga vän….?

Varför har polisen aldrig lyckats förhöra Bertil Wedin eller vill man inte lyckas förhöra honom undrar man?

Stieg Larsson, författaren bakom succétrilogin ”Millenium” hade ett hemligt spår i utredningen av mordet på förre statsministern Olof Palme.

15 flyttlådor med arkiv som han arbetade med fram till sin död 2004 och hande väl förmodligen mer på gång.

Plötsligt drabbades han av en massiv hjärtinfarkt efter en single malt whisky

Två veckor före sin död skrev Stieg Larsson i ett mejl till sin bror Joakim i Umeå:

”Jag har tre böcker klara och inlämnade och den fjärde snart klar.

Kunde man vara orolig över vad böckerna skulle kunna innehålla eller om eventuella framtida böcker skulle kuna handla om Palmemordet?

Kan Stieg Larsson ha blivit mördad, förgiftad när han drack en single malt whisky eller arbetade han alldeles för hårt? Kanske ville man inte att han i hemlighet skulle arbeta eller utreda Palmemordet. Det verkar ju som många andra i Boforsaffärerna och journalister som utreder vapenaffärer också dör plöstligt.

Vem arbetade Bertil Wedin för 1985-1986?

Var Bertil Wedin fortfarande anställd av SÄPO efter 1982 efter att ha varit huvudorganistör till mordet på Olof Palmes personliga vän Ruth First?

Bertil Wedin kunde fungerat som mellanhand vid mordet på Olof Palme, vem anlitade honom som mellanhand?

Om han inte personligen sköt Olof Palme, så kan han på nytt ha varit huvudorganistör till att Olof Palme mördades, precis som han ka ha varit vid mordet på Olof Palmes personliga vän Ruth First.

Och vem uppdragsgivare (om) Bertil Wedin var huvudorganisatör till mordet på Ruth First som var Olof Palmes personliga vän? Vem gav honom detta uppdrag och varför? Skulle det kunna tolkas som ett varningstecken för att skrämmas…?

Oavsett hur eller när eller vem det var, varför hade Olof Palme inga SÄPO livvakter med sig när han sköts, varför sköts han just kvällen då SÄPO inte var där?

Med hjälp av kontakter på den brittiska tidskriften Searchlight  som också var förebild för Expo  kom Stieg Larsson 1986-1987 över unik information om en före detta officer, agent för Sydafrika, utpekad som före detta legosoldat och aktuell i mordutredningen: Bertil Wedin.

Uppgifter som SvD tagit del av visar att ursprungskällan, en agent som då jobbade för den brittiska underrättelsetjänsten MI6, stötte i hop med Bertil Wedin på Cypern 1986. Efter mötet kontaktade agenten Searchlight och tipsade om att Bertil Wedin kunde fungerat som mellanhand vid mordet på Olof Palme.

Via Searchlight nådde tipset Stieg Larsson som genast satte igång en omfattande undersökning av Bertil Wedin, som vid tiden för Palmemordet även var en känd person bland svenska högerextremister.

**Av Searchlight fick **Stieg Larsson mängder av information om Bertil Wedin: fotokopior och dokument som visade unik information:

 • Passuppgifter över hans resor runt världen – bland annat till Sydafrika.
 • Ekonomiska förhållanden som visar på hans förmögenhet och inkomster.
 • Detaljerade rapporter från polisen på Cypern om hans vanor och ett flertal gripanden.
 • Uppgifter om att han ansökt om vapenlicens eftersom han var rädd för sina forna sydafrikanska affärskontakter.

Stieg Larsson sammanställde det materialet tillsammans med egen information och skickade över alltihop till Palmeutredningen hösten 1987. I dokumentetbeskriver också källor att Bertil Wedin har ett rykte som a gun for hire och att han gärna vill framstå som macho och farlig.

Det så kallade Sydafrikaspåret – att sydafrikansk säkerhetstjänst låg bakom mordet på Palme – briserade i svensk media i mitten av 1990-talet. Stieg Larssons PM visar att han redan 1987 tipsade polisen om att Sydafrika kunde vara inblandat:

 • Flera källor hävdar att Wedin i huvudsak arbetat för den sydafrikanska hemliga polisen, Boss, sedan 1970 talet och att han tros vara huvudorganisatör av mordet på Ruth First», skriver Stieg Larsson.
 • Ruth First var personlig vän till Olof Palme och mördades 1982.

https://www.svd.se/har-ar-succeforfattarens-hemliga-mordtips

Uttrycket trädet ska fällas kan lika gärna ha sitt ursprung från Sverige

Man undrar varför det finns så många olika teorier och så många olika spår och varje story har sin övertygande logik, men ändå vet man att bara en teori är den rätta oavsett hur bra dem andra än verkar, och frågan är om alla dessa olika teorier är en dimridå för den verkliga teorin. Det blir ungefär som om varje teori blir en form av en reflekterande spegel som ingen kan se igenom.

Här är olika psykologiska metoder och påtryckningsmetoder som som syftar till att skrämmas eller tystna ner någon

Här är olika metoder eller sätt som hindrar människor från att tycka vad dem själva vill tycka och på olika sätt är påverkade av daglig Mind Control, daglig Brainwashing i media, eller av Jantelagen, och där dessa strukturella och psykologiska kanaler kan användas för utöva kontroll och försök i att dominera över en annans människans autonomi (självbestämmanderätt).

Jantelagen kan få utformingen att om en stor Alpha Hanne – Apa gör en sak och börjar skrämmas och skrika, så börjar alla andra apor göra samma sak, utan att ifrågasätta varför dem börjar upppträda och göra som den stora apan gör. Alpha Hannar styr och kontrollerar andra med skräck, terror, rädsla och olika hot.

När Svenska Staten utnyttjar sina egna medborgare som språkbud för vad Staten själv vill uttrycka och sedan utnyttjar Jantelagen hos människor som hotverktyg och rädsloverktyg för att sprida sin egen psykologiska känslo propaganda som hat, rädsla, skräck, terror, missnöje och så vidare för att skapa lydiga och följsamma medborgare är det en samhällsgrund som har mer gemensamt med fascism och anarki. Då är det inte längre en demokrati och inte heller en rättsstat när vem som helst går runt och agerar patrullerande poliser eftersom dem har övertagit samma uppträdanden genom Jantelagen. Då har den helt och hållet förlorat sin aktoritet som lagens långa arm är vem som helst uppträder som Statens Folk. Resultatet blir snarare födelsen av en polisstat eller som en boktitel lyder; Sverige Den Slutna Anstalten, där människor börjar uppträda som fångväktare inkapslade och instängda i den offentliga miljön, och tydligen är det så Sverige vill ha det.

På ett sätt skulle det kunna uttryckas så här; Svenska Staten är en stor Alpha Hanne som genom sina medborgare utnyttjar Jantelagen till att ge andra människor uppgiften  i samhället att sprinag runt och väsnas, skrämmas, skrika, och banka i baalkongplåtar, sprida subtila hot, stå bakom dörrar och halvgömma sig och så vidare.

Våld sanktionerat av Svenska Staten i en maktfullkomlig polisstat eller vad beror det på kan ta sig många uttryck och dölja sig som missbruk av statlig makt, maktfullkomlighet hos myndigheter, missbruk av Jantelags mekanismer och ”Hive Mind” tänkandet och vända övriga samhällsmedlemmar mot den som drabbas och till att dem intar samma fientliga och aggressiva inställning som Svenska Staten själv har mot personen. Och detta kan ta sig uttryck som mobbing, utfrysning, exkludering från det sociala livet, förföljelser, trakasserier och ett psykologiskt våld som den tysta behandlingens blickar i vardagen.

Svensk polis dödar flest. Svensk polis skjuter som aldrig förr

Under 2014 sköt svensk polis verkanseld vid 25 tillfällen. Vilket ska ses mot året innan då det skedde vid 13 tillfällen. Fyra personer sköts 2013 ihjäl av svensk polis, vilket var alarmerande många. Vi kan inte ha den ordningen att svensk polis gör sig till åklagare, domare och bödel på plats, om de inte är utsatta för en uppenbart livsfarlig situation. Nu skjuter svensk polis allt oftare i situationer där man tidigare inte sköt – och allt fler medborgare skjuts ihjäl. När ska justitiedepartementet reagera? När ska högsta polisledningen reagera? Hur långt ska det här skjutandet få gå?

Politiskt missbruk av psykiatri finns också i Sverige

Är missbruk av psykiatri , inklusive diagnos, kvarhållande och behandling, i syfte att hindra individers och / eller gruppers mänskliga rättigheter i ett samhälle. Den schweiziska advokaten Edmund Schönenberger hävdar att psykiatrins fäste absolut inte har något att göra med “vård”, lagen eller rättvisan – i stället är de inget annat än instrument för dominera över individen.

Hive Mind, Jantelagen, Autonomi och SÄPO

Utgångspunkten är denna; Tycker du inte som övriga jantelagen – gruppen så är det något fel på dig och därför måste vi förändra hela dig och ditt sätt att tänka.

Det finns ett massivt grupptrycks tänkande genom ”mind control” och jantelags mekanismer som stänger ute alla former av negativ kritik ur bilden. Det ger formen åt ett medvetande som uppträder irrationellt och skapar ett dysfunktionellt beslutsfattande som ett resultat.

I ett alltför hårt Jantelags styrt land tenderar den egna  autonomin (självbestämmanderätten) minska kraftigt, minskat oberoende och ökat beroende av vad andra tycker att jag ska tycka, minskad makt att påverka den egna utvecklingen, och får konsekvensen av att om Svenska Staten är fientligt inställd mot en enskild samhällsmedborgare kan den sedan starta Jantelagens mekanismer hos alla övriga medborgare och som sedan övertar samma beteenden och fientliga inställning mot personen utan att ens känna denna, och börjar uppträda som om dem vore anställda av svenska staten.

Och Svenska Staten använder sin befolkning på det här sättet från minsta till äldsta, och i alla verksamheter vart du än går, oavsett om du ska handla i affärer, besöka apotek, eller har ett möte på arbetsförmedlingen, socialtjänsten eller om du av någon anledning behöver uppsöka hälso- och sjukvård, så uppträder dem manipulerat i Statens tjänst eller som svenska Big Brothers spejande öron och ögon överallt.

Enligt regeringsformen har kommunerna i Sverige kommunalt självstyre (1 kap. 1§). Men kommunerna i Sverige har relativt begränsad makt. Begreppet autonom vänster, eller som Säkerhetspolisen kallar det: den autonoma miljön, är samlingsnamn på olika politiska grupper som har socialistisk eller anarkistisk ideologi. En annan liknande term är utomparlamentarisk vänster.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Autonomi

Gangstalking

Hets mot folkgrupp är kriminellt, men folkgrupp eller folkmassan som hetsar mot enskild individ är accepterat. Teknlogins framfart innebär också att Jantelagen håller på att förändras på grund av en;  “själslig mekanisering” och “maskinalisering av mänskligheten” och  en “avhumanisering av mänskligheten. Gangstalking är ett uttryck för detta där individen är fråntagen sitt individuella ansvar och mer uppträder under djurens nivå. Människan uppträder mer och mer som en komponent till en maskin och försöker med teknokratins dominans över människan få den att underkasta sig att bli en slav under maskinen och att bli behandlad som en maskin.

Människan manipulerar verkligheten

”Maskiner har – lika lite som djur – ansvar för något som helst. Endast människan är ett ansvarigt väsen, och på grund av denna stora uppgift, som hon måste ta på sig – oavsett hur tung manteln kan kännas att axla – är hon höjd över både maskiner och djur, men kan samtidigt sjunka djupare än något djur och åstadkomma större olyckor än någon maskin”. Människan kan tyvärr manipulera och på så vis sjunka ner under djurens nivå. Med dagens stora förändringar så förändras livsvillkoren så hastigt att drastiskt att människor aldrig hinner förankra sig innan nästa nyhet kommer. Dagens livsstil innebär en flykt från demokratin och ersätts långsamt av en avhumanisering av mänskliga värden. Vissa kallar denna utevckling för “själslig mekanisering” av själen, ich prcis som det låter är avhumanisering och själslig mekanisering någto som kommer att föra något gott med sig för mänskligheten.

Pudelns kärna; maskiner kan inte bli som människor, men ”människor kan efterhand bli som maskiner”.

Efter flera århundraden av ”teologisk imperialism” har vi haft tre århundraden av en om möjligt ännu aggressivare ”vetenskaplig imperialism”, och resultatet har blivit en ökad förvirring och desorientering. Nu väntar förmodligen en lång period av ”teknologisk imperialism”.

På ett individuellt plan kan man beskriva det som process av “själslig mekanisering” och på ett globalt plan kan processen beskrivas som en “maskinalisering av mänskligheten” – och på ett filosofiskt plan kan det uttryckas som en “avhumanisering av mänskligheten”. Livet är ingen lätt process att genomskåda och en nästan omöjlig uppgift eftersom “livet bara kan förstås baklänges, men måste upplevas framlänges.”

Dagens utveckling skildrar hur en stereotyp och likriktad samhällsutveckling långsamt tar form, särskilt den teknokratiska som breder ut sig som en tekno-byråkratisk samhällsapparat i hela detta avlånga land. Det nya arbetet med tekniken innebär att tankens- och förståndets arbete blir mer stereotypiskt, den mekaniska och tekniska utvecklingen blir mer rätlinjig och enformig eftersom man försöker förutsäga all utveckling och konsumtionen får allt mer karaktären av likformighet och konsumism.

Uppdateras snart…

The Case Olof Palme (English text and website)

http://www.leopoldreport.com/LRsajt62.html

Man undrar varför det finns så många olika teorier och så många olika spår och varje story har sin övertygande logik, men ändå vet man att bara en teori är den rätta oavsett hur bra dem andra än verkar, och frågan är om alla dessa olika teorier är en dimridå för den verkliga teorin. Det blir ungefär som om varje teori blir en form av en reflekterande spegel som ingen kan se igenom.

Efter att ha läst igenom olika tänkbara mordmotiv och mordmotiv har jag till slut hamnat i för mig nytt mordmotiv, som kan vara en blanding av många olika motiv och orsaker, men jag kallar det för svartsjukemotivet eftersom det verkar vara många omständigheter och förklaringar som inte går ihop med olika olika samband och sammanhang och konsekvenser av dessa olika delar i händelseförloppet.

 

Svartsjukemotivet eller bitterhetsmotivet

Här är ett bevis på hur polisen i detta fall manipulerat klockslag medvetet när ambulansen kom till Sabbatsberg

Under denna ambulans transport skedde något VÄLDIGT märkligt som än idag inte har givits en vettig förklaring på, när Lisbeth klev in i ambulansen på Sveavägen iförd denna kappa.

Och när hon några minuter senare kommer fram till Sabbatsberg så anländer hon inte bara i ett nytt fordon utan även i en helt annan kappa!

Varför manipulera klockslaget när ambulansen kom fram?

Varför sker ett byte av kappa under transporten?

Vem hade i dessa stunder av chock eller hektiska omständigheter tankarna på att byta kappa?

Vem har tillgång till en extra kappa liggandes i en ambulans?

Varför klev Lisbeth in i ambulansen på Sveavägen iförd en kappa…..

..och sedan anländer till Sabbatsbergs sjukhus i ett annat fordon och nu iförd en annan kappa som ska ha två kulhål i ryggen?

Tiden för anskonsten till sjukhuset är maipulerad, kappbytet, byte av fordon på väg till sjukhuset.

Detta gäller OM…..

Om det medvetet har skett ett kappbyte till en kappa med två kulhål i, och byte av transportfordon, och att den nya kappan var till för att manipulera den kommande utredningen, och för att ge sken av att Lisbet  Palme också skulle ha skadats, och hon dessutom vill intyga att så är fallet, men om det då inte finns några skador, då är inte steget långt borta till att tro att även hon måste vara del i denna mordkomplott.

Och varför fick inte någon läkare undersöka Lisbet Palme om hon hade eventuella skottskador?

Det brukar väl inte vara en sköterskas uppgift att hantera eventuella skottskador?

Varför var det ingen läkare som gjorde denna undersökning, om hon vara eventuellt var skottskadad och dessutom borde finna sig i någon form av chocktillstånd.

Varför dröjde det hela 9 månader innan hon FICK undersöktes av läkare..?

En notering med Lisbet Palmes möte med sköterskan är; Ytterligare samtal orkar Lisbet Palme inte med. Men var är läkarna, eller varför är det inte dem som är där och gör undersökningen. Svaret är enkelt; det var inte meningen att hon skulle kunna undersökas och det var därför det skulle dröja 9 månader innan hon FICK undersökas av en läkare. Efter 9 månader skulle denna bevis faktor vara borta eller så att säga ha läkt och inte längre vara synlig. Kan det finnas någon anna logik än denna?

Varför dröjde det hela 9 månader innan hon FICK undersöktes av läkare..?

Varför hemligstämplades Olof Palmes obduktionsprotokoll i 70 år?

Varför hemligstämplades den rättsmedicinska undersökningen och fick inte vara en integrerad del av brottsutredningen? Den som  var viktig både för spaningen och för bevisningen.

Varför visar utredare och svenska polisen inget intresse för obduktionsprotokollet?

Om man manipulerar och ändrar tiden med ankomsten för Lisbet Palmes ankonst till Sabbatsbergs sjukhus från 23.38 till 23.35, varför gör man denna ändring och vad försöker man dölja med denna förändring på tre minuter..?

Försöker man dölja att det faktiskt har skett ett stopp under vägen eller färden på väg till sjukhuset, och att det under detta stopp som byte av kappa har skett, att man byter till ett annat fordon

 

 

Den naturliga frågan här blir: var bytet av kappan under ambulanstransporten från en kappa till en annan ett Houdini trick för att dölja eller rättare sagt manipulera sanningen? Från en kappa utan hål till en en mockakappa som hade två hål på ryggen.

Är Palmemålet mot 42-åringen enbart en maktdemonstaation? Har Sverige förvandlats från en rättsstat till en polisstat? På så lösa grunder torde aldrig tidigare någon/štällts till ansvar för att ha dödat en människa och försökt döda en annan. Tre år efter mordet har han blivit berövad inte bra sin frihet utan också sitt namn och sitt ansikte. Han rannsakas nu för nittonde gången i sitt liv. Men detta är första gången som han anklagas för mord och mordförsök.

Det finns inte tillstymmelse till teknisk bevisning mot mannen. Vad värre är, mordutredarna har inte bemödat sig om att få fram någon. Tvärt om visar det sig att de i många stycken undertryckt den. Särskilt tydligt kommer detta fram vad gäller Lisbet Palme. Det är Lisbet Palme som säger sig vara hundraprocentigt säker på att 42-åringen är skyldig. Men det finns helt enkelt inte något bevis för att Lisbet Palme blivit skadadl

Ambulansen transporterade Palmes kropp till Sabbatsberg. Lisbet kom med i sista stund efter att ha bankat på rutan
när den rullade igång. Ingen av ambulanspersonalen fick uppfattningen att Lisbet var skadad.

I förnndersökningshandlingarna finns en PM inlämnad 245.86 av kommissarie Lars Christiansson. Han var på Sabbatsbergs sjukhus och fick ett vagt signalement på mördaren av Lisbet Palme. Han slutar sin PM:

“Sköterskan som var med i rummet visade på fru Palmes mockakappa Den hade två hål på ryggen. Fru Palme drog upp sin blus. På ryggen fanns en sårkanal, c:a 2 – 5 mm djup, tvärs över båda skulderbladen. Ytterligare samtal orkade fru Palme inte med.”

Åklagaren har inte kallat Lars Christiansson till rättegången.  Sköterskan, som inte namnges i hans PM, har inte hörts av polisen. Hon heter annars Lena Östeman.

En så djup sårkanal måste vara kraftigt blödande, säger doc Milan Walverius, som i egenskap av chef för Statens Rättsläkarstation vid Karolinska Institutet i Solna svarade för den rättsmedicinska undersökningen av Olof Palme. Ingen läkare på Sabbatsberg hörde talas om att Lisbet blivit skadad, Det visste inte heller ambulanspersonalen eller kommissarie Gösta Söderström som var första polisbefäl på mordplatsen och försökte höra Lisbet Palme.

 

I samband med obduktionen lördagen den 1 mars begärde jag att vi skulle få undersöka Lisbet Palme, säger doc Valverius. Men polisledningen sa bestämt ifrån att hon inte fick störas. Det hjälpte inte ens att vi erbjöd oss att ställa en kvinnlig rättsläkare till förfogande.Undersökningen av Lisbets skada hade stor betydelse för bestämning av skjutavstånd, skottvinkel etc. Man skulle ha kunnat räkna ut var kulan slagit ned och fått detta bekräftat av
märken på gatan, husväggen eller var det nu kan ha varit. Det är ren geometri, säger doc Valverius.

Överläggningar i sådana frågor mellan polisens mordutredare, åklagaren och rättsläkaren är rutin i mordfall av detta slag. I det här fallet har polis och åklagare till dags dato ställt sig helt kallsinniga till den rättsmedioinska expertisen och deras arbete. Det är första gången under mina fyrtio år som rättsläkare som jag inte har kallats som sakkunnig till en mordrättegång där jag utfört obduktíonen, säger Milan Walverius.

 

Han blev inte ens kallad till den rekonstruktion som gjordes på Sveavägen några dagar efter mordet. Det blev för övrigt inte heller Lisbet Palme eller kommissarie Gösta Söderström, fastän dåvarande åklagaren K G Svensson yrkade på det. Rekonstruktionen tycks ha varit avsedd enbart för Aftonbladet, som hyrt en lägenhet på andra sidan gatan för att ta bilder.

Lisbet Palmes skada fick Milan Valverius dokumentera första gången vid en genomgång med mordutredarna på rättsläkaretationen nio månader efter mordet. Det var den 11 december. Jag hade en tid dessförinnan träffat SÄPO:s spaningachef P-G Näss i ett annat ärende. Vi kände varandra sedan min tid på rätteläkaratationen i Umeå på
sjuttiotalet, då Näss var länsåklagare där. Jag råkade nämna för honom att palmeutredarna aldrig haft någon kontakt med oss och han blev häpen. Han tog genast upp saken med Holmer.

En så djup sårkanal måste vara kraftigt blödande, säger doc Milan Valverius, som i egenskap av chef för Statens Rättsläkarstation vid Karolinska Institutet i Solna svarade för den rättsmedicinska undersökningen av Olof Palme. Ingen läkare på Sabbatsberg hörde talas om att Lisbet blivit skadad.  Det visste inte heller ambulanspersonalen eller kommissarie Gösta Söderström som var första polisbefäl på mordplatsen och försökte höra Lisbet Palme.

Göran Söderström är den som upptäcker att det gjorts manuella ändringar.

Gösta Söderström är också den kommisarie du läste om tidigare i detta inlägg som frystes ut och begärde förtidspension. Gösta Söderström hade då 39 års tjänstgöring i polisen bakom sig och betraktades av åtskilliga poliser som en av kårens mest erfarna och korrekta. Han fryses nu ut och begär förtidspensionering.
Han begär och får se tidsregisteringen av när polisen är på plats. ”Den 3 mars 1986 anlitade Gösta Söderström sin kollega Göran Hellgren för att från dataterminalen på Östermalms polisstation ta fram mordnattens ingripandemeddelande från Stockholmspolisens sambandscentral, SBC.
Det som visade sig på dataskärmen var att sju polisfordon fanns registrerade på mordplatsen före hans egen kommissariebil. Den första tidsangivelsen var 23:23. Det fanns bara den lilla detaljen att alla dessa präktiga snabba polisbilars tidsregistreringar  hade en asterisk efter sig var och en på dataskärmen, vilket betyder att de inregistrerats manuellt I EFTERHAND.  Konsekvens: Utfrysning och begär förtidspensionering. Tidsangivelser inregistrerats manuellt I EFTERHAND. 

 

 

I samband med obduktionen lördagen den 1 mars begärde jag att vi skulle få undersöka Lisbet Palme, säger doc Valverius. Men polisledningen sa bestämt ifrån att hon inte fick störas. Det hjälpte inte ens att vi erbjöd oss att ställa en kvinnlig rättsläkare till förfogande. Undersökningen av Lisbets skada hade stor betydelse för bestämning av skjutavstånd, skottvinkel etc. Man skulle ha kunnat räkna ut var kulan slagit ned och fått detta bekräftat av
märken på gatan, husväggen eller var det nu kan ha varit. Det är ren geometri, säger doc Valveriua.

Han blev inte ens kallad till den rekonstruktion som gjordes på Sveavägen några dagar efter mordet.

Det blev för övrigt inte heller Lisbet Palme eller

kommissarie Gösta Söderström,

fastän dåvarande åklagaren K G Svensson yrkade på det.

Rekonstruktionen tycks ha varit avsedd enbart för Aftonbladet, som hyrt en lägenhet på andra sidan gatan för att ta bilder.

 

– Innan utredarna anlände i sina bilar kom en patrull och genomsökte rättsläkarstationen och föreläsningssalen noga för att se om där inte fanns några bomber. Karavanen anlände, men Holmér själv var inte med. Det var nämligen samma dag han blev kallad till justitieministern eller början till slutet på hans tid som spaningsledare. Det var en sådan genomgång som vi skulle ha haft någon av de första dagarna ixmaxs efter mordet. Vi ritade skisser, visade bilder och gick noggrant igenom vad man kunde utläsa av obduktionen beträffande kulbana, skottvinkel o s v. Jag nämnde då att det var en stor brist i undersökningen att vi inte hade några som helst kunskaper om Lisbet Palmes skada. Man ringde upp Sabbatsbergs sjukhus och jag talade med läkaren Claes Wallin, som tagit emot Palme. Han hade aldrig; hört talas om Lisbets skada men av en tillfällighet befann sig sköterskan, Lena Östeman,

Lisbet Palmes skada fick Milan Ealverius dokumentera första gången vid en genomgång med mordutredarna på rättsläkarstationen nio månader efter mordet. Det var den 11 december. Jag hade en tid dessförinnan träffat SÄPO:s spaningachef P-G*Näss i ett annat ärende. Vï kände varandra sedan min tid på rätteläkaratationen i Umeå på sjuttiotalet, då Näss var länsåklagare där. Jag råkade nämna för honom att palmeutredarna aldrig haft någon kontakt med oss och han blev häpen. Han tog genast upp saken med Holmer.

 

på sjukhuset och hon kom till telefonen. Jag fick mxhii hennes nio månader minnesbild av vad hon sett tidigare  jag dikterade ned det. Inte ens den dokumentationen har tagits med som bevisning vid rättegången Lena Östeman berättade att Lisbet Palme klagat över att det sved på ryggen. Sköterskan tittade på ryggen och fann en rodnad
tvärs över skulderbladen “ungefär som av ett piskrapp”. Hon baddade Lisbet på ryggen och sedan var det inte mer med det. Milan Walverius har också förvånat sig över att han och hans kolleger inte fick se de två kulorna som privatpersoner hittat på mordplatsen. Inte heller fick de se Olof Palmes kläder med skotthål och naturligtvis inte heller Lisbet Palmes jacka med de två kulhålen. Det hade varit ovärderligt för bestämning av kulbanorna och hör normalt till rättsläkarnas undersökningsmaterial Milan Valverius undrar också om kulorna verkligen är de rätta,
med tanke så att de inte alls tycks ha varit deformerade.

med tanke på att de inte alls tycks ha varit deformerade. Den ena kulan hittades på lördagsmorgonen och den andra på söndagen. Hans Holmer för i sin bok ett resonemang om kulorna som har blivit så vanligt i palmeutredningen. Om man inte kan finna något motiv så har det inträffade inte inträffat “Varför skulle mördaren plantera ut kulor just av den typ som konstaterats ha dödat Olof Palme? Det skulle må; inte vara för att föra spanarna på villovägar utan för att strö grus i bevismaskineriet kring mordvapnet i en kommande rättegång….Mördarensförsta tanke efter mordet bör ha varit att göra sig av med mord- vapnet, inte att krångla med kulorna. Vi väger de olika om ständigheterna mot varandra och enas till slut om att anse att kulorna är de rätta.”

Skriver alltså Sherlock Holmer i sin bok Olof Palme är skjuten! När Hans Holmer hördes av Edenmankommissionen 1.2. 88 för- klarade han helt frankt att anledningen till att läkarna på Sabbatsberg eller rättsläkarna inte undersökt Lisbet Palmes skada var att “det var något som glömdes bort i all uppståndelsen, det hannade mellan stolarna”. Där kan vi alltså konstatera att Hans Holmer helt enkelt ljuger.

På onsdagen den 5 mars fick Wineent Lange obduktionsprotokollet från rättsläkarstationen i två exemplar. Det ena
gav han till Hans Holmér. Herrarna tycks sedan ha låst indokumentet i var sitt skåp. Spaningaledningen vidtog den ovanliga åtgärden att hemligstämpla protokollet, och man motiverade detta med att ett offentliggörande kunde vara till men för de anhöriga (?) samt dessutom störa förundersökningen.

I andra fall ooh i andra länder är den rättsmedicinska undersökningen en integrerad del av brottsutredningen. Den är viktig både för spaningen och för bevisningen. För docent Milan Valverius är detta välbekant. Han har varit verksam som rättsläkare i fyrtio år och är internationellt känd som praktiserande yrkesman ooh som lärare.

 

Inte heller har mordutredare eller åklagare brytt sig om obduktionsprotokollet.

Det var tyst kring obduktionsfle och rättsläkarna , såväl internt inom spaningsledningen som externt i massmedia, ända till våren 87, då plötsligt VPK-riksdagsmannen Jörn Svensson gick ut och kritiserade hemligstämplingen av protokollet, Han hade utsetts till sitt partis representant i den parlementariska kommissionen, som skulle ta vid där juristkommissionen slutat. Den kallades också Edenmankommissionen efter sin ordförande Ragnar Edenman. Jörn Svensson opponerade sig mot att inte ens kommissionens ledamöter fick läsa protokollet och han påstod
att det var saker som Hans Holmér ville dölja. Han påstod att Olof Palme skjutits framifrån, i bröstet och med ett finkalibrigt vapen.

Och rent pinsamt blev det när Milan Valverius tog till orda. Allt han hade att berätta innebar nämligen en svidande
kritik av hela mordutredningen. Inför kommissionen berättade han oförblommerat om såväl polisens som åklagarnas totala brist på intresse för rätteläkarnas arbete. Han undrade över om utredarna egentligen ville ha reda på sanningen och han hade en stark känsla av att det var någonting man ville dölja

Läs obduktionen här

http://www.politiskamord.com/obduktion_krantz.pdf

Om man tar svartsjukemotivet tillsammans med andra olika politiska omständigheter och faktorer, och lägger ihop dessa fakta och kunskaper med de omständigheter som detta sista svartsjukemotivet innehåller, och därtill lägger till att svenska staten inte vill att man undersöker eventuellt Olof Palmes relation till Emma Rothschild, så verkar detta sista perspektiv vara det allra starkaste, oavsett om man ska kalla det svartsjukemotovget eller något annat.

Har alla deltagit i denna mordkomplott, till och med de närmaste? Det verkar ju förefalla att så är fallet när man studerar fakta närmare och lägger ihop pusselbitarna. Då är det plöstligt mycket som varit ologiskt plötsligt mer logiskt. Om det sedan är sanningen vet jag inte, vad tror du själv?

Något som tydligen inte får undersökas och lyftas fram i ljuset är Olof Palmes kärleksförhållande till Emma Rotschild.

Citerat onamnsgivna källor ansåg tidningen att den svenska regeringen förbjöd polisen att undersöka förhållandet mellan Palme och Emma Rothschild, 38, beskriven som en rådgivare till Palme.

När man förstår detta så förstår man också detta

Ibland måste man till och våga ställa dem enklaste och dummaste frågorna hur knäppa dem än kan tyckas vara för att även dem kasta nytt ljus åt något annat, kanske inte just för ögonblicket, men när information i huvudet organiserar sig till att se helheter, så vävs nya samband och sammanhang långsamt samman till en större bild. Lite ungefär som när du lägger ihop ett pussel, du ser inte den större helheten förrän du ägnat tillräckligt med TID åt att se, leta, testa, prova, undersöka och jämföra var varje pusselbit bäst passar i pusslet.

Vad kan symbolisera en mental spärr eller en visuell blockering för att ge ett exempel i form av en metafor?

Här är en;”

“Man ser inte skogen på grund av alla träden”.

Så samma sak som du faktiskt vill se, blockerar faktiskt också det du vill se.

Så samma svar som du kanske söker, blockeras av densamme

Så nu till min kategori; våga ställa dumma frågor och liknelser.

Är det här en tillfällighet, en slump, ett bisarrt faktum som försöker dölja något, ungefär som metaforen “man ser inte skogen på grund av alla träden”

Christer Petterson pekades ut som Olof Palmes mördare och det är den officiella bilden statsapparaten håller fast vid än idag. Idag heter den nya chefsåklagaren också Krister Petterson

Från skyldig Christer Petterson till chefsåklagare Krister Petterson (samma namn)

Är det nästan inte lite bisarrt att dem har identiska lika namn? Som att se en thriller film där både den som jagar och jagas har samma namn i filmen. Det blir på ett sätt två olika halvor som inte passar ihop, men som måste flyta ihop för att finna sanningen.

Från skyldig Christer Petterson till chefsåklagare Krister Petterson, vem är vem? Detta kan också klassas till kategorin som eventuella dumma och ointellektuella frågor. Vem är vem? Gör man sökningar på exempelvis Christer Petterson på olika sökmotorer så leds man också till  artiklar och träffar på chefsåklagaren Krister Petterson. Kan bli förvirrande för andra som söker information i ämnet från kanske andra länder och inte vet vem som är vem. Är det en slump att dem har samma namn, eller är det egentligen väldigt osmakligt, opassande och bisarrt, eller är det en medveten och mycket noga utvald, planerad och genomtänkt strategi för att förhindra att rättvisan vinner, och är egentligen  ett sabotage mot att kunna undersöka rätt ledtrådar eller hitta rätt ledtrådar på grund av att information och sökinformation mixas ihop.

Vem är vem i sökmotorerna Christer Petterson till chefsåklagare Krister Petterson, vem är vem? Ny kunskap, samband, sammanhang växer fram som ett resultat när dessa flyter samman och integrerar till något nytt. Motsatsen heter fragmentisering av kunskap; splittring av kunskap i små delar som är utan sammanhang och hålla kunskap från varandra.

Om detta antagande skulle kunna vara en eventuell sann utgångspunkt; då kan man börja ana ugglor i mossen.

En möjlig psykologisk skenmanöver

Är detta en psykologisk manipulations manöver av den högre gradens skola som passar in i metaforen; man ser inte skogen på grund av alla träden eller man ser inte den skyldige på grund av att lagen försöker dölja en möjlig ”andra sanning” än den officiella eller att man medvetet försöker leda bort uppmärksamheten bort från att undersöka de ledtrådar man har undvikit att undersöka eftersom det då förmodligen skulle leda rakt in i den Svenska Statsapparaten. Den psykologiska effekten av att “man ser inte skogen på grund av alla träden” eller att använda samma skulle kunna vara som att du inte kan se igenom en spegel eftersom den bara reflekterar tillbaka samma spegelbild.

Jag tro den skyldige är Svenska Staten själv

Går det att bevisa?

Kanske med logisk argumentation

Jag började inlägget med dessa ord, såj jag får avsluta med densamma

Det är ingen överraskning om det var den svenska regeringen och business eliten som mördade Olof Palme. Här är mina funderingar kring varför jag tror det.

Vill man lösa mordgåtan med Olof Palme om Svenska Staten och maktelit är iblandade?

Vad menade Hans Holmer med orden; ”Om sanningen om mordet på Olof Palme kom fram – skulle det skaka Sverige i dess grundvalar”, sa Hans Holmér under mordutredningens mest intensiva fas – det första året.

”…skaka Sverige i dess grundvalar” Vad menade han med det och vad grundande han det på?

Kan Hans Holmér menat något åt det här hållet om man talar klarspråk; Vill man nysta i dem frågor eller ledtrådar som man medvetet har undvikit att undersöka eftersom det då förmodligen skulle leda rakt in i den Svenska Statsapparaten?

Går det att vinna tillbaka tron på demokratin?

Det får framtiden utvisa

http://www.politiskamord.com/obduktion_krantz.pdf

Comments & Reviews

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*