0
August 28, 2017

Det upprättas 5 obelix statyer eller obelix luntor året efter Olof Palmes död

Det upprättas 5 obelix statyer eller obelix luntor året efter Olof Palmes död

 

Vilken konstig mening;

“10 privata fastighetsägare rustade upp gatumiljön, planterade träden och reste 5 luntor på Luntmakargatan år 1987.”

På lunta nr 5 (den närmast mordplatsen) finns följande information, huggen i sten:  “10 privata fastighetsägare rustade upp gatumiljön, planterade träden och reste 5 luntor på Luntmakargatan år 1987.” När du tittar på Obelix-luntan som står mitt i trottoaren får du känslan av att gatumiljön är upprustad och var har träd i sammanhanget att göra? Det räcket inte med 1, 2, 3, 4 utan 5 obelix-luntor?

Officiellt heter det att det inte har något med Plamemordet att göra, utan handlar bara om att rusta upp gatumiljön. Men vad har Obelixstatyer/obelixluntor att göra med upprustning av gatumiljön att göra egentligen. Ingenting, så därför symboliserar dem något annat, men vad kan dem symbolisera?

I Plameutredningen har det framkommit att det fanns utländskt telegram som tros ha med mordet att göra lyder:

“Det svenska trädet ska fällas. “  (Trädet som ska fällas är Olof Palme)

Man tror att detta kan ha haft att göra med den intemationella skandalen i Boforsaffären och skulle förhindras. Olof Palme och Bofors – han hade troligen för avsikt att avslöja det hela inför FN.

Det är inte vilka människor som helst i vardagen eller organisationer som reser Obelix stayer hur dem vill eller att man gör det var som helst i Sverige, som mitt på trottoaren som exempel. Obelix används av organisationer som;

– Jesuiter
– Frimurarna
– Illuminati

Att luntorna är formade som obelisker och är fem till antalet tolkas av konspirationsteoretiker som ockulta tecken och att luntorna är resta av frimurare. Dvs att personer tillhörande Frimurarorden på något sätt skulle varit engagerade eller involverade i mordet på Palme. En teori är att; Luntornas placering tros visa att mördaren flydde norrut från mordplatsen längs Luntmakargatan, istället för österut och trapporna upp till Malmskillnadsgatan.

Jag tror dem symboliserar något helt annat

Varför reser man Obelix statyer och vad symboliserar dem?

Det är kanske det som är viktigare att syna snarare än att man offieciellt påstår sig vilja rusta upp gatumiljön för det är ju inget annat än en lögn. Det fattar nog nästan vem som helst.

Luntorna är den perfekta symbolen för hela Palmeutredningen från början till slut; Man vill klä in historien och händelserna genom att byta namn på saker och ting, så att det inte ska se ut vad man egentligen menar. Om man officiellt kallar dem för luntor, så är det inga obelixar, men dem ser ändå ut precis som obelixar. Trots att lunta betyder veke i ett handelsvapen, så kan veke bli till en obelix som frimurarna och illuminati använder sig av. Och bara för att man uttrycker att dem inte har någonting med Palmemordet att göra, så innebär det ju inte att det är sant, trots att dem kom dit året efter att Palme sköts. Men det har ju självklart inget att göra med Olof Palme trots att lunta nr 5 (den närmast mordplatsen) är i linje med mordplatsen. Ibland är det enklare att tänka själv för Palmeutredningen tycks handla om att människor ska höra och tro på det andra säger, och se vad andra vill att dem ska se. Om man dessutom planterar några träd i kvarteret brukar det ha så stort värde att man ristar in det i stenen som en minne, om det faktiskt inte är så att det symboliserar något annat. Finns det liknande inristningar i Sverige där det står att man planerade träd i kvarteret?

Hur skulle man göra för att dölja att det frimurarna som står bakom och hur skulle man dölja att dem kallades för obelixar? Man kallar dem helt enkelt för något annat, men den symboliska formen av en obelisk finns ju där. Och vad obelix betryder och kommer ifrån kan du läsa nedan. Hur skulle det se ut om människor visste vad obelix kommer från och egentligen betyder? Ja, alla vet väl vilka som använder pyramiden som symbol.

Ordet o-”bel”-isk betyder faktiskt ”shaft of bel”, Bel är ett annat sätt att skriva Baal.

Och ordet Baal kommer från 2 Kings 1:1-18, Baalzebub – guden av Ekron, eller Beelzebub or Beelzebul

Obelisk är en symbol för solguden Baal

Baal var namnet på den högste gud som dyrkades i forntida kanaan och fenicien.

Det går att läsa mer om vilka organisationer som dyrkar Baal

När reser man Obeliskerna

I Paris restes år 1835 en egyptisk obelisk på Place de la Concorde, den plats där man hade avrättat kung Ludvig XVI och drottning Marie Antoinette. Likaså restes efter Kennedy-mordet en obelisk på Dealey Plaza i Dallas, nära det ställe där Kennedy sköts till döds den 22 november 1963.

Obelix är en symbol av en seger och triump

Vad betyder och symboliserar siffran 5 för organisationer som Frimurarna eller Illuminati?

Nummer 5 var förknippade med planeten Mars, krigsguden.

5 – Detta är ett nummer som skyddar medlemmar av illuminati från döden. Illuminati använder också något som heter “The Law of Fives”, vilket är sinnets makt att uppleva sanning i ungefär allt.

 

Här är en karta över hur dessa Obelixluntor är placerade (Lunta nr 5 är den närmast mordplatsen)

Om ordet o-”bel”-isk betyder ”shaft of bel”, och hör ihop med solguden Bel eller Baal, vad är det som inte säger att placeringen av obelix luntorna egentligen är symbolen av en upp och nedvänd 5 kantig stjärna?

Hemlig symbolik bakom 5 obelix luntorna kan vara symbol för en upp och nervänd 5 kantig stjärna för (Baal). Se hur dem är placerade. En i botten och sedan en varann på vardera sida och två bredvid varandra högst upp. När man vet vilka organisationer som använder sig obelix statyer, och vad obelix symboliserar, så är steget inte långt borta att tänka sig att symbolen  5 kantig stjärna i form av “Baphornet” genom historien och från medeltidens har använts av riddare templar och frimurarna från 1800-talet till moderna strömmar av ockultism. Baal och den nordiske guden “Tor” “åskguden” (lighting bolt) är samma. SS-symbolen var baserad på två blixtbultar, som representerade blixtbultar från Thors hammare, den tyska / nordiska hedenska gudens gud.

 

 

Baphomet – 5 pointed star????

Baphomet är en gåtfull figur med ett gethuvud som finns i flera fall i ockultismens historia. Från medeltidens riddare templar och frimurarna från 1800-talet till moderna strömmar av ockultism. 

Om man med hänsyn till familjen och Lisbet Palme inte vill ha några statyer eller andra större minnesmonument efter Olof Palme och man respekterar detta, varför reser man då något överhuvudtaget om det inte är en symbol för något annat?

Och hur passande är det då att egentligen att resa 5 obelix – luntor som erinrar om Luntmakargatan och 1600-talets som tillverkade luntor vilka användes bland annat vid avfyrning av handeldvapen och kanoner, när Olof Palme blev skjuten till döds av handelsvapen?

Varifrån kommer ordet lunta och vad betydeer Lunta?

Lunta var ett slags veke, vars ände antändes och fördes glödande till krutladdningen i fänghålet – på ett handeldvapen eller en kanon – så att skottet brann av.

Namnet Luntmakargatan erinrar om 1600-talets så kallade luntmakare som tillverkade luntor vilka användes bland annat vid avfyrning av handeldvapen och kanoner.

Man ju undra vilka människor som äger dessa fastigheter och vilka dessa 10 fastighetsägare är som bara ville rusta upp gatumiljön lite och plantera dem så kalla träden.

Att luntorna är formade som obelisker och är fem till antalet tolkas av konspirationsteoretiker som ockulta tecken och att luntorna är resta av frimurare. Dvs att personer tillhörande Frimurarorden på något sätt skulle varit engagerade eller involverade i mordet på Palme.

Det är kanske där man ska börja gräva och nysta

https://sv.wikipedia.org/wiki/Lunta_(veke)

Palmemordet har blivit som en Kafka-labyrint

 

Comments & Reviews

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*