Satan tries to silence and destroy this generation with wounds, accusations, lies, and deceit.

Satan tries to silence and destroy this generation with wounds, accusations, lies, and deceit. From the beginning, Satan has tried to undermine God’s people by undermining God’s Word. Don’t let Satan silence your voice You’re in a battle for your destiny Since Satan’s plan for mankind is destruction. and since Satan hates God, he also […]

Read More

Manipulation behaviors in the swedish system and society

  Manipulation behaviors in the swedish system Gaslighting is the attempt on one person to overwrite another person´s reality. Gaslighting is a tactic in which the victim is manipulated into questioning their reality. Trough methodical mental exploitation, the perpetrator is able to control the victim´s perceptions of themself and their enviroment, thereby providing control over […]

Read More

Four most important stone´s from the Holy Bible

Four most important stone´s from the Holy Bible Rosetta Stone The Rosetta Stone, discovered in 1799 in Egypt by Napoleon’s scientists, was written in three languages: hieroglyphics, demotic, and Greek. It unlocked the mystery of the hieroglyphics which have helped confirm the authenticity of the Bible. Ezekiel 20:5 – And say unto them, Thus saith […]

Read More

MK Ultra – mind-control weapons

MK Ultra – mind-control weapons HERE IS MUCH TO FEAR! ? ARE WE IN THE GRIP OF EARTHLY AND OTHERWORLDLY MIND CONTROLLERS? THOUSANDS HAVE BECOME ENSLAVED IN THE MATRIX OF THE MIND Are you or someone you know a victim of electronic warfare? Big Brother’s covert electronic Mind Control Program operates at the speed of […]

Read More

Den offentliga lögnen

Den offentliga lögnen Idag ger vi frivilligt bort demokratin i Sverige. Vi till och med betalar för att bli av med den. Kanske är vi redan ockuperade, fast inte av någon yttre eller främmande makt, lätt urskiljbar fiende. Vårt samhälle genomgår, inför våra ögon, en total förvandling, från demokrati till ett företag, där medborgarna inte […]

Read More

Demokrati, makt, elitism – expertsamhällets konsekvenser

Demokrati, makt, elitism – expertsamhällets konsekvenser   Demokrati, makt och elitism skulle också kunnas översättas till meritokrati (demokrati), teknokrati (makt), expertsamhället (elitism). Bengt Nerman skriver om vägen från demokratin; ”vi är på väg i allt snabbare takt bort från demokratin. Inte bara från de ideal vi bekänner oss till utan också från den förverkligade demokratin, […]

Read More

Från Jante till vetenskap och elitism

Från Jante till vetenskap och elitism Aksel Sandemose berättelse med Jantelagen resulterar i mord “Framför allt utövas ju Jantelagen  i riktning från Espen till John Wakefield, så kraftigt till och med att det resulterar i mord (Du skall inte skratta åt oss)” . Ett problem med den Svenska Jantelagen är; Det finns något annat att söka […]

Read More

Foucaults ”parrhesiast” – Expertsamhället

Foucaults ”parrhesiast”  – Expertsamhället Många nya faktorer visar att människan får möta och anpassa sig till omvärlden på ett nytt på flera områden. Teknikspecialiseringen formar ett expertsamhälle där många yrkesgrupper består av ett fåtal specialister och experter med de rätta kunskaperna. I kunskapssamhället och dagens arbetsliv förutsätter en stor och snabb växande andel arbeten avancerad […]

Read More

Leviathan Panoptikon “Platonpolis”

  Leviathan Panoptikon “Platonpolis” Finns den fria viljan och kan det existera någon frihet utan den fria viljan? Vems vilja ska människan vara till lags och vems vilja följer människan? Filosofen Hobbes, som var en stark anhängare av en stark, central statsmakt, kallar Staten för Leviatan. Det kan tyckas egendomligt att en anhängare av en […]

Read More

Evil taking over Sweden day by day – The Sirians, Sirius, Dog Star

The state of Sweden using public domains as a “analytical rooms” as their own experiment Sweden can be describe as a closed facility. Even old swedish people gangstalking others. People acting like participants in this Swedish experiment. Sweden is like nazi-camp somedays. People seems to have some kind of Gestapo mentality. They create mind trouble […]

Read More

Estonia and the Olof Palme Case – All 65 Swedish Police Officers died when Estonia sunk

Estonia och Palmemordet –  poliser som följde polisspåret tragiskt nog gick under när Estonia förliste Här fanns sextiofem poliser som varit på facklig kurs. Alla de 65 poliserna dog– utom Tom Johnsson som lyckats få på sig en räddningsväst och efter sex timmar på en uppochnedvänd räddningsflotte plockas upp av en helikopter. Kan förlisningen av […]

Read More

CERN SHIVA

CERN and SHIVA Theopanism (från grekiska : Θεός Theos, ”Gud” och πᾶν pan, ”all”) användes först som en teknisk term av jesuiterna i belysa Hinduism . [ Behövd stämning ] ”[O] ne kan skilja panteism, som föreställer världen som en absolut varelse (” allt är Gud ”), från theopanism, som uppfattar Gud som den sanna […]

Read More

The world’s most compressed sentence

The world’s most compressed sentence The world’s most compressed sentence All biology, all sciences about science and all evolution of light and frequencies, and all history is compressed and collected in a single DNA strand as the eye can not even see, there our Blueprint is like a super compressed XML.file for quantum computers, and […]

Read More