Från Jante till vetenskap och elitism

Från Jante till vetenskap och elitism Aksel Sandemose berättelse med Jantelagen resulterar i mord “Framför allt utövas ju Jantelagen  i riktning från Espen till John Wakefield, så kraftigt till och med att det resulterar i mord (Du skall inte skratta åt oss)” . Ett problem med den Svenska Jantelagen är; Det finns något annat att söka […]

Read More

Foucaults ”parrhesiast” – Expertsamhället

Foucaults ”parrhesiast”  – Expertsamhället Många nya faktorer visar att människan får möta och anpassa sig till omvärlden på ett nytt på flera områden. Teknikspecialiseringen formar ett expertsamhälle där många yrkesgrupper består av ett fåtal specialister och experter med de rätta kunskaperna. I kunskapssamhället och dagens arbetsliv förutsätter en stor och snabb växande andel arbeten avancerad […]

Read More

Leviathan Panoptikon “Platonpolis”

  Leviathan Panoptikon “Platonpolis” Finns den fria viljan och kan det existera någon frihet utan den fria viljan? Vems vilja ska människan vara till lags och vems vilja följer människan? Filosofen Hobbes, som var en stark anhängare av en stark, central statsmakt, kallar Staten för Leviatan. Det kan tyckas egendomligt att en anhängare av en […]

Read More

Evil taking over Sweden day by day – The Sirians, Sirius, Dog Star

The state of Sweden using public domains as a “analytical rooms” as their own experiment Sweden can be describe as a closed facility. Even old swedish people gangstalking others. People acting like participants in this Swedish experiment. Sweden is like nazi-camp somedays. People seems to have some kind of Gestapo mentality. They create mind trouble […]

Read More

Bible about pole shift Revelation 6:14

Former NASA Scientist Reveals Pole Shift Dates 2017 Bible about pole shift Revelation 6:14 The heavens receded like a scroll being rolled up, and every mountain and island was removed from its place. King James Bible Isaiah 24:1 Behold, the LORD maketh the earth empty, and maketh it waste, and turneth it upside down, and […]

Read More