Estonia and the Olof Palme Case – All 65 Swedish Police Officers died when Estonia sunk

Estonia och Palmemordet –  poliser som följde polisspåret tragiskt nog gick under när Estonia förliste Här fanns sextiofem poliser som varit på facklig kurs. Alla de 65 poliserna dog– utom Tom Johnsson som lyckats få på sig en räddningsväst och efter sex timmar på en uppochnedvänd räddningsflotte plockas upp av en helikopter. Kan förlisningen av […]

Read More

“Brainwashing methods” and “cults” and gangstalking in Sweden

“Brainwashing methods” and “cults” and gangstalking in Sweden What gangstalking is has many similarities to brainwashing cults.   Probably the most powerful and intimidating methods used by cult leaders are various types of gaslighting. Cults grow and thrive to the extent that they succeed in destroying their follow- ers’ confidence in themselves and in their […]

Read More

The Case Olof Palme

  The Case Olof Palme Om du har ont med tid med att läsa hela detta inlägg så har du här en kort sammanfattning; Men det finns något mer avslöjande i detta; Sverige hade vid den tiden styrts av ett enda parti under årtionden. Socialdemokratin hade vuxit ihop med staten, och staten hade vuxit ihop […]

Read More

CERN SHIVA

CERN and SHIVA Theopanism (från grekiska : Θεός Theos, ”Gud” och πᾶν pan, ”all”) användes först som en teknisk term av jesuiterna i belysa Hinduism . [ Behövd stämning ] ”[O] ne kan skilja panteism, som föreställer världen som en absolut varelse (” allt är Gud ”), från theopanism, som uppfattar Gud som den sanna […]

Read More

Links related to ostracism, scapegoating and gangstalking

Links related to ostracism, scapegoating and gangstalking https://en.wikipedia.org/wiki/Psychological_warfare https://en.wikipedia.org/wiki/Demonizing_the_enemy https://en.wikipedia.org/wiki/Demoralization_(warfare) https://en.wikipedia.org/wiki/Directed-energy_weapon https://en.wikipedia.org/wiki/Mind_games https://en.wikipedia.org/wiki/Political_warfare https://en.wikipedia.org/wiki/Fear#Manipulation https://en.wikipedia.org/wiki/Paranoia https://en.wikipedia.org/wiki/Culture_of_fear https://en.wikipedia.org/wiki/Abusive_power_and_control https://en.wikipedia.org/wiki/Abusive_supervision https://en.wikipedia.org/wiki/Propaganda https://en.wikipedia.org/wiki/Intimidation https://en.wikipedia.org/wiki/Victimisation https://en.wikipedia.org/wiki/Dehumanization https://en.wikipedia.org/wiki/Bullying https://en.wikipedia.org/wiki/Abuse https://en.wikipedia.org/wiki/Oppression https://en.wikipedia.org/wiki/Passive-aggressive_behavior https://en.wikipedia.org/wiki/Harassment https://en.wikipedia.org/wiki/Persecution https://en.wikipedia.org/wiki/Social_exclusion https://en.wikipedia.org/wiki/Social_undermining https://en.wikipedia.org/wiki/Taunting https://en.wikipedia.org/wiki/Taunting https://en.wikipedia.org/wiki/Teasing https://en.wikipedia.org/wiki/Victim_blaming https://en.wikipedia.org/wiki/Hazing https://en.wikipedia.org/wiki/Psychological_manipulation https://en.wikipedia.org/wiki/Ostracism https://en.wikipedia.org/wiki/Outlaw https://en.wikipedia.org/wiki/Isolation_to_facilitate_abuse https://en.wikipedia.org/wiki/Religious_alienation https://en.wikipedia.org/wiki/Social_control https://en.wikipedia.org/wiki/Shunning https://en.wikipedia.org/wiki/Landlord_harassment https://en.wikipedia.org/wiki/Panopticon https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_harassment https://en.wikipedia.org/wiki/Psychological_torture  

Read More

There is a interesting connection to do between Mary Magdalene and Jeremiah 31:22 – A Woman will encompass a man

There is a interesting connection to do between Mary Magdalene and Jeremiah 31:22 – A Woman will encompass a man There is a interesting connection to do between Mary Magdalene and Jeremiah 31:22 – A Woman will encompass a man Man is only three (3) dimensions. Dimension means line. The human body as well as […]

Read More

Vesica Piscis and Amygdala Light

Vesica Piscis and Amygdala Light (Shape as a almond) – the creation of light The opposite means keep the amygdala in a state of fear and in darkness. When the amygdala is hold in a state of fear (a fear state of mind in a loop world) it cannot heal and create light. It also […]

Read More

Amygdala Mary Magdalene

Amygdala Mary Magdalene The amygdala, when healed, is the uniter of the primal polarities and extremes – the breaker of taboos and judgements about the sexual foce, and the nature of love. The fear, anxiety, panic, excitement, visions of demons, fear of going into the unknown, all contrast with their opposites the the amygdala: ecstasy, […]

Read More

Pineal Gland – Brain sand

Pineal Gland – Brain sand The Water Of Life Jacobus says Mary Magdalene was called ”illuminatrix” because she ”drank avidly” of the (love) light which afterward she poured out (glowed, rayed) in abundance, and through ”inward contemplation” (or manipulation of the hidden power of the human brain) she received the light with which she later […]

Read More