Handlar svensk invandringspolitik egentligen om solidaritet eller makt genom hög invandring?

Handlar svensk invandringspolitik egentligen om solidaritet eller makt genom hög invandring? Eller kan svensk invandringspolitik dölja andra motiv som egentligen handlar om makt? Används den höga invandringen i hela EU egentligen om dolda maktmotiv för att kunna befästa makten? Om det egentligen inte handlar om solidaritet utan om makt, så blir motivet till den höga […]

Read More

the global experiment

the global experiment (this text is machine translate) I wondered for a while why the global experiment today seem to create more new conflicts than new solutions. When a system loses against a different system so reveals himself actually the root of the evil. When the corporate establishment is losing its power to the democracy […]

Read More

”Globalismens experiment”

”Globalismens experiment” Jag funderade ett tag över varför det globala experimentet idag tycks skapa fler nya konflikter än nya lösningar. När ett system förlorar mot ett annat system så uppenbarar sig faktiskt själva roten till  det onda. När företagsetablissemanget förlorar sin makt till demokratin och folket tycks inte ”corporatecracy”  kunna acceptera en sådan politiskt förlust, […]

Read More

Sänkningen av Estonia skulle påverka EU inträdet och folkomröstningen 1994 cirka en vecka innan Carl Bildt skulle avgå.

Svenska staten och moderaten Carl Bildt sänkte Estonia Sänkningen av Estonia skulle påverka EU inträdet och folkomröstningen 1994 cirka en vecka innan Carl Bildt skulle avgå. Min personliga teori om varför Estonia sänktes var på grund av ekonomiska och politiska skäl. Det berodde helt på grund av ekonomiskpolitiska intressen. För att förstå den ekonomiska utvecklingens […]

Read More

Risksamhället

KAPITALISMENS TITANIC Kapitel 1/12 Risksamhället Naturvetenskapen är ung mot evolutionens historia, men uppträder som om deras bild av världen var liktydig med världen själv. En fyrahundraårigt vetenskaplig tro har inneburit en arrogant blindhet på att om man bara förstod delarna så förstod man också helheten. Forskningsutgångspunkten har varit att; ”strunta i dem stora sammanhangen”. Västvärlden […]

Read More