Gangstalking in Sweden almost feel like a cult trying to brainwashing and manipulate your mind 24/7

Gangstalking in Sweden almost feel like a cult trying to brainwashing and manipulate your mind 24/7 Everywhere they gangstalking, from the morning, during the day, during the night and starts in the morning. This mind manipulation and communication manipulation or this psychological street theater with words, word dropping… 24 hour gangstalking experience from Sweden From […]

Read More

Från teologisk imperialism, vetenskaplig imperialism till teknologisk imperialism

Från teologisk imperialism, vetenskaplig imperialism till teknologisk imperialism Sociala och mänskliga vardagsproblem försvinner inte för att dem förnekas eller nonchaleras. Ännu behärskar människosläktet inte sin egen historia. Men ”den ursäkt som bristen ger och som berättigat institutionaliserat förtryck ända sedan dess begynnelse, blir allt svagare allteftersom människans kunskap om kontroll över naturen ökar möjligheterna att […]

Read More

”Skandalerna säger något om tidsandan”

”Skandalerna säger något om tidsandan” Skandalerna säger något om tidsandan. På 70-talet var avslöjanden om skattefusk vanliga och sedan dess har skandalerna blivit allt mer personfixerade. Publicerad:3 april 2016 20.00 Enorm läcka avslöjar de rika och mäktigas dolda skatteplanering. Skattefusk, pengatvätt och korruption. Det är bara några av de brottsliga verksamheter som kan kopplas till […]

Read More

Demokratins entropi och kapitalismens entropi

Demokratins entropi och kapitalismens entropi   Vetenskapen säger att i begynnelsen skapade universum människan; sedan började människan omskapa universum, i alla fall försöka behärska naturen. Men i sin strävan att försöka behärska naturen sker något; att ju närmare den kommer livets kärna blir den också medveten om livets entropi. Det globala innebär en helt ny […]

Read More

Två hjärnhalvor; ”den kylige analytikern” och ”den intuitiva artisten”

Två hjärnhalvor; ”den kylige analytikern” och ”den intuitiva artisten” Människor har skapat en enorm ström av information i de globala datornätverken. I den teknologiska utveckling som idag sker kan man säga att det vänstra halvklotet till hjärna också är ”den digitala hjärnan”, som styr läsning, skrivning, beräkning, logiskt tänkande och det praktiska sinnet, medan det […]

Read More

Järnburen, Jaggernaut, Aniara-människor

Järnburen, Jaggernaut, Aniara-människor Webers syn på människornas framtid i de västerländska samhällena sammanfattas av hans ord i ”Den protestantiska etiken”: ”Ingen vet vem som skall bo i denna bur i framtiden, eller om det vid slutet av denna oerhörda utveckling kommer att uppstå helt nya profeter, eller om det kommer att inträffa en mäktig pånyttfödelse […]

Read More

Framgångens risker

Framgångens risker Samtiden idag måste förstås utifrån den globalisering människan skapat och format som sin tillvaro. Den nya globalisering som människan och samhällen i världen skapat medför också nya former av kriser som tidigare aldrig har hanterats av mänskligheten – globala kriser och global krishantering. Dagens moderna människa är den enda i sitt slag genom […]

Read More

Framtidsexperimentet EU

Framtidsexperimentet EU Naturvetenskapens fixering på detaljer. ”Man ser inte skogen på grund av träden”. Resultatet kan lätt liknas vid det som känns igen som likformighet. Lika mycket som den blivit specialist på ekonomisk kortsiktighet, så har naturvetenskapen som område blivit expert på detaljer men inte lika duktig på att upptäcka helheter och sammanhang och förstå […]

Read More

”Demokratins Babel”

”Demokratins Babel” Demokratins Babel – ett försök att med teknologins hjälp att försöka nå de himmelska höjdernas välfärd och frihet. Mycket ändras och snabbt i den yttre verkligheten, medan den inre utvecklingen inte ges mycket tid eller utrymme för utveckling. I begynnelsen skapade universum människan, sedan började människan omskapa universum. Människan lever i ett växelspel […]

Read More

Den intuitiva kunskapen

Den intuitiva kunskapen De filosofiska problemen är mänskliga, till och med eviga. Inom filosofin har det talats om eviga värden som en symbol för det högsta mänskliga. Under människans evolutionära och historiska utveckling har människovärdet varit det enda absoluta värdet och utgjort utgångspunkten för all utveckling. Det filosofiska området uppstod i det antika Grekland, och […]

Read More

“Teknikrevolutionen”

“Teknikrevolutionen” Framtidens Sesamportar öppnas inte med gårdagens kunskaper, modeller eller formler, eftersom det komplexa inte kan förstås med gårdagens svar och nycklar, utan kräver nya frågor som är relevanta i dagens teknologiska värld. Mycket av det jag skriver om är redan känt, så det blir en form av sammanställning av vad andra har uttryckt inom […]

Read More

Från informationssamhället till ”1984”- samhället

Från informationssamhället till ”1984”- samhället Egentligen har det redan idag skett ett politiskt polskifte från demokrati till teknokrati. Ett sådant exampel är dagens politiska möten, som hålls av “secret socitities” som Bilderberger, där den fungerar som en kartell som ersätter demokratin. Livet i informationssamhället har växt fram ur telematiken och består av telekommunikation och informatik. […]

Read More

“Robotmänniskan och artificiell intelligens”

“Robotmänniskan och artificiell intelligens” En cyborg är en cybernetisk organism, det vill säga en organism som består av såväl biologisk vävnad som syntetiska delar. Termen myntades 1960 av Manfred Clynes och Nathan Kline, i artikel om möjligheten att använda självreglerade människa-maskin-system vid rymdresor. En android är en robot som är gjord för att efterlikna en […]

Read More

Ostracism modern utfrysning – idag heter det gangstalking

Ostracism modern utfrysning – idag heter det gangstalking Kort historik Ostracism introducerades som en metod i Syracuse efter 454 (f.Kr). Metoden kallades då petalism och var en form av förvisning som liknar den utfrysning som användes i Aten runt 488-487 (f.Kr). I Syracuse skrev medborgarna i en särskild omröstning på “petala” (blad och löv), medan […]

Read More

”Teknostress”

”Teknostress” Teknostress – den nya folksjukdomen. Kostnaden för den datarevolution människan skapat kan bli rent astronomiska. Fenomenet har beskrivits av Craig Brod i boken ”Teknostress” – Datorrevolutionen – Människan får betala för vad hon skapar”. ”Det naturvetenskapliga projektet ”det som driver sig själv” har inneburit att man har skapat en automatiserad arbetsslav som är människan […]

Read More